Dailė, Muzika

Programa „Laiko mašina“

Užsiėmimas priderintas prie mokyklose dėstomų "Socialinio ugdymo" bei "Gamta ir žmogus" disciplinų, kurias sudaro: pasaulio pažinimas, istorija, geografija, meninis,
estetinis ugdymas. Žaidimo būdu siūloma kelionė laiku, apsilankant prie skirtingas epochas vaizduojamų kūrinių, kurie supažindina dalyvius su esminiais žmonijos meno bei kultūros istorijos etapais. 1 stolelė - Antikos salė. Mokiniams pasakojama apie Egipto dievus, aptariamos Ozyrio, Izidės, Horo, Anubio skulptūrėlės. Aiškinamasi, kodėl jie taip vaizduojami. Apžiūrima mumija, pasakojama, kaip ir kodėl mirusieji senovės Egipte buvo mumifikuojami. 2 stotelė – 19 a. Vakarų Europa. Prie L. K. Kokorantės „Audringos jūros peizažo“ klausomasi A. Vivaldžio „Metų laikų“ ištraukų. Moksleiviai klausosi muzikinio metų laikų perteikimo, po to apibūdina L. K. Kokorantės peizaže pavaizduotas gamtos nuotaikas. 3 stotelė – 20 a. Modernizmas. Modernizmo laikotarpio kūrinių ekspozicijoje aptariama, kuo skiriasi naujasis menas nuo senojo. Prie M. Kauso „Moters portreto“ pasiūloma sudėlioti dėlionę, pagamintą pagal M. Kauso paveikslą ir iš įvairių geometrinių figūrų sukurti abstrakčius koliažus. 4 stotelė – Ateitis. Kūrybinė užduotis: nupiešti ateities vizijas ant laminavimo plėvelių ir salės ekrane per epidioskopą jas pristatyti bei apibūdinti.
Dailė, Skulptūra

Žemės meno kūrėjai Europos parke

Užsiėmimo dalyviai sužino apie Europos parko muziejų, kur didžiulėje meniškai suformuotoje natūralios gamtos muziejaus teritorijoje eksponuojama 150 meno kūrinių, jų kūrėjai – viso
pasaulio menininkai, tarp jų - minimalizmo, konceptualizmo, žemės meno ir kt. meno krypčių atstovai ir pradininkai. Suteikiama žinių apie Žemės meno kūrėjus, pateikiami išskirtiniai pavyzdžiai, atskleidžiama meno harmonija su įstabia Lietuvos gamta. Užduotis – sukurti savo žemės meno kūrinį, meninę kompoziciją po atviru dangumi, naudojant gamtines medžiagas. Dalyviai turi originaliai meno kalba išreikšti savo idėjas, sukurti savitą kūrinį naudodamiesi suteikta erdve muziejuje ir kūrybiškai komponuodami natūralias medžiagas (pvz. malkutes augalų dalis, šakeles, lapus, ir pan.). Kūrybai įkvėpia pažintis su pasaulinio garso šiuolaikinio meno kūrėjų darbais, draugiška aplinkai skulptūrine architektūra, gamtoje „įaugintais“ kūriniais Europos parke. Praktiniu užsiėmimu skatinama užsiėmimo dalyvių kūrybinė saviraiška, idėjų generavimas, meninė raiška, lavinama vaizduotė. Dalyviai susipažins ir su pačiu kūrybiniu procesu tapdami postmodernistinės meno krypties – žemės meno kūrėjais, meno kalba reiškiančiais savo idėjas, siekiančiais dialogo su aplinka, santarvės su gamta..
Dailė, Kultūros paveldas

