DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Dailė

Spausdinkime grafikos presu

Programa orientuota į Klaipėdos regiono bendrojo lavinimo mokyklas. Pasitelkus grafikos darbų spausdinimui skirta presą (pagrindinis darbo prietaisas), vaikai turės galimybę išmėginti
du seniausius Lietuvoje spaudos būdus – kartono raižinių bei kartono/audinių aplikacijų spausdinimą. Užsiėmimai prasidėtų būsimo spaudinto darbo aptarimu, vėliau prasidėtų kūrybinės idėjos įgyvendinimas. Vizualiniai sprendimai iškeliami eskizuojant, gilinantis į aptartą grafikos techniką, jos galimybių pažinimą. Jaunieji dailininkai perpranta tekstūrų turtingumo ir ritmo, linijos storio bei charakterio, dėmių dydžių ir santykių poveikį galutiniam idėjos atskleidimui. Tokia spauda neįtikėtinai paprasta, gana greita ir saugi. Lengvai įveikiama neįgudusio ar pradedančiojo naudotojo, užburia rezultato žavesiu ir eksperimentavimo dvasia. Iš skirtingų tekstūrų audinių ant kartono sukomponuosime ir suklijuosime pagal pasirinktą temą aplikaciją (1-3 klasės) arba jau ant medvilninio kartono išraižysime raižinį, naudojant specifinius grafikos oforto įrankius – kaltukus (4-5 klasės). Savo darbus vaikai išmoks paruošti spausdinimui, padengti ofortiniais dažais. Išmoks naudotis grafikos staklėmis. Programa nuosekliai pratęsia spontaniškos mokinių kūrybos ugdymo modelį orientuojantis į atradimų ir naujos patirties džiaugsmo bei teigiamų emocijų kuriant išgyvenimą, pamažu pereinant prie gilesnio, dalykinėmis kompetencijomis grįsto mokymo. Pačių dalyvių savarankiškai atspausdinti kūriniai vėliau gali būti eksponuojami klasėse ar kitose mokyklos erdvėse. Užsiėmimo etapai: 1. Temos, užduočių suformulavimas ir techninių galimybių pristatymas. 2. Kartono raižinio raižymas arba kartono/audinių aplikacijos ruošimas (įrankiai - raižymo kaltukai, audinių skiauterės, kitos priemonės). 3. Paruošto atvaizdo spausdinimas profesionaliomis grafikos staklėmis naudojant specialius grafikai skirtus vandens pagrindu pagamintus ekologiškus dažus. 4. Improvizuota parodėlė, kūrinių pristatymas ir idėjų aptarimas.
Dailė, Kultūros paveldas

Puodynių margi raštai

Užsiėmimo tikslas - supažindinti mokinius su lietuvių tautiniais raštais: spalvomis, simbolika, tradicija. Užsiėmimo uždavinys - kūrybiškai išmarginta puodynėlė. Puodynėlės - tai
mokiniams edukatoriaus parūpinti ruošiniai, kuriuos mokiniai turi suklijuoti (reikalingas medžiagas ir priemones parūpina paslaugos teikėjas). Išklausę pasakojimo, pasižiūrėję tautinių raštų pavyzdžių, mokiniai savarankiškai margina savo puodynėlę, atkartodami tautinius raštus, laisvai kūrybiškai juos interpretuodami. Puodynėlių pasigaminimas iš antrinių žaliavų - ekologinis švietimas, kūrybiškumo skatinimas. Supažindinimas su tautiniais raštais - kultūrinis lavinimas, etnografijos žinios. Edukacijos metu skatinama pagarba etnokultūrai, mokoma kūrybiškumo bei atsakingo požiūrio į gamtą bei supančią aplinką.
Dailė, Kultūros paveldas

