DĖMESIO! Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. imtinai
Kultūros paveldas, Literatūra

ŠIFRAS: kalėjimo paslaptis

Edukacinis užsiėmimas, supažindinsiantis su tarpukariu IX forte veikusiu Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo padaliniu. Dalyviai turės galimybę lankytis autentiškose erdvėse, susipažins su
įkalinimo įstaigos struktūra, vidaus taisyklėmis ir bausmių sistema. Visur bus matomi tuometinių kalinių kasdienybės, buities, darbų ir gyvenimo sąlygų pėdsakai, ženklai... Atskiras dėmesys skiriamas politinių kalinių turėtiems ir platintiems nelegaliems leidiniams, tokios rūšies spaudos atpažinimo momentams.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Saulėgrįžos ratu: Vėlinės

Lapkritis - vėlių mėnuo. Paslaptingas mirusiųjų ir gyvųjų suartėjimo laikas, kai tikėta, kad vėlės bent trumpam grįžta į Žemę. Edukacinėje programoje pažinsime Vėlinių šventės
sakralumą, išgirsime Vėlinių papročius, prisiliesime prie senojo žvakių liejimo amato, gaminsime vaško žvakę.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinis užsiėmimas „Siunčiu labų dienų"

„Siunčiu labų dienų" - tokiu palinkėjimu savo laiškus dažnai užbaigdavo pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Ukmergės kraštotyros muziejus kviečia išmokti ne
tik gražiausių palinkėjimų, bet ir susipažinti su laiškų rašymo menu. Sužinosime, kokius laiškus seniau rašydavo Vilkmergės krašto didikai, palyginsime istorinius laiškus su šių dienų elektroniniais ir pabandysime parašyti bei išsiųsti laišką patys. Iki susirašymo Ukmergės kraštotyros muziejuje!
Kultūros paveldas

Statome karaimų maldos namus - kenesą

Šis edukacinis užsiėmimas atliepia 2022 m. prioritetines valstybės minimas svarbias datas ir sukaktis, t.y., Lietuvos karaimų 625 metų paminėjimą. Pradžioje užduodamas klausimas apie
karaimų tautą siekiant sužadinti bei aktualizuoti dalyvių turimą patirtį, asociacijas, žinias.Taip pat parodoma viena dėlionės detalių ir sukeliama intriga spėliojant kas tai ar kam, kur tai naudojama. Atsakymo ieškoma Kunigaikščių rūmų Vaivadijos salėje, kur eksponuojamoje schemoje atspindėtas daugiatautis miestas su skirtingų religijų maldos namais, tame tarpe ir karaimų maldos namais - kenesa. Trumpai aptariama religija karaizmas, jo panašumai ir skirtumai su judaizmu, kreipiamas dėmesys į maldos, laidojimo papročius. Sekantis sustojimas karaimams skirtoje salėje, kur remiantis žemėlapiu akcentuojama karaimų tautos atsiradimo Lietuvoje istorija, paaiškinami esminiai karaimų ir totorių tautų skirtumai religijos, kalbos, gyvenimo būdo, papročių aspektais. Tęsiant užsiėmimą, edukacinėje klasėje dalyviai suskirtomi į dvi grupes ir turi sudėlioti karaimų maldos namus - kenesą. Ant medinių detalių yra užrašyti dainos žodžiai karaimų kalba (eilėraščio autorius Simonas Firkovičius (1867 – 1982)). Prieš renkant dėlionę, parodoma kenesos nuotrauka, kuri leidžia geriau įsivaizduoti pastatą iš įvairių pusių. Tuo pačiu supažindinama ir su karaimų kalba, įsimenami bent keli besikartojantys žodžiai.Esant norui, gali grupės rungtyniauti bei aiškinti žodžių reikšmę ir tarimą. Edukacijos pabaigai, pasirinktinai pasinaudojama turimu IT įrankiu Kahoot arba Atvirų sakinių metodu bei išklausoma Youtube kanale įdainuota daina karaimų kalba (galimas ir karaoke variantas). Metodai skirti įgytoms žinioms apie karaimų tautos istoriją įtvirtinti ir apibendrinti.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

"Lituanica" paslaptys (S. Dariaus ir S. Girėno gimtinėse-muziejuose)

