DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Dailė, Kinas

Edukacinis užsiėmimas "Sustabdyto kadro animacijos kūrimas"

Programos metu vaikai bus supažindinami su sustabdyto kadro animacijos rūšimi. Jie bus mokomi kurti animacinius filmus, kurdami savo personažus naudojant menines priemones (piešiant,
tapant, lipdant, klijuojant, fotografuojant) ir montažą, pagal pačių sukurtą scenarijų. Vėliau sukurti vaizdai bus skaitmeninami bei įkeliami į specialią animacijai skirtą programą, adaptuojamas tekstas, kurį vaikai patys įgarsins.
Kinas, Literatūra

Audiovizualinė komunikacija: tekstas ir vaizdas

Edukacija „Audiovizualinė komunikacija: tekstas ir žodis“ sujungia literatūrą ir kiną. Kino estetika atspindi meninę, žanrų, estetinę įvairovę ir turi įtakos žmogaus elgsenai,
pojūčiams, jausmams, požiūriui, pomėgiams, norams, ketinimams ir kt. Edukacijos tikslas – puoselėjant mokinių kūrybinį mąstymą ir individualumą, plėtoti meninės išraiškos priemonių pažinimą ir gebėjimą taikyti jas savo kūryboje, taip pat komunikuoti audiovizualinėmis priemonėmis, ugdyti gebėjimą analizuoti bei vertinti teksto ir vaizdo apraiškas kasdieniame gyvenime. Pasitelkus pavyzdžius, mokiniai praplės savo akiratį, išmoks pagrindinių kino kalbos dėsnių. Kaip pavyzdžiai bus pateiktos ištraukos iš gimnazistams rekomenduojamo literatūros sąrašo, jas pasiūlė Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Pvz., Kazio Borutos „Baltaragio malūnas“ ir ištraukos iš režisieriaus Arūno Žebriūno vaidybinio filmo „Velnio nuotaka“ (1973), Jurgos Ivanauskaitės romanas „Miegančių drugelių tvirtovė“ ir ištraukos iš režisierės Janinos Lapinskaitės vaidybinio filmo „Miegančių drugelių tvirtovė“ (2012). Mokiniai bus skatinami aktyviai dalyvauti diskusijose, turės galimybę sukurti individualų kūrybinį projektą arba eskizą pagal pateiktus literatūros kūrinių fragmentus. Kūrybiniam ir kritiniam mąstymui ugdyti bus pasitelkta kūrybinio laisvojo rašymo metodika, laisvųjų asociacijų metodika, vidinio kritiko metodas, vaidmenų žaidimai ir vaizduotės lavinimo pratimai. Mokiniai praplės savo akiratį ne tik išmokdami kūrybinio mąstymo praktikų, bet ir susipažindami su kino gamybos ypatumais, kiekvieno kino specialisto (scenaristo, režisieriaus, operatoriaus, garso režisieriaus, dailininko ir kt.) darbo specifika. Pasitelkdami menines ir technines priemones, išmoks užfiksuoti įvykius, vizualizuoti literatūros kūrinius, orientuotis kino gamybos srityje, pritaikyti savo įgūdžius kasdieniame gyvenime ir renkantis profesiją.
Kinas, Dramos teatras

Mokslų kaina

Tai dokumentinis filmas paliekantis vaikams suvokimą , kiek daug reiškia mokslas.Dokumentinis filmas montuotas ir įgarsintas lietuvių kalba. Dokumentinis filmas apie viso pasaulio
pavojingiausius kelius į mokyklą. Dokumentiniame filme bus rodoma kokiais keliais sunkiais vaikai kas rytą keliauja į mokyklą, nes mokykla ir žinios jų bilietas į geresnį rytojų. Pateikiama kaip vaikai žiūri į mokslą kituose pasaulio šalyse, kaip jį vertina. Mokslas jiems tai galimybė. Dokumentiniame filme vaikai pasakoja kaip nori eiti į mokyklą ir mokintis, kuo jie norėtų tapti užaugę, apie savo svajones. Rodomi pavojingi keliai, kuriuos jie turi iveikti, kad pasiektų mokyklą. Bėgdami kas rytą per kelius kuriuose pilna gyvačių, ar leisdamiesi lynu nuo didžiausių šlaitų, kur nėra tiltų i mokyklą. Begdami su suplyšusiais batais, tačiau besišypsodami, kad juos turi ir dar gali jais avėti. Šis dokumentinis filmas nepalieka abejingų. Vaikai turės galimybę pamatyti skirtumus ir įvertinti kiek daug jie turi, suprasti, kiek daug kiti pasaulio vaikai padarytų dėl to ką jie priima kaip savaime suprantamą dalyką ir iš kitų vaikų lūpų išgirsti kaip svarbu yra žinios. Suvokti kokie jie laimingi, kad turi galimybę mokintis. Edukacijos pabaigoje edukatorė trumpai papasakos apie savo patirtį Zanzibare mokykluose, kokiomis sąlygomis ten mokosi vaikai, parodys nuotraukas iš Zanzibaro mokyklų, kur vaikai mokosi tiesiog susėdę ant grindų, angliškų žodžių mokosi ant vienkartinių lėkščių, nes nėra sąsiuvinių ir norint mokintis tokiomis sąlygomis jų šeimos moka pinigus, kad vaikai galėtų prisiliesti prie mokslo. Parodys mini video kaip edukatorė dalina vaikams pieštukus, knygeles ir kokie jie laimingi rankuose laikydami knygutes. Laukia mini viktorina su prizais kuriuos sukūrė Tanzanijos vaikai savo rankomis ir kuriuos edukatorė parsivežė iš Zanzibaro.
Kinas