Ką slepia ikonos

Nuo pat Krikščionybės pradžios ikonos ir šventieji atvaizdai yra gerbiamos ir pripažįstamos tiek Rytų, tiek Vakarų tradicijose. Ikonografinį kanoną, ikonų meistrystės tradiciją iki šių
laikų išlaikė Stačiatikių, Ortodoksų Bažnyčia. Paprastai ikonos buvo tapomos tik vienuolynuose. Pasauliečiai perpaišydami ikonas nežinojo simbolių prasmės todėl daug simbolių buvo prarasta. Ši edukacinė programa supažindins moksleivius su senųjų ikonų atsiradimo istorija ir tapybos paslaptimis. Vaikai išsiaiškins kas yra ikona ir kuo ji skiriasi nuo šventųjų portretų; susipažins su pagrindiniais ikonografijos simboliais; pagal supaprastintą schemą senųjų ikonų pavyzdžius nupieš ikoną ir ją nuspalvins paties pasigamintais dažais iš naturalių pigmentų. Sužinos kas yra ikona, kuo ji skiriasi nuo religinių paveikslų, kokie pagrindiniai reikalavimai keliami ikonų tapytojams ir pačioms ikonoms. Šių dienų žmogui, nesuprantančiam simbolių kalbos, ikonos atrodo gana keistai. Sužinojus ikonų simbolių reikšmę moksleiviams atsivers ikonų grožis ir prasmė. Atidus ikonų stebėjimas padės vaikams atkreipti dėmesį į ikonų estetinius subtilumus. Žiūrint iš realistinio vaizdavimo taško ikonos atrodo gana keistai: neteisingos figūrų proporcijos, iškreiptas medžiagos faktūros perteikimas, negaliojantys linijinės perspektyvos principai. Ar senieji ikonografai turėjo elementarių piešimo įgūdžių ir žinių? Ar būtina laikytis kanoninių vaizdavimo būdų? Iš edukacinės programos vaikai išsineš savo pačių nupieštą ikoną, sužinos, kad ikona tikinčiajam tarnauja kaip tarpininkė tarp pasaulio apčiuopiamo jutimais ir pasaulio neprieinamo paprastam suvokimui, to, kurį pažįstame tik tikėjimu.
Dailė, Etninė kultūra

Šventieji sodybų globėjai (Nuotolinė paslauga)

Mediniai kryžiai bei koplytėlės su šventaisiais jose buvo neatsiejama XIX a. – XX a pradžios Lietuvos kraštovaizdžio dalis – paminklai mirusiems, apsauga gyviesiems. Kryžiai ir šventųjų
skulptūrėlės ne tik puošė aplinką, tačiau ir turėjo aiškią funkciją, didelę reikšmę žmonių gyvenime. Tad tyrinėdami šventųjų skulptūrėles kartu su mokiniais aiškinsimės: kas yra šventieji ir ką jie globoja? Kokios tai stebuklinėmis istorijomis ir legendomis apipintos istorinės asmenybės? Kokie su jais susiję papročiai ir tikėjimai atsispindi liaudies kultūroje ir lydi mus iki šų dienų? Kodėl šv. Agota visuomet laiko duoną ir kokius stebuklus jos duonelė prišaukia? Ką gi nugalėjo šv. Jurgis ir kodėl jis tapo gyvulių globėju? Virtualus edukacinis užsiėmimas, suformuotas muziejuje saugomų originalių eksponatų pagrindu, skatins mokinius įvairiapusiškai pažvelgti į šventuosius globėjus. Skirsime dėmesį tiek bažnytinės ikonografijos, istorinių pasakojimų, tiek liaudies pamaldumo, šventųjų folkloro aspektams. Taip pat susipažinsime su šventųjų skulptūrėlių kūrėjais - dievdirbiais ir kryždirbyste, įtraukta į UNESCO žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą. Virtualus užsiėmimas parengtas siekiant įtraukti mokinius į diskusiją, domėtis savo krašto istorija: aptarsime, kuriuos šventuosius galime rasti savo miestų, valstybės herbuose, statinių puošyboje, mokysimės juos atpažinti. Šis edukacinis užsiėmimas vaizdžiai papildys mokykloje įgytas etikos, dailės, literatūros, istorijos žinias, prisidės prie etninės kultūros ugdymo.
Dailė, Literatūra

Senovės Graikijos kultūrinis palikimas (Nuotolinė paslauga)

Šios pamokos metu sužinosite apie Senovės Graikijos laikais gyvenusių žmonių buities daiktus, architektūrą ir meną. Daug dėmesio skirsime keramikos meno aptarimui bei pamatysite iki šių
dienų išlikusius eksponatus, saugomus Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune.
Dailė

Angelų istorijos

Edukacainio užsiėmimo metu susipažinsite su Angelų muziejaus ekspozicija, diskutuosime apie angelų vaizdavimą dailėje skirtingais laikotarpiais. Jūsų lauks kūrybinė užduotis „Sapnų
angelas“- žaidimas spalvomis, formomis ir ritmu. Kiekvienas išsineš unikalų, spalvingą, sapnus saugantį angelą.
Dailė, Literatūra