Nuotolinis edukacinis užsiėmimas „Lituanica“ paslaptys“ vykdomas kaip iliustruotas pasakojimas, kurio metu moksleiviai susipažins su socio-ekonomine situacija XX a. pradžioje Lietuvoje;
Lietuvos ir JAV pasiekimais kultūros ir technikos srityse; Stepono Dariaus asmenybe ir Amerikos lietuvių bendruomenės veikla. Svarbią šio užsiėmimo dalį užima pokalbis apie transatlantinio skrydžio poveikį šalies gyvenimui, kultūros vystymuisi, lietuvybės sklaidai. Su edukatoriumi dalyviai aptars skrydžiui pasirinkto lėktuvo „Bellanca“ perdarymą į šiandien daugeliui atpažįstamą lėktuvą „Lituanica“, jo konstrukciją, pasirinktus techninius sprendimus. Dalyviai galės diskutuoti apie tikėtinas katastrofos priežastis. Pakviesime pasvarstyti, ko reikėjo, kad žygis baigtųsi sėkmingai? Kokius darbus Lietuvai galėtų skirti pasaulio lietuviai sekdami Dariaus ir Girėno nuveiktais darbais?
Kultūros paveldas

Vienu balsu

Kuris valstybingumo simbolis seniausias? Kodėl mūsų vėliava trispalvė? Edukacinėje programoje atsakysime į šiuos klausimus, puošime veidus trispalvėmis, pasigaminsime vėliavėlę, kartu
giedosime Tautinę giesmę ir Vyčio ženklu dekoruosime meduolį.
Kultūros paveldas, Kita

Senasis pašto kelias (Nuotolinė paslauga)

Pirmasis pašto kelias Lietuvoje jau XVII a. ėjo Baltijos jūros pakraščiu iš Prūsijos per Kuršių Neriją į Rygą. Žinias perduodavo Didžiojo kunigaikščio pasiuntiniai. Kartu su prekyba
plėtėsi ir pašto kelių (traktų) tinklas, jais pradėjo naudotis didikai ir turtingesnieji pirkliai, kuriems ilgainiui pašto gabenimas tapo verslo dalimi. Per Šilokarčemą ėjo pašto kelias Klaipėda - Tilžė. 1718 m. tarp Tilžės ir Klaipėdos pradėjo veikti vežiojamasis paštas. Tuo metu Šilokarčemoje buvo atidaryta pašto stotis ir kilmingasis Šilokarčemos dvaras nuomojo, ir laikė dvaro karietas. Kai 1850 m. buvo atidarytas Klaipėdos–Tilžės plentas, susisiekimas žymiai pagerėjo, šiuo keliu naudotasi ir kaip pašto keliu. Lig tol pašto paslaugas teikusios Šilokarčemos ir Verdainkalnio stotys nebeturėjo tokios paklausos kaip anksčiau, tad Verdainkalnio stotis panaikinama ir perkeliama į Šilokarčemos paštą. Pašto išvežiojimą 1850 m. perėmė (tapo nuomininku) Šilokarčemos bajoriškojo dvaro savininkas Radkė, kuris laikė keturis pašto vežėjus. Paštininkystės paslaugos kasmet dvarui duodavo nuo 20 000 iki 30 000 markių metinių pajamų. 1858 m. Šilokarčemos paštui suteikta I klasės kategorija. 1909 m. Šilokarčemoje pastatomas naujas pašto pastatas, kurio statybą inicijavo centrinė pašto įstaiga. Šis pastatas laikomas vienu gražiausių Šilokarčemos pastatų. Tikslas: prisiminti ir išsaugoti senąsias krašto tradicijas, supažindinti moksleivius su krašto istorija, pašto keliu, laiškų rašymo ir persiuntimo ypatumais. Siekiant atgaivinti senąjį pašto kelią Šilutės Hugo Šojaus muziejuje yra parengta ir vykdoma edukacinė pamoka „Senasis pašto kelias“. Uždaviniai: 1. Pristatyti pašto atsiradimo istoriją. 2. Apžvelgti įvairiais laikotarpiais naudojamus informacijos ir laiškų perdavimo būdus, pašto susisiekimo kelius ir priemones. 3. Supažindinti moksleivius su laiškų ir atviručių rašymo ypatumais. Edukacinė pamoka vyksta nuotolini būdu.
Kultūros paveldas, Kita

