Kinas

Jūsų klasė - jūsų kino teatras! Lietuvių išeivių Amerikoje patirtys Sovietų Lietuvoje dokumentiniame filme “Kelionės namo” arba kas yra ta emigracija iš kitos pusės

Nuo šiol, kino teatru gali tapti bet kuri mokyklos klasė! Jei turite projektorių ar ekraną bei interneto ryšį – kviečiameam vadovėlį vienai pamokai pakeisti į tikrus žmones ir jų tikras
istorijas. Ramunės Rakauskaitės dokumentinis filmas “Kelionės namo” – tai nuotaikinga, niekad kine nepasakota istorija apie pirmąsias Amerikos lietuvių akistatas su okupuota tėvyne. Ką jautė ir matė atvykstantys – šiandien nepakartojama bei keista. Karo metais priverstiems palikti šalį filmo herojams įstrigo nostalgiški, naivūs tėvynės vaizdiniai ir lūkesčiai. Tačiau atvykus jų laukė kitokia realybė! Ši grįžimo namo istorija atskleidžia praėjusios epochos dvasią, dviejų civilizacijų sandūrą, spalvingus herojus ir jų netikėtas patirtis. Tai įvadas į daugiašakę, egzistencines problemas keliančią temą – Antrąjį pasaulinį karą bei lietuvių padėtį šiame istoriniame laikotarpyje. Jis ne tik padės kompensuoti mokinių faktinių istorinių žinių trūkumą, bet leis pažvelgti į Lietuvos istoriją visai nauju rakursu, provokuos dabarčiai aktualias diskusijas, leis naujai permąstyti, “laisvės”, „tėvynės“, „tautos“, „patriotizmo“ ir kitas pamatines sąvokas. Susidomėjus šia paslauga, tereikia susisiekti su mumis – nurodžius preliminarų filmo peržiūros laiką, suformuosime jums nuorodą ir slaptažodį. Seansui jūsų klasėje tereikės ekrano (projektoriaus, kompiuterio ekrano ar televizoriaus) ir internetinio ryšio. Atsidarę nuorodą, įrašysite jums suteiktą slaptažodį ir štai – kino seansas prasideda! Filmo peržiūra suteikiama kartu su pagalbiniu dokumentu - paruoštu preliminariu temų sąrašu, kuria mokinių klasė galės pasinaudoti diskusijoms po seanso. Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=ZKk0gDMLrD8
Kinas, Kita

Animacijos istorija: Kokios vertybės slepiasi po paveikslėliais? (Išvažiuojamoji)

Kaip atsirado animaciniai filmukai, kokias problemas jie sprendė ir kiek skirtingų paveikslėlių reikia, kad personažas pakeltų ranką? Į visus šiuos klausimus atsakysime įtraukiančioje
ir inovatyvioje edukacijoje, kurioje nagrinėsime animacinių filmukų atsiradimo paslaptis ir gilinsimės į juose vaizduojamas globalias lygybės, tolerancijos ir kitas problemas. Kartu su vaikais mokysimės atpažinti filmukuose vaizduojamas situacijas ir palyginti jas su asmenine vaikų patirtimi. Antrojoje edukacijos dalyje, pasitelkę tarpdalykinį STEAM ugdymą, konstruosime 3D akinius ir stebėdami trimačio vaizdo paslaptis, atskleisime tolerantišką ir empatišką bendravimą. Išmoksime susikurti 3D paveikslėlį ir stebėsime kaip jis atgyja
Kinas