Menas akmens amžiuje

Tiksli ir uždaviniai - padaryti įspūdį, sužadinti mokinių smalsumą, norą tyrinėti ir perprasti senųjų daiktų, reiškinių paslaptis, patirti atradimo džiaugsmą, ugdyti naują kultūros
vartotoją. Sukurti savo meno kūrinį. Metodai – pasakojimas, disputas kūrybinės dirbtuvės kinestetiniu-lytėjimo būdu ( lipdymas iš molio, piešimas su sanginos kreidelėmis). Užsiėmimas vyksta Lietuvos proistorės ekspozicijoje. Mokiniai eksponatų pagalba supažindinami su akmens amžiaus žmonių menu, jų dirbiniais. Meniškų dirbinių archeologai randa jau nuo akmens amžiaus. Dažnai tai papuošalai – žvėrių dantys, iltys, gintaro dirbiniai. Meno apraiškų taip pat randama ir keramikos dirbiniuose (puodai, dubenėliai ir kt.). Ornamentas buvo svarbi žmonių bendravimo priemonė, juo perduodama bendra idėja, prasmingas tekstas, apibendrinti įvaizdžiai. Ekspozicijoje ieškosime pavyzdžių ir bandysime kartu perskaityti akmens amžiaus žmogaus rašytus „laiškus“ puodų šukėse.. Išsiaiškinsime kokia buvo pirmykščių žmonių pasaulėžiūra ir kaip ji kito, kokį žvėrių viešpatį garbino to meto žmogus ir kodėl? Akmens amžiaus menas – geometriniai motyvai (taškai, brūkšneliai, duobutės ir kt.) arba taškiukais įrėžti/įgręžti žmonių bei žvėrių atvaizdai. Šie ornamentai turi ne tik puošybinę paskirtį, bet ir simbolizuoja pasaulio modelį, apsaugą. Nors tai vadinamasis primityvusis menas, tačiau jo simbolius šiuolaikinis žmogus vis dar nesąmoningai naudoja iki šių dienų. Kodėl? Tai irgi išsiaiškinsime užsiėmimo metu. Kūrybinėse dirbtuvėse bandysime įsijausti į akmens amžiaus menininko vaidmenį, lavinsime vaizduotę ir leisime mokiniams atsikleisti kaip kūrėjams. Kiekvienas mokinys gaus po gabalėlį molio ir galės nusilipdyti amuletą.
Dailė, Fotografija

Edukacinis užsiėmimas „Cianotipija – mėlynųjų saulės atspaudų dirbtuvės“

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai supažindinami su alternatyviu fotografijų – cianotipijų kūrimo ir technologiniu procesu. Cianotipija, arba kitaip – mėlynieji saulės atspaudai –
vienas pirmųjų fotografinio vaizdo gavimo būdų. Jo metu gaunamas įvairaus tamsumo mėlynas atspaudas. Užsiėmimo metu bus mokomasi pagrindinių cianotipijos technikos žingsnių, trumpai supažindiama su jos istorija ir panaudojimo galimybėmis. Šio užsiėmimo metu vaikams susiejami gamtos mokslų - fizikos, chemijos, biologijos - dalykai su menine kūrybine veikla. Kiekvienas dalyvis išsineša savo susikurtą cianotipiją. Užsiėmimas rengiamas esant pakankamam kiekiui dienos šviesos. Jei oro sąlygos užsakymo dieną netinkamos, dalyviams siūlomos kitokios alternatyvos - grafikos atspaudų dirbtuvės, tačiau supažindinama ir su teorine cianotipijų kūrimo dalimi.
Dailė, Kultūros paveldas

Ebru menas – tapymas ant vandens

Edukacinio užsiėmimo pradžioje edukatorius pristato Ebru meną - tapymą ant vandens, papasakoja apie jo ištakas, piešimo principus. Tapyba ant vandens yra atliekama tam skirtoje vonelėje
– inde. Ebru teptuku, ant sutirštinto vandens, naudojant ebru gamtinius dažus, ištaškomas norimų spalvų fonas, kuris gaunasi panašus į marmuro raštą. Specialiomis lazdelėmis ir šukomis formuojami įvairiausi raštai ir ornamentai, o gautas piešinys nuo vandens perkeliamas ant ebru popieriaus ar kitų natūralių gaminių.
Dailė, Dizainas

