Kinas

Kino dirbtuvės „KINO ABC su Kino busu“

Šios kino dirbtuvės skirtos 5-12 kl.mokiniams. Jų tikslas yra pasitelkiant kiną kaip priemonę, ugdyti moksleivių estetinį skonį, kūrybingumą, meninius gebėjimus, vizualinį raštingumą,
kritinį mąstymą, formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, naudojant interaktyvius ir kūrybiškumą skatinančius mokymosi metodus. Atsižvelgiant į šiuolaikinio pasaulio kuriamą nuolatinį informacijos srautą, vizualinis raštingumas tampa vis svarbesnis šiandieniniame kontekste, tiek suvokiant meno kūrinius, tiek ir įvairias medijas. Kadangi kinas ir bendrai vaizdinė informacija yra didelė šiuolaikinės kultūros dalis, svarbu mokyti vaikus suvokti šios informacijos kūrimo procesą. O audiovizualinio turinio kūrimas yra vienas iš būdų padėti jiems tai suprasti. Buvimas „kitapus ekrano“ – iš pirmo žvilgsnio žaismingoje aplinkoje – suteikia patrauklų mokymosi metodą, tampant aktyviais jo kūrėjais ir naudotojais. Šios trumpos 3,5-4val. kino dirbtuvės leidžia kūrybiškai ir žaismingai susipažinti su kino ir audiovizualinio turinio kūrimo procesu. Dirbtuves veda pripažinti ir charizmatiški kino režisieriai, turintys daug darbo su vaikais ir jaunimu patirties. Jie su dirbtuvėms reikiama technika atvyks į Lietuvos mokyklas. Dirbtuvių metu moksleiviai turės galimybę patys patirti kaip žingsnis po žingsnio gimsta filmas, susipažins su kino kūrimo pagrindais, kino žanrais, profesijomis, pagrindiniais kino kūrimo etapais ir dramaturgijos principais, kino kalbos elementais ir išmoks juos atpažinti kine. Užsiėmimai yra labai interaktyvūs ir įtraukiantys visus moksleivius. Pagal dėstytojų pateiktas dramaturgines ir kino kalbos užduotis, nedidelėse komandose moksleiviai kurs trumpas istorijas ir padedami dėstytojų pieš kadruotes, režisuos, vaidins, filmuos, montuos ir padedami kino profesionalų, kurs savo trumpus filmus. Pažadame, jog įspūdžių, naujų patirčių ir žinių parsineš kiekvienas! * SVARBU: Turi būti užsakomos 2-ejos dirbtuvės toje pačioje mokykloje, tai pačiai dienai.
Kinas, Kita

Susipažink su mano pasauliu - kinas neregio akimis (Nuotolinė paslauga)

Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) - valstybinės reikšmės biblioteka skirta tenkinti asmenų, negalinčių dėl regos ar kitos negalios skaityti spausdintinių tekstų informacinius ir
kultūrinius poreikius. LAB, vystydama įvairias veiklas, siekia padidinti aklųjų ir silpnaregių asmenų socialinę, informacinę ir kultūrinę įtrauktį, šviesti ir supažindinti visuomenę su nereginčių asmenų aplinka ir galimybėmis. Kino filmai – viena iš populiariausių kultūrinio gyvenimo išraiškų. Kviečiame sudalyvauti LAB kultūros edukacijoje „Susipažink su mano pasauliu – Kinas neregio akimis”, kurios dalyviai turės galimybę pamatyti kino filmų ištraukas neregio akimis, bus supažindinami su garsinio vaizdavimo ypatybėmis ir patys, pasitelkdami turimas menines / kultūrines kompetencijas, mokysis perteikti parinktą kino filmo sceną nematančiam žmogui. Veiklų metu bus akcentuojama meno prieinamumo svarba regos ar kitą negalią, sutrikimą turintiems asmenims, todėl dalyviai bus skatinami kurti atsakingai, aiškiai perteikti norimą žinutę, emociją bei vaizdą taip, kad būtų suprantama nematančiam žmogui. Taip pat bus skatinama kalbėti apie garsinio vaizdavimo kino filmus, išsakyti mintis ir pojūčius žiūrint ar įgarsinant tokio pobūdžio filmus supažindinti dalyvius su audiovizualinio vaizdavimo pagrindais. Kultūros edukacijos „Susipažink su mano pasauliu –Kinas neregio akimis” dalyviai dalyvių saviraiška, empatija bei neįprasta kultūrinė patirtis.
Kinas

