Atnaujintas Kultūros paso paslaugų teikimas. Paslaugų teikėjai ir mokyklos siūlydami ir užsakydamos paslaugas turi vadovautis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. VISA info paskelbta DUK ir paslaugos teikėjų, mokyklos koordinatorių paskyrose.
Dailė, Etninė kultūra

Pasitinkant Kalėdas

Tikslas - Supažindinti moksleivius su Kalėdų tradicijomis, eglutės puošimo tendencijomis nuo seniausių laikų iki šiandienos, įkvėptiems pateiktų eglutės žaisliukų pavyzdžių, susikurti
savo eglutės puošmeną - angelą. Uždaviniai: 1. Supažindinti moksleivius su Kalėdų tradicijomis Lietuvoje pristatant advento papročius - pasirengimą Kalėdų šventei. 2. Pristatyti eglutės puošybos tradicijų kaitą Lietuvoje skirtingais istoriniais laikmečiais. 3. Supažindinus moksleivius su įvairių laikotarpių eglutės papuošimais ir žaisliukais, išvystyti diskusiją apie skirtingų istorinių laikotarpių eglutės puošimo tendencijas, jų skirtumus, kuri skatintų moksleivius kritiškai mąstyti, apdoroti gautą informaciją, palyginti ją su jau turimomis asmeninėmis žiniomis. 4. Užsiėmimo praktinės dalies metu, naudojant pateiktas medžiagas, susikurti savo eglutės puošmeną - angelą. Darbo metodai/ priemonės: Užsiėmimo metu naudojamas pateiktų eglutės žaisliukų ir papuošimų pavyzdžių apžvelgimo metodas, išvystomas dialogas su moksleiviais apibūdinant konkretų objektą, skatinama reikšti savo mintis ir pastebėjimus įsijungiant į diskusiją. Uždaviniams įgyvendinti yra pasitelkiamos pateiktys. Moksleiviams dalį eksponatų leidžiama paimti į rankas, liesti. Praktinės dalies metu, laikantis lietuvių tautodailės tradicijų, naudojamos natūralios medžiagos - audinys, siūlai, medis.
Dailė

Spalvų lietus

Edukacijos metu dalyviai supažins su spalvotyros pradmenimis ir akvarelės technika. Patys išmėgins įdomius akvarelės liejimo būdus. Nusipieš keletą spalvingų piešinėlių Numatoma veikla
Dalyviai lankysis akvarelės dirbtuvėlėse. Jose patys išmėgins keletą smagių, žaidimo forma pateiktų akvarelės liejimo metodų. Eigoje supažins su priemonėmis, išmoks jomis teisingai naudotis ir jas tausoti. Šlapia akvarelės technika pieš abstrakčius piešinius, laisvai lies spalvas. Praktikoje panaudos spalvotyros pagrindus. Kol piešiniai džius, dalyviai gali aplankyti kitų menininkų/amatininkų dirbtuves, kurių centre yra net 8. Taip pat dalyviai aplankys pastate veikiančią parodą (jei tuo metu paroda vyksta), kurioje žaidimo forma panaudos įgytas žinias apibūdinant paveikslus. Jei paroda tuo metu neveikia, žinios įtvirtinamos akvarelės dirbtuvėlėse. Išvykstant mokinių grupė gaus dovanų plakatą su spalvotyros metodine medžiaga ir vaikų pieštus piešinius.
Dailė, Etninė kultūra

Linkėjimai Mamai - šventinio atviruko kūrimas

Tikslas - Supažindinti su Mamos dienos minėjimo prasme ir šios šventės tradicijomis bei ištakomis Lietuvoje, naudojantis pateiktais senųjų atvirukų pavyzdžiais, susikurti šventinį
atviruką - sveikinimą Mamai. Uždaviniai: 1. Supažindinti moksleivius su Mamos dienos baltiškomis ištakomis, kurios atspindi deivės Žemynos pagerbimą. 2. Supažindinus moksleivius su skirtingais laikotarpiais, skirtingose kultūrose švenčiama Mamos diena, išvystyti diskusiją, kuri skatintų moksleivius kritiškai mąstyti, apdoroti gautą informaciją, palyginti ją su jau turimomis asmeninėmis žiniomis. 3. Parodyti moksleiviams animacinio filmo, analizuojančio vaiko ir mamos santykius, trumpą ištrauką, aptarti vaizduojamas problemas. 4. Pateikti senųjų atvirukų, skirtų Mamos dienai, pavyzdžius (multimedijos pagalba). 5. Įkvėptiems pateiktųjų senųjų atvirukų pavyzdžių ir pasinaudojant pateiktomis medžiagomis, susikurti savo atviruką - sveikinimą Mamai. Darbo metodai/ priemonės: Užsiėmimo metu naudojamas pateiktų senųjų atvirukų pavyzdžių apžvelgimo metodas, išvystomas dialogas su moksleiviais apibūdinant konkretų objektą. Uždaviniams įgyvendinti yra pasitelkiamos pateiktys, parodoma animacinio filmo ištrauka, o po jos moksleivius skatinama reikšti savo mintis ir pastebėjimus įsijungiant į diskusiją. Praktinės dalies metu moksleiviai susikuria atviruką.
Dailė, Dramos teatras

