2020 m. mokykloms skirta 3,5 mln. Eur proporcingai lėšas padalinant pagal mokinių skaičių, besimokiusių pagal BU programas 2019 m. rugsėjo  1 d. Virtuali mokyklos kultūros paso piniginė sudaryta mokinių skaičių padauginus iš 10,54 Eur. Kultūros paso lėšas  mokykla naudoja laikantis pagrindinių principų: per kalendorinius metus mokiniui sudaromos sąlygos pasinaudoti bent viena kultūros paso paslauga ir neviršijant vienam mokiniui 15 Eur ribos. Mokyklos kultūros paso koordinatorius, užsakydama paslaugas ir bendraudamas su kultūros paso paslaugos teikėju,  turi įsitikinti, kad paslaugos mokiniams bus suteiktos atsižvelgiant į Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo “Dėl neformaliojo švietimo organizavimo būtinų sąlygų” aktualią redakciją (2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1841).

Ataskaitas rekomenduojama pildyti mokyklose po kiekvienos edukacijos, stebint, kad nebūtų 15 eurų perviršio vienam mokiniui per kalendorinius metus. Mokykloms metinę ataskaitą reikėtų įkelti į sistemą iki gruodžio mėn. 30 d.

Ataskaitos forma pateikta čia: 2020m _ataskaitos forma