Šiuo metu vyksta Kultūros paso sistemos atnaujinimo darbai. Kai sistema pradės veikti, informuosime elektroniniu paštu.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Kiaušinių marginimas Pakiršinio dvare

„Kiaušinių marginimo“ edukacinė programa įgyvendinama siekiant supažindinti mokinius su šv. Velykų papročiais ir tradicinėmis margučių marginimo technikomis. Tikimasi, kad programos
dalyviai praplės jau turimas žinias ir įgūdžius arba įgis naujų ir pritaikys juos švęsdami šv. Velykas, į šventinį pasiruošimą įtrauks šeimos narius, savo patirtį skleis aplinkiniams. Unikalių šv. Velykų tradicijų ir papročių puoselėjimas skatina mokinių kultūrinio identiteto formavimąsi. Praktinės užduoties metu vašku numargintus margučius mokiniai išsineša su savimi.
Kultūros paveldas

Siauruko atradimai kiekvienam smalsučiui (5–6 klasėms)

Programos edukatorius pasitinka vaikus, atvykusius į Anykščių siaurojo geležinkelio stotį. Pagal metų laiką ir oro sąlygas perone arba Siauruko muziejaus ekspozicijoje pasisveikinama,
susipažįstama, simboliniais klausimais patikrinama, kiek konkretūs moksleiviai yra pažinę geležinkelius kaip vieną iš transporto priemonių, vaikai skatinami pasidalinti, kur ir kada jie yra matę ar važiavę traukiniais. Edukatorius, pakvietęs programos dalyvius sėsti į rankinę dreziną su prikabintu vagonėliu, demonstruoja jos veikimo principą ir siūlo išbandyti pačią šią paprasčiausią bėginę transporto priemonę. Aiškinama rankinių riedmenų paskirtis seniau ir dabar, kartu su programos dalyviais svarstoma, kaip tokie riedmenys palengvino žmonių gyvenimą, ką reikėtų daryti kitaip ir sunkiau, jei jų nebūtų. Programos dalyviai rankine drezina važiuoja į riedmenų paviljoną, pakeliui išbandydami ir keleivio, ir tokios drezinos „mašinisto“ patirtis. Su moksleiviais diskutuojama apie tai, kokio tarpusavio bendravimo reikia, kad keli „mašinistai“ įstengtų suderinti savo veiksmus ir drauge priverstų dreziną greičiau riedėti, aiškinami draugiškumo ir bendradarbiavimo privalumai. Riedmenų ekspozicijoje programos dalyviams pristatomos skirtingos transporto priemonės, irgi riedančios bėgiais, aiškinami jų tarpusavio skirtumai: kas iš matomų eksponatų gali riedėti savarankiškai, o kitus kažkas turi būtinai tempti. Žaisdami istorinį žaidimą, programos dalyviai savarankiškai bando nuspręsti, kurie eksponatai pagal išorinius matomus požymius geležinkeliuose buvo naudojami seniau, kurie buvo sukurti ir naudojami vėliau, aiškinamos technikos raidos priežastys. Susibūrusiems stoties pastate programos dalyviams edukatorius trumpai apibūdina geležinkelio kaip transporto sistemos veiklą, paaiškina geležinkelių tarnautojų vaidmenis šioje veikloje, parodo jų skiriamuosius ženklus. Programos dalyviai atlieka jiems skirtą užduotį – savarankiškai išrenka stoties viršininko kabinete patriotinius eksponatus...
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Edukacinė programa „Piemenėlių vargai ir pramogos"

Edukacinė programa „Piemenėlių vargai ir pramogos“ vyksta nuo Jurginių (balandžio 23 d.) iki pat vėlyvo rudens. Kerdžiaus ragas kviečia mažuosius tapti piemenėliais ir sužinoti įvairių
dalykų apie ganiavą senajame kaime. Kerdžius parodo, kaip buvo daromi piemenų muzikos instrumentai: iš medžio žievės ir mediniai lumzdeliai, skudučiai, švilpynės, šiaudo birbynės; visi dalyviai gali jais paraliuoti. Taip pat dalyviai išmoksta nusivyti virvutę ar virvę, padaryti pantį, žaidžiami tradiciniai piemenėlių žaidimai, ieškoma paslėptų daiktų. Galiausiai ragaujama lauže keptų bulvių su lupenomis. Šioje edukacijoje piemenėlių vargai nedideli, o pramogos – smagios.
Architektūra, Kultūros paveldas

