DĖMESIO! Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. imtinai
Dailė, Kinas

ANIMACIJOS DIRBTUVĖS „PRISIMINK MOČIUTĘ“

Vaikystėje dažnam iš mūsų močiutė yra labai svarbus asmuo. Ji mus lepina, maitina, moko, guodžia. Tačiau suaugę ir įsisukę į asmenines rutinas, neretai primirštame savo senolius – jie
patiria didelę socialinę atskirtį, tampa tarsi nebereikalinga visuomenės dalimi. Šiame edukaciniame užsiėmime nagrinėsime Vytauto Labanausko ir Dominykos Adomaitytės sukurtą animacinį filmą „Močiutės blynai“ – susipažinsime su skaudžia senolių atskirties problematika, aiškinsimės pagrindinio personažo veiksmus, emocijas bei jų kilmės priežastis, susipažinsime, kokiomis priemonėmis buvo sukurtas šis animacinis filmas. O paskui kursime savo originalų animacinį filmuką senolių socialinės atskirties klausimais. Pradinukai: nulipdę savo senelę, sukurs animaciją. Progimnazistai: kurdami animaciją, mąstys, kaip galėtų pradžiuginti savo senelę. Gimnazistai: grupėse kurdami animaciją, svarstys kaip galima sumažinti senolių socialinę atskirtį.
Dailė, Kinas

Susuk filmuką! Animacijos istorija

Animacija - lot. animatio - gaivinimas, gyvybės įkvėpimas. Tai fenomenali optinės apgaulės sritis savo populiarumu ir patrauklumu turinti gerbėjų visame pasaulyje nuo mažiausių iki
garbingo amžiaus žmonių. Ir sunku patikėti, jog sparčiau animacija pradėjo vystytis tik devintajame dešimtmetyje. O kur gi pradžia ir kokį indėlį animacijos istorijoje turi Lietuvos vardas? Kviečiame smalsiuosius pakeliauti laiku nuo primityvių žmogaus bandymų pavaizduoti judantį kūną, išmėginti optinius žaislus bei trumpam tapti iliustratoriais.
Kinas

Kino pamoka 5-12 kl

Kino pamoka 5-12 kl.– tai netradicinė pamoka, kurios metu vaikai mokysis į kiną žiūrėti ne tik kaip į pramogą, bet ir atrasti filme užkoduotas režisieriaus žinutes, aptars filmavimo
stilių bei filme atskleistas temas. Prieš kino seansą pasiūloma tema, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį žiūrint filmą, užduodami su ja susiję klausimai, skatinant moksleivių atidumą bei kritinį mąstymą. Po filmo moksleiviai kviečiami į interaktyvią diskusiją. Diskusijų temos aktualios, nes jos atliepia Jungtinių Tautų iškeltus tikslus. Mokiniai kviečiami aptarti iškeltas problemas, sprendimų, pasirinkimų galimybes, bei filmavimo stilių, kūrybiškai atsakinėti į klausimus, diskutuoti, argumentuoti savo nuomonę. Skirtingi filmai rodomi skirtingoms amžiaus grupėms. Filmų sąrašas nuolatos pildomas ir atnaujinamas (jį galima rasti https://www.garsas.lt/vaikams-ir-jaunimui/kino-pamokos/ bei http://www.mokausiiskino.lt/puslapiai/7/filmu-programa internetinėse svetainėse). Su 5-8 klasių moksleiviais aptariamos patyčios ir jų priežastys, vaikų tarpusavio bendravimas, santykiai su suaugusiais, smurtas prieš vaikus, proto ir emocijų darna, šeimos samprata ir šeiminės problemos, savęs pažinimo svarba, kultūrinis identitetas, patriotiškumas ir pilietiškumas, valstybės tarnautojų sąžiningumas, kultūriniai skirtumai. 9-12 klasių moksleiviai diskusijoje nagrinės savojo tapatumo paieškas, kultūrinį identitetą, aptars emocines žaizdas, psichologinius kompleksus, kaip jie veikia asmenybę bei kaip iš jų išsilaisvinti, lytinio tapatumo suvokimą, atsakingą lytinį elgesį, gyvybės sampratą, atsakomybę už kitą asmenį, visuomenės įtaką paauglių sprendimams, neteisėtą žmonių išnaudojimą, nusikalstamumą, nelegalų įdarbinimą, žmonių santykius su valstybe ir pagarbą jai, kovą dėl teisingumo, institucijų skaidrumą, netikrų žinių fenomeną bei sąmoningą vartojimą.
Dailė, Kinas

