Literatūra

O jeigu mano klasėje mokytųsi Edvinas Kratas? - literatūrinė edukacija pagal knygą su rašytoja Daina Opolskaite (išvažiuojamoji)

Literatūrinės edukacijos pagrindas - konkrečios rašytojos knygos "Kur dingo Edvinas Kratas?" siužetas. Edvino klasėje mokosi 22 mokiniai, tačiau jis vienintelis yra kitoks.
Edvinas turi negalią - kenčia nuo cerebrinio paralyžiaus, bet trokšta mokytis kartu su savo bendraamžiais. Vieną dieną Edvinas tiesiog dingsta. Niekas iš klasės draugų nežino kur, bet nujaučia kodėl. Mokiniams pristatomas knygos siužetas ir psichologinė situacija, pateikiamos užduotys. Literatūrinės edukacijos metu mokiniai mokomi įsigyventi į kūrinio situaciją, empatiškai reaguoti į nutikusį įvykį, skatinami ieškoti problemos sprendimo būdų ir įvertinti savo atsakomybės ribas. Pasirinkę vieną frazę iš knygos pakomentuoja jos turinį, analizuoja problemą pasitelkdami empatiją (nusako savo požiūrį ir jausmus į situaciją), pasiūlo problemos sprendimo būdą, kaip būtų galima padėti Edvinui ir siūlo, ką daryti jam dingus - veikti ar išlikti pasyviam. Ugdydamiesi kūrybingumą ir kritinį mąstymą jie įvardins patiriamus jausmus, ugdysis emocinį jautrumą, patirs, kad literatūra moko gyventi ir kartais duoda atsakymus į svarbiausius gyvenime klausimus.
Muzika, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Stebuklo skambesys

„Kaip skamba stebuklas? Ši edukacija suteikia progą mokiniams prisiliesti prie archainės Tibeto kultūros muzikinio pasaulio. Atskleisime jos sąsają su Vakarų kultūra ir mokslu,
ieškosime aktualumo šiandieniam žmogui. Per muzikos garsus, pojūčius bei emocinę patirtį mokiniai patirs darnos ir susiklausymo jėgą, bendrystės jausmą bei harmoniją, leisis į kelionę savęs pažinimo link. Garso pratikume naudodami vaizdinę medžiagą: mokysime atpažinti ir skirti muzikinės Tibeto tradicijos ypatumus; suteiksime empirinių žinių; ugdysime klausos ir harmonijos gebėjimus. Tibeto muzikinės kultūros tradiciją atskleisime per šio kultūrinio klodo pažinimą, filosofiją ir aktualias praktikas, siejamas su metafizika, kvantine teorija bei moksliniu garso panaudojimo metodu technologijose, mene, medicinoje. Papasakosime apie Tibeto tradicijos įtaką Vakarų pasaulio menui, kompozitoriams ir jų kūrybai. Žadame jaukų, maloniai ir įdomiai praleistą laiką su neišdildomais įspūdžiais. Edukacijoje mus lydės gongų garsai, mokiniai panirs į skambančių dubenų, harmonijos, fleitos, arfos ir kitų instrumentų skambesio erdves. Kviesime išbandyti save grojant senoviniais tantriniais muzikos instrumentais.“
Performansas (tarpdisciplininis menas), Daugiakultūriškumas

Matematika kvapų meno labirinte

Tai interaktyvi tarpdisciplininė edukacija, kurios metu klasė virsta į kvapų meno laboratoriją, dalyviai tampa kvapų kūrėjais ir dalyvauja inscenizuotoje kvapų meno parodoje, kurioje
kvapų formules vizualizuoja matematiniais grafikais ir skaičiavimais. Vaikai susipažįsta su kvapų meno istorija, niuansais skirtingose kultūrose, kūrybine aplinka, medžiagų geografija ir kilme, bei milžinišku matematikos vaidmeniu kuriant tokio tipo meną. Pritaikyti kūrybiniai metodai ugdo dalyvių originalumą, tarpkultūriškumą ir analitinį mąstymą, bei toleranciją laisvai kurti išreikšti save per kūrybą, nepaisant nusistovėjusių kūrybos tradicijų. Tai taip pat keičia požiūrį, kad menui svarbiau humanitariniai, o ne gamtos mokslai. Todėl tikėtina, kad dalyviai po užsiėmimo gali iš naujo susidomėti matematika, chemija, biologija, ir iš naujo atrasti tiksliųjų mokslų patrauklumą, bei naudą kuriant meną, bei jį vertinant. Edukacijos metu dalyviai susikurs unikalų kvapnų skirtuką dekoruotą matematiniais skaičiavimais.
Muzika

Paslaptingoji arfa

"Paslaptingoji arfa" - tai įvairaus amžiaus dalyviams skirta edukacija/koncertas susipažinimui su Lietuvoje retai matomu ir girdimu instrumentu - arfa. Edukacijos/koncerto
metu dalyviai ne tik sužinos arfos atsiradimo istoriją, bet ir galės išgirsti jos skambesį. Į edukacijos/koncerto programą įtrauktos linksmos interaktyvios užduotys, kurios skatins dalyvių kūrybiškumą, padės atsipalaiduoti. Ši edukacija/koncertas parengta įvairaus amžiaus dalyviams atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes
Etninė kultūra