Pasaulio pažinimas

Norite patyrinėti ir susipažinti su įvairiomis šalimis? Jeigu trykštate smalsumu ir žingeidumu, tai tikrai Jums! Mes sukursime jums nuostabią kelionę po visą pasaulį. Edukacijos metu
sužinosite kokiuose žemynuose yra tam tikri kultūriniai objektai, kurioje šalyje jie yra pastatyti ar atrasti. Mokiniai edukacijos metu susipažins su pasauliui reikšmingais kultūriniais pastatais, griuvėsiais, skulptūromis ir statiniais. Gebės įvardinti šalis, kuriose šie objektai yra. Pasaulio pažinimo edukacija susideda iš kelių dalių: visų pirma kartu su vaikais diskutuosime ir stebėsime septynis šiuolaikinius ir išlikusius pasaulio stebuklus, vėliau - praktinė užduotis, kurios metu mokiniai kontūriniame žemėlapyje bandys įvardinti šalis ir atitinkamai priskirti tai šaliai vėliavą. Multimedijos ekrane viena po kitos bus rodomos nuotraukos su septyniais pasaulio stebuklais, o tuo tarpu vaikai turės atspėti kokia tai šalis, kas tai per statinys ar skulptūra; Skatinsime vaikus išvardinti kuo daugiau šalių, kurias žino ar kuriose yra buvę. Prisiminsime kaip atrodo mūsų šalies vėliava ir kontūriniame žemėlapyje klijuosime skirtingų šalių vėliavas. Veikla - dėlionė Lietuvos žemėlapis, tai komandinis darbas, kuris skatina vaikus bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Sudėję Lietuvos dėlionę, vaikai įvardins Lietuvai žinomus objektus, pavyzdžiui: Stelmužės ąžuolas, Merkinės piramidė, Televizijos bokštas ir t.t. Žinoti, keliauti ir atpažinti yra smagu! Siūlome jums pasinerti ne tik į edukacinius, interaktyvius ir originalius žaidimus, bet ir pažinti pasaulį, skirtingas šalis, atpažinti/sužinoti įvairių šalių vėliavas. Kviečiame būti keliautojais ir atradėjais! „Keliavimas, tai ne vien vaizdų matymas. Tai ilgalaikė pasaulėžiūros reforma“ (Miriam Beard). Kiekvienas vaikas po užsiėmimo išsineš savo „gabalėlį pasaulio“, kurį bus susikūręs.
Architektūra, Kultūros paveldas

Susipažinimas su kultūros ir technikos paveldu Liubavo dvaro malūne

Su muziejaus darbuotojo gido-edukatoriaus pagalba ekskursijos dalyviai susipažįsta su Liubavo dvaro malūnu - muziejumi. Susipažindami su Liubavo dvaro aplinka ir ekspozicija, jie daug
sužino apie savo šalies istoriją, architektūrą, senąsias technologijas, atsinaujinančius energijos šaltinius. Liubavo dvaro malūne nusikeliame į laikmetį prieš šimtą metų, senovinį akmeninį malūno pastatą, kuriame esančios įvairios technologijos veikia net ir dabar. Didelę ir stebinančią malūno funkcijų įvairovę atskleidžia susipažinimas su senosiomis vandens malūno technologijomis. Naudojantis muziejaus terminalu, galima interaktyviai pažinti šimtametes technologijas. Užsiėmimo metu plečiamos žinios apie savo šalį, jos istoriją, daug sužinoma apie senąsias technologijas ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, apie nuo seno ypatingą svarbą turėjusius gamybinius procesus. Vieno seniausių Lietuvoje Liubavo dvaro, kurio pavadinimas siejamas su žodžiu „meilė“, istorija suteiks žinių ir apie čia gyvenusius valstybei svarbius asmenis.
Kultūros paveldas, Lėlių teatras

Edukacinė programa „Su Vyčiu per istoriją“

Lietuvos valstybės vėliava, herbas, himnas – svarbiausi Lietuvos valstybingumo simboliai ir ženklai, kuriuos atpažinti svarbu kiekvienam Lietuvos piliečiui. Ar mūsų mažieji šalies
piliečiai žino svarbiausius valstybės ženklus? Ar supranta jų prasmę ir reikšmę? Stebėdami unikalią pasaką apie valstybės didvyrį Vytį, kovojusį už mergelės Lietuvos laisvę ir jos žemių nepriklausomybę, dalyviai puikiai atpažins šalies trispalvę, pamatys herojų Vytį ir išgirs „Tautiškos giesmės“ eilutes, o susipažinę su šiais simboliais kūrybinėse dirbtuvėse galės patys juos atkurti ir sužinoti svarbiausias jų reikšmes.
Kultūros paveldas, Kita

