Daraktorinė (Slaptoji) mokykla

Renginio informacija
Kategorijos: Literatūra,Dramos teatras
Skirta klasėms: 3-4
Kaina mokiniui: 2 EUR
Paslauga vyksta kultūros įstaigoje: Kauno m. sav. Kaunas Vytauto pr. 52 Kauno m. sav., bet gali būti ir išvažiuojamoji
Renginio trukmė: 45 min.
Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 8 - 33
Plačiau: www.lsim.lt
Organizatorius
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
administracija@lsim.lt
+370 650 41018
Paslaugų teikėjo pastaba: Viename edukaciniame užsiėmime gali būti ne daugiau kaip 33 mokiniai.
Aprašymas

Edukacinis užsiėmimas „Daraktorinė (Slaptoji) mokykla“ – pamoka-žaidimas atkurtoje XIX a. slaptojoje lietuviškoje mokykloje.
Užsiėmimo tikslas – taikant novatoriškus edukacinius ugdymo metodus istorinėje-kultūrinėje erdvėje, supažindinti jaunimą su slaptųjų (daraktorinių) mokyklų laikotarpiu Lietuvoje bei aktyvinti ir efektyvinti vertybių sklaidą, didinant mokinių motyvaciją domėtis Lietuvos krašto istorija, skatinti jaunimą skaityti, domėtis knygomis.
Edukacinio užsiėmimo uždaviniai: pristatyti edukacinės programos dalyviams spaudos draudimo laikotarpį; supažindinti dalyvius su spaudos draudimo laikotarpiu, mokykloje bei visuomeniniame gyvenime taikytomis carinės Rusijos rusifikacijos priemonėmis; pristatyti mokiniams daraktorinę mokyklą (slaptąją lietuvišką mokyklą) kaip atsvarą rusifikacijai; kelti knygos vertę pasitelkiant meninės edukacijos priemones; ugdyti mokinių norą pažinti ir perimti tautos istorinę atmintį; skatinti mokinių kūrybinę saviraišką kultūrinėje erdvėje.
Edukacinio užsiėmimo dalyviai supažindinami su muziejaus ekspozicijoje esančia eksponatų kolekcija, menančia spaudos draudimo laikotarpį (1864–1904), su svarbiausiais istoriniais faktais.
Edukacinėje erdvėje – XIX a. slaptojoje lietuviškoje mokykloje, mokiniai supažindinami su graždanka, grifelinėmis lentelėmis, lietuviškomis maldaknygėmis, naudotomis per lietuviškos spaudos draudymetį. Mokiniams pristatoma lietuviškos mokyklos istorija spaudos draudimo laikotarpiu. Supažindinama su žymiausiais knygnešiais, daraktoriais, pagrindiniais laikraščiais „Aušra“ ir „Varpu“, kokios bausmės grėsdavo mokiniams, išdrįsusiems prakalbėti surusintose valstybinėse mokyklose.

Mokiniai dalyvauja vaidmenų žaidime „Slaptoji lietuviška mokykla“. Dalyviai pasiskirsto vaidmenis (du žandarai, daraktorius (mokytojas), knygnešys, pirkios šeimininkas ir mokinukai), vaidina trijų scenų vaidinimą (naudojami vaidinimui skirti rūbai; knygnešio ir žandarų dialogas). Situacija vaizduojama tokia: knygnešys neša brangų turtą – knygas – per sieną ir įvyksta jo dialogas su žandarais. Įtikinęs žandarus, jog neturi draudžiamos literatūros, knygnešys patraukia pas daraktorių. Tuo tarpu daraktorius moko savo vaikučius skaityti (slebizavoti). Užsukęs knygnešys atiduoda knygas ir prisijungia prie besimokančiųjų. Dar beskaitant, į pirkią įsiveržia žandarai, atsekę knygnešio pėdomis, ir ima krėsti vidų, klausdami troboje esančiųjų, ar neturi slaptosios literatūros. Daraktorius sugeba išsisukti ir žandarai išeina nieko nepešę.
Edukaciniame užsiėmime taikomi lyginamasis, istorinis bei vaidybinis metodai leidžia mokiniams suprasti istorinį laikotarpį, pabūti empatiškiems, geriau suvokti ir įvertinti, koks sunkus istorijos tėkmėje buvo knygos kelias, menantis skaudžią lietuviškos spaudos platintojų patirtį.

Kultūros paso paslaugas gali rezervutoti/užsakyti tik mokyklos vadovo paskirtas asmuo - koordinatorius. Norėdami sužinoti koordinatoriaus kontaktus, spauskite čia.
Renginio kalendorius
Norėdami užsakyti paslaugas turite prisijungti .

Grįžti