Kultūros paveldas, Kita

Lietuva carų valdžioje

Edukacinio užsiėmimo tikslas ir uždaviniai – ugdyti mokinių istorinį mąstymą, gilinti ir sisteminti žinias bei supratimą apie istorinių įvykių raidą 19-to amžiaus Lietuvoje, suvokti
savo, kaip Lietuvos piliečio europiečio tapatybę. Edukacinis užsiėmimas vyksta muziejaus ekspozicijoje, kurioje išsamiai, autentiškų eksponatų pagrindu pristatyti to meto įvykiai. Istorinių asmenybių portretai, žemėlapiai, nuotraukos, ginklai ir kt. įvairūs daiktai rodo, kad 19-tas amžius Lietuvoje buvo dinamiškų pokyčių, naujų idėjų ir gyvenimo iššūkių metas. Tai padalyto, okupuoto, suskaldyto, prisitaikiusio ir kovojančio krašto, epochinės reikšmės lūžių bei tautinės tapatybės virsmų istorija. Užsiėmimo metu su mokiniais tyrinėsime, analizuosime Rusijos politiką Lietuvoje, diskutuosime apie Lietuvos tautinio atgimimo užuomazgas Vilniaus universitete, aptrasime masonų veiklą. Aiškinsimės kodėl radikaliau nusiteikę bajorai negalėjo susitaikyti su valstybės praradimu ir kaip ją bandė atkurti per Napoleono karus ir du sukilimus – 1830-31 ir 1863-64 m. Aptarsime nelegalios lietuviškos spaudos kelią bei Lietuvių tautinio kultūrinio sąjūdžio formavimosi aplinkybes vėliau virtusias politiškai reikšminga jėga. Mokiniai skatinami diskutuoti, konstruoti galimus problemų sprendimus, mokytis pozityviai keisti aplinką, priimant istorinių aplinkybių iššūkius. Naudojamos interaktyvios ir klasikinės mokymo priemonės: infoterminalas, pamoka – ekskursija, praeities įvykių rekonstrukcija, diskusija, individualios užduotys raštu, edukaciniai filmai, kurie praplečia ekspozicijos turinį.
Kultūros paveldas, Kita

„Lituanica skrydis per Atlantą“

Lietuvių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno valdomas eksperimentinis lėktuvas, sėkmingai perskrido Atlanto vandenyną ir neaiškiomis aplinkybėmis sudužo. Edukacijos metu mokiniai sužinos,
kaip atrodė pirmieji lėktuvai. Plačiau panagrinės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį ir jų lėktuvą „Lituanica“. Bus ugdomos techninės, kūrybinės ir meninės kompetencijos, nes užsiėmimo metu mokiniai pagamins šviečiantį medinį lėktuvėlio modelį. Pažintinė dalis: teorinės dalies metu mokiniams bus parodyta vaizdinė medžiaga apie lėktuvą „Lituanica“ ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį. Lėktuvas „Lituanica“ bus palygintas su kitais to laikmečio lėktuvais. Pateiktos interaktyvios kritinio mąstymo užduotys ir klausimai. Kūrybinė veikla: iš medinių lazdelių sukonstruos lėktuvo modelį, dekoruos jį spalvingomis juostelėmis ir blizgučiais. Praktinė mokslinė veikla: sukurtame lėktuvo modelyje sujungs elektros grandinę, taip kad ji veiktų ir įsižiebtų LED lemputė. Tikslas - susipažinti su lėktuvų atsiradimo istorija ir raida. Sužinoti apie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą ir jų lėktuvą „Lituanica“. Uždaviniai: 1. Ugdyti techninius, konstrukcinius, kūrybinius ir meninius įgūdžius, bei gilintis į istorijos, fizikos kultūros pažinimą. 2. Padėti mokiniams suprasti, kaip vyko technikos kultūros pažanga. 3. Ugdyti kultūrinį sąmoningumą ir puoselėti Lietuvos istorijos vertybes. 4. Sujungti elektros grandinę ir sukurti šviečiantį lėktuvėlio modelį. Metodai: demonstravimas, pasakojimas, individuali pagalba, minčių šturmas. Priemonės: spalvotos juostelės, blizgučiai, LED lemputė, elektrai laidi juostelė, baterija, karšti klijai, medinės lazdelės, medinis segtukas. Rezultatai: kiekvienas vaikas pasigamins šviečiantį lėktuvėlio modelį.
Kultūros paveldas, Kita

