DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacija „Smėlio smiltys kuria istoriją“

Edukacija „Smėlio smiltys kuria istoriją“ Edukacija sudaryta iš trijų dalių: 1. Pasirinktos teorinės medžiagos temos ir potemių analizė. Iš pateiktos ikonografinės medžiagos bus
atsirenkama tai, kas moksleiviams įdomiausia ir ką jie norės atkurti. To pasekoje, edukacijos dalyviai bus supažindinti su pasirinkto objekto istorine laiko juosta, jo kaita, likimu. 2. Edukacijos dalyviai bus skirstomi į keturias grupes, kiekvienai grupei bus pateikiama atskira, jau aptarta ikonografinė medžiaga, ar eksponatas, pagal kurį, grupės dalyviai turės atkurti nuotraukoje matomą objektą - sukurti jo rekonstrukciją. Objektas gali būti kuriamas ne tik praeities istorinėje perspektyvoje, bet ir ateities. Moksleiviai galės ir fiktyviai, kūrybiškai pažvelgti į analizuojamo pastato ateitį (jo kismą, funkciją ir t.t.) apie kurią papasakos diskusijų ir aptarimų metu. 3. Diskusijos, kitų komandinių darbų įvertinimas, apžiūrėjimas. Po kūrybinės/rekonstrukcinės dalies, moksleiviai galės įvertinti kitų komandų darbus taip kviečiant į diskusiją, laisvą savo nuomonės reiškimą bei jos pagrindimą. Edukacija lavins ne tik kūrybiškumą, gebėjimą vizualinę medžiagą perteikti į kūrybinį produktą, bet kartu ir skatins dirbti komandoje pasiskirstant vidaus užduotis. Taip pat bus raginama įsitraukti į diskusiją, fantazuoti bei pažinti Joniškio miestą per kūrybinį patyrimą.
Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa – ekskursija „Stebuklų ir simbolių pasaulyje – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia“

Kultūrinė edukacinė programa – ekskursija „Stebuklų ir simbolių pasaulyje – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia“ XVII a. menkai apgyvendintame Antakalnio priemiestyje, vaizdingoje Neries
pakrantėje, žalių kalvų ir pušynų fone išaugo Vilniaus baroko šedevras – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Amerikiečių portalas paskelbė įspūdingiausių pasaulio bažnyčių sąrašą, kurio viršūnėje – per tris šimtus metų gyvuojanti Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Vėlyvojo baroko perlu vadinami maldos namai, kuriose priskaičiuojama per 2000 įvairių lipdinių, atrinktų į 16-os gražiausių šventovių sąrašą. Beveik nepakitusi per 300 metų, bažnyčia perteikia mums ne tik Vilniaus, bet ir visos žmonijos gyvavimo istoriją, amžiną blogio ir gėrio kovą: Dievas ir velnias, angelai ir demonai, mitologinės ir alegorinės būtybės, šventieji ir nusidėjėliai, kviečia į nepakartojamą skulptūrų spektaklį. Ekskursijos tikslas mokinius supažindinti su barokine Šv. Petro ir Povilo bažnyčios architektūra, istorija ir legendomis, stiuko lipdiniais dekoruotu interjeru. Mokiniai skatinami gyvai tyrinėti juos supančią aplinką, ugdant pastabumą ir dėmesį detalėms gebėti atrasti, pažinti menines formas, juos supančią stiuko lipdinių gausą ir jų simboliką. Edukacinės programos metu mokiniai supažindinami su Lietuvos didikų Pacų giminės istorija, iš užsienio atvykusių ir čia dirbusių menininkų, architektų, skulptorių darbais. Vienas iš programos uždavinių padėti mokiniams gilinti ir plėsti jų dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei ugdyti kultūrinį-istorinį sąmoningumą ir gebėjimą užsimegzti asmeninius santykius su vizualiuoju menu. Ekskursijos metu mokiniai įtraukiami į edukacines, temines užduotis, pagal jiems pateiktą papildomą vizualinę medžiagą ieško įvairių ornamentų, kaukių, simbolių ir pan. Šia paslauga siekiama rūpintis kultūros ir architektūros paveldo išsaugojimu, skatinti mokinius perduoti savo žinias ir pagarbą ateities kartoms. Programos turinys ir forma pritaikoma individualiai pagal amžiaus grupę.
Architektūra, Dizainas

