Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kviečia kultūros ir meno įstaigas, menininkus ir kultūros edukatorius teikti paraiškas kultūros paso paslaugų, skirtų visų klasių mokiniams, atrankai. Paraiškų teikimo terminas 2020 06 15 – 2020 06 29 (iki 18:00 val.). Paslaugų teikėjai, kurie jau yra paraiškas teikę, naujas paraiškas turi teikti tik per savo paskyras.

KELIONĖ PER METŲ LAIKUS

Renginio informacija
Kategorijos: Dailė,Kita
Skirta klasėms: 1-4
Kaina mokiniui: 7 EUR
Renginio trukmė: 60 min.
Plačiau: mo.lt
Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 15 - 25
Organizatorius
VšĮ MO muziejus
edukacija@mo.lt
+370 692 83600
Aprašymas

Integruotoje pamokoje mokiniai dirbdami grupėse, naudodami turimas priemones ir pateiktus informacinius šaltinius bei pritaikydami savo patirtį apibūdins įvairius metų laikus vaizduojančius dailės kūrinius. Įvardins reikšmingus jiems patrauklius metų laikų požymius, juos lygins su dailininkų mintimis bei vartodami paprastas dailės sąvokas aptars dailininkų kūrybinius sumanymus. Interpretuos gautą informaciją, darys išvadas ir pateiks klasės draugams savo vertinimus. Užsiėmime naudojami metodai: darbas grupėje, minčių lietus, diskusija, klausimų formulavimo principai taikant kritinio mąstymo ir vizualinio mąstymo strategijas. Pamokoje ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos (kuomet vaikai mato idėjų sąsajas ir kuria savo idėjas, originaliai mąsto, geba pritaikyti patirtį naujose situacijose) bei dalykinės kompetencijos ir gebėjimai. Užsiėmimas vyksta ne parodos erdvėje. Edukacijai naudojamos MO kolekcijos reprodukcijos, projekcijos ir originalūs darbai.

Kultūros paso paslaugas gali rezervutoti/užsakyti tik mokyklos vadovo paskirtas asmuo - koordinatorius. Norėdami sužinoti koordinatoriaus kontaktus, spauskite čia.
Renginius galima rezervuoti vykstančius tik iki birželio 31 d.
Renginio kalendorius
Norėdami užsakyti paslaugas turite prisijungti .

Grįžti