Faktų medžioklė Plungės išmaniajame parke

Klasė, atėjusi į edukaciją, padalijama į grupes. Joms duodami žemėlapiai su pažymėtais Plungės parke esančiais kultūriniais objektais bei užduočių lapai. Atėjusi į žemėlapyje pažymėtą
vietą, grupė susiranda žemėlapyje nurodytą QR kodų lentelę, esančią ant akmens ar tiltelio. Pasitelkę mobiliajame telefone turimą programėlę, perskaito informaciją apie konkretų Plungės parko kultūrinį ar gamtinį objektą. Taip pat – atlieka lape pažymėtą užduotį. Po to grupė eina į kitą pažymėtą vietą, ieško lentelės su QR kodais, atlieka užduotį ir t. t. Pirmoji į finalinį punktą atvykusi komanda gauna papildomų taškų. Kol tikrinami komandų užduočių lapai, refleksijai surengiama žaibo viktorina iš edukacijos metu įgytų žinių. Atsižvelgdami į mokinių amžių ir skirtingą mokymosi patirtį, viktorinai sudarėme du klausimynus: skirtą 5–6 kl. mokiniams ir pritaikytą 7–8 kl. mokiniams. Visos komandos apdovanojamos prizais.
Kultūros paveldas, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Pasiklydusio Pelėdžiuko kelionė: iš praeities į dabartį

Detektyvinis – orientacinis žaidimas „Pasiklydusio Pelėdžiuko kelionė: iš praeities į dabartį“ skirtas 5–9 klasių mokiniams. Edukacinio užsiėmimo tikslas – skatinti jaunimo
bendruomeniškumą, aktyvinti veiklą kultūrinėje-istorinėje terpėje. Edukacijos dalyviai supažindinami su Lietuvos švietimo istorijos muziejaus ekspozicijomis ir išgirsta legendą apie muziejuje gyvenusį Pelėdžiuką, kuris pasiklydo laike. Remdamiesi muziejuje esančia informacija (fotografijomis, vadovėliais ir kitais eksponatais) moksleiviai, susiskirstę į komandas ir išsirinkę komandos lyderį, naudodami paruoštus žemėlapius, keliauja po muziejaus ekspozicijas, ieško užuominų, sprendžia matematines, gamtos pažinimo ir istorijos užduotis ir bando sugrąžinti Pelėdžiuką į namus. Laimi komanda, greičiausiai atlikusi visas užduotis, iššifravusi rastas užuominas, įrašiusi teisingus atsakymus į kryžiažodį bei suradusi pasiklydusį muziejaus gyventoją. Šiame edukaciniame užsiėmime taikomi istoriniai ir žaidybiniai metodai leidžia mokiniams geriau suprasti įvairius Lietuvos istorijos laikotarpius.
Kultūros paveldas, Literatūra

Perskaityk dangų su astronomu Šmukštaru

Literatūrą ir astronomiją Muziejuje galima mokytis linksmai! Integruotos literatūros ir astronomijos edukacinės programos pagrindas – rašytojo A. Vienuolio apsakymas „Astronomas
Šmukštaras“. Programoje neįprastai skaitysime šio apsakymo ištraukas, darysime „marsiečių šukuosenas“ ir mokysimės aktyviai klausyti ir suprasti tekstą. Atliksime linksmuosius astronominius eksperimentus pagal Šmukštarą. Žiūrėsime vaizdinę medžiagą, kurioje užfiksuoti nuostabaus grožio kosminiai vaizdai, patirsime, kaip rašytojo A. Vienuolio poemėlę „Saulė ir Mėnulis“ galima paversti animuota istorija, žaisime patirtinius žaidimus apie planetas bei žvaigždynus, piešime ar lipdysime Saulės sistemą. Ir dar – vaikų laukia didelė paslaptis: mes žinome, kaip prisirinkti žvaigždžių dulkių! Susitikime, ir mes jums papasakosime.
Kultūros paveldas

