Šiuolaikinio meno atvaizdų interpretacijos moksleivių kūryboje

Renginio informacija
Kategorijos: Performansas (tarpdisciplininis menas)
Skirta klasėms: 10-12
Kaina mokiniui: 5 EUR
Renginio trukmė: 45 min.
Plačiau: www.lnb.lt
Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 5 - 10
Organizatorius
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
irma.lescinskaite@lnb.lt
+370 603 76557
Aprašymas

XX- XXIa. Vakarų šiuolaikinio meno istorijos dalyko studijos skirtos susipažinti su pasaulio modernaus bei postmodernaus meno raida, įvairiais meniniais judėjimais, stiliais ir tendencijomis, kūrybinių metodų kaita, modernaus bei šiuolaikinio meno autorių kūryba. Šiuolaikinėmis formomis interpretuoti ir kurti menines kompozicijas, ugdyti kūrybiškumą. Šiuolaikinio meno istorijos studijos supažindins moksleivius su Vakarų šalių menininkais, jų kūrybinės raiškos įvairove, vykusiais ir vykstančiais, gyvenamą aplinką reflektuojančiais, kultūros ir meno procesais. pristatomi dėstomos disciplinos vizualaus meno kūrinių analogai, jų istoriniai bei šiuolaikiniai kontekstai. Ugdomas individualus stilistinių išraiškos priemonių valdymas. Įsisavinama šiuolaikinė techninių ir meninių išraiškos priemonių įvairovė. Piešinyje ir tapybos darbuose orientuojamasi ne į tikrovės pažinimą ir atpažinimą, o siekiama išreikšti savo pasaulėjautą ir autentišką supratimą. Idėja gali būti išreikšta ganėtinai abstrahuotomis, sunkiai atpažįstamomis formomis, kuriančiomis pageidaujamą nuotaiką. Čia vaizduojamas ne regimas, o mąstomas pasaulis – nauja dailininko didžiulėmis pastangomis sukurta realybė. Atskleidžiami šiuolaikinio Europos kultūros ir meno raidos laikotarpio dailės krypčių tarpusavio ryšiai, apžvelgiamas jų socialinis ir kultūrinis kontekstas, moksleiviai supažindinami su iškiliausiomis ir įtakingiausiomis kultūrologinėmis bei menotyrinėmis interpretacijomis. Moksleiviai mokomi raštu ir žodžiu analizuoti bei interpretuoti meno kūrinius ir procesus, Išklausę kursą moksleiviai turėtų įgyti būtinų žinių ir susiformuoti konceptualų požiūrį apie bendrąją šiuolaikinio meno raidą. Skatinama moksleivius kurti vizualinėmis raiškos priemonėmis šiuolaikinių formų kūrinius. Ugdomas moksleivių gebėjimas kritiškai ir dalykiškai analizuoti ir vertinti konkrečius Europos meno ir architektūros reiškinius bei kūrinius, adekvačiai suvokti jų vietą ir prasmę bendrajame europiniame ir pasauliniame k

Kultūros paso paslaugas gali rezervutoti/užsakyti tik mokyklos vadovo paskirtas asmuo - koordinatorius. Norėdami sužinoti koordinatoriaus kontaktus, spauskite čia.
Renginio kalendorius
Norėdami užsakyti paslaugas turite prisijungti .

Grįžti