Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa - ekskursija "iššnipinėti Šnipiškes"

Nuėjęs vos kelis žingsnius nuo Vilniaus senamiesčio, atsiduri mažų gatvelių raizgalynėje, prie plieninių verslo dangoraižių, chaotiškai išsibarsčiusių medinių namukų apsuptyje. Nedaug
kur rasite kaimą viduryje miesto, o Vilnius tokį kaip tik ir turi – rajoną saugantį savo keistenybes ir kontrastus: nuo mamutų kaulų iki pirmosios miesto elektrinės, nuo unikalių medinukų iki blizgančio finansų, verslo ir politikos centro, nuo žydinčių sakurų iki sovietinių blokų, nuo bebrų buveinių iki Drakono pievos. Ekskursijos tikslas – supažindinti dalyvius su Šnipiškių rajonu, jo istorija, kultūriniu ir architektūriniu paveldu, atskleisti jo vertę, plėsti dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei ugdyti kultūrinį – istorinį sąmoningumą. Gyvai tyrinėjant aplinką atrasti kur buvo Piromonto, Žvejų ir Šiaudinės priemiesčiai. Susipažinti su religinio meno paveldu ir medine architektūra. Dalyviai išgirs intriguojantį Šnipiškių pramoninės istorijos pasakojimą, susipažins su rajono reikšme bendrame miesto raidos kontekste. Istorinis pasakojimas papildytas vizualine medžiaga (senovinėmis nuotraukomis, žemėlapiais). Taip pat mokiniai įtraukiami į praeities paieškas, edukacinius, teminius žaidimus padedančius suprasti Šnipiškių rajono raidą ir kaitą skirtingais istorijos laikotarpiais. Mokiniai skatinami tyrinėti ir interpretuoti, matyti detales, vertinti ir saugoti kultūros ir architektūros paveldą. Edukacinės ekskursijos dalyviai išgirs, pamatys, pajaus, pažins Šnipiškių rajoną. Ši edukacija skatins domėtis, ieškoti ir atrasti, perduoti savo žinias ir pagarbą ateities kartoms. Edukacinės programos turinys ir forma pritaikoma individualiai pagal amžiaus grupę.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė paskaita „Renesanso epochos ženklai Lietuvoje“ (nuotolinė paslauga)

Nuotolinė edukacinė paskaita bus transliuojama gyvai, pasitelkiant Power Point formatu pristatomą medžiagą, lydimą edukatoriaus gyvo bendravimo. Transliacijos vedamos ZOOM platformos
pagalba. Paskaitos metu nagrinėsime, kaip renesanso epocha pasiekė tiesiogiai Lietuvą iš Italijos, kaip ji reiškėsi LDK dvaruose ir miestuose, kokios kultūrinės, administracinės, agrarinės reformos buvo pradėtos įgyvendinti tuometinėje Lietuvos teritorijoje. Kokios mados vyravo renesanso architektūroje, dvarų kultūroje, didikų rūbų ir valgių įvairovėje. Sužinosime, kaip renesanso epochos Lietuvos valdovai įtakojo kultūrinį bei diplomatinį gyvenimą, kaip tuometiniai Valdovų rūmų turtai niekuo nenusileido Vakarų Europos karalių dvarams. Stebėsime kaip per šimtmečius keitėsi šio laikotarpio objektų svarba vietiniams gyventojams bei esamai valdžiai. Edukacijos pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti Lietuvos sostinės materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu.
Architektūra, Kultūros paveldas

Orientacinė ekskursija PALANGA - GRAFŲ PĖDSAKAIS

Orientacinis pasivaikščiojimo žaidimas PALANGA. GRAFŲ PĖDSAKAIS - interaktyvi ekskursija, pasakojanti negirdėtą kurorto istoriją ir kviečianti aktyviai įsitraukti pačius žaidėjus.
Virtualus tik Jūsų komandai skirtas gidas privers patreniruoti kojas ir pasukti galvas - reikės įminti užuominas, atrasti paslėptas detales, atsakyti į klausimus ir tada - judėti į priekį - žingsnis po žingsnio, kol įveiksite 3 kilometrų maršrutą ir pažinsite grafų Tiškevičių Palangą.
Architektūra, Kultūros paveldas

Ekskursija „Pasislėpęs miestas“

Kūrybiška ekskursija atskleis dingusio, o gal kur nors už kampo pasislėpusio senojo miesto istorijas. Ekskursijos metu mokiniai sužinos, kodėl išnyko kai kurios gatvelės ir kaip amžių
tėkmėje keitėsi miestas. Šias istorines minkles bandysime įminti žaidimų bei kūrybiškų užduočių metu! Ekskursijos tikslas – atrasti praėjusių šimtmečių ženklus ir kultūrinius sluoksnius Kauno senamiestyje, taip pat pastebėti ir įvertinti tuos elementus, kurie darniai įsikomponuoja į šių dienų aplinką.
Architektūra, Kultūros paveldas

