DĖMESIO! Atnaujinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, kurie galioja nuo birželio 1 d. : 

Dėl neformaliojo vaikų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo V-1320

Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų V-1313

 

KUR KREIPTIS KILUS KLAUSIMAMS:

Paslaugų teikėjams kreipkitės el. paštu , tel.: 8 608 45502

Mokykloms, mokytojams, mokiniams kreipkitės  el. paštu , tel.: (8 5) 276 6748,  (8 5) 246 4840, 8 601 55614, (8 5) 276 7800

Techniniais klausimais kreipkitės

 

MOKYKLOMS

Ar galima mokyklos koordinatoriui pasirinkti edukacinį užsiėmimą ar išvyką, kurio nėra paslaugų sąraše, o pinigus sumokėti Kultūros paso biudžeto?

                                  Atsakymas:  Ne, negalima. Kultūros paso paslaugų rinkinys yra sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti.


Ar galima iš kultūros paso lėšų krepšelio lėšų sumokėti paslaugos teikėjui už transporto paslaugas?

                                  Atsakymas: Ne, negalima. Lėšos yra virtualios ir skirtos tik edukaciniams renginiams.


Ar mokinys, kuris nurodytas direktoriaus įsakyme praranda savo kultūros paso krepšelį, jei neatvyksta į edukaciją, kuriame buvo registruotas?

                                 Atsakymas: Taip, praranda.


Ar ugdymo įstaiga privalo išnaudoti visą skirtą sumą iki gruodžio 31 d.? Jeigu pinigai neišnaudoti, jie bus perkelti į kitą pusmetį?

                                 Atsakymas: Rekomenduojame skirtas lėšas išnaudoti. Pinigai nebus perkeliami kitiems metams.


Mokyklos virtualioje piniginėje liko nepanaudotų lėšų 1 Euras. Ką turėtume daryti?

                                 Atsakymas: Nepanaudotos lėšos grįžtą į biudžetą.


Ką daryti jeigu registruojant mokinius į renginius nepavyksta įkelti atskirų failų - įsakymo ir mokinių sąrašo.

                                 Atsakymas:  Programa leidžia įkelti tik vieną dokumentą, tad įsakymas turi būti su mokinių sąrašu viena faile. Jeigu sąrašas išdėtėstomas per kelis puslapius,į sistemą turi būti įkeltas vienas pdf tipo failas.


Norime užsakyti išvažiuojamąją paslaugą. Ar kaina nurodyta su atvažiavimu, ar pati mokykla turi apmokėti už paslaugos teikėjų atvykimą į mūsų įstaigą?

                                 Atsakymas: Kaina yra tokia, kokia nurodyta prie paslaugos. Papildomai mokėti paslaugos teikėjui už atvykimą į mokyklą nereikia.


Ar į edukacinius renginius galime vykti tik savo mieste?

                                 Atsakymas: Ne, nebūtinai. Galite aplankyti renginius vyksiančius ir kitame mieste.


Renginiui užsakėme 70 vietų, bet atvyko 65 mokiniai. Ar galite lėšas nuskaičiuoti tik už 65 mokinius?

                                 Atsakymas:  Virtualioje piniginėje sumažėja ta suma, kuria buvo darytas užsakymas.


Ar ugdymo įstaigai reikia kaupti sąskaitas, kaip įrodymą apie renginio rezervaciją bei dalyvavimą jame?

                                 Atsakymas: Ne, papildomų dokumentų kaupti nereikia.


Ar Kultūros paso paslaugomis gali pasinaudoti priešmokyklinukai?

                                 Atsakymas: Ne, negali.


Ar Kultūros paso paslaugos apmokamos iš mokinio krepšelio lėšų?

                               Atsakymas: Ne, Kultūros paso paslaugoms skirtos lėšos yra papidomos lėšos, skirtos iš ES struktūrinių fondų. Mokyklos naudojasi paslaugomis, o už jas atsiskaito Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.


Ar mokyklai yra prievolė išnaudoti visas lėšas Kultūros paso paslaugoms ?

                               Atsakymas: Prievolės nėra, bet yra tikslas, kad kiekvienas mokinys gautų nors vieną paslaugą iš Kultūros paso paslaugų rinkinio šiais kalendoriniais metais.


Ar Kultūros paso paslaugų lėšos gali persikelti į kitus metus? 

                              Atsakymas: Ne, negali.


Jei pirmokai išnaudoja 10 eurų paslaugoms, ar jų lėšų likutį gali išnaudoti ketvirtokai?

                              Atsakymas: Ne, negali, nes pagal Aprašą vienam mokiniui skiriama ne daugiau kaip 15 Eur.


Kaip mokyklai planuoti kultūros paso paslaugoms skirtas lėšas dėl mokinių išvykimo – atvykimo metų eigoje? 

                            Atsakymas: Rekomenduojame išnaudoti 2/3 virtualios piniginės lėšų šiems Mokslo metams, ir 1/3 lėšų pasilikti kitiems Mokslo metams (iki 2019 m. gruodžio 24 d.).


Ką daryti, jei dėl vaikų atvykimo-išvykimo yra lėšų trūkumas, perteklius virtualioje piniginėje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.?

                           Atsakymas: Projekto vykdytojas peržiūrės virtualias mokyklų pinigines rugsėjo pradžioje ir reaguos į kritines situacijas.


Kur pateikti kultūros paso paslaugų ataskaitas? 

                           Atsakymas: Mokyklos profilyje yra sudaryta galimybė kaupiamuoju būdu teikti ataskaitas.