„Kaip sukurti animacinį filmą?“

“Animacija - menas be ribų” – dažnai išgirstame iš kritikų, žurnalistų ir neretai- pačių animatorių. Animacija turi tai, kas empirinėje vizualinių ir garsinių pojūčių plotmėje traukia
dėmesį žymiai labiau nei bet kokia kita dailės sritis. Animacijos plotmė vis platėja. Kviečiami mokiniai į paskaitą ir kūrybines dirbtuves, kurios skatins kūrybiškumą ir domėjimąsi animacijos menu bei animatoriaus profesija. Bus rodomi ir komentuojami geriausi filmai iš pasaulinės animacijos bei autoriaus I. Bereznicko sukurti filmai. Trumpai paaiškinama ir vaizdžiai rodoma, kaip kuriama animacija, kaip kurti scenarijų ar režisūrinę kadruotę. Kiekvienas iš klausytojų sukurs savo siužetus, personažus. Galutiniame rezultate -trumpas kiekvieno mokinio autorinis filmas apie save, draugus ir tai, kas Juos jaudina šiandien.
Kinas, Kita

SFERINIS KINAS - mobilusis planetariumas (5-12 KL.)

SFERINIS KINAS – tai paslaptinga, apskrita kaip žemė 360° kampo veiksmo erdvė aplink Jus, sukurianti įspūdingas emocijas ir neįtikėtiną iliuziją! Sferinis Kinas turi mobiliuosius
planetariumus, su kuriais vyksta į ugdymo įstaigas ir demonstruoja kultūrinės edukacijos kino filmus 360° kampo formatu. Įmonė Sferinis Kinas teikia aukštos kokybės ir kultūrinės vertės paslaugas skirtas mokiniams nuo 1 iki 12 kl. Po kiekvieno seanso mokiniai, pagal savo amžiaus grupes, įtraukiami į skirtingas veiklas, kurios padeda geriau suvokti ir įsisąmoninti informaciją, kurią gavo seanso metu, taip pat įprasminti aplinką, kurioje dalyvavo. Kviečiame visus į virtualią tikrovę, kurioje skrisime į nesibaigiančias kosmoso platybes, lįsime į žmogaus vidų, nersime į vandenyno gelmes ir plaukiosime su rykliais, aplankysime kultūrines vietas, susipažinsime su kultūros paveldais, kitu kampu išvysime pasaulio stebuklus, patirsime daug nuotykių, o svarbiausia – pasijusime tikrais neįtikėtinų įvykių dalyviais! Sferinio kino seansas tampa netradicine pamoka, kurios metu mokiniai susipažįsta su kitomis pasaulio šalimis, regionais, Žemynais, planetomis, pasaulio stebuklais, vandens ir žemės gyventojais, inovatyviais atradimais, kosmoso reiškiniais ir pan., o filmų turinys pasižymi vertybėmis: kultūros paveldo puoselėjimo svarba, aplinkos saugojimo būtinybė, savitarpio supratimas ir pagalba kitiems, pasiaukojimas, pasaulio žmonių kultūros įvairovės ir kitokių žmonių nei TU priėmimas, meilė gyvūnams, pagarba sau ir kitiems. Galime pasiūlyti didžiausią sferinių kino programų spektrą visoje Lietuvoje įvairiomis temomis, kurios plečia kultūrinį akiratį, žadina jauno žmogaus pastabumą, jautrumą, kūrybiškumą, didina mokymosi motyvaciją ir teikia pasaulio pažinimo džiaugsmą. Turime 22 programas, kurias, pagal mokinių amžiaus grupes ir mokyklose dėstomus dalykus, kartu su mokytojais, mokiniams padeda tinkamai pasirinkti ir rekomenduoja mūsų specialistai. Programų klasifikavimą rasite: www.sferiniskinas.lt
Kinas

"Mokausi iš kino" (Nuotolinė paslauga)

