DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Dailė

Grafika: linoraižinys

1–12 klasių moksleivius kviečiame išmėginti vieną seniausių Lietuvoje spaudos būdą – linoraižinį. Į jūsų mokyklą atsivešime kilnojamą spausdinimo mašiną, kurią naudodami vaikai sukurs
unikalius meno kūrinius. Tai – neįtikėtinai paprastas, pakankamai greitas ir saugus spaudos būdas, imliai pasiduodantis neįgudusiam naudotojui. Dėl to jį greitai perpranta ir puikiai įvaldo ne tik vyresnių, bet ir pradinių klasių moksleiviai. Tuo tarpu vyresnieji noriai imasi realizuoti sudėtingesnes formas ir idėjas – tam linoraižinys itin parankus. Nepriklausomai nuo amžiaus, linoraižinio technologija užburia netikėto rezultato žavesiu ir eksperimentavimo dvasia, moko kantrybės ir susikaupimo. Užsiėmimas vyksta interaktyviai, jau pradedant nuo užduoties/temos formulavimo, techninių sąlygų pristatymo, baigiant raižymu ir raižinio spausdinimu. Užsiėmimą vainikuoja improvizuota ekspozicija, trumpas kūrinių pristatymas ir aptarimas, kurio metu vaikai pristato savo darbus, diskutuoja ir aptaria bendraklasių kūrinius. Užsiėmimo temą galima iš anksto derinti, atsižvelgiant į metų laiką, kalendorines šventes, bendrojo ugdymo programą ar tarpdalykinę integraciją.
Dailė, Dramos teatras

„Žaidžiame teatrą"- teatrinė edukacija mažiesiems

Tikslas - suvokti nuotaikų ir jausmų pasaulį. Išlaisvinti save ir atverti emocijas. Uždaviniai - nukeliaudami į gyvų skulptūrų sukurtą atmosferą, išreikšime savo emocijas - nuostabą,
baimę, džiaugsmą... Mums padės atsiverti scenografija, tam tikros atributikos detalės, muzika, šviesa. Edukacinė pamokėlė „Žaidžiame teatrą" mus nukels į jausmų ir nuotaikų pasaulį, atvers didžiąją scenos uždangą. Atsidūrę teatro scenoje tarp gyvų skulptūrų, dekoracijų, šviesos ir muzikos netikėtų efektų kiekvienas pasijausime savaip. Atversime savo emocijas, jausmus. Atminčiai sukursime senovinį paveikslą, kartu su dailininke pasigaminę teatrinę atributiką.
Dailė, Literatūra

Padangių skrajūnai tautosakoje ir šventėse

Užsiėmimą sudarys dvi dalys: pažintinė ir praktinė. Lietuvių liaudies tautosakoje gausu pasakų, sakmių, mėgdžiojimų, skaičiuočių apie paukščius. Pirmoje dalyje nusikelsime į pačią
linksmiausią pavasario kalendorinę šventę „40-ties paukščių dieną“. Jūsų laukia Linksmos varžytinės „Spėk kas?“, kurių metu pažinsite įdomiausius Pamario krašto paukščius. Protingiausias pasakų personažas Varnas ves vaikus per visą užsiėmimą, raiškiai skaitys pasakos „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ ištraukas, pasakos sakmę apie vieversį, pelėdą (pasirinktinai) ir supažindins su smulkiąja tautosaka paukščių mėgdžiojimais. Antroje dalyje vaikai patys kurs iš paruoštų įvairių popierinių detalių plasnojančius sparnuočius, atsižvelgiant į grupės vaikų pasirinkimą: varnus, pelėdas, gerves, gandrus. Kiekvienas edukacijos dalyvis, pasigaminęs paukštį išmoks po vieną mėgdžiojimą, skaičiuotę. Mokinius įtrauksime į aktyvų mokymosi, kūrimo procesą, bendrai ieškosime ir atrasime tautosakoje paslėptas prasmes.
Dailė

Dailizmai (... arba paveikslo suvokimas)

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai bus supažindinami su įvairiais dailės stiliais bei pagrindiniais jų atstovais, dailės elementais (forma, linija, spalva, etc.) bei įvairiais paveikslo
komponavimo metodais, naudojant audiovizualines priemones ir realius kūrinius. Suvokimas iš kokių svarbiausių komponentų susideda paveikslo kompozicija, skatins mokinius atidžiau pažvelgti į paveikslus ir suprasti, jog tinkamai sudėlioti elementai ne tik sudaro gražią visumą, bet ir parodo tų elementų svarbą. Per meninės kalbos, formos, spalvos, ritmų analizė padės suprasti menininko perteikiamą nuotaiką ir jausmą. Jaunesnieji mokiniai per kūrybinę užduotį kurs savo paveikslą, naudojant įvairias formas ir priemones, o vyresniųjų klasių mokiniai pasitikrins įgytas žinias, naudojant IT priemones.
Dailė, Kita

