KUR KREIPTIS KILUS KLAUSIMAMS:

Dėl renginių atšaukimo ir kitais klausimais kreipkitės  el. paštu , tel.: įrašyti 8 601 55 614; 85 2767800

Techniniais klausimais kreipkitės techniniaiklausimai@portalas.emokykla.lt

2022 m. virtuali mokyklos piniginė sudaryta Kultūros paso paslaugoms skirtas lėšas (4 mln. Eur) padalinus iš 2021 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos mokinių registre fiksuoto mokinių skaičiaus, ir vienam mokiniui yra 12 Eur. Tačiau, kokias paslaugas ir už kokią pinigų sumą užsisakyti, sprendžia pati mokyklos bendruomenė, svarbu, kad mokinys per metus pasinaudotų bent viena Kultūros paso paslauga ir neviršyti kalendoriniams metams mokiniui skirtos sumos.

Mokyklos vadovo Įsakymo pavyzdysISAKYMO_pvz

 

Ar galimos kultūros paso paslaugos ukrainiečių vaikams?

                                Atsakymas:  Kultūros ministerija  kreipėsi į paslaugų teikėjus su prašymu, laikinai, iki kol bus priimti kiti sprendimai, siūlomas paslaugas ukrainiečių vaikams teikti neatlygintinai.

Visų susitelkimu ir supratingumu siekiame, kad ukrainiečių vaikai kartu su mūsų šalies moksleiviais, galėtų naudotis visomis Kultūros paso paslaugomis. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ar perkeliami 2021 m. neišnaudotų pinigų likutis į 2022 metus?

                                 Atsakymas: 2021 m. kultūros pasui skirtos lėšos į 2022 m. nepersikelia. Mokyklų piniginės ir mokinių skaičiai užkraunami kelndoriniams metams. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iki kada gruodžio m. galima mokyklai vykti į renginius?

                                 Atsakymas: 2022 m. paskutinė Kultūros paso renginio data gruodžio 20 d., sąskaitos išrašymo data – gruodžio 20 d.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kada Kultūros paso sistemoje reikia pateikti ataskaitas?

                                  Atsakymas: Ataskaitas rekomenduojama pildyti mokyklose po kiekvienos edukacijos, stebint, kad nebūtų 12 eurų perviršio vienam mokiniui per kalendorinius metus. Mokykloms metinę ataskaitą reikėtų įkelti į sistemą iki gruodžio mėn. 30 d. Ataskaitos forma pateikta meniu APIE PROJEKTĄ skyrelyje Kultūros paso koordinatoriams.


Ar galima mokyklos koordinatoriui pasirinkti edukacinį užsiėmimą ar išvyką, kurio nėra paslaugų sąraše, o pinigus sumokėti Kultūros paso biudžeto?

                                  Atsakymas:  Ne, negalima. Kultūros paso paslaugų rinkinys yra sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti.


Ar galima iš kultūros paso lėšų krepšelio lėšų sumokėti paslaugos teikėjui už transporto paslaugas?

                                  Atsakymas: Ne, negalima. Lėšos yra virtualios ir skirtos tik edukaciniams renginiams.


Ar mokinys, kuris nurodytas direktoriaus įsakyme praranda savo kultūros paso krepšelį, jei neatvyksta į edukaciją, kuriame buvo registruotas?

                                 Atsakymas: Taip, praranda.


Ar ugdymo įstaiga privalo išnaudoti visą skirtą sumą iki gruodžio 20 d.? Jeigu pinigai neišnaudoti, jie bus perkelti į kitą pusmetį?

                                 Atsakymas: Rekomenduojame skirtas lėšas išnaudoti. Pinigai nebus perkeliami kitiems metams.


Mokyklos virtualioje piniginėje liko nepanaudotų lėšų 1 Euras. Ką turėtume daryti?

                                 Atsakymas: Nepanaudotos lėšos grįžtą į biudžetą.


Ką daryti jeigu registruojant mokinius į renginius nepavyksta įkelti atskirų failų - įsakymo ir mokinių sąrašo.

                                 Atsakymas:  Programa leidžia įkelti tik vieną dokumentą, tad įsakymas turi būti su mokinių sąrašu viename faile. Jeigu sąrašas išdėstomas per kelis puslapius, į sistemą turi būti įkeltas vienas pdf tipo failas.


Norime užsakyti išvažiuojamąją paslaugą. Ar kaina nurodyta su atvažiavimu, ar pati mokykla turi apmokėti už paslaugos teikėjų atvykimą į mūsų įstaigą?

                                 Atsakymas: Kaina yra tokia, kokia nurodyta prie paslaugos. Papildomai mokėti paslaugos teikėjui už atvykimą į mokyklą nereikia.


Ar į edukacinius renginius galime vykti tik savo mieste?

                                 Atsakymas: Ne, nebūtinai. Galite aplankyti renginius vyksiančius ir kitame mieste.


Renginiui užsakėme 70 vietų, bet atvyko 65 mokiniai. Ar galite lėšas nuskaičiuoti tik už 65 mokinius?

                                 Atsakymas:  Virtualioje piniginėje sumažėja ta suma, kuria buvo darytas užsakymas.


Ar ugdymo įstaigai reikia kaupti sąskaitas, kaip įrodymą apie renginio rezervaciją bei dalyvavimą jame?

                                 Atsakymas: Ne, papildomų dokumentų kaupti nereikia.


Ar Kultūros paso paslaugomis gali pasinaudoti priešmokyklinukai?

                                 Atsakymas: Ne, negali.


Ar Kultūros paso paslaugos apmokamos iš mokinio krepšelio lėšų?

                               Atsakymas: Ne, Kultūros paso paslaugoms skirtos papildomos valstybės lėšos. Mokyklos naudojasi paslaugomis, o už jas atsiskaito Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.


Ar mokyklai yra prievolė išnaudoti visas lėšas Kultūros paso paslaugoms ?

                               Atsakymas: Prievolės nėra, bet yra tikslas, kad kiekvienas mokinys gautų nors vieną paslaugą iš Kultūros paso paslaugų rinkinio šiais kalendoriniais metais.


Ar Kultūros paso paslaugų lėšos gali persikelti į kitus metus? 

                              Atsakymas: Ne, negali.


Jei pirmokai išnaudoja 10 eurų paslaugoms, ar jų lėšų likutį gali išnaudoti ketvirtokai?

                              Atsakymas: Ne, negali, nes pagal Aprašą vienam mokiniui skiriama ne daugiau kaip 12 Eur.