Kultūros paso sistema veikia, mokyklos gali vykdyti užsakymus
Dailė

„Linijos ir atspaudai“

Patekus į Vytauto Kasiulio darbų ekspoziciją, susiduriama su būties lengvumu, laisve, besąlygiška meile ir laimės pojūčiu. Čia galima pajausti virtuozišką linijų žaismą, improvizaciją,
spontanišką tapyseną, spalvų grynumą ir lengvumą, pamatyti ne tik aliejinės tapybos, bet ir ne mažiau ekspresyvius dailininko grafikos, pastelės ir guašo technikomis atliktus darbus. Muzikantai, šokėjai ir cirko artistai spinduliuoja gyvenimo džiaugsmą, netgi gatvės valkatos ar luošiai vaizduojami taip ekspresyviai ir spalvingai, kad nenorom sukelia estetinius išgyvenimus. Visus menininko kūrybinių ieškojimų laikotarpius aprėpianti paroda suteikia galimybę mokiniams pažinti talentingo lietuvio, unikalaus stiliaus kūrėjo meno pasaulį. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai susipažins su spalvingais V. Kasiulio litografijos darbais. Sužinos apie grafikos technikas ir priemones. Jie išmoks monotipijos technikos ir sukurs po keletą nedidelių grafikos darbelių. Monotipija – tai tokia dailės technologija, kuria yra padaromas tik vienas atspaudas. Kiekvienas atspaudas yra unikalus ir originalus, antro tokio paties sukurti neįmanoma. Taigi monotipijos technika teikia daug galimybių eksperimentuoti. Šia veikla siekiama atskleisti vaikų kūrybiškumą, lavinti vaizduotę, ugdyti meninį skonį, skatinti saviraišką.
Dailė

Angelų istorijos

Edukacainio užsiėmimo metu susipažinsite su Angelų muziejaus ekspozicija, diskutuosime apie angelų vaizdavimą dailėje skirtingais laikotarpiais. Jūsų lauks kūrybinė užduotis „Sapnų
angelas“- žaidimas spalvomis, formomis ir ritmu. Kiekvienas išsineš unikalų, spalvingą, sapnus saugantį angelą.
Dailė, Dizainas

„Mažos mozaikos istorija“

Tikslas - skatinti dalyvio pažintinę ir kūrybinę saviraišką, ugdyti sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje. Taikant multimedijos priemones vaikai supažindinami su mozaikos istorija, jos
paskirtimi ir panaudojimu Lietuvoje ir pasaulyje. Aptarsime ir ieškosime praktinių mozaikos pritaikymo galimybių kasdieniniame gyvenime. Mokiniai patys pasiruoš nugludintus mozaikos gabalėlius iš nereikalingų stiklo bei keramikos gaminių. Dalyviai ieškos idėjų savo mozaikoms, rinksis medžiagas (pagal dydį, faktūrą, formą, spalvas), dėlios eskizus. Mokiniai klijuos savo mozaikas ant medinių įsegamo ženkliuko arba raktų pakabuko maketų, maišys mozaikų glaistą, glaistys ir valys. Susikurtus kūrinius dalyviai galės parsivežti į savo namus, taip nudžiugindami ne tik save, bet ir savo artimuosius.
Dailė, Kultūros paveldas

,,Dinozaurų pėdsakais"

Unikalių geologinių radinių ieškojimas, gyvas jų tyrinėjimas, prieš tai susipažinus su Akmenės krašto geologinio paveldo istorija ir radiniais, stebint fitozauro radinius, kurių nėra
daugiau Baltijos šalyse, o tik mūsų muziejuje, apžiūrint fosilijų kolekciją, kurios siekia juros periodo laikotarpį, kai žemėje gyveno dinozaurai. Tai puiki galimybė praplėsti geografijos, istorijos žinias, apie gamtos paliktą informaciją mums. Ji palikta tokiu pavidalu - suakmenėjusi. O kokią informaciją paliksime žemėje mes? Ar tik viską ir toliau naikinsime? Žmogui duota savybė kurti. Kviečiame pas mus, per geologinio paveldo prizmę, kurti išliekančią meninio pavidalo informaciją ateinančioms kartoms. Tuo pačiu bus puiki proga susitikti su geologinio paveldo ekspozicijos kolekcininkų Stanislovu Sungaila, kuris papasakos, kaip mūsų krašte 30 metų rinko fosilijas.
Dailė, Etninė kultūra

Zanavykų tautinis kostiumas

Muziejaus ekspozicijoje mokiniai apžiūri zanavykų tautinį kostiumą. Atskleidžiama tautinio kostiumo reikšmė, susiformavimo aplinkybės, svarbiausi bruožai, kostiumo puošyboje naudoti
raštai ir simboliai bei tautinio kostiumo skirtumai atskiruose etnografiniuose regionuose. Edukacinėje klasėje mokiniai yra kviečiami aprengti lėlės šabloną savitu tautinio kostiumo variantu, naudodamiesi pateiktais tautinio kostiumo pavyzdžiais. Pabaigę aprengti lėles, mokiniai kviečiami padiskutuoti ir išsakyti savo nuomonę dėl tautinio kostiumo svarbos šiandieninei visuomenei, bei jo išsaugojimo ir populiarinimo galimybių. Praktinės užduoties metu papuoštas lėlytes mokiniai išsineša su savimi.
Rodomi įrašai: 321 - 325325