Dėmesio! Iki birželio 15 d. 17 val. vyks paraiškų teikimas

KONTAKTINIU BŪDU TEIKIAMŲ KULTŪROS PASO PASLAUGŲ VYKDYMAS KARANTINO METU

1. Kultūros paso kontaktinės paslaugos (toliau – paslaugos) gali būti teikiamos tik tiems bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie ugdomi kontaktiniu būdu.

2. Teikiant paslaugas mokykloje (išvažiuojamosios) vienai klasei (grupei, sudarytai iš tos pačios klasės), vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, skirtais pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui organizuoti:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d sprendimas Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“;

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
(paslaugos teikėjas teikia paslaugas, būtinas ugdymo procesui organizuoti, todėl gali patekti į švietimo įstaigą, vykstant ugdymo procesui;
paslaugas teikti švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose leidžiama tik darbuotojams, prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas).

3. Teikiant paslaugas kultūros ir meno įstaigoje (paslaugos tipas – edukacinis užsiėmimas ar kultūros ir meno renginys, papildytas kultūrine edukacija), gali dalyvauti tik vienos klasės (grupės, sudarytos iš tos pačios klasės) mokiniai. Vadovaujamasi nuostata, kad paslauga yra ugdymo proceso sudedamoji dalis, vykdoma už mokyklos ribų, ir jai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir paslaugai, vykdomai mokykloje. Kultūros ir meno sektoriaus darbuotojai, prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą, privalo pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas pagal Nutarimą.

4. Paslaugų teikėjams, vykdantiems paslaugas, kurių tipas, nurodytas Kultūros paso sistemoje, yra kultūros ar meno renginys (pvz., filmas, spektaklis ar koncertas) ir yra vykdomas kultūros ir meno įstaigoje, taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d sprendimas Nr. V-854 „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“.

5. Bus sudaryta galimybė mokykloms pasinaudoti paslaugomis ir vasarą. Apie būtinąsias sąlygas informuosime vėliau.

________________________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. virtuali mokyklos piniginė sudaryta Kultūros paso paslaugoms skirtas lėšas (4 mln. Eur) padalinus iš 2020 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos mokinių registre fiksuoto mokinių skaičiaus, ir vienam mokiniui yra 12 Eur. Tačiau, kokias paslaugas ir už kokią pinigų sumą užsisakyti, sprendžia pati mokyklos bendruomenė, svarbu, kad mokinys per metus pasinaudotų bent viena Kultūros paso paslauga ir neviršytų 15 Eur.

Ataskaitas rekomenduojama pildyti mokyklose po kiekvienos edukacijos, stebint, kad nebūtų 15 eurų perviršio vienam mokiniui per kalendorinius metus. Mokykloms metinę ataskaitą reikėtų įkelti į sistemą iki gruodžio mėn. 30 d.

Ataskaitos forma pateikta čia: 2020m _ataskaitos forma

 

Jūsų patogumui naudokitės vartotojo instrukcija, kurią rasite matysite ir prisijungus prie savo paskyros.

 

 

KUR KREIPTIS KILUS KLAUSIMAMS:

Paslaugų teikėjams kreipkitės el. paštu , tel.: 8 608 45502

Mokykloms, mokytojams, mokiniams kreipkitės  el. paštu , tel.: (8 5) 276 6748,  (8 5) 246 4840, 8 601 55614, (8 5) 276 7800

Techniniais klausimais kreipkitės