Architektūra, Kultūros paveldas

Senasis bokštas: užkopk, pažink, pamilk!

Kaip aikštėje iškilo bokštas? Kodėl ir kokiu metu čia skamba varpai? O gal patys norėtumėte trumpam tapti varpininkais? Kviečiame apsilankyti šiame ilgaamžiame bokšte, Vilniaus katedros
varpinėje. Iš pradžių aukštyn kartu su gide kopsime XIV amžių menančiais mūriniais laipteliais, vėliau juos pakeis įspūdingos medinės XIX amžiaus konstrukcijos, o patys drąsiausi galės apžiūrėti miestą iš 45 metrų aukščio! Ten pat pamatys senojo laikrodžio varpus, kurie praneša ketvirčius ir valandas, yra netikėtos formos ir daužomi plaktukais. Mokiniai patys skambins ekspozicijoje easančiais varpais, savarankiškai galės naudoti interaktyvias priemones (mobilias kameras miesto apžvalgai, audiopunktus su trumpais teatralizuotais pasakojimais apie varpinę ir joje dirbusius žmones). Nuotaikingame filmuke balandžio Prano personažas pristatys varpinės ir Vilniaus katedros bei aikštės istoriją. Tam, kad įspūdžiai taip greitai neišblėstų, po ekskursijos dalyviai galės išsirinkti suvenyrinį magnetuką su varpinės piešiniu ar fotografija. O teisingai atsakę į edukatorės klausimus - ir papildomus prizus.
Architektūra, Kita

EDUKACINĖ PROGRAMA „SAULĖS ELEKTRINĖ“

Edukacinės programos tikslas – plėsti mokinių žinias apie saulės energijos panaudojimo buityje galimybes panaudojant saulės energiją. Edukacinės programos uždaviniai: 1. Susipažinti su
namų ūkyje įrengta 10 kw saulės elektrine, jos įrengimo ypatumais. 2. Mokyti mokinius analizuoti atsinaujinančių energijos šaltinių ekonominį efektą. 3. Plėsti mokinių žinias apie saulės energijos panaudojimo buityje galimybes. 4. Skatinti mokinius saugoti gamtos išteklius ir jam suteikti šiuolaikines prasmes per kūrybinę saviraišką. Taikomi metodai ir priemonės: Pokalbis, įtraukianti diskusija, eksperimentai. Priemonės – fotoelektros priemonių rinkinys (1 pagrindinis elementas; 1 elektros grandinės schema; 3 saulės elementai, 50x25 mm²; 1 saulės elementas 50x50 mm²; 1 apšvietimo modulis; 1 diodų modulis; 1 motoro modulis; 1 potenciometro modulis; 1 rezistoriaus modulis; 4 plastikiniai elementų dangčiai ir spalvų filtrai). Visos priemonės suteikiamos nemokamai. Numatoma edukacinės programos temos: • Nuosekliai ir lygiagrečiai prijungti saulės elementai; • Saulės elementų produktyvumas priklausomai nuo naudingojo paviršiaus • Saulės elementų produktyvumas priklausomai nuo šviesos šaltinio kampo • Saulės elementų produktyvumas priklausomai nuo šviesos šaltinio intensyvumo • Energijos konversijos efektyvumas • Vidinė saulės elementų varža • Diodų reikšmė saulės jėgainėms • Saulės baterijų efektyvumo priklausomybė nuo įkaitimo laipsnio
Rodomi įrašai: 91 - 9292