Dailė, Kita

Robotų MENOPOLIS

Paklausus, kuo žmogus labiausiai skiriasi nuo roboto, ko gero, kai kurie atsakytų, kad kūrybiškumu. Edukacijos metu užduosime sau esminį klausimą- Ar robotas gali būti dailininku? Į šį
klausimą mokiniai gebės atsakyti susipažinę su įvairiais meno kūrimo būdais, tęsiant pažintį LEGO robotikos edukaciniais konstruktoriais. Veikla skirta šiuolaikiniams vaikams, kurie nori tapti išradėjais, kurios metu bus įtraukiama tiek meninė veikla, tiek inžineriniai sprendimai. Kūrybinėse dirbtuvėse jaunieji robotų meistrai rinks konstruktorius pagal pasiūlytus ar pačių sugalvotus modelius taip, kad vėliau pritvirtinus piešimo priemones ar jas laikant pačiam, užprogramuotas robotukas galėtų „piešti“. Šis procesas taip įtraukia vaikus, kad jie net nepastebi kaip jų robotų sukurti piešiniai sukuria unikalią piešinių galeriją – robotų Menopolį. Visi vaikai išeis iš edukacijos rankose laikydami po savo sukurtą darbelį.
Dailė

Simbolinis koliažas

Šis edukacinis užsiėmimas kviečia įsižiūrėti ir pajausti M. K. Čiurlionio kūrybos procesą renkant spalvas ir kuriant kompoziciją. Praktinėje jo dalyje pagal ekskursijų vadovo pateiktą
M. K. Čiurlionio paveikslo reprodukciją lankytojai turės galimybę sukurti originalą atkartojantį arba improvizuotą koliažą – M. K. Čiurlionio paveikslo interpretaciją. Darbas kolektyvinis – tai puiki galimybė mokytis kurti ir dirbti komandoje bei džiaugtis bendru rezultatu.
Dailė

Angelų istorijos

Edukacainio užsiėmimo metu susipažinsite su Angelų muziejaus ekspozicija, diskutuosime apie angelų vaizdavimą dailėje skirtingais laikotarpiais. Jūsų lauks kūrybinė užduotis „Sapnų
angelas“- žaidimas spalvomis, formomis ir ritmu. Kiekvienas išsineš unikalų, spalvingą, sapnus saugantį angelą.
Dailė, Dizainas

Popieriaus kelionė

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai sužinos apie popieriaus atsiradimo istoriją ir raidą įvairiais istoriniais periodais. Sužinos, kad dar 17a. Švėkšnoje veikusi popieriaus fabriko
dirbtuvė laikoma pirmąja manufaktūrine įmone Žemaitijoje, o Švėkšnoje gaminamam popieriui buvo naudojami kelių rūšių vandens ženklai. Šį popierių naudojo Žemaičių pilies ir žemės teismai, bei kitos Žemaitijos įstaigos. Praktinio užsiėmimo metu mokiniai pritaikys visus rankų darbo popieriaus gaminimo procesus.
Dailė

Edukacinis užsiėmimas "Porceliano grožis"

Kviečiame mokinių grupes į edukacinę programą „Porceliano grožis“ kartu tyrinėti keramikos kūrinius iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių ir dalyvauti kūrybinėje veikloje. Porcelianas –
„baltasis auksas“ iš Kinijos, už kurio gamybos paslapčių išdavimą senovėje grėsė mirties bausmė. Šis trapus keramikos gaminys į Europą buvo atvežtas XIII a. žymaus keliautojo Marco Polo. Keliautojas europiečiams pristatė mažą kinišką vazą ir pavadino ją „porcella“ – kriaukle. Iki 1708 m. senajame žemyne niekam nepavyko sukurti porceliano gamybos būdo. Ir štai vokiečių alchemikui Johanui Friedrichui Bötgeriui atradus kaolino medžiagą, buvo sukurtas porcelianas, savo verte prilygstantis kiniškam. Edukacinio užsiėmimo metu susipažinsime su spalvingais porceliano kūriniais ir pagal jų pavyzdžius dekoruosime „baltojo aukso“ lėkštutes.
Dailė

