Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa „Atverkime Vilniaus kiemelių vartus“ (Nuotolinė paslauga)

Kultūrinė edukacinė programa „Atverkime Vilniaus kiemelių vartus“ Meskime kelią dėl takelio ir pamatykime kitą Vilniaus pusę, už vartų ir storų sienų besislepiančius senamiesčio
kiemelius. Gynybinės sienos likučiai, karo ženklai, skulptūros, viešieji šuliniai ir šventųjų atvaizdai. Juose virė gyvenimas, skambėjo dainos, poetų eilės, spausdinimo mašinėlių garsai, sąmokslų planai. Visi jie iki šių dienų išsaugojo savąsias paslaptis apie unitus, filaretus ir filomatus, vykusias šventes ir pasimatymus, studentų išdaigas ir profesorių suokalbius. Edukacinės programos tikslas supažindinti mokinius su unikaliu Vilniaus senamiesčio kultūros paveldu, pastatų ir kiemų formavimosi raida ir užstatymo kaita, skirtingais architektūros stiliais ir jų meninėmis detalėmis, kelių šimtų metų senumo mūro lipdymo būdais ir jo liekanomis. Išlikusiu kultūriniu praeities paveldu ir dabarties technologijomis padedančiomis jį konservuoti, atkurti ir išsaugoti. Programos metu mokiniai įtraukiami į edukacinius, teminius žaidimus, istorinis pasakojimas papildomas archyviniais dokumentais, nuotraukomis. Mokiniai skatinami tyrinėti ir ugdyti dėmesingumą juos supančiai aplinkai, naudodamiesi jiems suteikta papildoma medžiaga įsivaizduoti praeities miestą bei jame vykusius pokyčius, vertinti ir saugoti kultūros ir architektūros paveldą, domėtis Vilniaus praeitimi ir dabartimi. Edukacinės programos turinys ir forma pritaikoma individualiai pagal amžiaus grupę.
Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa „Vilniaus mokslininkai ir jų atradimai“ (Nuotolinė paslauga)

Edukacinės programos metu susipažinsime su Lietuvos mokslo lopšiu – Vilniaus universitetu ir jame dirbusiais žmonėmis, kurie kūrė ir rašė, tyrinėjo ir atrado didingus dalykus Vilniuje.
Ilgą laiką būdamas vienintele aukštojo mokslo įstaiga Lietuvoje, universitetas išugdė ne vieną mokslininkų, poetų, kultūros veikėjų kartą. Profesoriai iš Prancūzijos, Austrijos ar Lenkijos savo atradimais ir moksliniais pasiekimais garsino Vilnių visoje Europoje. Programos tikslas supažindinti mokinius su Vilniaus universiteto auklėtiniais, dėstytojais ir profesoriais, jų akademine veikla, pasiekimais, išlikusiais moksliniais darbais ir naujomis akademinėmis disciplinomis, kurių skaičius nuo pat XVI a. pab. nuolat augo. Šios edukacinės programos metu mokiniai susipažins su astronomijos mokslu ir Vilniaus observatorijos veikla, botanika ir pirmuoju universiteto sodu bei jo vadovu, kuris su Džeimsu Kuku keliavo aplink pasaulį. Kalbėsime apie literatūrą ir visoje Europoje garsų baroko epochos poetą, popiežiaus apdovanotą laurų vainiku – M.K. Sarbievijų, taip pat ir apie visiems puikiai pažįstamą Adomą Mickevičių. Sužinome ką apie Vilnių manė ir kaip miesto gyventojus gydė XIX a. pr. čia apsigyvenęs gydytojas J. Frankas ir už kokius nuopelnus Ignoto Domeikos vardu pavadinti 136 įvairiausi objektai žemėje ir net kosmose. Programos uždaviniai - ugdyti gebėjimą sujungti istorijos faktus ir kultūros ženklus į vieną visumą, taip skatinant tyrinėti ir gilinti žinias akademinio mokslo srityje. Edukacinės programos metu mokiniai įtraukiami į edukacinius, teminius žaidimus, atliekamos užduotys padedančios suprasti kaip kintant politinei situacijai keitėsi universitete dėstytos disciplinos ir dėstytojų veikla. Programa siekiama žadinti mokinių domėjimąsi Lietuvos atradimais ir pasiekimais Europos ir pasaulio mastu, vertinti ir saugoti mokslo, kultūros ir architektūros paveldą.
Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa – ekskursija „Vilniaus ABC“