Kino istorija

„Kino istorija“ - tai interaktyvi ekskursija po kino centrą “Garsas”, kurios metu mokiniai turės galimybę pamatyti kino užkulisius, juostinį ir skaitmeninį kino aparatus, sužinoti, kaip
jie veikia, kaip užkoduotas kino juostoje vaizdas pasiekia žiūrovą bei kaip užtikrinamas kokybiškas garsas. Moksleiviai bus inovatyviai supažindinami seniausio kino teatro „Garsas“ istorija, apžvelgiant įvykusius pokyčius žiūrovų kultūroje bei kino rodymo technikoje. Pristatoma, kaip keitėsi filmų rodymas nuo degios kino juostos iki šiuolaikinės skaitmenos bei kaip iš begarsio kino atsirado erdvinio garso kino salės. Taip pat papasakojama apie kino juostas, kur jose užkoduotas garso takelis, kiek kadrų sudaro vieną sekundę bei dovanojama viena sekundė iš kino filmo. Šios edukacijos metu mokiniai galės tiesiogiai prisiliesti prie kino istorijos ir geriau suprasti šiuolaikinį kiną bei tapti sąmoningesniais kultūros procesų dalyviais. Siekiant sužadinti mokinių smalsumą ir budrumą, edukacijos metu užduodami su pristatyta informacija susiję klausimai ir skatinami kūrybiški atsakymai. Ekskursijų programa sudaryta atsižvelgiant į skirtingą moksleivių amžių. Visų klasių mokiniai kviečiami aktyviai dalyvauti kino istorijos ekskursijoje: klausti bei atsakyti, į užduodamus klausimus, reikšti savo mintis, samprotauti ir dalintis žiniomis, taip ugdant kritinį mąstymą.
Kinas

Išmanioji kūryba 3 - 4 klasėms

Išmanioji kūryba 3-4 klasėms - žaidybinė interaktyvi edukacija, kurios metu, naudojant inovatyvius metodus, išlaisvinamas mokinių kūrybiškumas.
Kinas

Kino vaizdų ir garso kadrų edukacija 1-2 klasėms

„Kino vaizdų, garso kadrų edukacija vaikams“ tai pirmas žingsnis į kino pasaulį. Čia mokiniai sužinos kas yra kino kadras, garso takelis, gebės juos suprasti ir pritaikyti. Patys
dalyvaus kadrų fotografavime, juos gebės atskirti. Tikslinė animacinių filmų mintis mokinius skatins analizuoti personažus, jų atliekamą vaidmenį, gebės analizuoti gėrio ir blogio sąvokas. Edukacinė programa mokinius supažindins su naujausia edukacine animacija, plės jų kultūrinį, ekologinį, kūrybinį mąstymą, bei pilietiškumą.
Kinas

Draugystė nugali patyčias 1-4 kl.

Edukacinė pamoka "Draugystė nugali patyčias" skirta 1-4 kalsėms. Mokiniai peržiūrės filmą "Roka keičia pasaulį" , o edukologas moderuos diskusiją, skatins mokinius
ieškoti argumentų, apibūdinant herojus, jų charakterius, socialines problemas (patyčių, lygybės ir ekologijos). Prieš kino pamoką mokiniams pristatomas filmas, užduodami klausimai ir rekomenduojama, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Po kino peržiūros mokiniai reflektuos , aptars matytus vaizdus, patirtus jausmus - taip ugdysime moksleivių kritinį mąstymą, kūrybingumą, toleranciją, plėsime geografines žinias apie veikėjos šalį. Žiūrėdami filmą ir analizuodami moksleiviai lavins savo vizualinį raštingumą bei kūrybingumą, įgys naujų žinių, patirčių, stiprins toleranciją, patirs bendrystės ir empatijos jausmą. Įsitraukdami į kino pamokų veiklas moksleiviai didins socialumą, ugdys sąmoningumą, geriau supras save ir aplinką. Po edukacijos mokiniai žais skirtumų žaidimą "Mes kitokie". Žaidimas atskleis visų skirtumus ir, kad skirtumai gali jungti, o ne kelti priešingus destruktyvius jausmus-patyčias. Edukacijos pabaigoje kiekvienas galės nusifotografuoti su personažu prie sienelės, ir gaus lapą-atviruką spalvinimui. Edukacija skatina suprasti patyčių žalą, ieškoti ne skirtumų, o bendrumo, lavina kritinį mąstymą, kūrybiškumą, psichologinį atsparumą, plečia kultūrinį suvokimą.
Kinas