Paslaugos tikslas - padėti moksleiviams atrasti ir suprasti kino meną, ugdyti jaunimo meninius gebėjimus, kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir bendrąsias kompetencijas. Siūlomų filmų
programa yra kruopščiai atrinkta skirtingoms amžiaus grupėms. Filmai žiūrimi nuotoliniu būdu (klasėje arba namuose). Po filmo peržiūros, pasirinkus dieną ir laiką vykdoma virtuali vaizdo pamoka, kurios metu vaikai su profesionaliu kino edukatoriumi diskutuoja apie filmą ir jį analizuoja pasitelkdami parengtas interaktyvias užduotis, atliekamas internetinėje platformoje. Filmų programa: 1-4 klasės: „Ką pašnibždėjo Pelėda“ (Frits Standaert, Samuel Guénolé, Clémentine Robach, Pascale Hecquet) „Didelis blogas lapinas ir kitos istorijos“ (rež. Benjamin Renner, Patrick Imbert), „Kaimynė šnipė“ (rež. Karla Von Bengston), „Tamsta varlius“ (rež. Anna van der Heide), „Jokūbas, Mimi ir kalbantys šunys“ (rež. Edmunds Jansons). 3-6 klasės: „Atsargiai, ragana!“ (rež. Rasko Miljković), „Romi salonas“ (rež. Mischa Kamp), „Bintė“ (rež. Frederike Migom) 5-8 klasės: „Arčiau debesų“ (rež. Meikeminne Clinckspoor), „Keliaujantys paukščiai“ (rež. Olivier Ringer), „Išklausyk“ (rež. Eef Hilgers / Shamira Raphaela / Astrid Bussink), "Iki mėnulio ir atgal" (rež. Simon Lereng Wilmont, Katarzyna Lesisz, Sara Kolster).10-12 klasės: „Mūsų vieta“ (rež. Jacqueline Zund).
Kinas

Kino kaip edukacijos programa moksleiviams

Joniškio kultūros centras siekia teikti vaikams ir moksleiviško amžiaus jaunimui pritaikytų filmų peržiūrų (su edukaciniais užsiėmimais po jų) paslaugą (išskyrus birželį, liepą,
rugpjūtį, kuomet vyksta mokinių mokslo atostogosmoksleivių grupėms (nuo 1 iki 12 kl.). Filmai bus rodomi 2-3 kartus per mėnesį). Kultūros centras siekia pateikti moksleiviams ir juos lydintiems asmenims periodišką filmų peržiūrų galimybę lengvai ir patogiai pasiekiamoje bei tam pritaikytoje vietoje. Paslaugos teikimo vieta pritaikyta vaikams su specialiais poreikiais. Paslauga siekiama vykdyti sociokultūrinį ugdymą, besivystančios asmenybės elgesio, įpročių, gyvenimo būdo formavimą, psichinių ir fizinių galių lavinimą, mokymą turimas žinias pritaikyti tam tikroje situacijoje. Kinas yra priemonė ugdyti moksleivių kultūrinį sąmoningumą, vertybių sistemą, kritinį mąstymą, plėsti jų akiratį, skatinti kūrybiškumą, vystyti bendrąsias kompetencijas ir vizualinį raštingumą.
Kinas

Kino pamoka

Kino pamoka – tai netradicinė pamoka, kurios metu vaikai mokysis į kiną žiūrėti ne tik kaip į pramogą, bet ir atrasti filme užkoduotas režisieriaus žinutes, aptars filmavimo stilių bei
filme atskleistas temas. Prieš kino seansą pasiūloma tema, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį žiūrint filmą, užduodami su ja susiję klausimai, skatinant moksleivių atidumą bei kritinį mąstymą. Po filmo moksleiviai kviečiami į interaktyvią diskusiją. Diskusijų temos inovatyvios, nes jos atliepia į Jungtinių Tautų iškeltus tikslus. Mokiniai kviečiami aptarti iškeltas problemas, sprendimų, pasirinkimų galimybes, bei filmavimo stilių, kūrybiškai atsakinėti į klausimus, diskutuoti, argumentuoti savo nuomonę. Skirtingi filmai rodomi skirtingoms amžiaus grupėms. Filmų sąrašas nuolatos pildomas ir atnaujinamas (jį galima rasti https://www.garsas.lt/vaikams-ir-jaunimui/kino-pamokos/ bei http://www.mokausiiskino.lt/puslapiai/7/filmu-programa internetinėse svetainėse). Su 5-8 klasių moksleiviais aptariamos patyčios ir jų priežastys, vaikų tarpusavio bendravimas, santykiai su suaugusiais, smurtas prieš vaikus, proto ir emocijų darna, šeimos samprata ir šeiminės problemos, savęs pažinimo svarba, kultūrinis identitetas, patriotiškumas ir pilietiškumas, valstybės tarnautojų sąžiningumas, kultūriniai skirtumai. 9-12 klasių moksleiviai diskusijoje nagrinės savojo tapatumo paieškas, kultūrinį identitetą, aptars emocines žaizdas, psichologinius kompleksus, kaip jie veikia asmenybę bei kaip iš jų išsilaisvinti, lytinio tapatumo suvokimą, atsakingą lytinį elgesį, gyvybės sampratą, atsakomybę už kitą asmenį, visuomenės įtaką paauglių sprendimams, neteisėtą žmonių išnaudojimą, nusikalstamumą, nelegalų įdarbinimą, žmonių santykius su valstybe ir pagarbą jai, kovą dėl teisingumo, institucijų skaidrumą, netikrų žinių fenomeną bei sąmoningą vartojimą.
Kinas

