Kultūros paveldas, Kita

Veprių kraterio lobiai ir atradimai

Kultūros paso programai pristatome jau 5 metus vykstančią skautišką edukacinę programą, kviečiančią per interaktyvų dalyvavimą susipažinti su didžiausio meteorito kraterio Lietuvoje
teritorija ir jį supančiais kultūriniais ir istoriniais objektais: Sukinių piliakalniu, Žuvintės šaltiniu. Tai aktyvi, visos dienos 8 km programa gamtoje, paremta skautiškais metodais ir vertybėmis. Žygio metu ieškosime kraterio deimantų, orientuosimės pagal koduotas žinutes, ieškosime paslėbtų lobių, su skautų instruktoriais mokysimės gaminti maistą lauko sąlygomis kaip tai darė mūsų protėviai. Klasės komandinis darbas ir dvasia, strateginis ir kritinis mąstymas ir nauji įgūdžiai užpildyti istorijomis ir įdomių gamtos objektų pažinimu. Skautiškas pažintinis žygis - išbandymas ir iššūkis klasės komandai. Programos tikslas - vadovaujantis skautiškais metodais ir vertybėmis susipažinti su kultūros paveldo ir istorinėmis vietomis Ukmergės rajone bei įgyti gyvenime praversiančių įgūdžių. Programos priemonės ir struktūra. Tai 5 valandų programa vykstanti 8km ruože. Išnaudosime visas gamtos erdves: Skautų slėnio infrastruktūrą, Šventosios upę, miškus, istorinius ir kultūrinius objektus bei informaciją apie juos. Dalyviai, su skautų instruktorių pagalba, gaminsis maistą lauko sąlygomis (mokysis pasiruošti laužo vietą, uždegti laužą be degtukų, pasigaminti trikojį ir įgyti maisto gaminimo lauko sąlygomis įgūdžių). Edukacinė programa visada adaptuojama pagal amžiaus grupės amžių, patyrimą ir norimą sudėtingumo lygį bei kitus pageidavimus, tai iš anksto suderinus su Skautų slėniu. Programos priemonės: žemėlapiai, žygio ir išgyvenimo gamtoje priemonės: puodai, virvės, ugnies skeltuvai, pirmos pagalbos paketai, racijos ir kt. Programos metu sieksime ugdyti bendrąsias kompetencijas – savarankiškumą, smalsumą, gebėjimą dirbti grupėje, pasitikėjimo savimi įgūdžius, būtiniausius savarankiško gyvenimo įgūdžius. Ar tavo komanda yra pasiruošusi pasinerti į naują patirtį ir kraterio deimantų paiešką?
Dailė, Kultūros paveldas

Ebru menas – tapymas ant vandens

Edukacinio užsiėmimo pradžioje edukatorius pristato Ebru meną - tapymą ant vandens, papasakoja apie jo ištakas, piešimo principus. Tapyba ant vandens yra atliekama tam skirtoje vonelėje
– inde. Ebru teptuku, ant sutirštinto vandens, naudojant ebru gamtinius dažus, ištaškomas norimų spalvų fonas, kuris gaunasi panašus į marmuro raštą. Specialiomis lazdelėmis ir šukomis formuojami įvairiausi raštai ir ornamentai, o gautas piešinys nuo vandens perkeliamas ant ebru popieriaus ar kitų natūralių gaminių.
Kultūros paveldas, Kita

Propaganda prieš šimtą metų ir dabar: kaip ją atpažinti?

Suintensyvėjusių informacinių karų akivaizdoje kiekvienas žmogus, ypač besiformuojantis jaunas žmogus, turi sugebėti identifikuoti pastangas manipuliuoti jo realybės suvokimu, atskirti
melą nuo tiesos, atpažinti politinės ir kitokios propagandos elementus. Realių atvejų analizė ir praktinis darbas nagrinėjant olandų dailininko Luiso Ramakerso Pirmojo pasaulinio karo politines karikatūras padės užsiėmimo dalyviams susipažinti su įvairiomis propagandos technikomis, jų taikymo būdais ir identifikavimo instrumentais. Ramakerso darbai idealiai atliko savo propagandinį vaidmenį – jie taip stipriai motyvavo britų mobilizaciją ir amerikiečių apsisprendimą stoti į karą, kad Vokietijos valdžia už šio dailininko galvą buvo pažadėjusi 12 tūkst. markių premiją! Užsiėmimo dalyviai analizuos simbolines karikatūras, identifikuos juose vaizduojamus realius istorinius įvykius, kultūrinį kontekstą ir menines detales. Ši programa skirta ugdyti mokinių kritinį mąstymą.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Gyvenimo ratas tradiciniame judaizme

