Dailė

Fizika dailėje

Pastaruoju metu vis aktualesnis tampa gamtamokslinis ugdymas, kuris skatina kūrybiškumą. Menas, ypač šiuolaikinis, yra neatsiejamas nuo įvairių eksperimentų, paremtų gamtos mokslų
žiniomis bei naujųjų technologijų išmanymu, ir kalba apie socialines, ekologines, etines ir kitas dabarties pasaulio problemas. Edukacinio užsiėmimo metu, remiantis meno kūriniais, netradiciškai ir suprantamai bus pristatyti fizikos mokslo reiškiniai, ugdomas mokinių kūrybiškumas ir gebėjimas praktiškai taikyti teorines žinias. Bus atliekami eksperimentai su šviesa: moksleiviai susipažins su šviesos ir jos sklidimo dėsniais, kurs grafinius vaizdus ir kompozicijas ant stiklo, ryškins ir fiksuos nespalvotas fotogramas. Tokiu būdu jie ne tik pažins tradicinės fotografijos veikimo principus, bet ir ugdys savo manualinius įgūdžius bei išmoks konkrečiai sieti tokias skirtingas sritis, kaip dailė ir fizika, kas įgalins juos mąstyti netradiciškai, tarsi pažvelgiant į įprastus tikrovės reiškinius iš šalies.
Dailė, Kultūros paveldas

Fluxus, arba Jurgis Mačiūnas

Jūsų laukia pažintis su Fluxus žaidimo ir meno principais. Užsiėmimo metu kursite fluxus paštą, keliausite į ,,Juodosios skylės" platybes bei išbandysite kitas smagias užduotis.
Dailė

Atrask muziejų žaisdamas

Užsiėmimo tikslas - pasyvius muziejaus lankytojus-stebėtojus paversti aktyviais dalyviais-tyrėjais. Moksleivių grupė suskirstoma į komandas, kurios gauna panašias užduotis. Užduočių
tikslas - per aktyvią veiklą susipažinti su muziejaus eksponatais, gauti naujos informacijos apie menininkus. Grupės sprendžia kryžiažodžius, fotografuoja, ieško skirtumų, keliauja labirintu, pristatinėja rezultatus draugams, diskutuoja. Taikoma metodika padeda moksleiviams atskleisti naujas savo galimybių ribas, išbandyti save naujame vaidmenyje. Aktyvi veikla skatina smalsumą, kūrybiškumą, keičia požiūrį į muziejų. Užduočių sudėtingumas parenkamas pagal amžiaus grupes, užsiėmimas pritaikytas ir mišraus amžiaus grupėms. Sudaromos galimybės vaikams aktyviai veikti ir džiaugtis pasiektais rezultatais.
Dailė, Kita

INTERAKTYVUS EDUKACINIS MO MUZIEJAUS ŽAIDIMAS

Interkatyvus edukacinis žaidimas pritaikytas paauglių ir jaunimo auditorijoms. Skirtas MO muziejaus ir jame vykstančių parodų pažinimui. Sudominti šią amžiaus grupę pasitelkiamos
šiuolaikinės technologijos ir priemonės (planšetės, žaidimų platforma, nuotraukoms koreguoti skirtos programėlės, QR kodai ir kt.). Į šiuolaikinę formą įterpiamas prasmingas edukacinis turinys. Tai ir atviri mąstymą išjudinti skatinantys klausimai, faktinės užduotys, intriguojančios detalių bei fragmentų paieškos. Žaidimo dalyviai suskirstomi nedidelėmis grupelėmis (3-4 mokiniai). Kiekviena grupelė gauna po vieną planšetę ir misiją kurią turi įvykdyti. 60 min. trukmės žaidimo patirčiai skirti uždaviniai: 1) provokuoti klausimus, paskatinti aptarti temas, kurias kelia meno kūriniai; 2) susipažindinti žadėjus su reikšmingais MO muziejaus kolekcijos darbais, suteikti informacijos apie meno kūrinus ir menininkus.; 3) atkleisti keturias smagumo rūšis: a) iššūkio įveikimo b) bendradarbiavimo arba (ir) konkuravimo c) kūrybos ir laisvės vaizduotei d) asmeninio įprasminimo. Žaidimas baigiamas atlikus visas užduotis bei aptarus refleksijai skirtus klausimus. Nors žaidimo užduotis dalyviai turi įveikti savarankiškai, bet žaidimo dalyvius visuose jo etapuose lydi padedantis edukatorius. Jis pristato žaidimą bei taisykles pradžioje. Taip pat padeda mokiniams aptarti žaidimo patirtį refleksijos/apibendrinimo dalyje.
Dailė

