Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

KULTŪROS PASO ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI

 

2022 m. virtuali mokyklos piniginė sudaryta Kultūros paso paslaugoms skirtas lėšas (4 mln. Eur) padalinus iš 2021 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos mokinių registre fiksuoto mokinių skaičiaus, ir vienam mokiniui yra 12 Eur. Tačiau, kokias paslaugas ir už kokią pinigų sumą užsisakyti, sprendžia pati mokyklos bendruomenė, svarbu, kad mokinys per metus pasinaudotų bent viena Kultūros paso paslauga ir neviršyti kalendoriniams metams mokiniui skirtos sumos.

Priklausomai nuo amžiaus grupės mokinys kultūros ir meno paslaugomis pasinaudoja dalyvaudamas kartu su grupe / klase arba individualiai. Galimas pasirenkamų paslaugų spektras per metus priklauso nuo paslaugos kainos.

Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuris sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti, mokykloms, mokytojams ir mokiniams skelbiamas švietimo portale www.kulturospasas.lt arba kulturospasas.emokykla.lt

KULTŪROS PASO LAUKIAMAS REZULTATAS

MOKINIUI:

  • skatinamas kultūrinis mokinių sąmoningumas, ugdomos kūrybingos asmenybės, stiprinamos bendrosios meninės / kultūrinės kompetencijos, reikalingos savarankiškai ir aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime;
  • formuojami mokinių kultūros vartojimo įpročiai bei stiprinamos mokinių nuostatos, kad kultūros vartojimas yra prasminga veikla;
  • mokinių patirtis, įgyta dalyvaujant kultūriniuose renginiuose ir (ar) kultūrinės edukacijos užsiėmimuose, padeda jiems ugdymosi procesuose.

KULTŪROS IR MENO ĮSTAIGOMS:

  • skatinama siekti aukštesnės paslaugų kokybės;
  • padidėja kultūros ir meno įstaigų teikiamų paslaugų vartotojų skaičius;
  • išauga kultūros ir meno įstaigų įsitraukimas į mokinių kultūrinį ugdymą(si).

VISUOMENEI:

  • stiprinama visuomenės kultūrinė tapatybė ir bendruomeniškumas;
  • stiprinamas visuomenės kūrybingumas ir kritinis mąstymas;

plečiamas visuomenės narių, kurie rinksis aukštos kokybės kultūros ir meno paslaugas, ratas.

Daugiau informacijos:

Paslaugų teikėjams arba el. paštu , tel.: 8 608 45 502

Mokykloms, mokytojams, mokiniams  (8 5) 276 6748,  (8 5) 246 4840, 8 601 55614, (8 5) 276 7800 arba el.paštu: 

Teisės aktai:

Kultūros paso koncepcija

Tvarkos aprašai:

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

Kultūros paso paslaugų atrankos 2018 m. tvarkos aprašas

Kultūros paso paslaugų finansavimo 2018 metų tvarkos aprašas

Kultūros paso ekspertų komisija:

2019-2022 m. Kultūros paso ekspertų komisija

2018 m. Kultūros paso ekspertų komisija

Kultūros paso paslaugų rinkinys

2019 m. papildomo kvietimo Kultūros paso paslaugų

2018 m. Kultūros paso paslaugų