Edukaciniame užsiėmime „Gyvenimo ratas tradiciniame judaizme”, yra pristatomi žmogaus gyvenimo etapai iš Lietuvoje vyravusio tradicinio judaizmo perspektyvos. Tai – žmogaus gimimas,
apipjaustymas (žydų berniukams), pilnametystė, vedybos, nebūtinos, bet galimos skyrybos, laidotuvių ir gedėjimo tradicijos bei pomirtinio gyvenimo vizija. Kiekvieno etapo pradžią lydi tam tikros apeigos ir tradicijos, pristatomos užsiėmimo dalyviams. Aktyvaus ekspozicijos tyrinėjimo metu dalyviai susipažįsta su religinių apeigų objektais, švenčių tradicijomis ir papročiais. Metodai: diskusija, aktyvus ekspozicijos tyrinėjimas, papildoma metodinė ir vaizdinė medžiaga.
Kultūros paveldas

Edukacinė programa „Per kovas – į laisvę“

Lietuvos kariuomenė buvo ta jėga, kuri realizavo 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą. Tačiau ar galite atspėti, kam kariai naudojo kupranugarį bei kokį greitį galėjo pasiekti
iš bolševikų perimta naujovė – šarvuotis „Žaibas“? Nugalėkite priešininkų komandą protmūšio formos žaidime, atsakydami į pamąstyti verčiančius klausimus ir sudėdami trispalvę iš kubų. Ištikus nesėkmei, gali tekti atlikti kūrybinę arba fizinę užduotį!
Kultūros paveldas, Literatūra

„Maironio gyvenimo ir kūrybos takais“

Edukacinė programa vyksta visus metus, muziejaus patalpose. Dalyviai su edukatore apžiūri Maironio memorialinį butą, išklauso pasakojimo, o antroje edukacinės programos dalyje, kitoje
erdvėje, ekspozicijoje apie literatūrinį poeto palikimą, ieško atsakymų į klausimus. Darbas vyksta grupėse, dalyviai pristato rezultatus ne paprastai, statiškai, o įsikūniję į gido profesiją, gauna gido lazdelę ir kitus dalyvius supažindina su nauja informacija, eksponatais.
Kultūros paveldas

„Trispalvė jūroje saugo“

Edukacinis užsiėmimas „Trispalvė jūroje saugo“ orientuotas į asmeninę, kultūrinę ir istorinę atmintį, pilietinį ugdymą. Praktinės veiklos kvies susimąstyti apie namus, jausmus, tikėjimą
ir pasitikėjimą, apie laisvę ir atsakomybę, apie garbę ir pareigą. Apie viltį būti tokiais, kurie su tikėjimu ir viltim, su malda kėlė Trispalvę jūroje, kuriuos saugojo Trispalvė, kurie išsaugojo Trispalvę. Naujam gyvenimui bus prikelta istorija apie muziejuje saugomą autentišką, iki mūsų dienų išsaugotą, istorinę Lietuvos Karinio Jūrų laivyno vėliavą, puošusią pirmąjį karinio laivyno flagmaną – laivą "Prezidentas Smetona", vėliau II pasaulinio karo metu dingusią ir tik 2018 metais vėl sugrįžusią į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Užsiėmimo metu dalyvių išjausta specialiai tam kompozitorės Ritos Mačiliūnaitės-Dočkuvienės sukurta meninė garso instaliacija bei žinomo popieriaus architekto Miko Malkovo sukurta šiuolaikinė erdvinė pop-up minties apie trispalvę jūroje interpretacija padės naujai atrasti jūrinę Lietuvą.
Kultūros paveldas, Kita

