Vilniaus gynyba ir ginkluotė

Renginio informacija
Kategorijos: Architektūra,Kultūros paveldas
Skirta klasėms: 3-4
Kaina mokiniui: 1 EUR
Paslauga vyksta tik kultūros įstaigoje: Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje, Bokšto g. 20/18, Vilniaus m. sav.
Renginio trukmė: 45 min.
Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 5 - 30
Plačiau: www.lnm.lt
Organizatorius
Lietuvos nacionalinis muziejus
basteja@lnm.lt
8 5 2612149
Aprašymas

Tikslas – supažindinti edukacijos užsiėmimo dalyvius su Vilniaus gynyba ir ginkluote per aktyvias ir prasmingas veiklas, skatinant suvokimą, pagarbą ir domėjimąsi savojo krašto kultūra ir praeitimi.
Uždaviniai:
1. Skatinti mokinių susivokimą ir supratimą, jog praeities pažinimo formos nėra tik išmokstamos, tačiau ir suvokiamos bei patiriamos, skatinant jų pažinimą ir kritišką vertinimą praeities dienas liudijantiems šaltiniams.
2. Formuoti ir ugdyti dalyvių susidomėjimą ir nuostatas branginti ir vertinti savos vietovės praeitį ir kultūros paveldą.
3. Edukacijos veiklas ir ugdomus gebėjimus derinant su pradinio ugdymo bendrąja programa, sudaryti sąlygas mokinių tęstiniam ugdymui(si) ir pažinimo procesui, prasidėjusiam formalaus švietimo metu.

Metodai ir priemonės:
Edukacijos metu bus naudojami stendiniai žemėlapiai ir žemėlapių trafaretai vaikų orientavimosi ugdymui bei savų simbolių ir sistemų kūrimo pagrindams. Vaikai bus skatinami aktyviai reikšti mintis, asocijuoti, lyginti ir kritiškai vertinant daryti išvadas. Užsiėmimo metu bus naudojami kario šarvai, kuriuos vaikai galės matuotis. Naudojant interaktyvų terminalą, vaikai galės sužaisti istorinį žaidimą. Bastėjos pastatas bus pasitelktas kaip priemonė vaikų suvokimo apie praeitį ugdymui(si).
Žaismingai naudojant istorinius autentiškus šaltinius (žemėlapiai, piešiniai, ginklai, fotografijos, schemos ir kt.) bus formuojamas mokinių suvokimas apie praeities kultūros pažinimo šaltinius, formas.
Reflektuojant visą užsiėmimą vaikai bus skatinami reikšti savo mintis, įsimintus dalykus ir patirtus įspūdžius.

Veikla:
Edukacinis užsiėmimas vyks autentiškame kultūros objekte – bastėjoje. Žaisminga forma bus išsiaiškinta XIII–XVIII a. Vilniaus tarptautinė padėtis, kilusios miesto gynybos problemos. Kartu bus ieškoma galimų problemų sprendimo būdų ir išsiaiškinta, kokius nutarimus priėmė to meto vilniečiai. Mokiniai bus raginami patys reikšti mintis ir kritiškai mąstyti, klausydami edukacijos vadovo pasakojimų, nagrinėjant istorinius šaltinius. Galės patys pasijusti mažaisiais istorikais bei pamatyti autentiškus šarvus, įvairius ginklus. Mokiniai pamatys pirmąjį Vilniaus miesto žemėlapį, kurį pasitelkiant bus skatinami orientuotis žemėlapyje bei lyginti dabartinį Lietuvos sostinės vaizdą su nubraižytu XVI a.
Atlikdami praktines užduotis, naudojant Vilniaus žemėlapio trafaretą, galės kurti savo gynybinę miesto sistemą ir simbolius.
Edukacinio užsiėmimo pabaigoje, naudojant interaktyvų terminalą, vyks žaidimas, kurio metu, naudojant savo fotografiją, bus galima tapti vienu iš LDK kariuomenės karių ar net vadu. Tokias fotografijas mokiniai galės nusiųsti į savo arba mokytojos elektroninį paštą ir turėti prisiminimui.
Baigdamas vadovas, žaisminga forma įtraukdamas dalyvius, organizuos užsiėmimo apibendrinimą.

Rezultatai:
Mokiniai įgis supratimą, jog jie patys gali dalyvauti savojo krašto pažinimo procese, pasitelkdami į pagalbą juos supančius istorijos pažinimo šaltinius, kritiškai juos vertindami bei analizuodami. Dalyviai lavins formalaus švietimo ugdymo metu įgytus gebėjimus, supratimus ir žinias. Edukacijos metu mokiniai pažins vieną iš įdomesnių ir unikalių Lietuvos istorijos ir architektūros objektų – Vilniaus gynybinės sienos bastėją.
Edukacinio užsiėmimo dalyviai, pažinę Lietuvos sostinės praeities aspektus, ugdysis meilę ir pagarbą savajam kraštui, jo istorijai ir plės savąjį kultūrinį sąmoningumą.

Kultūros paso paslaugas gali rezervutoti/užsakyti tik mokyklos vadovo paskirtas asmuo - koordinatorius. Norėdami sužinoti koordinatoriaus kontaktus, spauskite čia.
Renginio kalendorius
Norėdami užsakyti paslaugas turite prisijungti .

Grįžti