Architektūra, Kultūros paveldas

Vilniaus katedros požemiai

Vilniaus katedros požemiai – nematoma pastato dalis – pristato šventovės, stovinčios vienoje seniausiai gyvenamų Vilniaus vietų, istoriją, pastato kaitą, čia palaidotus Lietuvos
valstybei ir Bažnyčiai nusipelniusius asmenis. Kriptose ir koridoriuose įrengta ekspozicija supažindina su laidojimo tradicijomis, archeologiniais radiniais. Kartu su gidu nusileisime į katedros požemius, pamatysime senuosius palaidojimus, kriptas, karalių mauzoliejų, vieną iš seniausių freskų Lietuvoje.
Architektūra

Kraštovaizdį kuriu pats

Moksleivių grupė kurs sodelių maketus ant atskirų mažų modeliavimo pagrindų, naudodami gamtines natūralias medžiagas. Kūrybos procese bus pateikiama teorinė medžiaga apie pagrindinius
maketavimo ir planavimo principus. Moksleiviai bus supažindinami su kompozicijos principais ir jų svarba, išmoks derinti įvairias medžiagas tarpusavyje, bus mokomi spalvinės dermės principų, dydžio ir formos santykių. Maketų kūrimui bus naudojami maketavimo pagrindai, gamtinės medžiagos ir karšti klijai. Vienas iš raktinių užduoties aspektų bus kiekvienos atskiros kompozicijos kontekstualumas – kiekviena iš kompozicijų turės tikti prie kaimyno kompozicijos, taip bus kuriamas ne atskiras kūrinys, o bendra visuma. Šiuo metodu bus siekiama suteikti supratimą, kad bet kuri kuriama aplinka yra ne visiškai atskiras objektas, bet platesnės erdvės visuma. Po atskiro kūrybinio darbo sukurtos kompozicijos dėliojamos į vieną didelę mozaiką. Vyksta diskusija apie sukurtą visumą. Aptariami sėkmingai pritaikyti kraštovaizdžio architektūros principai, ieškoma analogų kasdieninėje moksleivių viešoje aplinkoje. Sudalyvavę veikloje moksleiviai praplės suvokimą apie planavimo ir projektavimo pagrindinius principus. Užsiėmime moksleiviai įgys praktinių maketavimo, kompozicijos ir dermės kūrimo įgūdžių, šiuos įgūdžius galės taikyti objektyviai vertinant savo kasdieninėje aplinkoje esančias aplinkas.
Architektūra, Kultūros paveldas

Vilniaus fortifikacijos ir ginkluotė

Edukacinis užsiėmimas „Vilniaus fortifikacijos ir ginkluotė“ vyksta autentiškame kultūros objekte – Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje. Užsiėmimo metu dalyviai per įvairiais aktyvias
veiklas (kurios bus vykdomos atsižvelgus į dalyvių amžių) supažindinami su Vilniaus tarptautine padėtimi XIV-XVII a., gynybos sistemos poreikiu ir istorine jos raida. Dalyviai skatinami ir raginami patys kelti klausimus, reikšti mintis, teikti apibendrinimus ir iškilusius svarstymus Vilniaus gynybos ir ginkluotės tematika. Mokiniai patys pamatys ir galės prisiliesti prie XIV-XVIII a. Vilniaus gynybai naudotų ginklų, sužinos jų veikimo principus. Užsiėmimo metu didelis dėmesys teikiamas tam, jog dalyviai susipažintų su įvairiais istorijos šaltiniais (žemėlapiai, planai, piešiniai, autentiški ginklai, šarvai, pastatai, raštai, archeologiniai radiniai ir kt.) ir suvoktų juos kaip mūsų praeities liudytojus, kuriems padedant mes galime pažinti praeitį. Mokiniai bus supažindinti su šaltinių tyrimų problematika, raginami juos kritiškai vertinti. Vilnius – Lietuvos sostinė jau ne vieną amžių, atspindėjus daugelį Lietuvos istorijos etapų, svarbiausių įvykių. Vilniaus gynybinės sienos bastėjos istorijoje tai taip pat labai atsispindi. Prisimindami svarbiausius savojo krašto įvykius, sužinodami naujus, mokiniai bus skatinami ir raginami gerbti Lietuvos praeitį, ugdytis kultūrinį sąmoningumą Susipažinę su Vilniaus gynybos sistema ir bastėjos istorija, mokiniai patys kurs savo žymėjimo sistemas ir simbolius senajame Vilniaus plane. Taip pat galės matuotis ir apžiūrėti Vilniaus kario šarvų dalis. Užsiėmimo metu jaunuoliai galės pasijusti jaunaisiais istorikais, nagrinėjančiais praeities pažinimo problematiką, mokysis tirti istorinius šaltinius, konstruoti apibendrinimus, reikšti savas idėjas. Susipažinę su XIV – XVIII a. Vilniaus gynybos istorija, galės įsijausti į tuometinio vilniečio realijas, aptarti to meto problemas, ieškoti jų sprendimo būdų ir suvokti tuometinę vilniečio gyvenimo aplinką.
Architektūra, Kultūros paveldas