LEGO kūrybinė laboratorija: Išmanusis OZOBOT miestas

LEGO Kūrybinė laboratorija: Išmanusis OZOBOT miestas Kas yra geras miestas? Kas jame turi būti? Kaip miesto valdžia nusprendžia kas yra būtina mieste? Kuo miestas skiriasi nuo kaimo
vietovės? Kokias paslaugas savo gyventojams teikia miestas? Ar miestai keičiasi? Kokie buvo prieš 100 metų, kokie yra dabar ir kokiame mieste tu norėtum gyventi? Sukurk savo išmanųjį miestą su LEGO ir OZOBOT robotukais ir išbandyk miesto architekto profesiją. Šis užsiėmimas praplės vaikų kultūrinį sąmoningumą kartu lavins 21 amžiaus įgūdžius: bendradarbiavimas, komunikacija, kūrybingumas, kritinis mąstymas ir problemų sprendimas.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė ekskursija „Paslaptingas sinagogų pasaulis“

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus yra vienintelis Lietuvoje, savo pavaldume turintis net dvi sinagogas – įspūdingus XIX a. architektūros ir kultūros paveldo objektus, ne tik
liudijančius kadaise gausios Joniškio žydų bendruomenės gyvenimą, bet ir tarnaujančius jos atminties išsaugojimui. Sinagogos buvo restauruotos ir atgimė naujam gyvenimu, tapo svarbiais rajono kultūriniais ir reprezentaciniais centrais. Čia saugoma ir gaivinama istorinė atmintis apie kadaise gausios žydų bendruomenės gyvenimą. Sinagogose veikia modernios ir interaktyvios ekspozicijos, pasakojančios Joniškio miesto žydų bendruomenės istoriją bei pristatančios jų kultūros bruožus. Edukacinės ekskursijos metu moksleiviams bus praskleista intriguojanti sinagogų istorijos uždanga ir atskleistas jų paslaptingas pasaulis.
Architektūra, Kultūros paveldas

Savarankiška pažintis su įstabiomis šimtametėmis technologijomis Liubavo dvare

Muziejaus lankytojai susipažįsta su Liubavo dvaro malūnu - muziejumi, Liubavo dvaro aplinka ir ekspozicija. Jie daug sužino apie savo šalies istoriją, architektūrą, senąsias
technologijas, atsinaujinančius energijos šaltinius. Liubavo dvaro malūne nusikeliame į laikmetį prieš šimtą metų, senovinį akmeninį malūno pastatą, kuriame esančios įvairios technologijos veikia net ir dabar. Didelę ir stebinančią malūno funkcijų įvairovę atskleidžia susipažinimas su senosiomis vandens malūno technologijomis. Naudojantis muziejaus terminalu, galima interaktyviai pažinti muziejų ir jo ekspoziciją, peržiūrėti muziejaus technologijas atskleidžiančią medžiagą virtualioje erdvėje. Plečiamos žinios apie savo šalį, jos istoriją, stiprinamas kultūrinis identitetas, daug sužinoma apie senąsias technologijas ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, apie nuo seno ypatingą svarbą turėjusius gamybinius procesus. Vieno seniausių Lietuvoje Liubavo dvaro, kurio pavadinimas siejamas su žodžiu „meilė“, istorija suteiks žinių ir apie čia gyvenusius valstybei svarbius asmenis.
Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa - ekskursija „Ką mena Gedimino prospektas?“