Orientacinis žaidimas „Atrask Vilniaus pramonės istoriją“

Beveik pusantro šimtmečio Naujamiestis buvo Vilniaus industrine šerdimi. Dūzgė staklės, riaumojo varikliai, tepalų kvapai maišėsi su šviežių bandelių aromatu. XXI-ajame amžiuje rajonas
kitoks – daugelis fabrikų jau senokai užvertė paskutiniuosius savo istorijos puslapius ir užleido vietą moderniems loftams bei biurams. Vis dėlto proziški gamyklų pastatai liudija neįprastą Naujamiesčio praeitį. Šio žaidimo metu galima pasitikrinti savo orientavimosi aplinkoje gebėjimus, atrasti išlikusius originalius istorinius artefaktus, sužinoti apie juos intriguojančių detalių ir, žinoma, atlikti įdomias užduotis. Beje, šiai pramogai nereikalingi jokie išmanieji įrenginiai! Pasikliauti teks tik savo akimis, kojomis ir protu.
Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa – ekskursija "Prisilietimas prie Vilniaus žydų kultūros"

Kultūrinė edukacinė programa – ekskursija „Prisilietimas prie Vilniaus žydų kultūros“ Vilnius dar Napoleono buvo pavadintas „Šiaurės Jeruzale“. Mūsų laikmečių žydų bendruomenė yra
neskaitlinga, nors ir gyvybinga, tačiau dėlei Holokausto ir vėliau sekusio sovietinio žydiško paveldo naikinimo, jos vaidmuo Vilniaus, o kartu ir visos Lietuvos istorijoje neretai, bei nepelnytai primirštamas. Edukacinės programos - ekskursijos metu mokiniai aplankys Senąjį ir Naująjį getus, susipažins su juose ilgiau ar trumpiau gyvenusiomis iškiliomis asmenybėmis, kaip kad judaizmo autoritetu Vilniaus Gaonu, dailininku Marku Šagalu, žymiausiu XX a. smuikininku Jaša Heifetcu. Taipogi lankant Senojo ir Naujojo geto gatves ir kiemelius bus proga nusikelti į kasdienišką žydišką gyvenimą, įvertinti džiaugsmus ir skausmus, suprasti begalinius šią bendruomenę ištinkančius pokyčius, aplankyti vieną slėptuvių, kur jie bandė išsigelbėti žiauriais Antrojo Pasaulinio karo metais. Lietuvos ir lietuvių identitetas neįmanomas be žydų kultūros pažinimo ir ši ekskursija padės giliau suvokti jų kultūros svarbą, bei, galbūt, atvers kelią gilesniam domėjimuisi. Kultūrinės edukacinės programos metu mokiniai įtraukiami į temines diskusijas. Istorinis pasakojimas papildomas archyviniais dokumentais, nuotraukomis. Edukacinės programos turinys ir forma pritaikoma individualiai pagal amžiaus grupę.
Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa - ekskursija „Sėkmės istorija- nepriklausoma Lietuva“

Kultūrinės edukacinės programos - ekskursijos „Sėkmės istorija - nepriklausoma Lietuva“ Sėkmės istorija, kurią prieš 100 metų kūrė visi Lietuvos žmonės ir užsienyje gyvenantys lietuviai
– mūsų seneliai, proseneliai atvedė Lietuvą į nepriklausomybę. Daugelis savo šeimose turime dar gyvų prisiminimų apie signatarus, ūkininkus, partizanus, dvasininkus, mokytojus, Pasaulio teisuolius, Sąjūdžio dalyvius, ar savanorius - jie mūsų herojai. Edukacinės programos tikslas ugdyti pilietišką, sąmoningą ir laisvą asmenybę, gebančią vertinti svarbiausius Lietuvos istorijos momentus, reikšmingiausius įvykius, didžiausius pasiekimus ir skaudžiausias netektis kovoje dėl nepriklausomos tėvynės. Edukacinės ekskursijos metu mokiniai supažindinami su lietuvių tautos praeitimi, sudėtingu keliu į valstybės kūrimąsi, kovas dėl nepriklausomybės, svarbiausiomis asmenybėmis ir jų darbais, aplankant šiuos įvykius ir žmones menančias Vilniaus vietas. Programos metu mokiniai įtraukiami į edukacines, temines užduotis, istorinis pasakojimas papildomas vizualine medžiaga (signatarų, aktyvių visuomenės veikėjų portretais, senomis nuotraukomis, laikraščių straipsniais) garsiniais elementais – Astos Krikščiūnaitės atliekama „Birutės arija“. Ekskursija siekiama žadinti mokinių patriotiškumą, domėjimąsi valstybės kūrimusi, jos praeitimi ir dabartimi, gebėjimą atskirus istorinius įvykius ir asmenybes suvesti į bendrą visumą. Edukacinės programos turinys ir forma pritaikoma individualiai pagal amžiaus grupę.
Architektūra, Kultūros paveldas