Spektaklis-žaidimas ,,Pasaka apie karalius“ ir edukacinės emocijų pažinimo dirbtuvės

Spektaklis- žaidimas ,,Pasaka apie karalius'' . Spektaklyje „Pasaka apie Karalius“ pasakojama įtaigi istorija vaikams apie gerąjį ir blogąjį karalius, kurie susidurdami su savo
karalysčių gyventojais užkrečia juos gera ar bloga nuotaika. Čia pyktis virsta blogiu, o supratimas ir atjauta skleidžia puikią nuotaiką ir gėrį. Remdamasis stebuklinėmis Lietuvių pasakomis, Stalo teatras kūrybos procese pasitelkė psichodramos, muzikos terapijos bei dailės terapijos metodus. Spektaklis unikalia teatro kalba padės vaikams suvokti savo emocijas bei nuotaikas, atskirti savo jausmus, juos įvardinti bei valdyti nerimą, pyktį ir baimes. Po spektaklio vyksta edukacinės kūrybinės dirbtuvės skirtos emocijų pažinimui ir valdymui.
Dailė, Etninė kultūra

KURŠMARIŲ VĖTRUNGĖS - VĖLIUKAI

Programos tikslas - supažindinti su Mažosios Lietuvos regiono etniniu simboliu - medine Kuršmarių laivų vėtrunge. Edukacija vedama istorinių vėtrungių ekspozicijoje, kurioje galite
pamatyti originalaus dydžio atkurtas istorines vėtrunges. Pamokos metu dalyviai vaizdinėmis priemonėmis supažindinami su vėtrungių atsiradimo istorija ir raida. Kalbėsime apie Kuršių mariose plaukiojusius didžiuosius medinius laivus Kurėnus ir mažesnius Venterius. Sužinosite šių laivų skirtumus ir kodėl jie taip vadinami. Kokia yra vėtrungių atsiradimo legenda, kas ir kodėl jas vadino Vėliukais, ir kurio Kuršių marių kranto vėtrungės buvo puošniausios, ką reiškė išpjaustyta Vėjų rožė, kokios dominavo spalvos ir ką reiškė skirtingi geometriniai ženklai . Atsakymus ir dar daugiau sužinosite dalyvaudami edukacinėje programoje, o pamokos metu gavę paruoštą išpjaustytą vėtrungės – magnetuko šabloną, jį galėsite, kaip tikri pamario meistrai, nusidažyti norimais spalvų deriniais ir parsivežti prisiminimui apie Pamario kraštą.
Dailė, Literatūra

Skaitymai ir kūrybinės dirbtuvės „Gamtos formų atspaudai“

Pagrindinė šios paslaugos tikslas – išplėsti skaitymo procesą jungiant jį su kūrybinėmis veiklomis, kurių pagalba vaikams lengviau perteikiama teksto prasmė. Uždaviniai: 1. Pasitelkiant
skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo formas, ugdyti dalyvių kultūrinį sąmoningumą. 2. Naudojant netradicines priemones, skatinti vaikus domėtis knygomis ir skaitymu. 3. Skaitant ir analizuojant kūrinius, ugdyti vaikų kritinį mąstymą, gebėjimą sklandžiai reikšti savo mintis, patirtį bei emocijas. 4. Pasitelkiant dailę, kaip kūrybinės raiškos priemonę, kūrybingai interpretuoti tekstus, lavinti vaizduotę, ugdyti meninius įgūdžius. 5. Naudojant antrines ir gamtines žaliavas, ugdyti dalyvių atsakingą požiūrį į vartotojiškumą. Užsiėmimą sudarys dvi dalys: skaitymo ir diskusijų bei praktinė (kūrybinė). Atsižvelgiant į dalyvaujančių vaikų amžių, skaitymui gali būti rekomenduojama knyga. I dalis – knygos apie gamtą skaitymas, pvz.: S. Paltanavičius „Gamtos metų ratas“, A. Sakse „Pasakos apie gėles“, P. Kovač „Mažosios burtininkės vaistažolės“ ir kt. Kartu skaitysime pasirinktą kūrinį ar jo ištrauką, kviesime vaikus diskutuoti apie tai, kokios mintys jiems kyla skaitant, pasidalinti savo patirtimis, emocijomis. II dalis (praktinė-kūrybinė): kūrybinės dirbtuvės „Gamtos formų atspaudai“. Jų metu vaikai turės galimybę „tapyti“ įvairiomis gamtinėmis medžiagomis, t. y. panaudojant augalus, vaisius, daržoves, pasigaminti jų antspaudų paveikslą, dovanų maišelį ar atviruką. Siekiant ugdyti kultūrinį sąmoningumą, atsakingą vaikų požiūrį į vartotojiškumą, kūrybinių dirbtuvių metu bus naudojamos gamtinės (vijoklių, medžių šakos ir šaknys, augalai, vaisiai, daržovės) bei antrinės (susidėvėjusios, naudojimui netinkamos knygos, žurnalai) žaliavos.
Dailė, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Edukacinis žaidimas „Statyti. Tiltus, ne sienas“