Kultūrinė edukacinė programa - ekskursija „Ką mena Gedimino prospektas?“ Gedimino prospektas – pagrindinė Vilniaus gatvė. Istorijoje keitėsi ne tik gatvės pavadinimas, vėliavos, paradų
šūkiai ir paminklai. Keitėsi architektūros stiliai, kultūriniai renginiai ir tradicijos, spalvos ir muzika. Ekskursijos metu sužinosite apie škotą Williamą Hastie, kuris prieš du šimtus metų suprojektavo šį pirmąjį miesto prospektą, apie paminklus ir vardus keitusias V. Kudirkos ir Lukiškių aikštes. Užeisime į Mokslų Akademijos būstinę ir į jos posėdžių salę, kurioje 1988 m. įvyko Sąjūdžio iniciatyvinės grupės pirmasis susirinkimas. Užsuksime į Lietuvos banką, kurio istorija susijusi su garsaus mecenato, daug nuveikusio Vilniaus labui Juozapo Montvilos vardu. Programos metu išgirsite apie bankų, teatrų, kino teatrų metamorfozes, sužinosite apie dingusias ir vėl atsiradusias skulptūras, pamatysite skulptūrą nulietą iš monetų. Pasiekę Nepriklausomybės aikštę, pabandysime įsivaizduoti jos praeitį: lentpjūvių rajonas su rąstų stirtomis ir sieliais Neryje - cariniais laikais, stadionas ir čiuožykla sovietmečiu, barikados, laužai ir minios patriotų Nepriklausomybės atgavimo ir gynimo metais. Atskleisime kaip Gedimino prospekte atsispindėjo Lietuvos ir Vilniaus istorijos pervartos ir kultūrinis gyvenimas šių pervartų šviesoje. Domėsimės Lietuvos ir Vilniaus istorija bei kultūra, mokysimės skaityti istorijos ženklus miesto gatvėse ir pastatuose; stiprinsuime patriotinę savimonę; mokysimės atpažinti istorinius architektūros stilius (istorizmas, secesija, sovietinis modernizmas). Medžiaga pateikiama per gyvus, intriguojančius, dramatiškus arba linksmus epizodus, per sąsajas su žymių, nusipelniusių žmonių vardais. Priemonės: Senojo prospekto nuotraukos ir planai, su tema susijusių asmenybių portretai, užduotys greitam apmąstymui ir atsakymui. Aktyviai įsitraukdami į kritinį mąstymą skatinančias veiklas, pagal jiems pateiktą vizualią medžiagą mokiniai ugdys savo kūrybiškumą.
Architektūra, Kultūros paveldas

Ekskursija „Pasislėpęs miestas"

Kūrybiška ekskursija atskleis dingusio, o gal kur nors už kampo pasislėpusio senojo miesto istorijas. Kur stovėjo senojo miesto vartai? Kodėl išnyko kai kurios gatvelės ir kaip dabar
jas pastebėti? Kokius atspaudus viduramžių pastatų plytose paliko senieji meistrai? Bandysime įminti istorines miesto paslaptis per aktyvias veiklas ir patirtis. Ekskursijų tikslas – sudominti vaikus miesto kultūros paveldu, atskleisti jo vertybes ir ugdyti kultūrinį-istorinį sąmoningumą. Pagrindiniai ekskursijų uždaviniai: - įtraukti vaikus į gyvą miesto erdvių tyrinėjimą; - sudominti vaikus įvairiais miesto architektūros, meno elementais; - ugdyti vaikų pastabumą, gebėjimą orientuotis ir suprasti miestą; - iškelti klausimus ir kviesti vaikus dalintis mintimis, interpretuoti miesto istoriją ir dabartį. Ekskursijose naudojami metodai: - įvairūs teminiai žaidimai, užduotys, padedančios įsisavinti ekskursijos turinį; - įvairi vizualinė medžiaga, atskleidžianti tematiką (istorinės nuotraukos, atvirlaiškiai, žemėlapiai ir kt.); Siekiama, sužadinti vaikų smalsumą atkreipiant dėmėsį į smulkias, kartais sunkiai pastebimas architektūros, meno detales, kuriose slepėsi mūsų miesto istorija. Siekama, kad po ekskursijos vaikai jaustųsi geriau susipažinę su miesto kultūra, istorija, architektūra. Suvoktų istorinio bei kultūrinio paveldo vertę ir būtų motyvuoti toliau tyrinėti juos supančią aplinką.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinis užsiėmimas „Devynių fortų tvirtovė“