Orientacinis žaidimas „Senojo miesto ženklai“

Ką byloja senojo Vilniaus mūrai, gatvių grindinys ir simboliai, pasislėpę jo kiemeliuose? Žaidimas kviečia pažinti spalvingą žilosios sostinės istoriją atrandant mažas, tačiau
reikšmingas detales! Šis žaidimas – tai puiki proga pailsėti nuo technologijų ir ekranų. Jo metu nereikalingi jokie išmanieji įrenginiai, naudojami tik fiziniai daiktai. Kiekviena komanda gauna po krepšelį su užduočių knygele, įvairiais prietaisais, o viename punkte net turi išsiųsti tikrą popierinį laišką! Orientacinio žaidimo tikslas – pasitelkiant gyvą miesto aplinką supažindinti moksleivius su Vilniaus senamiesčio vertybėmis, kultūros paveldu. Pagrindiniai orientacinio žaidimo uždaviniai: supažindinti mokinius su svarbiausiomis Vilniaus senamiesčio vertybėmis – architektūros ansambliais ir jų ypatybėmis, skirtingų tautų ir religijų paveldu; sudominti mokinius įvairiais architektūros, istorinių reliktų, meno elementais mieste ir atskleisti jų sąsajas su skirtingomis epochomis, istorijos įvykiais; ugdyti vaikų pastabumą, gebėjimą geriau suprasti ir interpretuoti miesto kultūrinę aplinką; pasitelkiant klausimus ir užduotis, skatinti moksleivius apmąstyti ir plačiau suvokti istorinį kontekstą. Paslaugos teikimo eiga: 1. Dalyviai paskirstomi į komandas. 2. Kiekviena komanda gauna po žaidimui reikalingų įrankių krepšelį su užduočių knygele, atsakymų lapais, žemėlapiu, įvairiomis priemonėmis (ruletė, kuria matuojamos senamiesčio gatvelės; kompasas, kuris reikalingas orientuojantis; žiūronai, skirti pastebėti senamiesčio pastatų detalėms; vokas, atvirlaiškis ir pašto ženklas, kurį mokiniai išsiunčia žaidimo metu; plastilinas, kurio pagalba nuimami atspaudai; ir kt.). 3. Instruktorius supažindina su žaidimo taisyklėmis, nustato laiką, per kurį dalyviai turi grįžti į susitikimo vietą. 4. Praėjus sutartam laikui, komandos grįžta į susitikimo vietą. Instruktorius įvertina rezultatus, pateikia teisingus atsakymus, atsako į iškilusius klausimus apie žaidimą ir/ar objektų istoriją.
Architektūra

Lietuvos architektūra (Nuotolinė paslauga)

Edukacinis renginys supažindins vaikus su Lietuvos architektūra ir kultūriniu bei tautiniu paveldu. Moksleiviai susipažins su architektūros epochomis, stiliais, konstrukcijomis.
Sudalyvaus Lietuvos architektūros virtualioje viktorinoje pasitelkiant išmaniąsias technologijas. Vaikai ne tik įgis kultūrinių, tautinių žinių, bet ugdys kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kompleksiškai ruošis ateičiai.
Architektūra, Kultūros paveldas

Vilniaus Aukštutinės pilies istorija (Nuotolinė paslauga)

Prieš 10.000 metų nuslinkęs paskutinis ledynmetis suformavo Vilniaus kalvas ir vandenis. Gamtos apsaugotoje vietoje pirmiausia atsirado gyvenvietė, vėliau – medinė pilis, mūrinė pilis.
Jos fragmentai išliko iki mūsų dienų. Pilių sienos, atlaikiusios kryžiuočių antpuolius, miestą siaubusius gaisrus ir niokojusius karus, pasakoja istoriją: Gedimino bokštas buvęs parako sandėliu, optinio telegrafo punktu, kavine… Šiandien jis yra vienas lankomiausių turistinių objektų Lietuvoje. Edukacinėje ekskursijoje keliausime laiku ir susipažinsime su Vilniaus pilių istorine raida, kitusia jų paskirtimi ir svarba sostinės bei šalies istorijai.
Rodomi įrašai: 31 - 40164