Ženklai ant skydo

Užsiėmimo tikslas – plėsti istorinių vaizdinių bagažą, išsiaiškinti, kodėl svarbūs valstybingumo ženklai. Lavinti erdvinį mąstymą, kūrybiškumą. Ugdyti pilietiškumą, pasididžiavimą,
pagarbą savo valstybės istorijai. Mokymuisi naudosime Lietuvos didžiosios kunigaikštystės salės erdvę ir čia esančius eksponatus, susijusius su valstybingumo ženklais. Vaikai sužinos, kodėl riteriai žymėdavosi savo skydus viduramžiais. Tokį ypatingą ženklą galės pamatyti šioje salėje. Aiškinsimės, kaip žymėjimo tradicija vystėsi toliau. Detaliau aptariama trijų valstybingumo ženklų – Gediminaičių stulpų, Vyčio, dvigubo kryžiaus – istorija ir simbolika. Išsiaiškinsime Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo ir Lenkijos karaliaus Jogailos indėlį, kuriant savo ženklus. Ieškome minėtų ženklų Žalgirio mūšio makete, monetose, vėliavose. Aiškinsimės heraldikos taisykles: skydai, jų spalvos ir reikšmės. Ieškome eksponatų vitrinose, kurie nukeliavo į valstybingumo ženklus (pvz. balnakilpė ir kt. ), padėsiančių atlikti interaktyvias užduotis. Praktinė dalis. Interaktyvi užduotis. Magnetinėje lentoje reikiamos spalvos skyduose iš atskirų detalių sudėti aptartus valstybingumo ženklus per nustatytą laiką. Dirbama komandomis. Interaktyvi užduotis. Interaktyviame stale (liečiamo ekrano kompiuteris) sudėti valstybingumo ženklus (Gediminaičių stulpai, dvigubas kryžius, Vytis, Abiejų tautų respublikos herbas). Siektini rezultatai Pradinukai gebės atpažinti valstybingumo ženklus šioje muziejaus salėje esančiuose kituose eksponatuose, kurie dar nebuvo aptarti. Gebės paaiškinti kur šiandien naudojami šie ženklai.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė ekskursija „Štetlo paieškos“

Švėkšnoje kadaise gyveno gausi žydų bendruomenė, kurios istoriją mena išlikę pastatai, maldos namai, kapinės. Šilutės rajone (Žemaitijos pasienyje su Mažąja Lietuva) iki šiol yra
išlikusios tik 2 mūrinės sinagogos. Edukacinės ekskursijos „Štetlo paieškos“ metu lankomi išlikę (ir neišlikę) kadaise žydams priklausę statiniai Švėkšnoje, pasakojama, kas juose gyveno, kokia veikla vertėsi ar kokią funkciją atliko pastatas tarpukariu. Žodis „štetl“ jidiš kalboje reiškia miestelį. Žydų istorijoje ne bet koks miestelis vadinamas štetlu, o tas, kuriame žydai sudarė ženklią gyventojų dalį, darė įtaką miestelio raidai, kultūrai, gyvenimui. Ekskursijai sukurtas maršrutas po Švėkšnos miestelį, juo galima pasinaudoti ir mobiliuoju telefonu, turint nuorodą: http://arcg.is/1HP1zC.
Kultūros paveldas, Kita

XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos žemės ūkio mašinos ir agregatai

Muziejaus ekspozicijoje - XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos žemės ūkio technika, buities rakandai ir darbo įrankiai. Čia eksponuojami iš įvairių Lietuvos kampelių surinkti dar
prieškario metais užsieniečių ir lietuvių pagaminti varikliai, žemės ūkio technika, automobiliai, tarpukario Lietuvos kaime meistrų naudoti darbo įrankiai, namų apyvokos daiktai. Didžioji dalis technikos yra suremontuota ir gali būti naudojama. Muziejaus filiale galima išvysti ir itin retų mechanizmų – vinių kalimo mašiną, didžiąją kuliamąją, moglius ir kt. Edukacijos pabaigoje dalis technikos užvedama. Po edukacijos yra galimybė praleisti laisvalaikį sodyboje.
Kultūros paveldas, Kita

Vargo mokykla

Pamokoje suvalkietiškoje stuboje inscenizuojama autentiška XIX a. slaptosios lietuviškos mokyklos aplinka, pasakojama apie spaudos draudimo laikus, daraktorių mokyklas. Supažindinama su
draustąja literatūra, daraktorių mokyklų mokymo priemonėmis. Žvakių šviesoje mokomasi rašyti grifelinėje lentelėje, skaitoma maldaknygė, iš kurios rašto mokėsi Jonas Basanavičius.
Rodomi įrašai: 11 - 20541