Išmanioji kūryba

Išmanioji kūryba – tai interaktyvi edukacija, kurios metu, naudojant inovatyvius metodus, išlaisvinamas mokinių kūrybiškumas. Mokiniai kartu su edukologu nagrinės filmo kūrimui skirtas
socialines ir prevencines temas, sudarytas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų iškeltą tikslą. Dalyviai generuos idėjas, kaip pateiktą temą galima atskleisti naudojant filmavimo kamerą. Kiekvienas dalyvis užfiksuos pateiktos temos sukeltas mintis planšetinio kompiuterio kamera ir kurs 1–2 min. filmą. Socialinių temų nagrinėjimas ugdo mokinių asmenines ir socialines kompetencijas, sąmoningumą, gebėjimą priimti sprendimus ir kontroliuoti savo elgesį. Laisvas idėjų įgyvendinimas ugdo kūrybiškumą bei gebėjimą organizuoti mintis. Po kūrybinio proceso bus vykdoma sukurtų filmų analizė – mokiniai skatinami reikšti mintis, pastabas bei idėjas, mokomi aukštos komunikavimo kultūros. Temos pateikiamos atsižvelgiant į skirtingą dalyvių amžių. 5–8 klasių mokiniams siūlomos temos: prieš rūkymą, alkoholio vartojimą, greitą maistą, patyčias, emocijų nevaldymą, smurtą, apie pilietiškumą, kultūrinį identitetą, netikrą informaciją, aplinkos taršą. 9–12 klasių mokiniai skatinami laisvai rinktis jiems labiau priimtiną temą iš pateikto sąrašo. Kuriamų filmų temos: sveika ir sąmoninga gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai, pagarba sau ir kitam (prieš patyčias), smurto artimoje aplinkoje prevencija, vaikų išnaudojimas ir neteisėta prekyba, kova dėl teisingumo ir korupcijos, žodžio laisvė ir jo svarba, netikrų naujienų fenomenas, socialinė, lyčių nelygybė, kultūriniai skirtumai bei kultūrinis identitetas, energijos tausojimas, klimato kaita. Temų sąrašas bus pildomas. Po edukacinės programos filmai įrašomi į skaitmeninę laikmeną ir grąžinami kūrėjams. Juos galima naudoti mokyklose vykstančiuose renginiuose.
Dailė, Kinas

Animacijos istorija (Nuotolinė paslauga)

Animacija - lot. animatio - gaivinimas, gyvybės įkvėpimas. Tai fenomenali optinės apgaulės sritis savo populiarumu ir patrauklumu turinti gerbėjų visame pasaulyje, nuo mažiausių iki
garbingo amžiaus žmonių. Ir sunku patikėti, jog sparčiau animacija pradėjo vystytis tik devintajame dešimtmetyje. O kur gi pradžia ir kokį indėlį animacijos istorijoje turi Lietuvos vardas. Kviečiame smalsiuosius pakeliauti laiku nuo primityvių žmogaus bandymų pavaizduoti judantį kūną iki pažinties su optiniais žaislais bei išradingiausiais 20 a. pasaulio ir Lietuvos animacijos kūrėjais.
Kinas, Kita

Gyveno senelis ir bobutė: vaikams apie tremtį (Nuotolinė paslauga)