Pasaka Trakų pilyje

Užsiėmimo metu dalyviai sužino pagrindines Trakų miesto ir ežerų legendas, pasakas ir tai, kaip jos kuriamos. Vienoje Trakų salos pilies menių edukatorius dalyviams pasakoja legendas
apie Trakų miesto įkūrimą, Galvės ežero pavadinimo kilmę, apie Pilies salą, apie Trakų salos pilies vaiduoklį. Kalba apie tai, kaip atsiranda legendos. Praktinėje užsiėmimo dalyje, suskirstyti į grupes, 3–4 klasių mokiniai kuria legendas apie stebuklingą kunigaikščio Vytauto Didžiojo žirgą, paskandintą kunigaikščio Kęstučio lobį, Skaisčio ežero atsiradimą. Tam pateikiami legendų pavadinimai (kiekviena grupė išsitraukia vieną iš jų). Iš atskirų sakinių, paruoštų ant laminuoto popieriaus juostelių, sudėlioja logišką pasakojimą. Kiekviena grupė perskaito savo sukurtą legendą, edukatorius komentuoja. Už darbą dalyviai gauna prizus – atvirukus su Trakų pilių vaizdais. 1–2 klasių mokiniai praktinėje dalyje piešia išgirstų legendų iliustracijas. Užsiėmimo metu atskleidžiami istorinių asmenybių, tautos didvyrių idealizuojami charakterio bruožai. Tai ugdo, formuoja jauno žmogaus charakterio ypatybes: drąsą, ryžtą, sąžiningumą, kilnumą, ištikimybę. Ugdoma meninė vaizduotė, kūrybingumas, komandinio darbo įgūdžiai. Skiepijama meilė gamtai ir žmogui, gimtajam kraštui.
Kultūros paveldas, Šokis

Istorinio šokio dirbtuvės

Istorinio šokio dirbtuvės - tai aktyvi ir kartu prasminga veikla moskleiviams, ieškantiems naujų žinių kultūros istorijos srityje. Kultūros istorija - tai ne nuobodus mokslas, bet
įtraukiantis pasakojimas, padedantis suvokti, kodėl šiandien mes esam tokie, kokie esam. Edukacijos metu taikomas istorinės rekonstrukcijos metodas - tai pasaulyje jau išpopuliarėjęs būdas suteikti moksleiviams ilgai išliekančias žinias per potyrius. Bandymas patiems atkurti kokias nors kultūros kategorijas (šiuo atveju istorinį šokį) skatina didesnį moksleivių domėjimąsi tomis kategorijomis, kadangi jie gali patys analizuoti ir logiškai išmąstyti istorinio - kultūrinio reiškinio prežastis, raidą ir pasėkmes. Edukacija susideda iš trijų dalių. Pirmojoje moksleiviams trumpai, bet aiškiai bus pristatyta istorinio šokio raida nuo viduramžių iki baroko. Tam bus reikalinga multimedija, kadangi bus leidžiami video įrašai. Antrosios dalies metu moksleiviai išmoks šokti 3 viduramžiškus šokius. Šokius moksleiviai rinksis traukdami burtus arba, esant būtinybei, šokiai bus parenkami edukatorės atsižvelgiant į vaikų poreikius ir/ ar amžių. Trečiosios dalies metu moksleiviai grupėse turės pastatyti savo istorinį šokį, remiantis anksčiau išmoktais žingsneliais. Šiomis dirbtuvėmis siekiama sužadinti mokslievių domėjimąsi kultūros istorija ir supažindinti juos su jiems galbūt nauju laisvalaikio praleidimo būdu - istorine rekonstrukcija.
Kultūros paveldas