Kaip kuriami vaizdo klipai? Nuotolinė paslauga su AMII

„Kaip kuriami vaizdo klipai? Nuotoline pamoka su AMII“ – tai edukacinė programa skirta 9-12 kl. moksleiviams, kurios metu dalyviai yra supažindinami su audiovizualinių menų industrija,
ypatingą dėmesį skiriant vaizdo klipų kūrimui. Šios nuotolinės audiovizualinės pamokos metu moksleiviai dalyvaus susitikime su kino režisiere ir AMII vadove Inesa Kurklietyte, kuri pristatys vaizdo klipų kūrimo sritį, šios srities žinių pritaikymą savirealizacijos tikslais bei su šia audiovizualinių menų sritimi susijusių profesijų aktualumą ir paklausą šių dienų rinkoje. Moksleiviams bus parodytas pamokos apie vaizdo klipų kūrimą įrašas. Po peržiūros moksleiviai turės galimybę užduoti rūpimus klausimus ir pasidalinti įžvalgomis. Programos metu bus siekiama suteikti kokybiškų žinių apie audiovizualinių menų industriją, vaizdo klipų kūrimą, vaizdo ir garso sintezę, audiovizualinio turinio paveikumo auditorijai principus ir panaudojimą. Programa skatins dalyvių smalsumą, sąmoningumą, kritinį požiūrį audiovizualinę produkciją. Tikimasi įgytos žinios paskatins dalyvius toliau domėtis šia sritimi ir ją pritaikyti savo mokymosi procese ar savirealizacijos tikslais. Paslaugos teikėjas Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius (AMII) – tai kūrybinė ir techninė jauniems audiovizualinių menų kūrėjams bei kino specialybių studentams. Dėl modernios infrastruktūros, turimos technikos ir ilgametės patirties AMII tapo didžiausiu edukaciniu audiovizualinių menų centru Baltijos šalyse, vykdančiu aukštos kokybės projektus visoje Lietuvoje.
Kinas, Kita

Susipažink su mano pasauliu - kinas neregio akimis (Nuotolinė paslauga)

Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) - valstybinės reikšmės biblioteka skirta tenkinti asmenų, negalinčių dėl regos ar kitos negalios skaityti spausdintinių tekstų informacinius ir
kultūrinius poreikius. LAB, vystydama įvairias veiklas, siekia padidinti aklųjų ir silpnaregių asmenų socialinę, informacinę ir kultūrinę įtrauktį, šviesti ir supažindinti visuomenę su nereginčių asmenų aplinka ir galimybėmis. Kino filmai – viena iš populiariausių kultūrinio gyvenimo išraiškų. Kviečiame sudalyvauti LAB kultūros edukacijoje „Susipažink su mano pasauliu – Kinas neregio akimis”, kurios dalyviai turės galimybę pamatyti kino filmų ištraukas neregio akimis, bus supažindinami su garsinio vaizdavimo ypatybėmis ir patys, pasitelkdami turimas menines / kultūrines kompetencijas, mokysis perteikti parinktą kino filmo sceną nematančiam žmogui. Veiklų metu bus akcentuojama meno prieinamumo svarba regos ar kitą negalią, sutrikimą turintiems asmenims, todėl dalyviai bus skatinami kurti atsakingai, aiškiai perteikti norimą žinutę, emociją bei vaizdą taip, kad būtų suprantama nematančiam žmogui. Taip pat bus skatinama kalbėti apie garsinio vaizdavimo kino filmus, išsakyti mintis ir pojūčius žiūrint ar įgarsinant tokio pobūdžio filmus supažindinti dalyvius su audiovizualinio vaizdavimo pagrindais. Kultūros edukacijos „Susipažink su mano pasauliu –Kinas neregio akimis” dalyviai dalyvių saviraiška, empatija bei neįprasta kultūrinė patirtis.
Kinas

Filmavimo mobiliaisiais telefonais dirbtuvės „Aplink mus. Reklama su idėja“

Mus supa daugybė vaizdų – gatvėse, internete, televizijoje. Reklamuojama viskas – daiktai, paslaugos, idėjos, tačiau ar visuomet mes suprantame, kas mums norima pasakyti, kodėl
reklamose pasirenkama vienokie ar kitokie komunikacijos būdai. Dirbtuvių metu kartu su mokiniais gilinsimės į reklamos esmę ir pamėginsim į ją pažvelgti kritišku žvilgsiu. Išsikelsime problemą ar idėją, į kurią norėtume atkreipti dėmesį, ir bandysime vaizdų pagalba atrinkti aiškią žinutę perduodančius vaizdus. Rezultatas – sukurtos trumpos socialinės reklamos. Dirbtuvių tikslas – raginti mokinius kritiškiau ir atidžiau pažvelgti į reklamą, mokyti pastebėti ir komunikuoti socialines problemas bei susipažinti su pagrindiniais kino kalbos elementais ir kino kūrimo etapais (pasiruošimu filmavimui, filmavimo procesu ir postprodukcija).
Kinas

Virtuali pamoka "Kino kalbos abc" (Nuotolinė paslauga)