Kaleidoskopas

Pagrindinis paslaugos tikslas – ugdyti dalyvių meninę ir pažinimo kompetencijas, kuriant kaleidoskopus. Uždaviniai: 1. Susipažinti ir išbandyti iliuzijų kambarius. 2. Sužinoti kas yra
iliuzija, kaip ji veikia. 3. Skatinti dalyvių vaizduotę, norą kurti. 4. Išmokti patiems pasigaminti iliuziją. Dalyviai, edukacinio užsiėmimo metu, sužinos kas yra iliuzija, pamatys ir išbandys iliuzijų kambarius bei lavins vaizduotę, kūrybinius gebėjimus, kūrybinį mąstymą, pasitelkdami saviraiškos laisvę, dekoruojant savo sukonstruotą kaleidoskopą.
Dailė, Kultūros paveldas

Ką slepia ikonos

Nuo pat Krikščionybės pradžios ikonos ir šventieji atvaizdai yra gerbiamos ir pripažįstamos tiek Rytų, tiek Vakarų tradicijose. Ikonografinį kanoną, ikonų meistrystės tradiciją iki šių
laikų išlaikė Stačiatikių, Ortodoksų Bažnyčia. Paprastai ikonos buvo tapomos tik vienuolynuose. Pasauliečiai perpaišydami ikonas nežinojo simbolių prasmės todėl daug simbolių buvo prarasta. Ši edukacinė programa supažindins moksleivius su senųjų ikonų atsiradimo istorija ir tapybos paslaptimis. Vaikai išsiaiškins kas yra ikona ir kuo ji skiriasi nuo šventųjų portretų; susipažins su pagrindiniais ikonografijos simboliais; pagal supaprastintą schemą senųjų ikonų pavyzdžius nupieš ikoną ir ją nuspalvins paties pasigamintais dažais iš naturalių pigmentų. Sužinos kas yra ikona, kuo ji skiriasi nuo religinių paveikslų, kokie pagrindiniai reikalavimai keliami ikonų tapytojams ir pačioms ikonoms. Šių dienų žmogui, nesuprantančiam simbolių kalbos, ikonos atrodo gana keistai. Sužinojus ikonų simbolių reikšmę moksleiviams atsivers ikonų grožis ir prasmė. Atidus ikonų stebėjimas padės vaikams atkreipti dėmesį į ikonų estetinius subtilumus. Žiūrint iš realistinio vaizdavimo taško ikonos atrodo gana keistai: neteisingos figūrų proporcijos, iškreiptas medžiagos faktūros perteikimas, negaliojantys linijinės perspektyvos principai. Ar senieji ikonografai turėjo elementarių piešimo įgūdžių ir žinių? Ar būtina laikytis kanoninių vaizdavimo būdų? Iš edukacinės programos vaikai išsineš savo pačių nupieštą ikoną, sužinos, kad ikona tikinčiajam tarnauja kaip tarpininkė tarp pasaulio apčiuopiamo jutimais ir pasaulio neprieinamo paprastam suvokimui, to, kurį pažįstame tik tikėjimu.
Dailė, Kita