Kviečiame drauge statyti tikrą tiltą parodoje! Tiltas – tai jungtis ne tik tarp skirtingų vietų, upės krantų, bet ir tarp skirtingų žmonių, jų balsų, o tilto statymas – tai ne tik
miesto plėtros, infrastruktūros dalis, bet ir populiarus komandos formavimo (angl. team building) žaidimas, skatinantis geresnę komunikaciją, kūrybišką mąstymą, problemų sprendimą. Dėmesys sutelkiamas į santykius tarp žmonių: supratimo, diskusijos ir kito tolerancijos būtinybę kasdienybėje. Taigi, statyti tiltą – tai ne tik smagiai praleisti laiką, kartu ir išbandyti jėgas dirbant komandoje, bet ir skatinti bendrystę, įsiklausyti ir išgirsti kitą, susiburti ir siekti vieno tikslo. Edukacinio žaidimo metu tilto statytojai pasidalija į dvi komandas. Naudodami jiems pateiktas vienodas priemones, jie turi pastatyti dvi identiškas tilto dalis, pabaigoje tapsiančias vienu tiltu. Žaidimo metu statytojai yra atskirti laikina ir pabaigoje „griūnančia“ siena, tad negali matyti kitos komandos darbo proceso. Sėkminga vieno, bendro tilto statyba remiasi žodine komunikacija, sėkmingu dialogu.
Dailė

Metų laikų malūnas

Prano Domšaičio galerijoje veikia žymaus XX a. lietuvių marinisto ir peizažų kūrėjo Česlovo Janušo (1907–1993) tapybos ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Tikrai verta užsukti
ir apžiūrėti puikius įvairių Lietuvos regionų ir Šiaurės Amerikos pakrančių peizažus. Jie įkvėps mus įsisukti į stebuklingą metų laikų ratą. Mes išgirsime, kaip iš ledo gniaužtų išsivaduoja upelis, mėgausimės vasariškos jūros vaizdais, vaikštinėsime po mišką rudenį ir pagaliau išsiaiškinsime, kokios spalvos yra sniegas. Metų laikų rato dėlionės, spalvų spėlionės ir žaidimai, naudojant švieslentes, padės pažinti besikeičiančios gamtos spalvas, kurias taip rūpestingai savo paveiksluose perteikė tapytojas Č. Janušas.
Dailė, Dizainas

3D piešimas

Edukaciją sudaro dvi dalys- teorinė ir praktinė. Teorinės dalies metu mokiniai susipažins su naujausiomis 3D spausdinimo technologijomis, skirtingų medžiagų panaudojimu, spaudinių
pritaikomumu įvairiose srityse. Praktinėje dalyje mokiniai savo kūrybines idėjas perteiks piešiant 3D rašikliais ir sukurs erdvinį objektą- galutinį savo darbo rezultatą.
Dailė, Etninė kultūra

Edukacinė programa „Veltinio fenomenas: tradicija ir dabartis“

Tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi tradicinėmis ir šiuolaikinėmis veltinio vėlimo technologijomis. Uždaviniai: 1. Supažindinti mokinius su tradicinio veltinio gamybos technologijomis
Lietuvoje, veltinio istorija. 2. Išryškinti maginę ir ritualinę veltinio prasmę. 3. Užsiėmimo dalyvius supažindinti su veltinio fenomenu šiuolaikinėje Lietuvos kultūroje. 4. Mokyti velti naudojant šiuolaikinę vėlimo technologiją. Priemonės: bambukiniai padėkliukai, įvairių spalvų vilna, muilas, plastikiniai dubenėliai, virduliai, magnetiniai užsegimai, kompiuteris, multimedija. Metodai: minčių lietus, diskusija, kūrybinis darbas, pokalbis, pasakojimas, aiškinimas, demonstravimas, stebėjimas. Veiklos: užsiėmimo metu supažindinama su su vilnos pluošto panaudojimu tradicinėje kultūroje, su veltinio istorija, tradicinio vėlimo technologijomis Lietuvoje (milo vėlimu); demonstruojama videomedžiaga: tradicine ir šiuolaikine technologija gaminami kūriniai; aptariamos maginės ir ritualinės veltinio prasmės klajoklių gentyse, demonstruojami senieji vilnos dirbiniai bei šiuolaikinio meno pavyzdžiai; kūrybinių dirbtuvių metu veliama trispalvė apyrankė. Rezultatai: mokiniai susipažins su tradicinės ir šiuolaikinės tekstilės pavyzdžiais, gebės juos skirti, išmoks derinti spalvas kontrasto principu, gebės nuvelti apyrankės ruošinius ir juos sutvirtinti.
Rodomi įrašai: 41 - 50320