PLAKATO DIRBTUVĖS

Plakato dirbtuvės Tikriausiai ne vieną kartą mokykloje esate darę plaką. Bet ar iš tikro žinai kaip jį kurti? Ar žinai kokios pagrindinės charakteristikos plakatą skiria nuo paveikslo?
Šioje edukacijoje tai ir išsiaiškinsi. Žvelgsime kokius pagrindinius filmų, teatro spektaklių, parodų bruožus, aspektus galime įžvelgiame plakate. Tyrinėsime kokią pagrindinę informaciją perteikia plakato žanras. O vėliau išsiaiškinę savo pagrindinę vertybę, sukursime ją atspindintį plakatą.
Kinas

Išmanioji kūryba 5-12 kl.

Išmanioji kūryba – tai interaktyvi edukacija, kurios metu, naudojant inovatyvius metodus, išlaisvinamas mokinių kūrybiškumas. Mokiniai sužino interaktyvaus žaidimo "Kas. kur,
kada" metu filmo kūrimo pagrindinius principus, kadrų reikšmę. Mokiniai dirba grupėmis, mokosi komunikavimo, kartu su edukologu nagrinės filmo kūrimui skirtas socialines ir prevencines temas, sudarytas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų iškeltą tikslą. Dalyviai generuos idėjas, kaip pateiktą temą galima atskleisti naudojant filmavimo kamera. Kiekviena dalyvių grupė užfiksuos pateiktos temos sukeltas mintis planšetinio kompiuterio kamera ir kurs 1–3 min. filmą. Socialinių temų nagrinėjimas ugdo mokinių asmenines ir socialines kompetencijas, sąmoningumą, gebėjimą priimti sprendimus ir kontroliuoti savo elgesį. Laisvas idėjų įgyvendinimas ugdo kūrybiškumą bei gebėjimą organizuoti mintis. Po kūrybinio proceso bus vykdoma sukurtų filmų analizė – mokiniai skatinami reikšti mintis, pastabas bei idėjas, mokomi aukštos komunikavimo kultūros. Temos pateikiamos atsižvelgiant į skirtingą dalyvių amžių. 5–8 klasių mokiniams siūlomos temos: prieš rūkymą, alkoholio vartojimą, greitą maistą, patyčias, emocijų nevaldymą, smurtą, apie pilietiškumą, kultūrinį identitetą, netikrą informaciją, aplinkos taršą. 9–12 klasių mokiniai skatinami laisvai rinktis jiems labiau priimtiną temą iš pateikto sąrašo. Kuriamų filmų temos: sveika ir sąmoninga gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai, pagarba sau ir kitam (prieš patyčias), smurto artimoje aplinkoje prevencija, vaikų išnaudojimas ir neteisėta prekyba, kova dėl teisingumo ir korupcijos, žodžio laisvė ir jo svarba, netikrų naujienų fenomenas, socialinė, lyčių nelygybė, kultūriniai skirtumai bei kultūrinis identitetas, energijos tausojimas, klimato kaita. Temų sąrašas bus pildomas. Po edukacinės programos filmai pagal poreikį persiunčiami kūrėjams. Juos galima naudoti mokyklose vykstančiuose renginiuose.
Rodomi įrašai: 111 - 115115