Dailė

Piešimas ant stiklo

Vadovaujami profesionalaus stiklo menininko užsiėmimo dalyviai apžiūri ir komentuoja unikalius muziejuje saugomis Žemaitijos dvarų ir miestiečių buities taikomosios dailės pavyzdžius iš
stiklo ir krištolo, analizuoja jų dekoro subtilybes, populiariausius raštus bei piešinius. Vėliau kuria savo unikalų dekoratyvų gaminį iš stiklo, jį gali pasiimti sau.
Dailė, Dizainas

Keramikos studija

Keramikos studijoje laukiami visi norintys savo rankomis pasigaminti molinių darbelių namams, dovanoms ar tiesiog po dienos rūpesčių dvasiškai pailsėti jaukioje kūrybinėje aplinkoje.
Edukacijos metu susipažinsite su vienu seniausių amatų – pamatysite krosnį, kurioje degami keramikos dirbiniai, sužinosite molio rūšis, gamybos procesus, iš arti apžiūrėsite jau pagamintus keramikos dirbinius, kiekvienas nusilipdysite individualų darbelį iš molio. Jokio amžiaus apribojimo nėra. Dėmesys – kiekvienam pagal poreikius ir kūrybines idėjas. Suteikiami visi darbui reikalingi įrankiai ir medžiagos, tad tereikia atsinešti tik gerą nuotaiką.
Dailė

Dailizmai (... arba paveikslo suvokimas)

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai bus supažindinami su įvairiais dailės stiliais bei pagrindiniais jų atstovais, dailės elementais (forma, linija, spalva, etc.) bei įvairiais paveikslo
komponavimo metodais, naudojant audiovizualines priemones ir realius kūrinius. Suvokimas iš kokių svarbiausių komponentų susideda paveikslo kompozicija, skatins mokinius atidžiau pažvelgti į paveikslus ir suprasti, jog tinkamai sudėlioti elementai ne tik sudaro gražią visumą, bet ir parodo tų elementų svarbą. Per meninės kalbos, formos, spalvos, ritmų analizė padės suprasti menininko perteikiamą nuotaiką ir jausmą. Jaunesnieji mokiniai per kūrybinę užduotį kurs savo paveikslą, naudojant įvairias formas ir priemones, o vyresniųjų klasių mokiniai pasitikrins įgytas žinias, naudojant IT priemones.
Dailė, Dizainas

Kaligrafijos pamokos

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai susipažins su rašto istorija, raidžių stilių kaita ir kaligrafijos pagrindais. Praktinėje dalyje išbandys kaligrafinį rašymo būdą.
Dailė

Meninė edukacija - Mandalos iš spalvoto smėlio

Tai spalvų kupina pamokėlė, kurioje vaikai susipažins su mandalų kūrimu ir jos atsiradimo istorija bei svarba mūsų gyvenimui. Mandala - tai vidinio žmogaus pasaulio, žmogaus dalios
atspindys. Kartu pasinersime į spalvoto smėlio terapiją, kuri leis laisvai išreikšti savo mintis, emocijas, nuotaikas. Ugdysime vidinę harmoniją, savęs pažinimą, susikaupimą, didesnį pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis. Susipažinsime su Rytų kultūros mandalų kūrimu ir sužinosime kaip jos pasireiškė lietuvių kultūroje. Klausysimės meditacinės muzikos ir susikursime aplinką su atviru ir nuoširdžiu buvimu kartu. Kiekvienas vaikas pasigamins po nepaprastą prisiminimą - mandalos piešinį, kurį galės parsinešti namo, o įgyta patirtis moksleiviams padės kituose ugdymosi procesuose bei visuomeninėje veikloje.
Dailė

Edukacinė programa ,,Juodai balta mintis"

Teorinė dalis. Trukmė 15 min. Prezentacijos metu pristatoma ir pasakojama apie grafiką, jos rūšis, išraiškos priemones, piešimo elementus, formos. Rodomi sukurti grafikos darbų
pavyzdžiai. Praktinė dalis. Trukmė 45 min. Kūrybinė užduotis – susikurti autorinį grafikos darbą - atviruką savo draugui ir jį pristatyti.
Dailė, Kita