ABC – taip vadinasi pirmosios abėcėlės raidės, tos abėcėlės, kurią net ir pirmokas puikiai žino. Įsivaizduokime, jog mūsų miesto istorija – tai visa abėcėlė nuo raidės A iki raidės Z.
Labai ilga, turtinga ir paslaptinga istorija, nes mūsų senajam Vilniui jau beveik 700 metų. Ši edukacinė programa, tik pirmoji pažintis su Lietuvos sostine, todėl skirta pažinti tris pirmąsias raideles – ABC. Edukacinės programos tikslas: A – supažindinti su Šventaragio slėniu, seniausių jo gyventojų kasdienybe, papročiais ir tikėjimu. B – valstybės kūrimosi pradžia, jos sostinės Vilniaus gimimu – istorija ir legendomis. C – pristatyti mokiniams valdovus ir jų nuveiktus darbus, kurių dėka Vilnius tapo Lietuvos sostine, klestinčiu miestu, amatų, kultūros ir mokslo židiniu. Kultūrinės edukacinės programos - ekskursijos metu naudojama vizualinė medžiaga (senos nuotraukos, piešiniai, žemėlapiai), mokiniai įtraukiami į edukacinius, teminius žaidimus padedančius suprasti istorinį pasakojimą, tyrinėti, ieškoti pasislėpusių architektūros detalių, sujungti istorijos faktus ir kultūros ženklus į vieną visumą, skatinant vertinti ir saugoti kultūros ir architektūros paveldą. Siekiama žadinti mokinių domėjimąsi praeities reliktais ir archeologiniais radiniais, Vilniaus praeitimi ir dabartimi.
Architektūra, Dailė

Senovės Egipto lobiai (Nuotolinė paslauga)

Virtualioje pamokoje apžvelgsime Senovės Egipto palikimą. Aptarsime žymiausius religijos, literatūros bei architektūros objektus bei susipažinsime su Senovės Egipto eksponatais,
saugomais Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune.
Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa „Miestas mieste - Užupio respublika“ (Nuotolinė paslauga)

Unikalus Vilniaus kampelis – aprašytas Pietų Korėjos rašytojo Hailji romane, turintis savo ambasadorių Ponulį ir katiną naikinantį baimės jausmą. Vilniaus priemiestis su savo vėliava ir
Konstitucija, pinigais ir prezidentu. Kodėl ši miesto vieta tokia išskirtinė, kad ją net 3 kartus lankė Dalai Lama? Kodėl ji vadinama „Rusų miestu“ ar „Druskos keliu“? Šiandien Užupis mus pasitinka su vienu pirmų Europoje meno inkubatorių, unikaliomis skulptūromis, požeminių slėptuvių ir „Konkės“ liekanomis. Progamos tikslas supažindinti mokinius su vienu seniausių Vilniaus priemiesčių ir jame išlikusiomis architektūrinėmis, kultūrinėmis, istorinėmis detalėmis, objektais ir pastatais. Pagrindiniai edukacinės ekskursijos uždaviniai – klausantis istorinio pasakojimo papildyto vizualia medžiaga, pažinti šią miesto dalį ir atrasti jame įvykusius pokyčius ir paslėptas detales: dingusius, nugriautus, konservuotus ar atstatytus gyvenamuosius pastatus, vienuolynus, maldos namus. Ugdant pastabumą ir dėmesį detalėms, tobulinti gebėjimą geriau suprasti ir interpretuoti šios miesto dalies kultūrinę aplinką: skirtingais laikais prie Vilnelės dirbusių amatininkų ir jų cechų veiklą, menininkų kūrybą bei jų darbus, Bernardinų kapinių unikalumą ir čia palaidotų svarbių istorinių asmenybių indėliu į Lietuvos ir Vilniaus istoriją, mokslą ir kultūrą. Istorinis pasakojimas papildytas vizualine medžiaga - senovinėmis nuotraukomis, taip pat mokiniai įtraukiami į praeities paieškas, edukacinius, teminius žaidimus padedančius pažinti ir interpretuoti, vertinti ir saugoti kultūros ir architektūros paveldą, perduoti savo žinias ir pagarbą ateities kartoms.
Architektūra, Dizainas