Ozobot robotų kelionė: Lietuvos pilys ir dvarai

Veiklos aprašymas: Lietuva turtinga pilimis, dvarais ir gyvais istorijos pėdsakais. Dvarai ir valstybės galybę menančios pilys yra turtingos Lietuvos istorijos liudininkai. Edukacijos
metu mokiniai su interaktyviu Ozobot robotu keliaus po Lietuvos žemėlapį, aplankys gražiausias Lietuvos pilis ir dvarus. Praktinė, pažintinė veikla: pirmiausia mokiniai išmoks koduoti mažą, bet labai protingą Ozobot robotą. Robotas geba sekti linijas ir atpažinti spalvas, parinkus tinkamą spalvų kodą galima valdyti roboto kryptis ir veiksmus. Išmokus valdyti robotą, mokinių komanda gaus didelį Lietuvos žemėlapį, kuriame bus sužymėti miestai ir ten esančios pilys, dvarai. Mokinių komanda turės pasirinkti, kokias nori aplankyti pilis ir sudaryti kelionės maršrutą. Užkoduotas robotas seks sudarytus maršrutus, aplankys Lietuvos pilis ir dvarus. Atvykus iki lankytino objekto reikės susirasti kortelę su pilių nuotraukomis ir aprašymais. Kiekviena grupė sudarys skirtingą maršrutą, todėl visiems bus įdomu pasiklausyti visų grupių pristatymų. Užsiėmimo metu ugdomos socialinės ir pažintinės kompetencijos. Mokiniai žaisdami su Ozobot robotu ne tik sužinos daug įdomios informacijos apie Lietuvos pilis ir dvarus, bet mokysis dirbti komandoje, bendradarbiauti, siekti bendro tikslo, dirbti kartu pagal aptartas taisykles. Tikslas: supažindinti mokinius su Lietuvoje esančiomis pilimis ir dvarais bei nurodyti šių statinių vietą Lietuvos žemėlapyje.
Architektūra, Kultūros paveldas

Senasis bokštas: užkopk, pažink, pamilk!

Kaip aikštėje iškilo bokštas? Kodėl ir kokiu metu čia skamba varpai? O gal patys norėtumėte trumpam tapti varpininkais? Kviečiame apsilankyti šiame ilgaamžiame bokšte, Vilniaus katedros
varpinėje. Iš pradžių aukštyn kartu su gide kopsime XIV amžių menančiais mūriniais laipteliais, vėliau juos pakeis įspūdingos medinės XIX amžiaus konstrukcijos, o patys drąsiausi galės apžiūrėti miestą iš 45 metrų aukščio! Ten pat pamatys senojo laikrodžio varpus, kurie praneša ketvirčius ir valandas, yra netikėtos formos ir daužomi plaktukais. Mokiniai patys skambins ekspozicijoje easančiais varpais, savarankiškai galės naudoti interaktyvias priemones (mobilias kameras miesto apžvalgai, audiopunktus su trumpais teatralizuotais pasakojimais apie varpinę ir joje dirbusius žmones). Nuotaikingame filmuke balandžio Prano personažas pristatys varpinės ir Vilniaus katedros bei aikštės istoriją. Tam, kad įspūdžiai taip greitai neišblėstų, po ekskursijos dalyviai galės išsirinkti suvenyrinį magnetuką su varpinės piešiniu ar fotografija. O teisingai atsakę į edukatorės klausimus - ir papildomus prizus.
Architektūra, Dailė

Iliuzijos mene

Paslaugos tikslas – supažindinti vaikus su iliuzijų menu, pateikiant skirtingų menininkų darbus ir iliuzijų meną išreikštą skirtingomis formomis. Edukacijos pabaigoje mokiniai atliks
meninę užduotį. Panaudodami teorines žinias, gautas edukacijos metu, jie bandys individualiai kurti. Analizuodami pavyzdžius, vaikai sukurs anamorfinę iliuziją. Per praktinę veiklą vaikai suvoks, kad jie patys gali būti kūrėjai ir pasidaryti iškreipto vaizdo iliuziją. Jūsų laukia smagi ir spalvota edukacija, kurios metu neteks nuobodžiauti – kursime, galvosime, spėliosime ir diskutuosime!
Architektūra