Be gimtosios kalbos neišgyvensi nė dienos

Edukacinė programa siūlo galimybę pažinti Dzūkijos regiono knygnešystės ypatumus, knygų gabenimo ir platinimo paslaptis, slaptųjų mokyklų veiklą, garsiausius vietos knygnešius,
apžvelgti spaudos draudimo laikotarpiu leistus spaudinius. Patirti, kaip savo darbą atlikdavo knygnešiai, su kokiais pavojais jie susidurdavo, galėsite žaisdami žaidimą „Nugabenk knygą“. Tik pasisaugokite maskolių!
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Programa „O kai aš pas promočiutę buvau“

Autentiškoje XX a. pr. aukštaičių sodybos ir ypač gryčios (Pakapių sodyba) aplinkoje muziejininkės padedami mokiniai išsiaiškina, kas yra promočiutė ir kiek jai gali būti metų. Taip
lengviau suvokiamas laikas, į kurį nukelia muziejaus ekspozicija. Susipažįstama su aukštaitiško namo pavadinimu ir patalpų išdėstymu. Išsiaiškinama akmens prie įėjimo paskirtis. Stebint eksterjerą ir interjerą, lyginama su dabartimi ir atrandami panašumai, skirtumai bei pokyčiai. Sužinoma, kaip seniau buvo elgiamasi nuėjus į svečius. Klausomasi ir išgirstama, uodžiama ir liečiama, menamos mįsles ir bandoma jas sukurti. Išsiaiškinus patarlės apie verkiančią duonelę prasmę, vaikams siūloma tyliai pamąstyti ir įvertinti, ką šioji darytų, jų valgoma. Dalyviai kviečiami nudirbti kai kuriuos darbelius. Gliaudant pupas ir dedant į nurodytus indus, ne tik susipažįstama su retam matyta daržove, darbu, kurį turėjo atlikti senovėje mokinių bendraamžiai, bet ir lavinama motorika bei atidumas. Kad visados galėtum valgyti duoną su sviestu, reikėjo nemažai pasidarbuoti. Todėl, supažindinus su sviestamuše, verpimo rateliu, naščiais ir mogliais, kviečiama dar patalkininkauti. Mokiniai padalinami į keturias komandas, po vieną prie darbo įrankio, ir kiekvienas paeiliui išbando visus. Ugdomas darbo komandoje įgūdžiai, pagarba kitam. Naudojantis sviestamuše ir rateliu, ne tik mokomasi nudirbti šiuos darbus, bet ir ugdomas ritmo pajautimas, naščiai padeda taisyklingai laikysenai. Pabaigus darbus, prisimenama, kas tai per darbai ir kaip vadinasi naudoti įrankiai. Kviečiama į pabaigtuvių šventę seklyčioje, įspėjant, kad bus stebima, kokias elgesio taisykles, su kuriomis susipažino, svečiai prisimena, kažin ar jos negalioja dabartyje... Susėdus prie stalo, dalyviai kviečiami apžvelgti ir įvertinti, kurioje gryčios pusėje gražiau ir kuo bei prisiminti, ką jie veikia, kai švenčia. Vaišinamasi tradicine duona su medumi ir sviestu. Žaidimas „Imk pintinę, ką įdėsi“ lavina atidumą, mokėjimą klausytis.
Dailė, Kultūros paveldas

SURASK LOBĮ

Programa priderinta prie pradinėje mokykloje dėstomo Gamtamokslinio ugdymo ir perteikia moksleiviams esmines aplinkos pažinimo, meno pasaulio suvokimo žinias. Siekiama, kad moksleiviai
galėtų patirti pažinimo džiaugsmą, įgytų gebėjimų ir išsiugdytų vertybines nuostatas. Programa metodiškai pritaikyta smalsiems, judriems, kasdien naują pasaulį atrandantiems vaikams, kurie dar tiki stebuklais, svajoja pasinerti į nuotykius ir atrasti lobį. Laikantis žaidimo taisyklių ir atlikus tam tikras užduotis, reikalaujančias šiek tiek sumanumo ir kantrybės, šis noras visada išsipildo ir lobių skrynia - nuostabiai turtingas meno pasaulis - atsiveria.
Rodomi įrašai: 30 - 40313