Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 3.2.1.4 papunkčiu „2021m. lapkričio 3-9 d. neformalus vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“, mokinių rudens atostogų metu lapkričio 3-9 d. Kultūros paso paslaugos galės būti organizuojamos tik nuotoliniu būdu. Kontaktinės paslaugos šiomis dienomis yra stabdomos.
Kinas

Kino pamoka 1-4 kl.

Edukacinė programa " Kino pamoka 1-4 kl" mokiniai žiūri pasirinktą filmą, kuris skatina mokinius į filmą žiūrėti ne tik kaip paveikslėlių meną ar pramogą, bet ir pamatyti
autoriaus paslėptas žinutes, užkoduotas mintis. Šiam tikslui pasiekti prieš kiekvieną filmą užduodamas kertinis pagal filmo tematiką klausimas ir pabrėžiame, į ką mokiniai turėtų atkreipti dėmesį. Po kino peržiūros reflektuojame matytą filmą. Po filmo vyksta žaidybinės užduotys: 1-2 klasės mokiniams – naudojant skirtingų 3 spalvų deimantukus deda į atskiras stiklines vazeles vertindami, kokias emocijas sukėlė filmas. Rezultatas aptariamas kartu su edukologu. Atsisveikinant dalinami emocijų veidukai, skatinant visą savaitę stebėti ir atpažinti savo jausmus. Klasėje su mokytoju aptarti. 3-4 klasės mokiniams – vykdomi debatai apie filmo įvykius, veikėjų poelgius, pagrindžiant savo nuomonę. Ant spalvotų lipnių popierėlių rašo žinutes bei palinkėjimus filmo veikėjams ir juos klijuoja ant stendo.
Kinas

Kino istorija

„Kino istorija“ - tai interaktyvi ekskursija po kino centrą “Garsas”, kurios metu mokiniai turės galimybę pamatyti kino užkulisius, juostinį ir skaitmeninį kino aparatus, sužinoti, kaip
jie veikia, kaip užkoduotas kino juostoje vaizdas pasiekia žiūrovą bei kaip užtikrinamas kokybiškas garsas. Moksleiviai bus inovatyviai supažindinami seniausio kino teatro „Garsas“ istorija, apžvelgiant įvykusius pokyčius žiūrovų kultūroje bei kino rodymo technikoje. Pristatoma, kaip keitėsi filmų rodymas nuo degios kino juostos iki šiuolaikinės skaitmenos bei kaip iš begarsio kino atsirado erdvinio garso kino salės. Taip pat papasakojama apie kino juostas, kur jose užkoduotas garso takelis, kiek kadrų sudaro vieną sekundę bei dovanojama viena sekundė iš kino filmo. Šios edukacijos metu mokiniai galės tiesiogiai prisiliesti prie kino istorijos ir geriau suprasti šiuolaikinį kiną bei tapti sąmoningesniais kultūros procesų dalyviais. Siekiant sužadinti mokinių smalsumą ir budrumą, edukacijos metu užduodami su pristatyta informacija susiję klausimai ir skatinami kūrybiški atsakymai. Ekskursijų programa sudaryta atsižvelgiant į skirtingą moksleivių amžių. Visų klasių mokiniai kviečiami aktyviai dalyvauti kino istorijos ekskursijoje: klausti bei atsakyti, į užduodamus klausimus, reikšti savo mintis, samprotauti ir dalintis žiniomis, taip ugdant kritinį mąstymą.
Kinas

Išmanioji kūryba 3 - 4 klasėms

Išmanioji kūryba 3-4 klasėms - žaidybinė interaktyvi edukacija, kurios metu, naudojant inovatyvius metodus, išlaisvinamas mokinių kūrybiškumas.
Kinas

Kino vaizdų ir garso kadrų edukacija 1-2 klasėms

„Kino vaizdų, garso kadrų edukacija vaikams“ tai pirmas žingsnis į kino pasaulį. Čia mokiniai sužinos kas yra kino kadras, garso takelis, gebės juos suprasti ir pritaikyti. Patys
dalyvaus kadrų fotografavime, juos gebės atskirti. Tikslinė animacinių filmų mintis mokinius skatins analizuoti personažus, jų atliekamą vaidmenį, gebės analizuoti gėrio ir blogio sąvokas. Edukacinė programa mokinius supažindins su naujausia edukacine animacija, plės jų kultūrinį, ekologinį, kūrybinį mąstymą, bei pilietiškumą.
Kinas, Kita