Paslaugos tikslas – ugdyti moksleivių vizualinio raštingumo gebėjimus, padėti „perskaityti“ ir suprasti kino meną, skatinti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, aktyvų domėjimąsi kultūra ir
kultūros produktais. Nors filmai, serialai ir kitas audiovizualinis turinis yra neatsiejama mokinių gyvenimo dalis ir įprastas laisvalaikio praleidimo būdas, tačiau retas jaunuolis turi žinių apie kino kalbą ir geba matyti filmo visumą. Virtualios pamokos metu moksleiviai su profesionaliu kino edukatoriumi analizuos kino filmų ištraukas ir aptars vienus iš pagrindinių kino kalbos elementus: kameros darbą (planus ir rakursus), garsą ir montažą. Pamokos metu teorija bus grindžiama aktualiais pavyzdžiais, kurie leis tiksliai perprasti žiūrovui filmo kuriamas prasmes. Pvz., kokiais atvejais naudojamas stambus, vidutinis ar bendras filmavimo planai; kodėl režisierius renkasi filmuoti herojų iš viršaus; kaip montažo principais konstruojamas kino pasakojimas; kokį vaidmenį filmuose turi garsas ir kt. Siekiant sukurti įdomų ir įtraukų pamokos turinį, kino analizės pavyzdžiais bus pasirenkami tiek moksleiviams gerai atpažįstamų kokybiškų populiariosios kultūros filmų, tiek ir europietiško, autorinio kino ir kino klasikos filmų ištraukos. Dalyviai taip pat bus skatinami išsakyti savo nuomonę, dalintis įžvalgomis ir mintimis. Įgytus kino kalbos pradmenis moksleiviai galės taikyti ir praktiškai - savarankiškai žiūrėdami ir patys kurdami audiovizualinį turinį.
Kinas

Nuotolinis kino teatras! Lietuvos istorijos patirtys filme “Radviliada”

Nuo šiol, kino teatru gali tapti bet kuri mokyklos klasė arba bet kurio moksleivio namai, jei mokomasi nuotoliniu būdu! Jei turite kompiuterį (ar kitą įrenginį) bei interneto ryšį –
kviečiame vadovėlį vienai pamokai pakeisti į tikrus žmones ir jų tikras istorijas. Filmas RADVILIADA - tai 3 pamokos vienoje: literatūros, istorijos ir pilietiškumo. Filme akcentuojami net du literatūros kūriniai – Jono Radvano ,,Radviliada‘‘ ir Radvilos Našlaitėlio ,,Kelionė į Jeruzalę”. „Radviliada” - tai kinematografinė kelionė per istoriją šeimos, be kurios būtų neįmanoma parašyti XVI a. Europos istorijos. Filmą sudaro 3 novelės ir epilogas. Noveles dedikuojamos trims istoriniams Radviloms: Radvilai Rudajam, Radvilai Juodajam ir Radvilai Našlaitėliui. Per vieną įtakingiausių ir reikšmingiausių XVI a. Europos didikų šeimų pasakojama bendrą mūsų visų istorija, skatinama tolerancija, susidomėjimas savo tautos praeitimi. Skatiname mokytis diplomatinių problemų sprendimų būdų, puoselėti bendražmogiškas vertybes, pagarbą kitoms kultūroms ir jų praeičiai, kelti didžiavimosi savo Tėvyne ir iškiliomis jos asmenybėmis jausmą, vertinti tiek dvasinį, tiek materialųjį kultūrinį, istorinį palikimą ir siekti jį išsaugoti bei perduoti ateities kartoms. Susidomėjus šia paslauga, tereikia užrezervuoti norimą laiką Kultūros paso sistemoje ir mes susisieksime su jumis, suformuosime jums nuorodą ir slaptažodį, instruktuosime kaip peržiūrėti filmą bendrai klasėje ar kiekvienam moksleiviui atskirai namuose. Atsidarę nuorodą, įrašysite jums suteiktą slaptažodį ir štai – kino seansas prasideda ten, kur Jūs bebūtumėte! Filmo peržiūra suteikiama kartu su pagalbiniu dokumentu - paruoštu preliminariu temų sąrašu, kuriuo galės pasinaudoti diskusijoms po seanso. Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=s9NMCUjxQxE
Kinas

Jūsų klasė - jūsų kino teatras! Komandinis darbas ir pasiaukojimas dokumentiniame filme “Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta”