Išmanioji kūryba

Išmanioji kūryba – tai interaktyvi edukacija, kurios metu, naudojant inovatyvius metodus, išlaisvinamas mokinių kūrybiškumas. Mokiniai kartu su edukologu nagrinės filmo kūrimui skirtas
socialines ir prevencines temas, sudarytas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų iškeltą tikslą. Dalyviai generuos idėjas, kaip pateiktą temą galima atskleisti naudojant filmavimo kamerą. Kiekvienas dalyvis užfiksuos pateiktos temos sukeltas mintis planšetinio kompiuterio kamera ir kurs 1–2 min. filmą. Socialinių temų nagrinėjimas ugdo mokinių asmenines ir socialines kompetencijas, sąmoningumą, gebėjimą priimti sprendimus ir kontroliuoti savo elgesį. Laisvas idėjų įgyvendinimas ugdo kūrybiškumą bei gebėjimą organizuoti mintis. Po kūrybinio proceso bus vykdoma sukurtų filmų analizė – mokiniai skatinami reikšti mintis, pastabas bei idėjas, mokomi aukštos komunikavimo kultūros. Temos pateikiamos atsižvelgiant į skirtingą dalyvių amžių. 5–8 klasių mokiniams siūlomos temos: prieš rūkymą, alkoholio vartojimą, greitą maistą, patyčias, emocijų nevaldymą, smurtą, apie pilietiškumą, kultūrinį identitetą, netikrą informaciją, aplinkos taršą. 9–12 klasių mokiniai skatinami laisvai rinktis jiems labiau priimtiną temą iš pateikto sąrašo. Kuriamų filmų temos: sveika ir sąmoninga gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai, pagarba sau ir kitam (prieš patyčias), smurto artimoje aplinkoje prevencija, vaikų išnaudojimas ir neteisėta prekyba, kova dėl teisingumo ir korupcijos, žodžio laisvė ir jo svarba, netikrų naujienų fenomenas, socialinė, lyčių nelygybė, kultūriniai skirtumai bei kultūrinis identitetas, energijos tausojimas, klimato kaita. Temų sąrašas bus pildomas. Po edukacinės programos filmai įrašomi į skaitmeninę laikmeną ir grąžinami kūrėjams. Juos galima naudoti mokyklose vykstančiuose renginiuose.
Kinas

Kino istorija

„Kino istorija“ - tai interaktyvi ekskursija po kino centrą “Garsas”, kurios metu mokiniai turės galimybę pamatyti kino užkulisius, juostinį ir skaitmeninį kino aparatus, sužinoti, kaip
jie veikia, kaip užkoduotas kino juostoje vaizdas pasiekia žiūrovą bei kaip užtikrinamas kokybiškas garsas. Moksleiviai bus inovatyviai supažindinami seniausio kino teatro „Garsas“ istorija, apžvelgiant įvykusius pokyčius žiūrovų kultūroje bei kino rodymo technikoje. Pristatoma, kaip keitėsi filmų rodymas nuo degios kino juostos iki šiuolaikinės skaitmenos bei kaip iš begarsio kino atsirado erdvinio garso kino salės. Taip pat papasakojama apie kino juostas, kur jose užkoduotas garso takelis, kiek kadrų sudaro vieną sekundę bei dovanojama viena sekundė iš kino filmo. Šios edukacijos metu mokiniai galės tiesiogiai prisiliesti prie kino istorijos ir geriau suprasti šiuolaikinį kiną bei tapti sąmoningesniais kultūros procesų dalyviais. Siekiant sužadinti mokinių smalsumą ir budrumą, edukacijos metu užduodami su pristatyta informacija susiję klausimai ir skatinami kūrybiški atsakymai. Ekskursijų programa sudaryta atsižvelgiant į skirtingą moksleivių amžių. Visų klasių mokiniai kviečiami aktyviai dalyvauti kino istorijos ekskursijoje: klausti bei atsakyti, į užduodamus klausimus, reikšti savo mintis, samprotauti ir dalintis žiniomis, taip ugdant kritinį mąstymą.
Rodomi įrašai: 41 - 5052