Menas išgelbės pasaulį arba kaip suprasti meną

Keista, bet dar ir šiandien į modernų meną (XIX a. pab. – XX a. pr.) daugelis žiūri nepatikliai. Neretai nuostabą ar net juoką sukelia 1915 m. sukurtas K. Malevičiaus paveikslas „Juodas
kvadratas“. Vis dar nesuvokiama, kad menininko dvasinė tikrovė gali būti išreikšta įvairiomis meninėmis priemonėmis. Dažnas pamatęs įvairių XIX a. pab. – XX a. pr. modernizmo meno srovių kūrinius pamano, ar net garsiai replikuoja: „ir aš taip galėčiau“. Nenumanydami, kad spalvinė klausa, novatoriškumas, koncepcija nėra lengvai suvokiami ir kopijuojami dalykai. Daugeliui sunku suprasti modernizmo meną, jis atbaido neįgudusį vartotoją, dėl nežinojimo bei kelia daug klausimų: kas yra modernistinis menas, kodėl jis atsirado, ką menininkai norėjo savo menu pasakyti? Kokia viso to esmė? Kodėl jis jiems atrodo nesuprantamas, nepriimtinas, svetimas ar net brutalus. Todėl pagrindinis šio užsiėimo tikslas ir yra atsakyti moksleiviams į paminėtus klausimus supažindinant juos su XIX a. pab. – XX a. pr. išaugusiais įvairiais meniniais sąjūdžiais, kurie dabar vadinami modernizmo menu. Teorinėje edukacinio užsiėmimo dalyje moksleiviai sužinos, kodėl XIX a. pab. – XX a. pr. menininkai ėmė laužyti akademines taisykles, kodėl ėmė studijuoti pirmykščių genčių meną, ieškojo naujų išraiškos priemonių ir daug eksperimentavo. Sužinos kokios modernaus meno srovės bei judėjimai iškilo, kuo jie ypatingi, kokios meninės išraiškos priemonės buvo naudojamos, kokie menininkai buvo įvairių modernizmo meno srovių pradininkai, kokie žymiausi jų darbai. Praktinėje užsiėmimo dalyje moksleiviai dirbs grupėse. Kiekviena grupė atliks meninę užduotį susijusią su skirtinga modernistinio meno srove (pvz. kubizmu, puantilizmu, fovizmu, futurizmu, siurrealizmu). Atlikdami užduotis grupėse moksleiviai pajus komandinio darbo privalumus, tarsis dėl būsimo kūrinio idėjos, meninio sprendimo, pasiskirstys darbais. Smagios meninės užduotys įtrauks moksleivius į kūrybinį procesą, padės pažintis modernistinio meno pasaulį.
Dailė, Kultūros paveldas

,,Dinozaurų pėdsakais"

Unikalių geologinių radinių ieškojimas, gyvas jų tyrinėjimas, prieš tai susipažinus su Akmenės krašto geologinio paveldo istorija ir radiniais, stebint fitozauro radinius, kurių nėra
daugiau Baltijos šalyse, o tik mūsų muziejuje, apžiūrint fosilijų kolekciją, kurios siekia juros periodo laikotarpį, kai žemėje gyveno dinozaurai. Tai puiki galimybė praplėsti geografijos, istorijos žinias, apie gamtos paliktą informaciją mums. Ji palikta tokiu pavidalu - suakmenėjusi. O kokią informaciją paliksime žemėje mes? Ar tik viską ir toliau naikinsime? Žmogui duota savybė kurti. Kviečiame pas mus, per geologinio paveldo prizmę, kurti išliekančią meninio pavidalo informaciją ateinančioms kartoms. Tuo pačiu bus puiki proga susitikti su geologinio paveldo ekspozicijos kolekcininkų Stanislovu Sungaila, kuris papasakos, kaip mūsų krašte 30 metų rinko fosilijas.
Dailė

„Susipažink – tai TU“

Eduakcinės programos metu dalyvis: • susitelks į save, • mokysis savistabos, • pažins naują meno rūšį - fraktalų kūrybą, • bendravimo su benraamžiais, • lavins smulkiąją rankų motoriką,
fantaziją, • ugdys kūrybiškumą, meninį skonį. • patirs kūrybinį džiaugsmą. • savo didžiausią ar slapčiausią norą įgyvendins susikurdamas norų lėlytę. Programa orientuota į kūrybinį procesą ir susideda iš 3 dalių: 1 dalis - „Vingiuotu taku link savojo Aš“, susipažįstame su Fraktalais. Sužinome kaip jie piešiami, kokios jų rūšys, kuriame fraktalus. 2 dalis – „Mažom kojytėm į svajonę“ išmokstame pasigaminti norų lėlytę. Naudojami metodai: pasakojimas, vaizdinių priemonių peržiūra bei aptarimas, pokalbis, klausimai - atsakymai, praktinis – kūrybinis darbas grupelėmis bei individualiai, draugų kūrybos vertinimas bei savo darbo įsivertinimas.
Rodomi įrašai: 311 - 320351