Spausdinkime grafikos presu

Programa orientuota į Klaipėdos regiono bendrojo lavinimo mokyklas. Pasitelkus grafikos darbų spausdinimui skirta presą (pagrindinis darbo prietaisas), vaikai turės galimybę išmėginti
du seniausius Lietuvoje spaudos būdus – kartono raižinių bei kartono/audinių aplikacijų spausdinimą. Užsiėmimai prasidėtų būsimo spaudinto darbo aptarimu, vėliau prasidėtų kūrybinės idėjos įgyvendinimas. Vizualiniai sprendimai iškeliami eskizuojant, gilinantis į aptartą grafikos techniką, jos galimybių pažinimą. Jaunieji dailininkai perpranta tekstūrų turtingumo ir ritmo, linijos storio bei charakterio, dėmių dydžių ir santykių poveikį galutiniam idėjos atskleidimui. Tokia spauda neįtikėtinai paprasta, gana greita ir saugi. Lengvai įveikiama neįgudusio ar pradedančiojo naudotojo, užburia rezultato žavesiu ir eksperimentavimo dvasia. Iš skirtingų tekstūrų audinių ant kartono sukomponuosime ir suklijuosime pagal pasirinktą temą aplikaciją (1-3 klasės) arba jau ant medvilninio kartono išraižysime raižinį, naudojant specifinius grafikos oforto įrankius – kaltukus (4-5 klasės). Savo darbus vaikai išmoks paruošti spausdinimui, padengti ofortiniais dažais. Išmoks naudotis grafikos staklėmis. Programa nuosekliai pratęsia spontaniškos mokinių kūrybos ugdymo modelį orientuojantis į atradimų ir naujos patirties džiaugsmo bei teigiamų emocijų kuriant išgyvenimą, pamažu pereinant prie gilesnio, dalykinėmis kompetencijomis grįsto mokymo. Pačių dalyvių savarankiškai atspausdinti kūriniai vėliau gali būti eksponuojami klasėse ar kitose mokyklos erdvėse. Užsiėmimo etapai: 1. Temos, užduočių suformulavimas ir techninių galimybių pristatymas. 2. Kartono raižinio raižymas arba kartono/audinių aplikacijos ruošimas (įrankiai - raižymo kaltukai, audinių skiauterės, kitos priemonės). 3. Paruošto atvaizdo spausdinimas profesionaliomis grafikos staklėmis naudojant specialius grafikai skirtus vandens pagrindu pagamintus ekologiškus dažus. 4. Improvizuota parodėlė, kūrinių pristatymas ir idėjų aptarimas.
Dailė

„Susipažink – tai TU“

Eduakcinės programos metu dalyvis: • susitelks į save, • mokysis savistabos, • pažins naują meno rūšį - fraktalų kūrybą, • bendravimo su benraamžiais, • lavins smulkiąją rankų motoriką,
fantaziją, • ugdys kūrybiškumą, meninį skonį. • patirs kūrybinį džiaugsmą. • savo didžiausią ar slapčiausią norą įgyvendins susikurdamas norų lėlytę. Programa orientuota į kūrybinį procesą ir susideda iš 3 dalių: 1 dalis - „Vingiuotu taku link savojo Aš“, susipažįstame su Fraktalais. Sužinome kaip jie piešiami, kokios jų rūšys, kuriame fraktalus. 2 dalis – „Mažom kojytėm į svajonę“ išmokstame pasigaminti norų lėlytę. Naudojami metodai: pasakojimas, vaizdinių priemonių peržiūra bei aptarimas, pokalbis, klausimai - atsakymai, praktinis – kūrybinis darbas grupelėmis bei individualiai, draugų kūrybos vertinimas bei savo darbo įsivertinimas.
Dailė, Kultūros paveldas

Čiurlionies technika

Edukacinė programa supažindina su Čiurlionio naudotomis priemonėmis – kuo piešė ir tapė šis dailininkas? Kodėl dauguma Čiurlionio paveikslų šiandien yra pakeitę spalvas? Kodėl jie tokie
trapūs? Apžiūrėję originalius paveikslus ir sužinoję kaip jie yra saugomi, užsiėmimo dalyviai visus atsakymus suras patys. Praktinėje užsiėmimo dalyje dalyviai išbandys tokias kreideles ar dažus, kokius naudojo Čiurlionis ir sužinos kaip šis žymus dailininkas komponuodavo ir dėliodavo formas popieriaus lape - pagal išsitrauktą atsitiktinę užuominą kiekvienas galės pats pabandyti sudėlioti čiurlionišką siužetą. Mokėti piešti dalyviams visai nebūtina, edukacinis užsiėmimas paremtas bandymu ir koncepcijos perpratimu.
Dailė, Kita

KARALIŠKA KERAMIKOS DIRBTUVĖ

Edukacinės programos "Karališka keramikos dirbtuvė" dalyviai susipažins su keramikos amatu. Įgytas teorines žinias galės pritaikyti praktiškai. Programa yra pritaikyta 1-5
klasių moksleiviams. Verta paminėti, jog edukacinė programa bus vykdoma Rudaminos miestelyje, kur pasak legendos buvo karūnuotas Mindaugas. Todėl edukacinės programos dalyviai susipažins ne tik su keramikos amatu, bet ir su didinga miestelio istorija. Keramikos amatas yra pasirinktas, nes miestelyje yra Rudaminos piliakalnis. Piliakalnyje buvo vykdomi archeologiniai kasinėjimai rasta labai daug keramikos gaminių šukių. O karališka akademija pavadinta, nes yra legenda, kad ant Rudaminos piliakalnio buvo karūnuotas Lietuvos karalius Mindaugas. Ši edukacinė programa, tai tarsi istorijos ir keramikos sintežės pamoka. Per įvairias vaizdines priemones bus supažindinama su keramikos amatu, vaikams bus leista praktiškai prisiliesti ir išbandyti keramikai naudojamus įrankius, įvairius prietaisus. Dalyviai patys nusilipdys savo rankomis molinį gaminį. Sukurtus darbelius bus galima iškart vežtis namo, o pageidaujant galima -išdegti, padengti glazūra ir paštu išsiųsti visiems dalyviams. Edukacinėje programoje naudojami metodai: susipažinimas su miestelio istorija bei senuoju keramikos amatu, vaizdinių priemonių naudojimas parodant pagrindinius keramikos amato įrankius, praktinės užduotis pristatant darbą su moliu, kūrybinis darbas pasirenkta tema. Po edukacinės programos bus vykdomas aptarimas ir refleksija. Keramikos dirbtuvėse išgyvensime kūrybos, keramikos ir istorijos sintezę.
Rodomi įrašai: 301 - 308308