Gyveno senelis ir bobutė: vaikams apie tremtį (Nuotolinė paslauga)

Šios programos pagrindas – garsios lietuvių režisierės Giedrės Beinoriūtės ir animatorės Gabrielės Baltrušaitytės sukurtas dokumentinis animacinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė“. Tai
pasakojimas apie tremtį per vienos šeimos – G. Beinoriūtės senelių – gyvenimo istoriją. Ji pasakojama mažos mergaitės – anūkės balsu, labai asmeniškai, pasitelkiant pasakos žanrą. Filmas sukurtas naudojant fotografijas iš asmeninio archyvo, animacinius ir kino kronikų intarpus. Filmas pelnė ne vieną tarptautinį apdovanojimą, o kino kritikas S. Macaitis apie jį rašė: per maždaug 20 pastarųjų metų ne vien Lietuvių kine atsirado galybė dokumentinių juostų apie stalininius lagerius. Bet – drįstu manyti – G. Beinoriūtės filmas unikalus. Ką reiškė tremtyje gyvenantiems vaikams rasti siuntiniuose lietuvišką obuolį? Ką ir kiek apskritai gaudavo valgyti tremtiniai, kokia buvo jų buitis, ar galėjo mokykloje mokytis lietuviškai? Kokius darbus dirbdavo tremtiniai, ar švęsdavo šventes? Ir kodėl net gi vaikai buvo išvežti į Sibirą? Pažiūrėję filmą, gausite daugelį atsakymų, sudalyvausite mini viktorinoje ir veikiausiai pasidomėsite savo pačių šeimos, giminės istorija: galbūt dar turite gyvą tremties metų liudininką, galintį papasakoti apie savo išgyvenimus tremtyje ar tai iš pirmų lūpų girdėjo jūsų tėvai. Gal namuose yra fotografijų, laiškų iš tremties, daiktų, menančių jūsų artimųjų gyvenimą tremtyje. Tai gali būti ir puiki namų užduotis edukacijos dalyviams, ir istorijos, pilietiškumo, patriotiškumo pamokos tęsinys. Jeigu šią namų užduotį atliksite prieš edukaciją, galite atsinešti fotografijas, laiškus ar kokį nors daiktą į edukacinį užsiėmimą ir papasakoti apie juos savo draugams.
Kinas

Draugystė nugali patyčias 1-4 kl.

Edukacinė pamoka "Draugystė nugali patyčias" skirta 1-4 kalsėms. Mokiniai peržiūrės filmą "Roka keičia pasaulį" , o edukologas moderuos diskusiją, skatins mokinius
ieškoti argumentų, apibūdinant herojus, jų charakterius, socialines problemas (patyčių, lygybės ir ekologijos). Prieš kino pamoką mokiniams pristatomas filmas, užduodami klausimai ir rekomenduojama, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Po kino peržiūros mokiniai reflektuos , aptars matytus vaizdus, patirtus jausmus - taip ugdysime moksleivių kritinį mąstymą, kūrybingumą, toleranciją, plėsime geografines žinias apie veikėjos šalį. Žiūrėdami filmą ir analizuodami moksleiviai lavins savo vizualinį raštingumą bei kūrybingumą, įgys naujų žinių, patirčių, stiprins toleranciją, patirs bendrystės ir empatijos jausmą. Įsitraukdami į kino pamokų veiklas moksleiviai didins socialumą, ugdys sąmoningumą, geriau supras save ir aplinką. Po edukacijos mokiniai žais skirtumų žaidimą "Mes kitokie". Žaidimas atskleis visų skirtumus ir, kad skirtumai gali jungti, o ne kelti priešingus destruktyvius jausmus-patyčias. Edukacijos pabaigoje kiekvienas galės nusifotografuoti su personažu prie sienelės, ir gaus lapą-atviruką spalvinimui. Edukacija skatina suprasti patyčių žalą, ieškoti ne skirtumų, o bendrumo, lavina kritinį mąstymą, kūrybiškumą, psichologinį atsparumą, plečia kultūrinį suvokimą.
Rodomi įrašai: 81 - 8686