Inkilų gamyba

Žmogaus prigimtis - rūpintis silpnaisiais, tausoti aplinką ir ją puoselėti, todėl mokyti vaikus pasirūpinti paukščiais - būtina nuo mažų dienų. Užsiėmimo metu gaminsime medinį inkilėlį,
kuris bus puiki dovana žvirbliukams, zylutėms ir kitiems mažiesiems paukšteliams. Inkilą dalyviai sudėlios patys iš atskirų medinių ruošinių, o sudėję - pasiners į kūrybinį jo dekoravimą. Galėsite dažyti, spalvoti, klijuoti, puošti akmenėliais. Namo galėsite neštis nuostabų, rankų darbo ir patį tikriausią paukštelių namelį.
Architektūra, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Gotikinis nuotykis – architektūrinė edukacija

Edukacinės programos tikslas supažindinti vaikus su esminiais gotikinės architektūros bruožais ir atrasti ryšius, siejančius gotikinę architektūrą su inžinerija, matematika ir menu.
Gotikinė architektūra pasirinkta neatsitiktinai. Gotika, gyvavusi Europoje iki 16 a., plėtojosi veikiamas prieštaringų veiksnių: katalikybės, bažnyčios autoriteto, tvirtėjančios pasaulietinės valdžios, augančios miestų kultūros, tobulėjančių amatų, gausėjančių technikos išradimų. Pasakodami moksleiviams intriguojančias pirmųjų gotikinių bažnyčių atsiradimo istorijas paskatinsime vaikus suprasti idėją, kad mus supanti aplinka nepriklauso tik nuo architektų sprendimų, bet yra įtakojama kompleksinių veiksnių. Naudodami palyginimo bei kontrastų metodą ir vizualią pagalbinę medžiagą padėsime vaikams patiems atrasti gotikos skiriamuosius bruožus – simbolizmą, natūralistines vaizdines detales, dvasingumą, misticizmą ir tikslingą, logišką plastinę sąrangą. Tuometinė architektūra telkė savyje vaizduojamąją ir taikomąją dailę. Analizuojant gotikinę architektūrą atsiskleidžia skirtingų meno ir mokslo šakų sąsajos. Edukacinei programai „Gotikinis nuotykis“ iškelti sekantys uždaviniai: 1. Išmokti nustatyti gotikinei architektūrai būdingus bruožus ir formas; 2. Išsiaiškinti, kaip visos naudojamos priemonės kartu architektūroje sukuria siekiamą efektą; 3. Atrasti, kaip matematikos, inžinerijos ir meno pasiekimai įtakojo tuometinę architektūrą. 4. Panaudojant gautas žinias ir pagalbinę medžiagą nupiešti gotikinės bažnyčios fasadą. Edukacinėje programoje bus naudojami praktinės veiklos, palyginimų ir kontrastų, vizualios prezentacijos (skaitmeninė multimedija) bei istorijų pasakojimo metodai. Edukacinė programa prasideda pateikiant moksleiviams dviejų bažnyčių vaizdus – romaninės ir gotikinės. Vaikai gana greitai pastebės jų skirtumus. Vaizdinėje prezentacijoje parodysime gotikai būdingas architektūros detales: langus, duris, rozetes, bokštus, skulptūras ir kitas groteskiškas figūras.
Architektūra, Kultūros paveldas

Kultūrinė edukacinė programa - ekskursija „Pradžių pradžia- Vilniaus pilių kompleksas“