Stebuklų laboratorija

Stebūklų laboratorija - tai tikras atradimų džiaugsmas vaikams. Edukacijos metu vaikai eksperimentų pagalba kurs ir atras įvairius neatrastus dalykus. Biochemija - tai ateities mokslų
sritis, su kuria vaikai privalo susipažinti kuo anksčiau. Mūsų edukacija leis vaikams susipažinti su šia sritimi ir patirti atradimų džiaugsmą. Kartu su vaikais, įvairių cheminių (visiškai nepavojingų naudojimui vaikams) medžiagų pagalba kursime netikrą sniegą. Sužinosime iš kur jis atsiranda, susipažinsime su įvairiais cheminiais junginiais ir jų savybėmis. Taip pat sauso ledo pagalba kursime debesis. Vaikams idėjus į indelius su sauso ledo gabaleliais specialias muilo juosteles, sausas ledas plesis ir augs, virs į didžiulius debesis, kuriuos vaikai galės paliesti rankomis, o smarkiau masę suspaudus, vaikų rankuose debesys virs dūmais ir išnyks ore. Tai galimybė vaikams pasijusti tikrais biochemikais, kūrėjais, prisiliesti prie stebūklo ir jį sukurti. Trečioji edukacijos dalis - augantis stebūklas. Vaikai gaus popieriaus ant kurio bus įvairios figūros. Iškirpus, vaikai jas talpins į nedidelius indelius į kuriuos iš kolbelių pilsime tam tikrus (saugius naudoti) cheminius junginius ir stebėsime kaip po truputi vyksta stebūklas. 24 valandų bėgyje vaikai galės stebėti ne tik kaip keičiasi figūros spalvos, tačiau ir kaip priklausomai nuo pasirinktos figūros (žmogaus galva, eglė, namas)palaipsniui užauga žmogui plaukai, namo stogas pasidengia sniegu ar eglutės pasidengia šerkšna. Vaikai galės šį procesą stebėti klasėje kartu su klasės draugais arba parsinešti namo ir savo kūrybiniais atradimais pasidalinti su šeima. Leiskime vaikams pasijusti išradėjais!
Dailė, Etninė kultūra

Vytinės juostos

Edukacinio užsiėmimo metu išskirtinėse muziejaus erdvėse, Kelmės dvaro rūsiuose, vaikai išgirs pasakojimą apie vieną seniausių liaudies amatų – audimą, bei vieną iš svarbiausių liaudies
audinių rūšį – juostas, susipažins su jų raštais bei spalvomis, jų simbolika. Juostos žmogų lydėdavo nuo gimimo iki mirties. Gimusį kūdikį suvystydavo į juostą. Juostos buvo būtina moterų ir vyrų aprangos dalis. Taip pat jas dovanodavo įvairiomis progomis. Be juostų neapsieidavo ir atsisveikinant su mirusiuoju. Žemaičiai daugiausia naudojo vytines juostas. Kadangi jų audimui nereikėjo ypatingų įrankių, šias juostas nusivydavo bandą ar žąsis ganydavusios piemenaitės. Edukacinio užsiėmimo metu vaikai žaisdami, mindami mįsles pasirinks norimų spalvų siūlus, išmoks juos susiverti į lenteles, nusivys nesudėtingą juostelę – skirtuką knygai ar draugystės apyrankę. Tikslas – supažindinant su žemaičiams būdingomis vytinėmis juostomis, atskleisti vaikams savo krašto ir lietuvių tautos savitumą, skatinti jaunąją kartą puoselėti bei tęsti tradicijas. Uždaviniai: pasitelkiant vaizdines bei interaktyvias priemones pristatyti vytinių juostų vijimą; supažindinti su juostų vijimo priemonėmis. Metodai: informacijos pateikimas naudojant vaizdines priemones; vaikų įtraukimas į aktyvią veiklą per žaidimus; individualus praktinis darbas. Rezultatai: vaikai, dalyvavę šioje veikloje: bus įgiję žinių apie vieną seniausių lietuvių juostų vijimo būdų; įgis praktinių įgūdžių, mokės kūrybiškai pritaikyti savo nuvytas juostas šiuolaikinėms reikmėms; bus puoselėjami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; išplės savo kultūrinį mentalitetą; bus paskatinti saugoti bei tęsti tradicijas.
Dailė, Kultūros paveldas