BALTA DĖŽĖ. Architektūros pažinimo dirbtuvės

Pažvelkite į MO muziejaus pastatą! Argi jis nenuostabus? „Architektūra yra apgyvendinta skulptūra“, – teigė skulptorius Constantinas Brancusis. „Čia tik paprasta balta dėžė“, – tyliai
galvojate jūs. Taip, tai tiesa. Bet šios dėžės viduje atsiveria netikėtos erdvės. Išorėje – tai ramių formų pastatas, o viduje – jos daug dinamiškesnės. Žiūrėdami į baltas išorės sienas, turbūt niekada nepagalvotumėte, kad pastate pilna spalvotų meno kūrinių (o jų MO muziejuje įsikūrė net 5000). Šį pastatą suprojektavo garsus architektas Danielis Libenskindas. Šio užsiėmimo metu bus laiko tyrinėti pastato eksterjerą ir interjerą, diskutuoti ir ieškoti, kas gali tapti įkvėpimo šaltiniu kuriant architektūrą, aptarti, kaip pastatas gali būti draugiškas aplinkai ir vietai, kurioje stovi, peržvelgti įdomius pasaulinės architektūros pavyzdžius. Žinoma, bus laiko ir patiems išbandyti architekto profesiją ir atlikti kūrybinę užduotį. Jums pasiūlysime sukurti savo pastato viziją – nuo idėjos ir jos vizualizacijos iki aptarimo grupėje. Skirtingo amžiaus mokiniai kurs užduotis, pritaikytas jų gebėjimams ir keliančias jų amžiaus grupei tinkamus iššūkius.
Architektūra, Etninė kultūra

Baltojo gandro miestas – Ramygala

Ramygala - nuostabus miestelis Lietuvos viduryje, su sena istorija, įdomiomis legendomis, išskirtine urbanistika, įstabaus grožio neogotikine bažnyčia. Tai pirmasis miestelis
Lietuvoje, savo herbui pasirinkęs baltąjį gandrą - paukštį, su kurio simbolika susiję seniausi mūsų papročiai ir tradicijos, kuris reikšmingas bei įdomus ir kitoms pasaulio tautoms. Programa atskleidžia Ramygalos miestelio istorijos reikšmingumą, įdomiai ir patraukliai jaunajai kartai pateikia etnokultūrines vertybes. Programos laikas pralekia akimirksniu klausant pasakojimų ir istorijų, stebint architektūrą, kuriant gandrus ir ragaujant arbatą su ,,gandro bandelėmis". Visi dalyviai gauna dokumentą, liudijantį kas ir kada aplankė Ramygalą - baltojo gandro miestą. Programos trukmė 90 minučių.
Architektūra, Kita

EDUKACINĖ PROGRAMA „SAULĖS ELEKTRINĖ“

Edukacinės programos tikslas – plėsti mokinių žinias apie saulės energijos panaudojimo buityje galimybes panaudojant saulės energiją. Edukacinės programos uždaviniai: 1. Susipažinti su
namų ūkyje įrengta 10 kw saulės elektrine, jos įrengimo ypatumais. 2. Mokyti mokinius analizuoti atsinaujinančių energijos šaltinių ekonominį efektą. 3. Plėsti mokinių žinias apie saulės energijos panaudojimo buityje galimybes. 4. Skatinti mokinius saugoti gamtos išteklius ir jam suteikti šiuolaikines prasmes per kūrybinę saviraišką. Taikomi metodai ir priemonės: Pokalbis, įtraukianti diskusija, eksperimentai. Priemonės – fotoelektros priemonių rinkinys (1 pagrindinis elementas; 1 elektros grandinės schema; 3 saulės elementai, 50x25 mm²; 1 saulės elementas 50x50 mm²; 1 apšvietimo modulis; 1 diodų modulis; 1 motoro modulis; 1 potenciometro modulis; 1 rezistoriaus modulis; 4 plastikiniai elementų dangčiai ir spalvų filtrai). Visos priemonės suteikiamos nemokamai. Numatoma edukacinės programos temos: • Nuosekliai ir lygiagrečiai prijungti saulės elementai; • Saulės elementų produktyvumas priklausomai nuo naudingojo paviršiaus • Saulės elementų produktyvumas priklausomai nuo šviesos šaltinio kampo • Saulės elementų produktyvumas priklausomai nuo šviesos šaltinio intensyvumo • Energijos konversijos efektyvumas • Vidinė saulės elementų varža • Diodų reikšmė saulės jėgainėms • Saulės baterijų efektyvumo priklausomybė nuo įkaitimo laipsnio
Architektūra, Kultūros paveldas

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Ką kalba švyturiai?“

Ar žinote, kas sieja švyturį su 7 pasaulio stebuklais? Arba kodėl pirmieji jūrininkai orientavosi pagal „gyvuosius kompasus“ – saulę, žvaigždes, debesų bei bangų formas? Edukacijos metu
dalyviai taps švyturių tyrinėtojais (farologais) ir leisis į paslaptingą kelionę po švyturių pasaulį, kur tyrinės švyturių atsiradimo priežastis ir jų reikšmę jūreivystės istorijai, suvoks švyturių veikimo principus, patys pabandys išsiųsti švyturio signalą. Aiškinsis, kaip švyturio forma ir spalvos padeda identifikuoti vietą.
Rodomi įrašai: 81 - 9090