Dirbtuvės: Knygelė-sąsiuvinis

Dirbtuvių metu dalyviai susipažins su knygrišyste, knygų istorija, knygų gaminimo būdais, etapais, sužinos, kaip atsiranda skirtingos knygos. Dalyviai išmoks pagrindinio knygų rišimo
būdo, pritaikomo sąsiuvinių gamybai. Vaikai kurs sąsiuvinius-knygeles, jas suriš ir dekoruos viršelį norimais būdais. Dirbtuvėse vaikai išmoks valdyti popierių ir siūlą, susiūti sau knygą. Mokytojai ir vadovai vaikams padės darbuotis su aštriais įrankiais. Kiekvieno pasigaminta knygelė taps ne tik praktiškai dirbiniu, bet ir kūrybinio proceso rezultatu. Procese vaikai įvertins savo kaip knygų kūrėjų galimybes, patirs džiaugsmą suprasdami, kaip paprastai ir kartu ypatingai atsiranda knygos. Gebėdami pagaminti patys, vaikai knygas ima vertinti su didesniu susidomėjimu ir atras kitas, dar nepažintas tokio objekto vertybes.
Dailė

„Ch. Frenkelio odos dirbtuvės. Raktų pakabukas“

Edukacija vyksta naujai įrengtoje edukacinėje erdvėje „Odos dirbtuvėlės“. Užsiėmimo pradžioje vaikams pristatoma trumpa muziejaus ir odininko Chaimo Frenkelio istorija. Kas tas žmogus,
pradėjęs verslą nuo primityvios odos dirbtuvėlės ir išplėtęs ją iki didžiausio odos fabriko visoje Rusijos imperijoje? Praverkite paslapties širmą apsilankę muziejuje. Pamatykite, užuoskite ir prisilieskite prie išdirbtos natūralios odos. Žmogaus reikmėms ji naudojama nuo neatmenamų laikų. Apavas, rūbai, žirgo reikmenys, buitiniai indai ir krepšiai – tai tik nedidelė odos panaudojimo galimybių dalis. Kviečiame pas mus, į Ch. Frenkelio odos dirbtuvėles, pasigaminti praktišką daiktą – raktų pakabuką, pasipuošti jį firminiu Ch. Frenkelio odos fabriko antspaudu arba dekoruoti savo sukurtais ornamentais ir piešiniais. Edukacijos metu vaikai susipažins su nauja sritimi – dailiaisiais odos darbais, sužinos naujų sąvokų, terminų, išbandys naujus įrankius, pritaikys praktiniame darbe.
Dailė, Kita