Edukacinio užsiėmimo „Devynių fortų tvirtovė“ tikslas – skatinti dalyvius domėtis istorija, supažindinant juos su Kauno tvirtovės fortais. Uždaviniai: suteikti bendrųjų istorijos žinių
apie Kauno tvirtovę; mokyti suprasti žemėlapius; mokyti pažinti romėniškus skaičius. Edukacinis užsiėmimas žaismingai supažindina dalyvius su Kauno miesto tvirtove ir jos fortais. Dalyviai su edukatoriumi išsiaiškina, kas yra fortas ir tvirtovė, taip pat sužino, kad visas Kaunas carinėje Rusijos imperijoje buvo paverstas miestu-tvirtove. Aptarus, iš ko buvo statomi gynybiniai įtvirtinimai, dalyviai grupėse turi sukonstruoti devynis spalvotus fortus ir pastatyti juos į reikiamą vietą žemėlapyje. Edukacinis užsiėmimas apima ne tik istorijos pažinimą – taip pat padeda mokytis pažinti romėniškus skaičius, suprasti žemėlapius, ugdo kūrybiškumą. Metodai: pasakojimas ir demonstravimas ekspozicijose, kūrybinis darbas grupėse, diskusija. Priemonės: ekspozicijos, multimedija pristatymas apie „senovinius“ (romėniškus) skaičius, didžiulis Kauno tvirtovės žemėlapis, 8 kompl. spalvotų lego kaladėlių, 1 kompl. plastilino detalių IX forto statybai.
Architektūra, Dailė

Kūrybinis konstravimas

Lego robotų WeDo 2.0. ir MINDSTORMS EV3 kūrybinis konstravimas, pasirinktomis temomis, supažindinant ugdytinius su spręstinomis problemomis, iškeliant uždavinius ir įteikiant jiems
sprendimo įrankius. Mokiniai, pasitelkian lego robotų rinkinius, bus supažindinami su pasirinkta tema, atsižvelgiant į jų amžių ir galimybes. Padedant vadovui konstruojami ir programuojami robotai, kalbama apiee jų panaudojimą supančioje aplinkoje. Toliau siūloma, pasitelkiant įgytas žinias, kūrybinį mąstymą, patobulinti pasigamintus konstruktorius. Ši programa lavina vaikų motorinius įgūdžius, vaizduotę, padeda labiau suprasti pasaulį.
Architektūra, Kultūros paveldas

Smiltynės vilos - saugančios istorijos grožį

Edukacijos metu apžiūrėsime Smiltynės gatvę, kuri yra Klaipėdos miesto dalis. Skirtingi architektūros laikmečiai paliko savo žymę, ir mes atidžiai išanalizuosime kiekvieną iš jų.
Edukacijos metu turėsime laiko ištirti Smiltynės istorijas, susijusias su architektūros stiliais: Smiltynė / Sandkrug Pradžia iki 1600-ųjų metų: kur gyveno pirmieji 5 žmonės? Smuklė – pašto stotis. Kelto įtaka sodybų atsiradimui. Pustomo smėlio įtaka architektūrai. XIX a. vid. - poilsis Smiltynėje. Vilų kolonijos. Stiliai: šveicariškasis, jugendo, Secesinė architektūra. Vikingų piešiniai. Ką galima pamatyti: kaip pastatai konkuruoja dėl patrauklumo tarpusavyje ir su Klaipėda, suprasime, kodėl naujieji pastatai stengiasi atrodyti kaip seni.
Rodomi įrašai: 41 - 5093