Nuo šiol, kino teatru gali tapti bet kuri mokyklos klasė! Jei turite projektorių ar ekraną bei interneto ryšį – kviečiame vadovėlį vienai pamokai pakeisti į tikrus žmones ir jų tikras
istorijas. Režisieriaus Arūno Matelio dokumentinis filmas “Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta” pasakoja apie herojus, liekančius šešėlyje, ir pasaulį, į kurį buvo uždrausta pažvelgti kino kūrėjams 43 metus. Tai filmas apie vienas sudėtingiausių bei populiariausių dviračių varžybų pasaulyje – „Giro d’Italia“. Tačiau ne apie garbę ir šlovę. Šios juostos herojai – sudėtingiausius iššūkius įveikiantys ir lyderių užnugaryje esantys sportininkai, neturintys teisės į asmeninę pergalę. Herojai, savo pasiaukojimu nutiesiantys kelią į pergalę komandos lyderiams, tapę universaliais pasiaukojimo dėl kitų pavyzdžiais. Šis filmas keičia požiūrį į sportą, pergalę, komandinį darbą, skatina bendruomeniškumą, pagarbą, plečia valios bei stiprybės suvokimą. Susidomėjus šia paslauga, tereikia susisiekti su mumis – nurodžius preliminarų filmo peržiūros laiką, suformuosime jums nuorodą ir slaptažodį. Seansui jūsų klasėje tereikės ekrano (projektoriaus, kompiuterio ekrano ar televizoriaus) ir internetinio ryšio. Atsidarę nuorodą, įrašysite jums suteiktą slaptažodį ir štai – kino seansas prasideda! Filmo peržiūra suteikiama kartu su pagalbiniu dokumentu - paruoštu preliminariu temų sąrašu, kuria mokinių klasė galės pasinaudoti diskusijoms po seanso. Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=m6HEf6HuVR8
Kinas

Jūsų klasė - jūsų kino teatras! Lietuvos istorijos patirtys filme “Radviliada”

Nuo šiol, kino teatru gali tapti bet kuri mokyklos klasė! Jei turite projektorių ar ekraną bei interneto ryšį – kviečiame vadovėlį vienai pamokai pakeisti į tikrus žmones ir jų tikras
istorijas. Filmas RADVILIADA - tai 3 pamokos vienoje: literatūros, istorijos ir pilietiškumo. Filme akcentuojami net du literatūros kūriniai – Jono Radvano ,,Radviliada‘‘ ir Radvilos Našlaitėlio ,,Kelionė į Jeruzalę”. „Radviliada” - tai kinematografinė kelionė per istoriją šeimos, be kurios būtų neįmanoma parašyti XVI a. Europos istorijos. Filmą sudaro 3 novelės ir epilogas. Noveles dedikuojamos trims istoriniams Radviloms: Radvilai Rudajam, Radvilai Juodajam ir Radvilai Našlaitėliui. Per vieną įtakingiausių ir reikšmingiausių XVI a. Europos didikų šeimų pasakojama bendrą mūsų visų istoriją, skatinama tolerancija, susidomėjimas savo tautos praeitimi. Skatiname mokytis diplomatinių problemų sprendimų būdų, puoselėti bendražmogiškas vertybes, pagarbą kitoms kultūroms ir jų praeičiai, kelti didžiavimosi savo Tėvyne ir iškiliomis jos asmenybėmis jausmą, vertinti tiek dvasinį, tiek materialųjį kultūrinį, istorinį palikimą ir siekti jį išsaugoti bei perduoti ateities kartoms. Filmo peržiūra suteikiama kartu su pagalbiniu dokumentu - paruoštu preliminariu temų sąrašu, kuria mokinių klasė galės pasinaudoti diskusijoms po seanso. Susidomėjus šia paslauga, tereikia susisiekti su mumis – nurodžius preliminarų filmo peržiūros laiką, suformuosime jums nuorodą ir slaptažodį. Seansui jūsų klasėje tereikės ekrano (projektoriaus, kompiuterio ekrano ar televizoriaus) ir internetinio ryšio. Atsidarę nuorodą, įrašysite jums suteiktą slaptažodį ir štai – kino seansas prasideda! Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=s9NMCUjxQxE
Dailė, Kinas

Edukacinės animacijos dirbtuvės “Metu laikai”

Vaikai pasirenka vieną iš metų laikų. Kuria tam tikrus simbolius kurie atspindėtu viena iš metų laikų plastilino pagalba. Sukurtus simbolius- objektus deda ant matinio stiklo. Priešais
matinį stiklą fotoaparato pagalba vaikai gales pajudinti plastilininį objektą ir fotografuoti kiekvieną judėsį. Po dirbtuvių visa medžiaga sumontuojama kompiuterinėje programoje ir po šio proceso vyksta darbo peržiūra, aptariama su vaikais ką naujo jie įgijo, kokios emocijos patyrė
Rodomi įrašai: 41 - 5081