"Pažink, pamilk, išsaugok"

Programa „Pažink, pamilk, išsaugok“ leis įtraukti kuo daugiau jaunimo į etnokultūrinę veiklą, kurioje jos dalyviai lavinsis, tenkins saviraiškos poreikius, pažins save, mokysis
bendrauti, ugdys tautiškumą, patriotiškumą, bendruomeniškumą, pasididžiavimą ir savigarbą per dainą, šokį, tautosaką. Programos dalyviai susipažins su etnokultūra, aukštaičių ir žemaičių tautiniu kostiumu, išmoks folkloro dainų, šokių, ratelių, žaidimų.
Etninė kultūra

Margutis - Šv. Velykų simbolis

Teorinėje dalyje mokiniai susipažįsta su Velykų papročiais ir tradicijomis, su margučių istorija, jų spalvų ir raštų prasme. Gavę padalomąją medžiagą išanalizuoja ornamentų schemas.
Susipažįsta su priemonėmis. Patys karšto vaško pagalba kuria savo ornamentą ant virto kiaušinio. Išmoksta nuvalyti vašką. Namo parsineša savo sukurtą margutį ir padalomąją medžiagą.
Lėlių teatras, Dramos teatras

Spektaklis "Nojaus laivas"

Spektaklis „Nojaus laivas“ – tai vaizdingai, įdomiai ir orginaliai papasakota Šventajame Rašte, Pradžios knygoje aprašyta Didžiojo tvano ir Nojaus išsigelbėjimo istorija. Dievas dėl
žmonių nedorumo planavo milžinišku potvyniu sunaikinti Žemę, tačiau tarp visų žmonių atsirado vienas vyras Nojus, kuris rado malonę Dievo akyse. Nojui buvo duoti nurodymai suręsti didžiulį laivą į kurį turėjo tilpti ne tik Nojaus žmona bei trys jo sūnūs su žmonomis, bet ir visų žemėje gyvenančių gyvūnų, paukščių ir roplių poros. Nojus –mūsų visų propropro... prosenelis, supermenas, didvyris išsigelbėjas nuo tvano . Biblinė pasaulio tvano ir Nojaus išsigelbėjimo istorija atskleidžiama aktoriui vartant ir komentuojant nuostabiais raštais ir piešiniais išmargintos didelės bei paslaptingų kertelių turinčios knygos puslapius. Kartais iš jų išnyra vis nauji personažai: žmonės, gyvūnai, paukščiai, ropliai, laivo korpuso detalės, ar teksto nuotrupos. Piešiniuose ir tekstuose tarsi senoviniuose papirusuose ar olose išraižytose ornamentuose suskamba visiems gerai žinoma Šventojo Rašto istorija. Orginaliai, jautriai, nebanaliai. Vaikams augant svarbu turėti herojų , jie randa labiausiai žavintį didvyrį ir visaip stengiasi į jį lygiuotis, Jo žygdarbiai suteikia jiems pasitikėjimo savimi, į jį žvelgdami jie mato dalelę savęs. Stebėdami šį teatro vaidinimą, jie gali sutapatindami save su Nojumi labiau pažinti ir suprasti save bei aplinką, analizuoti ir suvokti savų patirčių, vertybių bei elgesio pagrįstumą. Kritikai 2018 metais įvykusioje Lietuvos lėlių teatro vitrinoje "Materia magica" šį darbą įvertino kaip itin pavykusį meninės ir edukacinės jungties ieškojimą. Spektaklis 2017 metais buvo nominuotas klaipėdietiškam apdovanojimui „Padėkos kaukė“ už geriausią scenografiją.
Muzika

Vargonai - muzikos instrumentų karalius!