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir aš“

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir aš“ Jūra, visada žadino vaizduotę, žavėjo savo neaprėpiama didybė, gąsdino nežinomybe, viliojo gėrybių gausa ir tapo ne vieno menininko įkvėpimo šaltiniu.
Šia edukacija norime pažadinti mokiniuose kūrėjo talentą. Skatinti į daiktus pažvelgti kitaip, vaizduotės pagalba kurti ir matyti pasaulio grožį. Žengiant klaidžiais pasaulio kūrėjų takais, plėsti dalyvių akiratį, supažindinat juos ne su biologija ar istorija, bet pasitelkus biologiją ir istoriją raginti juos domėtis ir literatūra, ir daile, ir muzika. Skatint edukacijos dalyvius jungti skirtingas sritis puikiai pasitarnauja mūsų muziejaus turimos kriauklių, tropinių žuvų, Baltijos jūros ir biologinių eksponatų kolekcijos. Norėdami sujungti iš pažiūros labai skirtingus dalykus, pasitelksime pasaulio genijų sukurtais šedevrais - M.K.Čiurlionis „Jūra“ „Veneros gimimas“ , E. Hemingvėjus „Senis ir jūra“ , A.Baricco „Jūra vandenynas“ , Ž.Vernas „15 metų kapitonas“ , Andrew Stanton „Žiuviukas Nemo“ ir kt. Tai padės parodyti muziejų kaip meninių inspiracijų įkvėpimo šaltinį. Remiantis šių ir kitų kūrėjų darbais konstruojama visa edukacija. Šių autorių darbai tampa tarsi raktu į mūsų turimą ekspoziciją. Jų darbų pagalba dalyviai tyrinėja muziejaus kolekciją ir gaudami tam tikras užuominas atranda realius eksponatus,įkvėpusius garsiausius pasaulio kūrėjus. Keliaudami per pasaulinės dailės, literatūros , muzikos šedevrus dalyviai įgyja gilesnių žinių apie mūsų muziejuje saugomus eksponatus (moliuskas šukutė, tropinių jūrų žuvis klounas, Karibų jūrų žuvis Marlinas , Baltijos jūra, tropinės jūros, vandenynai ir kt.). Taip, dalyviams net nepastebint, nejučia integruojami iš pažiūros visai skirtingi dalykai (literatūra ir biologija, muzika ir istorija, dailė ir geografija). Kviečiame Jūs apsilankyti vaizduotę žadinančioje ir kitokį pasaulio matymą skatinančioje biologiniais faktais paremtoje meninėje edukacijoje.
Dailė

Chaimo Frenkelio odos dirbtuvės. Kalėdinis žaisliukas

Argi nebūtų puiku papuošti kalėdinę eglutę mielu, vieninteliu, savo rankomis pagamintu odiniu žaisliuku? Edukacinio užsiėmimo pabaigoje – džiaugsimės savo darbo rezultatais, kurie
šventiniu laikotarpiu papuoš eglutes namuose. Edukacijos„Kalėdinis žaisliukas“ metu vaikai gamins odinį žaisliuką Kalėdų eglutei. Proceso metu bus naudojami įvairūs odos darbų įrankiai. Dalyviai turės galimybę išbandyti įvairius odos dirbinių dekoravimo būdus. Yra numatytos kelios žaisliukų rūšys, todėl dalyviai galės rinktis, derinti formas ir puošimo būdus. Žaisliukai yra įvairaus sudėtingumo, todėl jį gali pasigaminti ir pirmokas, ir dvyliktokas.
Dailė

Eksperimentinės dirbtuvės „Oro teptukas“

Oro teptukais vadiname aerografus, kuriais graffiti meistrai piešia ant sienų ir kitose viešose miestų erdvėse, dažnai neturėdami tam leidimo. Piešiniai ant sienų yra žinomi nuo Antikos
laikų, senovės Egipto ir Romos imperijos. O moderniais laikais ši kontroversiška meno rūšis atsirado Niujorko metro 8-ojo dešimtmečio pradžioje, iš kur pasklido ne tik po JAV, bet ir po Europą bei kitus pasaulio kraštus. Ši banga kilo kaip protestas prieš komercializuotą ir aiškiai apibrėžtą viešąją erdvę. Kartu daugelyje šalių piešti be savininkų leidimo ant sienų laikoma vandalizmu. Tačiau čia pat egzistuoja ir visuotinai paplitęs gatvės menas, kuriuo puošia pastatus piešimo meistrai. Edukacinio užsiėmimo metu 5-8 klasių mokiniai bus kviečiami išbandyti šią kiek laukinę dailės šaką ir pažvelgti į graffiti per estetinę prizmę.
Dailė, Etninė kultūra

Zanavykų tautinis kostiumas

Muziejaus ekspozicijoje mokiniai apžiūri zanavykų tautinį kostiumą. Atskleidžiama tautinio kostiumo reikšmė, susiformavimo aplinkybės, svarbiausi bruožai, kostiumo puošyboje naudoti
raštai ir simboliai bei tautinio kostiumo skirtumai atskiruose etnografiniuose regionuose. Edukacinėje klasėje mokiniai yra kviečiami aprengti lėlės šabloną savitu tautinio kostiumo variantu, naudodamiesi pateiktais tautinio kostiumo pavyzdžiais. Pabaigę aprengti lėles, mokiniai kviečiami padiskutuoti ir išsakyti savo nuomonę dėl tautinio kostiumo svarbos šiandieninei visuomenei, bei jo išsaugojimo ir populiarinimo galimybių. Praktinės užduoties metu papuoštas lėlytes mokiniai išsineša su savimi.
Rodomi įrašai: 371 - 380394