Dailė

Spausdinkime grafikos presu

Programa orientuota į Klaipėdos regiono bendrojo lavinimo mokyklas. Pasitelkus grafikos darbų spausdinimui skirta presą (pagrindinis darbo prietaisas), vaikai turės galimybę išmėginti
du seniausius Lietuvoje spaudos būdus – kartono raižinių bei kartono/audinių aplikacijų spausdinimą. Užsiėmimai prasidėtų būsimo spaudinto darbo aptarimu, vėliau prasidėtų kūrybinės idėjos įgyvendinimas. Vizualiniai sprendimai iškeliami eskizuojant, gilinantis į aptartą grafikos techniką, jos galimybių pažinimą. Jaunieji dailininkai perpranta tekstūrų turtingumo ir ritmo, linijos storio bei charakterio, dėmių dydžių ir santykių poveikį galutiniam idėjos atskleidimui. Tokia spauda neįtikėtinai paprasta, gana greita ir saugi. Lengvai įveikiama neįgudusio ar pradedančiojo naudotojo, užburia rezultato žavesiu ir eksperimentavimo dvasia. Iš skirtingų tekstūrų audinių ant kartono sukomponuosime ir suklijuosime pagal pasirinktą temą aplikaciją (1-3 klasės) arba jau ant medvilninio kartono išraižysime raižinį, naudojant specifinius grafikos oforto įrankius – kaltukus (4-5 klasės). Savo darbus vaikai išmoks paruošti spausdinimui, padengti ofortiniais dažais. Išmoks naudotis grafikos staklėmis. Programa nuosekliai pratęsia spontaniškos mokinių kūrybos ugdymo modelį orientuojantis į atradimų ir naujos patirties džiaugsmo bei teigiamų emocijų kuriant išgyvenimą, pamažu pereinant prie gilesnio, dalykinėmis kompetencijomis grįsto mokymo. Pačių dalyvių savarankiškai atspausdinti kūriniai vėliau gali būti eksponuojami klasėse ar kitose mokyklos erdvėse. Užsiėmimo etapai: 1. Temos, užduočių suformulavimas ir techninių galimybių pristatymas. 2. Kartono raižinio raižymas arba kartono/audinių aplikacijos ruošimas (įrankiai - raižymo kaltukai, audinių skiauterės, kitos priemonės). 3. Paruošto atvaizdo spausdinimas profesionaliomis grafikos staklėmis naudojant specialius grafikai skirtus vandens pagrindu pagamintus ekologiškus dažus. 4. Improvizuota parodėlė, kūrinių pristatymas ir idėjų aptarimas.
Dailė, Kultūros paveldas

Fluxus, arba Jurgis Mačiūnas

Jūsų laukia pažintis su Fluxus žaidimo ir meno principais. Užsiėmimo metu kursite fluxus paštą, keliausite į ,,Juodosios skylės" platybes bei išbandysite kitas smagias užduotis.
Dailė, Kultūros paveldas

Tremties istorijos

Edukacinės veiklos metu mokiniai bus supažindinami su tremties istoriniu kontekstu, sunkiomis tremtinių gyvenimo sąlygomis. Užsiėmimo dalyviai klausosi tikrų tremtinių istorijų ir
išgyvenimų. Vyksta dokumentinio filmo ,,Ledo vaikai" peržiūra. Tuomet mokiniai kviečiami diskutuoti apie tremties žalą Lietuvos visuomenei. Galiausiai dalyviai grupėse atlieka kūrybinę užduotį- kuria trumpą komiksą apie tremtinių gyvenimą.
Dailė, Kultūros paveldas

Puodynių margi raštai

Užsiėmimo tikslas - supažindinti mokinius su lietuvių tautiniais raštais: spalvomis, simbolika, tradicija. Užsiėmimo uždavinys - kūrybiškai išmarginta puodynėlė. Puodynėlės - tai
mokiniams edukatoriaus parūpinti ruošiniai, kuriuos mokiniai turi suklijuoti (reikalingas medžiagas ir priemones parūpina paslaugos teikėjas). Išklausę pasakojimo, pasižiūrėję tautinių raštų pavyzdžių, mokiniai savarankiškai margina savo puodynėlę, atkartodami tautinius raštus, laisvai kūrybiškai juos interpretuodami. Puodynėlių pasigaminimas iš antrinių žaliavų - ekologinis švietimas, kūrybiškumo skatinimas. Supažindinimas su tautiniais raštais - kultūrinis lavinimas, etnografijos žinios. Edukacijos metu skatinama pagarba etnokultūrai, mokoma kūrybiškumo bei atsakingo požiūrio į gamtą bei supančią aplinką.
Dailė, Dizainas

„Mažos mozaikos istorija“

Tikslas - skatinti dalyvio pažintinę ir kūrybinę saviraišką, ugdyti sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje. Taikant multimedijos priemones vaikai supažindinami su mozaikos istorija, jos
paskirtimi ir panaudojimu Lietuvoje ir pasaulyje. Aptarsime ir ieškosime praktinių mozaikos pritaikymo galimybių kasdieniniame gyvenime. Mokiniai patys pasiruoš nugludintus mozaikos gabalėlius iš nereikalingų stiklo bei keramikos gaminių. Dalyviai ieškos idėjų savo mozaikoms, rinksis medžiagas (pagal dydį, faktūrą, formą, spalvas), dėlios eskizus. Mokiniai klijuos savo mozaikas ant medinių įsegamo ženkliuko arba raktų pakabuko maketų, maišys mozaikų glaistą, glaistys ir valys. Susikurtus kūrinius dalyviai galės parsivežti į savo namus, taip nudžiugindami ne tik save, bet ir savo artimuosius.
Dailė, Etninė kultūra

Zanavykų tautinis kostiumas

Muziejaus ekspozicijoje mokiniai apžiūri zanavykų tautinį kostiumą. Atskleidžiama tautinio kostiumo reikšmė, susiformavimo aplinkybės, svarbiausi bruožai, kostiumo puošyboje naudoti
raštai ir simboliai bei tautinio kostiumo skirtumai atskiruose etnografiniuose regionuose. Edukacinėje klasėje mokiniai yra kviečiami aprengti lėlės šabloną savitu tautinio kostiumo variantu, naudodamiesi pateiktais tautinio kostiumo pavyzdžiais. Pabaigę aprengti lėles, mokiniai kviečiami padiskutuoti ir išsakyti savo nuomonę dėl tautinio kostiumo svarbos šiandieninei visuomenei, bei jo išsaugojimo ir populiarinimo galimybių. Praktinės užduoties metu papuoštas lėlytes mokiniai išsineša su savimi.
Dailė, Kita

Menininko pozicija: nuo romantiko iki aktyvisto

Romantikas, svajotojas, utopijų kūrėjas, mokslininkas, kovotojas už demokratines teises - kas tu? Nacionalinės dailės galerijos ekspozicijoje pristatomų kūrinių autoriai taip pat
skirtingi. Kviečiame susipažinti su jų idėjomis, diskutuoti ir atrasti, kokia priemonė - pieštukas, telefonas, veiksmas ar įrašas socialiniame tinkle perduos tavo žinią pasauliui!
Rodomi įrašai: 371 - 377377