Atrask legendomis apipintą Veprių kraštą

Niekas taip nežadina vaikų ir jaunimo vaizduotės ir neteikia jausmų savo kraštui kaip pasakos, legendos, mitai ir padavimai. Mažiausia plotu Ukmergės rajone Veprių seniūnija įvardijama
kaip vienas gražiausių visos Lietuvos kraštų. Vietovaizdį puošia legendomis apipintas Veprių ežeras su plaukiojančiomis salomis, piliakalniai, miškai, Šventosios upės vingiai, miestelį garsina Kalvarijos, apylinkėse esančios gyvenvietės mena gilią senovę. Edukacinio užsiėmimo metu, Veprių krašto muziejaus ekspozicijos salėje, mokiniai bus supažindinami su Veprių krašto istorija, tautosaka, gamtiniais ir istoriniais objektais. Kaip pagrindiniai užsiėmimo šaltiniai (priemonės) naudojamos Veprių krašto legendos: apie pavadinimo kilmę, Veprių ežero paslaptis, stebuklais garsėjantį Cedrono upelį, bedugnį Žuvintės šaltinį, užkeiktuosius Veprių dvaro rūmus. Klausydamiesi muziejininkės pasakojimų, tekstiliniais dažais mokiniai dekoruos savąjį, suvenyrinį, lininį maišelį. Pasitelkus štampavimo metodą, iš stilizuotų krašto objektų, sudarys simbolinį Veprių žemėlapį. Tai paskatins vaikus domėtis, aplankyti ir pažinti nedidelius Lietuvos miestelius, bei jų istoriją. Dekoruotą lininį maišelį mokiniai pasiima prisiminimui, jis turės išliekamąją, pažintinę vertę.
Dailė, Kultūros paveldas

Edukacija "Iš Oginskių dvaro virtuvės. Saldaininė"

Šios kultūrinės edukacijos metu dalyviai sužinos apie grafų Oginskių, kurie garsėjo kaip muzikos, dailės mylėtojai ir kolekcininkai, dvaro virtuvę, jos ypatumus. Po trumpos teorinės
dalies, kibsime prie praktinių darbų. O jų metu, klausydami M.K. Oginskio muzikos, dalyviai iš natūraliai džiūstančio molio arba modelino bei įvairiausių augalų, štampų lipdys, gamins saldainines. Kiekvienas dalyvis susikurs savo unikalų indą, kurį parsiveš namo. Kol darbeliai džius, dalyviai dalyvaus smagiuose žaidimuose, viktorinose. Tikimės, kad patirsite "skanių" akimirkų kartu su garsiąją grafų Oginskių gimine.
Dailė, Kita

Dailės terapija " Kelias į emocijų pasaulį"

Dailės terapijos užsiėmimų metu mokiniai dalyvauja spontaniškoje kūryboje, pasitelkdami skirtingas dailės raiškos priemones. Dailės terapijos užsiėmimai vyksta laisvoje atmosferoje, kur
sukuriamos sąlygos mokinių laisvai saviraiškai. Dailės terapijos užsiėmimuose svarbus pats kūrybinis procesas, o dailė yra tik priemonė tikslams pasiekti. Vaizdas ir sukurtas darbas yra pagrindinis objektas, kuriame atsispindi spalvomis, simboliais ir vaizdais išreikšti jausmai, emocijos, patirti išgyvenimai. Pasitelkiant dailės terapijos metu sukurtus darbus, vyksta individualus bendravimas bei bendravimas grupėse, aptariami ir analizuojami darbai, gilinamasi į simbolių, spalvų bei metaforų reikšmę. Dailės terapijos metu mokiniams sudaromos sąlygos atsipalaiduoti, pailsėti, išreikšti susikaupusius jausmus, sumažinti vidinę įtampą ir pan.
Dailė, Kultūros paveldas

Kas tas Prezidentas? Žaliems

Kas tas Prezidentas? Pagal šio lotyniško žodžio kilmę tai – žmogus, sėdintis priešakyje. Ką reiškia sėdėti valstybės priešakyje? Koks turi būti žmogus, kad galėtų reprezentuoti visą
valstybę? Dailaus stoto, išsilavinęs, mokantis užsienio kalbų? Kokie buvo pirmieji mūsų Prezidentai, ar labai skyrėsi nuo dabartinių? Istoriniuose Prezidento rūmuose, kuriuose dirbo ir gyveno visi tarpukario Prezidentai, susipažinsite su šiomis unikaliomis, bet kartu labai žemiškomis asmenybėmis, pasirinkusiomis tarnystės visuomenei kelią. Interaktyvių komandinių žaidimų ir diskusijų metu išsiaiškinsite, kokie buvo mūsų valstybės pirmieji piliečiai, kuriems teko priimti ne vieną nelengvą sprendimą. Įsitikinsite, kad asmeniniai įsitikinimai ir vertybinės nuostatos yra būtinos tikram lyderiui!
Rodomi įrašai: 41 - 50376