Matematikos galia

Matematika – mokslų karalienė. Ji taikoma visur ir visada, kiekvienoje gyvenimo srityje galima ją rasti. O skaičiai nėra tiesiog numeriukai, jų reikšmė yra daug platesnė. Dabartinė
skaičiaus sąvoka atsirado per ilgus šimtmečius. Sukūrus skaičiavimo sistemą, atsirado aritmetikos, matematikos mokslai, buvo sukurti įvairūs skaičiavimo ir matavimo prietaisai. Dabar net negalime įsivaizduoti savo gyvenimo be skaičių. Juk matematiniai skaičiavimai suteikia galimybę kurti ir įgyvendinti begalę mokslinių išradimų. Matematikos sąvokomis ir metodais remiasi kiti tikslieji ir socialiniai mokslai – fizika, informatika, ekonomika, sociologija, kalbotyra. Nuo seno skaičiavo žmonės ir mūsų krašte, matavo, svėrė. Laikams keičiantis, daug įdomių dalykų nugrimzdo praeityje, ir tik senose knygose galima rasti tikrų įdomybių, kurių jaunas žmogus šiandien jau nebežino: kaip anuomet krautuvininkas žymėdavo valstiečių skolas ir kad senoliai išsiruošę į miestą užmegzdavo mazgeliu tiek nosinės kampų, kiek reikalų turėdavo sutvarkyti. Ir dar daug ko nežino. Edukaciniame užsiėmime „Matematikos galia“ supažindinsime moksleivius su skaičių atsiradimo ištakomis ir įtaka kasdieniame žmogaus gyvenime bei pristatysime Lietuvoje naudotų ilgio, pločio, svorio, tūrio matavimo vienetus ir jų naudojimo istorijas. Juk matuoti žmogus pradėjo tada, kai ėmė mąstyti, tiksliau, lyginti. Pvz.: vanduo ligi kelių, žolė lygi juosmens, lengvas kaip plunksna, sunkus kaip akmuo. Moksleiviai praktiškai pritaikys minėtus matus specialiai paruoštose užduotyse. Jie taip pat mokysis skaičiuoti mediniais skaitliukais, spręs XIX a.-XX a. pr. mokyklose taikytus matematikos uždavinius. Užduotys įvairaus amžiaus moksleiviams skirsis pagal sudėtingumą.
Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Pokario partizanų buitis ir kasdienybė

Pokario partizanų gyvenimas miške, bunkeriuose, kartais atrodo nerealus, egzistuojantis tik pasakojimuose, kino filmuose. Tikrai sunku suvokti, kad galima net kelerius metus išgyventi
miško stovyklose, požeminiuose bunkeriuose, įrengtuose netikėčiausiose vietose. Kyla klausimas, ką jie valgė, ar prausėsi, ar valė dantis, pagaliau kur atlikdavo gamtinius reikalus? O kas jiems įrengdavo tas slaptavietes, iš kur jie gaudavo uniformas, ginklus, šaudmenis, kas aprūpindavo tvarsliava, vaistais? Aktuali ir dabartinių Ukrainos kovotojų kasdienybė. Tuos ir kitus kylančius klausimus aptarsime šios edukacinės programos metu.
Architektūra, Kultūros paveldas

Pažintis su Panemunės pilimi – Žemaitijos kunigaikštystės valdytojo rezidencija. Statykite pilį!

Panemunės pilis atskleidžia turtingus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos ir kultūros sluoksnius. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai praskleis to laikotarpio skraistę: sužinos
apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytenį, jo pilį ir legendą, siejančią su Panemunės pilies vieta. Išsiaiškins, kas buvo Panemunės pilies šeimininkai, kaip jie gyveno. Apžiūrės senovinės virtuvės ekspoziciją, kuri pasakoja apie tai, ką valgė pilies šeimininkai, kas ir kur jiems gamino maistą. Restauruotose rezidencijos erdvėse pamatys, kaip atrodė didikų svečiams ir gyvenimui skirtos patalpos, salonai ir kambariai. Vaikščiodami po ekspozicijos erdves, susipažins su archeologiniais radiniais, išgirs, ką gali papasakoti keramikos šukės, stiklo kamščiai, senovinė šakutė ar sidabriniai papuošalai. Žinias įtvirtins atlikdami praktinę-kūrybinę užduotį – taps savo statomos pilies architektais. Kultūrinės edukacijos metu mokiniai ne tik susipažins su Panemunės pilimi, „prisilies“ prie architekto profesijos, bet ir mokysis bendros, draugiškos veiklos komandoje be smurto ir patyčių, turės galimybę saviraiškai ir patirs atradimo, kūrybos ir pažinimo džiaugsmą.
Rodomi įrašai: 1121 - 1 1301 130