Šios programos pagrindas – garsios lietuvių režisierės Giedrės Beinoriūtės ir animatorės Gabrielės Baltrušaitytės sukurtas dokumentinis animacinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė“. Tai
pasakojimas apie tremtį per vienos šeimos – G. Beinoriūtės senelių – gyvenimo istoriją. Ji pasakojama mažos mergaitės – anūkės balsu, labai asmeniškai, pasitelkiant pasakos žanrą. Filmas sukurtas naudojant fotografijas iš asmeninio archyvo, animacinius ir kino kronikų intarpus. Filmas pelnė ne vieną tarptautinį apdovanojimą, o kino kritikas S. Macaitis apie jį rašė: per maždaug 20 pastarųjų metų ne vien Lietuvių kine atsirado galybė dokumentinių juostų apie stalininius lagerius. Bet – drįstu manyti – G. Beinoriūtės filmas unikalus. Ką reiškė tremtyje gyvenantiems vaikams rasti siuntiniuose lietuvišką obuolį? Ką ir kiek apskritai gaudavo valgyti tremtiniai, kokia buvo jų buitis, ar galėjo mokykloje mokytis lietuviškai? Kokius darbus dirbdavo tremtiniai, ar švęsdavo šventes? Ir kodėl net gi vaikai buvo išvežti į Sibirą? Pažiūrėję filmą, gausite daugelį atsakymų, sudalyvausite mini viktorinoje ir veikiausiai pasidomėsite savo pačių šeimos, giminės istorija: galbūt dar turite gyvą tremties metų liudininką, galintį papasakoti apie savo išgyvenimus tremtyje ar tai iš pirmų lūpų girdėjo jūsų tėvai. Gal namuose yra fotografijų, laiškų iš tremties, daiktų, menančių jūsų artimųjų gyvenimą tremtyje. Tai gali būti ir puiki namų užduotis edukacijos dalyviams, ir istorijos, pilietiškumo, patriotiškumo pamokos tęsinys. Jeigu šią namų užduotį atliksite prieš edukaciją, galite atsinešti fotografijas, laiškus ar kokį nors daiktą į edukacinį užsiėmimą ir papasakoti apie juos savo draugams.
Kinas

Gausiai apdovanotas animacinis dokumentinis filmas apie tremtį "Gyveno Senelis ir bobutė" (Nuotolinė paslauga)

Dokumentinis animacinis filmas yra retas dalykas lietuviško kino padangėje. Kviečiame moksleivius susipažinti su tokio žanro filmu bei pamatyti, kad filmas apie tremtį gali būti ir ne
toks jau liūdnas kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Režisierė Giedrė Beinoriūtė pasakoja apie savo senelius, sovietmečiu ištremtus į Sibirą. Skaudus Lietuvos istorijos etapas pasakojamas labai asmeniškai, pasitelkiant pasakos žanrą. Filmas sukurtas naudojant fotografijas iš asmeninio archyvo, animacinius ir kino kronikų intarpus. Istorijos pasakotoja – maža mergaitė, kuri savaip supranta ir įsivaizduoja anų metų įvykius. Filmas pelnė šiuos apdovanojimus: pagrindinis prizas tarptautiniame kino festivalyje „Stupeni“ Kijeve (Ukraina), specialus tarpvalstybinės televizijos ir radijo kompanijos „Mir“ prizas „Kino kalba – tarpusavio supratimo kalba“ Minsko tarptautiniame kino festivalyje „Listapad“; „Už autentišką santykį su tikrove“ filmas apdovanotas Lietuvos kinematografininkų sąjungos premija ir pripažintas geriausiu dokumentinių filmų kategorijoje; specialusis prizas „Už novatorišką dokumentiką” kino festivalyje “Eurofest” (Montrealis, Kanada); antroji premija Baltijos šalių dokumentinių filmų konkurse Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje (Vilnius, Lietuva). Kviečiame moksleivius susipažinti su autoriniu lietuvišku kinu bei praplėsti savo pasaulio matymo ribas.
Rodomi įrašai: 71 - 8084