Kultūrinė edukacinė programa - ekskursija „Pradžių pradžia- Vilniaus pilių kompleksas“ Šventaragis – legendinis lietuvių kunigaikštis ir slėnio Neries ir Vilnios santakoje istorinis
pavadinimas, kuriame I tūkstantmetyje po Kr. įsikūrė gyvenvietė, laikui bėgant ir didieji kunigaikščiai. Prieš 700 metų buvusių medinių rūmų vietoje pastatyta pirmoji ne tik Vilniuje, bet ir Lietuvoje ankstyvoji mūrinė Valdovų pilis, vėliau pirmoji katedra, mūrinė Gedimino pilis, arsenalas. Ši vieta yra Lietuvos valstybės kūrimosi ir Gediminaičių dinastijos įsitvirtinimo simbolis. Ekskursijos tikslas mokinius supažindinti su Šventaragio slėniu, jo tikruoju dydžiu, miesto kūrimosi istorija ir legendomis, išlikusiu kultūriniu ir architektūriniu paveldu. Pagrindiniai programos uždaviniai sudominti ir įtraukti mokinius į mokymosi procesą, supažindinti su meno elementais, istoriniais reliktais, čia vykusiais svarbiausiais istoriniais įvykiais ir asmenybėmis. Padėti mokiniams gilinti ir plėsti jų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, ugdyti kultūrinį - istorinį sąmoningumą, pastabumą ir gebėjimą geriau suprasti bei interpretuoti miesto istoriją, kultūrinę aplinką. Ekskursijos metu mokiniai įtraukiami į edukacinius, teminius žaidimus padedančius suprasti istorinį pasakojimą, tyrinėti, interpretuoti ir sujungti istorijos faktus ir kultūros ženklus į vieną visumą, skatinant vertinti ir saugoti kultūros ir architektūros paveldą. Siekiama žadinti mokinių domėjimąsi praeities reliktais ir archeologiniais radiniais, Vilniaus pilių komplekso praeitimi ir dabartimi. Edukacinės programos turinys ir forma pritaikoma individualiai pagal amžiaus grupę.
Architektūra, Kultūros paveldas

Karas ir/ar taika? (Nuotolinė paslauga)

Ar kada nors susimąstėte, kokioje aplinkoje ir kokiose svarstymuose dėl savo gyvenimo sprendimų ir vertybių gyveno XVII a. žmogus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje? Kviečiame Jus į
kelionę, kurioje kalbėsime apie istorijos vadovėliuose negausiai aptariamus Lietuvos istorijos aspektus, atskleidžiančius mums nemažą dalį svarbaus Lietuvos istorijos laikotarpio konteksto. Ar galime Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę vadinti artilerine valstybe? Ar jos kariai turėjo sparnus? Ar Lietuva susijusi su kosminėmis raketomis? Kas tuo metu buvo svarbiau – karas ar taika? O kas svarbiau mums šiandien? Keliaudami patys formuosime tam tikrus suvokimus apie Lietuvos praeitį ir žmogaus pasirinkimus. Nors labiausiai gilinsimės į XVII amžiaus temas, tačiau nukeliausime ir į daug senesnius laikus, o kartais užklysime į šiandieną
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacija „Smėlio smiltys kuria istoriją“

Edukacija „Smėlio smiltys kuria istoriją“ Edukacija sudaryta iš trijų dalių: 1. Pasirinktos teorinės medžiagos temos ir potemių analizė. Iš pateiktos ikonografinės medžiagos bus
atsirenkama tai, kas moksleiviams įdomiausia ir ką jie norės atkurti. To pasekoje, edukacijos dalyviai bus supažindinti su pasirinkto objekto istorine laiko juosta, jo kaita, likimu. 2. Edukacijos dalyviai bus skirstomi į keturias grupes, kiekvienai grupei bus pateikiama atskira, jau aptarta ikonografinė medžiaga, ar eksponatas, pagal kurį, grupės dalyviai turės atkurti nuotraukoje matomą objektą - sukurti jo rekonstrukciją. Objektas gali būti kuriamas ne tik praeities istorinėje perspektyvoje, bet ir ateities. Moksleiviai galės ir fiktyviai, kūrybiškai pažvelgti į analizuojamo pastato ateitį (jo kismą, funkciją ir t.t.) apie kurią papasakos diskusijų ir aptarimų metu. 3. Diskusijos, kitų komandinių darbų įvertinimas, apžiūrėjimas. Po kūrybinės/rekonstrukcinės dalies, moksleiviai galės įvertinti kitų komandų darbus taip kviečiant į diskusiją, laisvą savo nuomonės reiškimą bei jos pagrindimą. Edukacija lavins ne tik kūrybiškumą, gebėjimą vizualinę medžiagą perteikti į kūrybinį produktą, bet kartu ir skatins dirbti komandoje pasiskirstant vidaus užduotis. Taip pat bus raginama įsitraukti į diskusiją, fantazuoti bei pažinti Joniškio miestą per kūrybinį patyrimą.
Rodomi įrašai: 61 - 70132