Edukacinė programa „Teatro vaiduoklio paslaptis“

Renginio informacija
Kategorijos: Dramos teatras
Skirta klasėms: 3-4
Kaina mokiniui: 4 EUR
Renginio trukmė: 90 min.
Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 15 - 22
Organizatorius
Rokiškio kultūros centras
monika.gorovniova@gmail.com
+370 673 36234
Aprašymas

Programos tikslas – supažindinti vaikus su Rokiškio teatro tradicija ir istorija, suteikiant galimybę dalyvauti improvizuotame spektaklio pastatymo procese, ugdant kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, suteikiant bendravimo ir asmeninės kūrybos džiaugsmą, bei drąsos saviraiškai ir viešam kalbėjimui. Programos uždaviniai: 1. Skatinti domėjimąsi teatro reiškiniu ir jo istorija, gimtojo miesto liaudies teatro veikla. 2. Supažindinti su teatro pastatymų turiniu, žmonių, dirbančių teatre, profesijomis, atliekant kūrybines užduotis. 3. Suteikti grimo atlikimo ir scenos kostiumo bei rekvizito parinkimo pradmenis, atliekant su šiais darbais susijusias kūrybines užduotis. 4. Ugdyti pasitikėjimą savimi, mažinti scenos bei viešojo kalbėjimo baimę atliekant kūrybinę improvizacijos užduotį scenoje. 5. Skatinti lankomumą vaikiškuose renginiuose bei dalyvavimą teatro saviveiklos būreliuose. Metodai ir priemonės: 1. Vizualinis informacijos pateikimas (IT priemonėmis, videomedžiaga). 2. Žaidybinė scenarijaus analizė. 3. Kostiumo ir rekvizito atranka pagal pateiktas fotografijas. 4. Kūrybinės grimo dirbtuvės pagal pateiktas fotografijas. 5. Vaidmenų žaidimas – improvizacija. 6. Aptarimas, diskusijos metodas. Numatoma veikla programos metu: 1. Rokiškio teatro istorijos pamokėlė su videomedžiaga. 2. Trumpa scenarijaus analizė, paremta žaidimu. 3. Vaidmenų atranka žaidybine forma. 4. Rekvizitų ir kostiumų atranka. 5. Grimo dirbtuvėlės. 6. Improvizuotas vaidinimas. 7. Diskusija, programos aptarimas. Programa siekiama: 1. Sudominti vaikus teatro menu, Rokiškio teatro tradicija, raida ir istorija. 2. Supažindinti su aktoriaus bei kitomis teatre dirbančių žmonių profesijomis. 3. Siekiama, kad programos dalyviai patirtų džiaugsmą vaidindami ir sumažintų scenos bei viešojo kalbėjimo baimę.

Kultūros paso paslaugas gali rezervutoti/užsakyti tik mokyklos vadovo paskirtas asmuo - koordinatorius. Norėdami sužinoti koordinatoriaus kontaktus, spauskite čia.
Renginio kalendorius
Norėdami užsakyti paslaugas turite prisijungti .

Grįžti