Kauno arkikatedroje stovintys vargonai yra didžiausias ir vertingiausias lietuviško paveldo instrumentas Lietuvoje. Prie šio instrumento dirbo, kūrė lietuviškos profesionaliosios
muzikos pradininkas Juozas Naujalis. Vargonai - tai muzikos instrumentas, su kuriuo susipažinti tiek mokiniams, tiek pedagogams yra didžiulis atradimas, o ypač su Kauno arkikatedros vargonais! Savo didybe, skambesio grožiu jie stebina atvykusius koncertuoti žymiausius pasaulio atlikėjus. Jau daug metų organizuojami edukaciniai renginiai rodo, kad galimybė pamatyti iš arti kaip grojama vargonais (rankomis ir kojomis), išbandyti instrumentą patiems edukacinio renginio dalyviams - neužmirštamas įspūdis! Užeiti į vargonų vidų, tai yra pasivaikščioti tarp skambančių daugiau nei 3000 vamzdžių, pamatyti kvėpuojančius vargonų "plaučius" - dumplyną, pabandyti tiek rankomis, tiek kojomis išgauti garsus - visa tai kelia nuostabą ir žavesį. Edukacinės kelionės metu bus galima ne tik išgirsti, bet ir pamatyti kaip valdomas ši sudėtingas instrumentas - "orkestras": vargonuose atkartojami styginių, pučiamųjų instrumentų balsai! Atliekant muzikos kūrinius ir naudojant įvairias vargonuose esamų 63 registrų kombinacijas, galima išgauti tūkstančius naujų spalvinių derinių. Šiuose vargonuose 4 klaviatūros - 3 grojimui rankomis ir pedalinė klaviatūra grojimui kojomis. Greitų pasažų grojimas kojomis, rankomis grojimas trimis klaviatūromis, tuo pačiu metu valdymas registrų "pulto" su 63 registrais - visa tai būtina pamatyti iš arti! Vargonai daugelio mūsų jaunų žmonių įsivaizdavimuose asocijuojasi su pianino klaviatūra, vienu kitu pedalo klavišu, keletu vamzdžių ir žinomas tik kaip bažnytinių apeigų instrumentas. Tiesa yra kita. Didysis Vienos klasikas Volfgangas Amadeus Mocartas (W. A. Mozart) vargonus pavadino "instrumentų karaliumi" visai neatsitiktinai. Vargonų registrų pagalba atkuriamas daugybės instrumentų skambesys. Vargonai suskama kaip didingas orkestras! Tai būtina pamatyti ir išgirsti iš arti!
Literatūra

Kūrybinio rašymo edukacija su rašytoja Daina Opolskaite: ieškau personažo! (išvažiuojamoji)

Kūrybinio rašymo edukacijos pradžioje mokiniai paraginami pamąstyti: kas yra rašytojas? Sunku ar lengva sukurti istoriją? Ko reikia, kad gimtų įdomus veikėjas-personažas? Kodėl neretai
nuo jo priklauso visos istorijos sėkmė? Toliau prisimenami svarbiausi kiekvieno pasakojimo elementai: autorius, veikėjas, aplinkybės, vieta, laikas ir kt. Kūrybinės užduoties metu moksleivių grupei pateikiamas tik vienas sakinys, kuriame yra svarbiausi būsimo teksto kūrimo elementai: situacija, personažas, tikslas. Kartu išsiaiškinamos kūrybos galimybės ir galimi kontekstai, mokiniai paskatinami sieti gautą informaciją su savo gyvenimiškąja patirtimi. Toliau kūrybinė edukacija vyksta keliais etapais: moksleiviai grupėse arba individualiai padedami edukatorės kuria veikėjo personažą, išryškina situaciją, kurioje jis yra, ir siekiamą tikslą. Atrenkami labiausiai pavykę ir įdomiausi pavyzdžiai, kurie pagaliau jungiami į vientisą istoriją. Edukacijos pabaigoje siekiama apibendrinimo: pakanka vos kelių smulkmenų ir vaizduotės, kad gimtų įdomus personažas.
Lėlių teatras, Cirkas

Klounados spektaklis " Kalėdų giesmė"

Klounados spektaklis pagal Ch. Dickenso Kalėdų pasakojimą „Kalėdų giesmė“. „Laimingos, laimingos Kalėdos, kurios gali sugrąžinti mums vaikystės dienų iliuzijas, priminti seniui
jaunystės džiaugsmus ir perkelti jūreivį arba keliauninką iš už daugelio tūkstančių mylių atgal, prie gimtojo židinio, į jaukiuosius namus“ – Charlesas Dickensas. Spektaklis sukurtas pagal garsaus anglų rašytojo Charleso Dickenso to paties pavadinimo apysaką, kurioje pasakojama apie šykštuolį Ebenzerį Skrudžą, kuris nemato prasmės džiaugtis Kalėdomis, kol Kūčių vakarą jo neaplanko trys Dvasios. Šiandien ši apysaka pati yra tapusi Kalėdų tradicija, ji jaudina seną ir jauną, vargšą ir turtingą tiek pat, kiek ir 1843 m., kai pasirodė pirmą kartą. Tai viena iš geriausių visų laikų kalėdinių istorijų ir… pati pirmoji. Svarbiausia scennio žaidimo terpe virto laikas ir jo skaičiavimo, matavimo, fiksavimo mechanizmai. Scenoje matome keistą objektą, tarsi didelį laikrodį, tarsi paslaptingą grimo kambarį, kur spektakliui besiruošiantys aktoriai skaičiuoja iki pasirodymo likusias minutes ir taip garsiai primena mums apie nuolatinę laiko tėkmę... Pagrindinį istorijos personažą Skrudžą ir jo velionį draugą Marlį vaidinantys aktoriai scenoje žaidžia naudodami šiuolaikinės klounados principus, o tai jiems suteikia daug erdvės ir galios įtaigiai, netikėtai ir įdomiai papasakoti šią viktorijos laikų istoriją šiuolaikiškai. Spektaklyje naudojamos skirtingų laikmečių medijos ir jose transliuojami vaizdai žadina praeities prisiminimus, leidžia tarsi iš šalies stebėti dabarties Kalėdų vaizdus ir sufantazuoti, kokių Kalėdų laukiame!!!
Rodomi įrašai: 1 - 102 606