Komiksų dirbtuvės

Užsiėmimo metu susipažinsiu su minčių pavaizdavimo būdais (minčių žemėlapiais, komiksais, karikatūromis ir pan.). Tada pasirinksime mums visiems aktualią temą (pvz. nusirašinėjimas,
socialinė lygybė, teisingumas ir pan.) ir susikursime šios temos vizualinį žodyną. Lavinsime greito piešimo įgūdžius. Galiausiai sukursime komiksus ar karikatūras, atsipindinčius mūsų požiūrį į temą. Juos patalpinsime į Instagram ir stebėsime reakcijas, kokių patobulinimų dar reikia. Po užsiėmimo piešinius perduosime nevyriausybinėms organizacijos, kurios galės juos panaudoti savo komunikacijoje.
Dailė, Kita

Edukacinė pamoka „Aš – EKOkarys“

Dėmesio! „EKOkariuomenė“ ieško naujų narių – visus jaunuosius III–VI klasių karius ir kares kviečiame jungtis į mūšį. Kovosime už Žemę! Neišsigąskite, ginklais mojuoti nereikės –
pasitelksime savo protą, išradingumą, kūrybiškumą ir drąsą. Pirmyn! Edukacinė pamoka „Aš – EKOkarys“ skirta moksleivių žinioms apie klimato kaitą pagilinti ir jų įpročiams keisti. Vaikai sužinos, kas atsitinka atliekoms, kurios nėra rūšiuojamos, kaip jos gali patekti į mūsų organizmą; kaip gyvena žmonės, kurie beveik nieko neišmeta; kaip panaudotus daiktus prikelti antram gyvenimui; ką gali padaryti kiekvienas vaikas, kad prisidėtų prie Žemės užterštumo mažinimo. Edukacinės pamokos metu naudojami metodai: pasakojimas, vaizdo medžiagos peržiūra, praktinė - kūrybinė užduotis, žaidimas, analizė ir diskusija, aptarimas. Edukacinę pamoką veda edukatorius – „EKOgenerolas“. Vaikai ne tik sužinos įdomios ir naudingos informacijos, bet ir atliks komandinę bei individualią užduotis. Mokysis kūrybiškai spręsti problemas ir dirbti kartu. Panaudodami antrines žaliavas, sukurs naudingą daiktą, kurį parsineš namo. Trukmė – 45 minutės.
Dailė, Etninė kultūra

Alytaus lobiai

Ar Jotvingis tik parduotuvė? O Dainava tik žurnalo pavadinimas? Su mažaisiais ieškosime atsakymų iš kur šie ir kiti pavadinimai kilę, ką slepia pasakymas: "Dzūkus į puolimą" ?
Patyrinėję istorijos labirintus, išbandysime garbingą viduramžių juvelyro amatą. Jaunieji tyrinėtojai grįš namo kupini pasididžiavimo savo kraštu, o taip pat parsiveš namo savo rankų darbo viduramžiškų lauktuvių.
Dailė, Etninė kultūra

Linkėjimai Mamai - šventinio atviruko kūrimas

Tikslas - Supažindinti su Mamos dienos minėjimo prasme ir šios šventės tradicijomis bei ištakomis Lietuvoje, naudojantis pateiktais senųjų atvirukų pavyzdžiais, susikurti šventinį
atviruką - sveikinimą Mamai. Uždaviniai: 1. Supažindinti moksleivius su Mamos dienos baltiškomis ištakomis, kurios atspindi deivės Žemynos pagerbimą. 2. Supažindinus moksleivius su skirtingais laikotarpiais, skirtingose kultūrose švenčiama Mamos diena, išvystyti diskusiją, kuri skatintų moksleivius kritiškai mąstyti, apdoroti gautą informaciją, palyginti ją su jau turimomis asmeninėmis žiniomis. 3. Parodyti moksleiviams animacinio filmo, analizuojančio vaiko ir mamos santykius, trumpą ištrauką, aptarti vaizduojamas problemas. 4. Pateikti senųjų atvirukų, skirtų Mamos dienai, pavyzdžius (multimedijos pagalba). 5. Įkvėptiems pateiktųjų senųjų atvirukų pavyzdžių ir pasinaudojant pateiktomis medžiagomis, susikurti savo atviruką - sveikinimą Mamai. Darbo metodai/ priemonės: Užsiėmimo metu naudojamas pateiktų senųjų atvirukų pavyzdžių apžvelgimo metodas, išvystomas dialogas su moksleiviais apibūdinant konkretų objektą. Uždaviniams įgyvendinti yra pasitelkiamos pateiktys, parodoma animacinio filmo ištrauka, o po jos moksleivius skatinama reikšti savo mintis ir pastebėjimus įsijungiant į diskusiją. Praktinės dalies metu moksleiviai susikuria atviruką.
Rodomi įrašai: 31 - 40308