Edukacinė pamoka „Senasis pašto kelias“

Pirmasis pašto kelias Lietuvoje jau XVII a. ėjo Baltijos jūros pakraščiu iš Prūsijos per Kuršių neriją į Rygą. Žinias perduodavo Didžiojo kunigaikščio pasiuntiniai. Kartu su prekyba
plėtėsi ir pašto kelių (traktų) tinklas, jais pradėjo naudotis didikai ir turtingesnieji pirkliai, kuriems ilgainiui pašto gabenimas tapo verslo dalimi. Per Šilokarčemą ėjo pašto kelias Klaipėda–Tilžė. 1718 m. tarp Tilžės ir Klaipėdos pradėjo veikti vežiojamasis paštas. Tuo metu Šilokarčemoje buvo atidaryta pašto stotis ir kilmingasis Šilokarčemos dvaras nuomojo ir laikė dvaro karietas. Kai 1850 m. buvo atidarytas Klaipėdos–Tilžės plentas, susisiekimas žymiai pagerėjo, šiuo keliu naudotasi ir kaip pašto keliu. Lig tol pašto paslaugas teikusios Šilokarčemos ir Verdainkalnio stotys nebeturėjo tokios paklausos kaip anksčiau, tad Verdainkalnio stotis panaikinama ir perkeliama į Šilokarčemos paštą. Pašto išvežiojimą 1850 m. perėmė (tapo nuomininku) Šilokarčemos bajoriškojo dvaro savininkas Radkė, kuris laikė keturis pašto vežėjus. Paštininkystės paslaugos kasmet dvarui duodavo nuo 20 000 iki 30 000 markių metinių pajamų. 1858 m. Šilokarčemos paštui suteikta I klasės kategorija. 1909 m. Šilokarčemoje pastatomas naujas pašto pastatas, kurio statybą inicijavo centrinė pašto įstaiga. Šis pastatas laikomas vienu gražiausių Šilokarčemos pastatų. Tikslas – prisiminti ir išsaugoti senąsias krašto tradicijas, supažindinti mokinius su krašto istorija, pašto keliu, laiškų rašymo ir persiuntimo ypatumais. Siekiant atgaivinti senąjį pašto kelią Šilutės Hugo Šojaus muziejuje yra parengta ir vykdoma edukacinė pamoka „Senasis pašto kelias“. Uždaviniai: 1. Pristatyti pašto atsiradimo istoriją. 2. Apžvelgti įvairiais laikotarpiais naudojamus informacijos ir laiškų perdavimo būdus, pašto susisiekimo kelius ir priemones. 3. Supažindinti mokinius su laiškų ir atvirukų rašymo ypatumais. Pamoka vyksta edukacinėje klasėje, kurioje iš muziejaus fondų resursų vaikams parengta nedidelė ekspozicija.
Kultūros paveldas, Kita

Tapk tikru viduramžių miestiečiu!

Edukacinė programa “Tapk tikru viduramžių miestiečiu!” Edukacijos tikslas: Susipažinus su viduramžių miestiečių privilegijomis ir pareigomis, praktiškai įsitikinti dviejų pagrindinių
įsipareigojimų - solidarumo ir sąžiningumo svarba ir nauda bendruomenei. Kviečiame mokinius į 16 a. viduryje Kaunui vadovavusio burmistro Bernardo Bitnerio namus susipažinti su miestiečių gyvenimu 15 - 16 amžiuje. Sužinosite, kaip tuomet buvo tvarkomi miesto reikalai, kas galėjo tapti tikrais miestiečiais, kokiomis privilegijomis jie naudojosi ir ką privalėjo pažadėti priesaikoje miesto tarybai ir kitiems miestiečiams. Pamatysite kokius namus turtingi miestiečiai statydinosi, taip pat sudalyvausite smagiame simuliaciniame žaidime “Investuok riešutus”, kuris padės atskleisti vieną pagrindinių kiekvieno kolektyvo, o ir kiekvieno miesto sėkmingo gyvavimo sąlygų – aktyvaus kiekvieno jos nario įsitraukimo į bendrus mainus svarbą. Žaisime, po to aptarsime žaidimo metu įgytą patirtį. Naujas įžvalgas susiesime su mūsų aplinkoje vykstančiais įvykiais, jas bus galima pritaikyti realiame gyvenime.
Kultūros paveldas, Literatūra

Salono pramogos su Adomu Mickevičiumi

Ar kada nors girdėjote, kodėl po studijų Vilniaus universitete Adomas Mickevičius atvyko į Kauną? Arba kaip jis susijęs su istoriniu Perkūno namu? Visa tai ir dar daugiau sužinosite
apsilankę Perkūno namo muziejuje Kaune. Čia nusikelsite laiku į XIX a. pradžios saloną, kuriame salono šeimininkė svečius supažindins su Adomo Mickevičiaus gyvenimu Kaune, jo kūryba, o taip pat to meto etiketu bei bendravimo papročiais. Viešnagės metu šeimininkė būtinai pakvies sudalyvauti keliose saloninėse pramogose, tokiose kaip poetinis galvosūkis, poetų dvikova bei šarados.
Rodomi įrašai: 21 - 30329