JAUSMŲ ŽEMĖLAPIS: Kur gyvena mano jausmai? Meno terapijos užsiėmimas

Meno terapijos užsiėmimas „JAUSMŲ ŽEMĖLAPIS: Kur gyvena mano jausmai?“ – tai spontaniška kūryba paremtas užsiėmimas, kurio metu kiekvienas mokinys turi galimybę daugiau pažinti save bei
savo jausmus. Visi dalyviai skatinami pagalvoti kur gyvena jausmai, kokie jie yra, kokios spalvos ir formos? Kur juos galima rasti ir kaip jie pasireiškia? Pabandyti įsivardinti dažniausiai jaučiamus jausmus, surasti jiems „vietą savo kūne“ ir pabandyti perteikti juos ant popieriaus. Taip pat, sudalyvauti bendroje kūryboje, piešiant viso ūgio žmogų ir jame gyvenančius jausmus. Tokiu būdu patirti tikrą spontaniškos kūrybos džiaugsmą, gauti naujos patirties ir daugiau pažinti save bei aplinkinius. Užsiėmimą ves ir kartu į jausmų žemėlapiu keliaus profesionali dailininkė, meno terapijos praktikė-konsultantė Marija Giliova-Urbietė, kuri padės dalyviui koncentruotis ir mėgautis pačiu kūrybiniu procesu, negalvojant apie rezultatą, tokiu būdu, bus skatinamas kiekvieno mokinio savitumas, kūrybiškumas, saviraiška, atvirumas ir kūrybinis bendradarbiavimas tarpusavyje. Mokiniai gaus naujų žinių apie jausmus, kūrybos panaudojimą bei asmeninį veikimą ir naudą žmogaus emocinei sveikatai, būsenai gerinti. Pagrindinis tikslas yra išmokyti vaikus kitokio požiūrio į kūrybą, koncentruojantis ir mėgaujantis pačiu procesu ir buvimu „čia ir dabar“ dalyvaujant bendrame kūrybiniame veiksme, o ne siekiant estetinio rezultato. Taip pat, suteikti psichologinio pobūdžio žinių ir įgūdžių, skatinančiu didesnį domėjamasi pačiu savimi ir savyje vykstančiais procesais, aplinka bei kultūra. Ugdyti kūrybiškumą, saviraišką, savistabą bei sąmoningumą. Skatinti vaikus nebijoti klaidų, savo jausmų bei vidinių išgyvenimų, ugdyti drąsą būti savimi ir priimti kitą.
Dailė, Fotografija

„Iliuzijos: mokslas, mistika ar apgaulė?“

„Iliuzijos: mokslas, mistika ar apgaulė“ yra edukacinė programa, interaktyviai, parankinėmis priemonėmis pristatanti iliuzijas kaip mistinį ir tuo pat metu mokslo nagrinėjamą reiškinį.
Programos tikslas – supažindinti mokinius su galimybe moksliškai suprasti įvairias meno šakas. Gilinti žinias apie pasaulio suvokimą. Programos uždaviniai: paaiškinti mokiniams žmogaus pasaulio suvokimo mechanizmą; padėti suprasti įvairias iliuzijų rūšis; padėti suvokti iliuzijų taikymo priežastis ir tikslus; supažindinti su iliuzijų taikymu įvairiose meno srityse; Edukacijos metu naudojami įvairūs metodai: pasakojimas, pokalbis, minčių lietus, bandymai pasitelkiant specialiai sukurtas pagalbines priemones, interaktyvūs eksponatai. Po edukacinės ir interaktyviosios dalies mokiniai gali perprasti, kokiu būdu sukeliami iliuziniai efektai ir kaip jie gali būti taikomi kasdieniame pasaulyje.
Dailė, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Edukacinis žaidimas „Statyti. Tiltus, ne sienas“

Kviečiame drauge statyti tikrą tiltą parodoje! Tiltas – tai jungtis ne tik tarp skirtingų vietų, upės krantų, bet ir tarp skirtingų žmonių, jų balsų, o tilto statymas – tai ne tik
miesto plėtros, infrastruktūros dalis, bet ir populiarus komandos formavimo (angl. team building) žaidimas, skatinantis geresnę komunikaciją, kūrybišką mąstymą, problemų sprendimą. Dėmesys sutelkiamas į santykius tarp žmonių: supratimo, diskusijos ir kito tolerancijos būtinybę kasdienybėje. Taigi, statyti tiltą – tai ne tik smagiai praleisti laiką, kartu ir išbandyti jėgas dirbant komandoje, bet ir skatinti bendrystę, įsiklausyti ir išgirsti kitą, susiburti ir siekti vieno tikslo. Edukacinio žaidimo metu tilto statytojai pasidalija į dvi komandas. Naudodami jiems pateiktas vienodas priemones, jie turi pastatyti dvi identiškas tilto dalis, pabaigoje tapsiančias vienu tiltu. Žaidimo metu statytojai yra atskirti laikina ir pabaigoje „griūnančia“ siena, tad negali matyti kitos komandos darbo proceso. Sėkminga vieno, bendro tilto statyba remiasi žodine komunikacija, sėkmingu dialogu.
Rodomi įrašai: 11 - 20170