Kultūros paso sistema veikia, mokyklos gali vykdyti užsakymus
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Edukacinė vilnos vėlimo programa

Edukacinę programą veda tradicinė amatininkė Jolanta Drumstaitė. Supažindinama su vilnos rūšimis, paruošimu, naudojimo galimybėmis. Pristatoma milo, veltinio vėlimo technologija.
Programos dalyviai gauna priemones ir rodoma, kaip galima pasigaminti vilnos gaminį savarankiškai. Pabaigoje aptariami darbo rezultatai, eksponuojami baigti darbai. Savo paties susiveltą gaminį dalyviai parsineša dovanų.
Dailė, Kultūros paveldas

Kas tas Prezidentas? Žaliems

Kas tas Prezidentas? Pagal šio lotyniško žodžio kilmę tai – žmogus, sėdintis priešakyje. Ką reiškia sėdėti valstybės priešakyje? Koks turi būti žmogus, kad galėtų reprezentuoti visą
valstybę? Dailaus stoto, išsilavinęs, mokantis užsienio kalbų? Kokie buvo pirmieji mūsų Prezidentai, ar labai skyrėsi nuo dabartinių? Istoriniuose Prezidento rūmuose, kuriuose dirbo ir gyveno visi tarpukario Prezidentai, susipažinsite su šiomis unikaliomis, bet kartu labai žemiškomis asmenybėmis, pasirinkusiomis tarnystės visuomenei kelią. Interaktyvių komandinių žaidimų ir diskusijų metu išsiaiškinsite, kokie buvo mūsų valstybės pirmieji piliečiai, kuriems teko priimti ne vieną nelengvą sprendimą. Įsitikinsite, kad asmeniniai įsitikinimai ir vertybinės nuostatos yra būtinos tikram lyderiui!
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono tautinis paveldas

Edukaciją veda Prienų kultūros ir laisvalaikio centro folkloro grupė „Gija“, bei jo meno vadovė Dalė Zagurskienė. Kolektyvas gyvuoja jau 18 metų ir yra įvertintas antra mėgėjų meno
kategorija. Folkloro grupės ,,Gija“ repertuare suvalkietiškos, dzūkiškos dainos, rateliai. Dainuojama ir kolektyvo dainininkių atsineštas dainas, išmoktas iš savo tėvų, senelių, giminių. Kaip teigia kolektyvo moterys, ,,Nieko nėra gražesnio už lietuvių liaudies dainą. Dainavimas padeda pažinti ir branginti tautos papročius“ . Edukacijos metu mokiniai supažindinami su Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono kalbiniu, kulinariniu, tautiniu paveldu. Gautas žinias, edukacijos metu, pritaiko praktiškai. Tokiu būdu tobulina savo žinias apie etninės kultūros visumą ir dabartinę raišką, geriau identifikuoja ir save kaip tos kultūros atstovą.
Dailė, Kultūros paveldas

Surask lobį

Programa priderinta prie pradinėje mokykloje dėstomo Gamtamokslinio ugdymo ir perteikia moksleiviams esmines aplinkos pažinimo, meno pasaulio suvokimo žinias. Siekiama, kad moksleiviai
galėtų patirti pažinimo džiaugsmą, įgytų gebėjimų ir išsiugdytų vertybines nuostatas. Programa metodiškai pritaikyta smalsiems, judriems, kasdien naują pasaulį atrandantiems vaikams, kurie dar tiki stebuklais, svajoja pasinerti į nuotykius ir atrasti lobį. Laikantis žaidimo taisyklių ir atlikus tam tikras užduotis, reikalaujančias šiek tiek sumanumo ir kantrybės, šis noras visada išsipildo ir lobių skrynia - nuostabiai turtingas meno pasaulis - atsiveria.
Kultūros paveldas

Edukacinė programa „Per kovas – į laisvę“

Lietuvos kariuomenė buvo ta jėga, kuri realizavo 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą. Tačiau ar galite atspėti, kam kariai naudojo kupranugarį bei kokį greitį galėjo pasiekti
iš bolševikų perimta naujovė – šarvuotis „Žaibas“? Nugalėkite priešininkų komandą protmūšio formos žaidime, atsakydami į pamąstyti verčiančius klausimus ir sudėdami trispalvę iš kubų. Ištikus nesėkmei, gali tekti atlikti kūrybinę arba fizinę užduotį!
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Senovinė karyba

Programos santrauka. Edukacijos metu mokiniai per patyrimines veiklas susipažins su senovės baltų karyba. Edukatoriai, visus dalyvius aprėdę senoviniais rūbais, leisis ieškoti baltų
senosios praeities – protėvių kaimo su gyva 1000 metų senumo istorija. Senovėje karyba buvo neatskiriama vyrų gyvenimo dalis, o karybos pagrindų mokėsi vaikai jau nuo penkerių metų. Edukacijoje mokiniai turės puikią progą pasijusti „senovės kario kalyje“ ir išmėginti jėgas treniruotėse. Dalyviai bus supažindinami su to meto kario apranga ir ginklais. Vyks karių pratybos, mokiniai treniruosis ir mokysis įvairių taktinių manevrų (svaidyti mažąsias ietis – akstis; sudaryti įvairias apsaugines skydų kombinacijas), – bus galima patirti, ką reiškia būti viena kariuomene (komanda). Programos tikslas – teoriniu ir patyriminiu būdu supažindinti vaikus su senovine karyba Lietuvoje, kario ginklais ir šarvais, tyrinėti ir lyginti skirtingų Lietuvos teritorijoje buvusių genčių karius pagal atkurtus artefaktus, supažindinti su viduramžių žaidimais ir rungtimis, senoviniais žaidimais, karybos amatais ir kt., per patyrimą mokyti atlikti komandines užduotis, padėti lavinti savo gebėjimus individualiose rungtyse mėtant ietis, akstis ir pan. Programos priemonės: veiklos bus vykdomos muziejuje „Vikingų kaimas“. Edukacinė erdvė yra gyvosios istorijos muziejuje, senoviniame karių name ir rungtims skirtose žaliosiose edukacinėse erdvėse, karių rate. Edukacinės priemonės – Lietuvos teritorijoje buvusių genčių karybos rekvizitai: karių šarvuotė ir ginkluotė, edukaciniai skydai, edukaciniai kalavijai ir ietys, senoviniai drabužiai, priemonės užduotims ir senoviniams žaidimams. Programos įgyvendinimo planas: 1. Pažintis su senovės baltų karyba. Edukatorius pristato Lietuvos teritorijoje buvusių genčių karių ginkluotę ir šarvuotę, lygina ją su Europos karių ginkluote.
Kultūros paveldas

Edukacinė programa „Su kryžiumi ir kalaviju“

Nuožmūs ir karingi Kryžiuočių bei Kalavijuočių ordinai ilgus dešimtmečius kovodami su kryžiumi ir kalaviju rankose nedavė ramybės Pabaltyje gyvenusioms Baltų gentims. Suremti ginklus su
šiais priešininkais ne kartą teko jau XIII a. viduryje įkurtai Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Įnirtingose kovose lietuviai ir žemaičiai pasiekė pergales prieš atėjūnus Saulės ir Durbės kautynėse, tačiau Kryžiuočių ordinas nebekėlė Lietuvai egzistencinės grėsmės tik po 1410 m. triuškinančio lietuvių ir lenkų laimėjimo Žalgirio mūšyje. Maga sužinoti daugiau apie šiuos svarbius viduramžių mūšius? Įdomu, kokie ginklai, kovos būdai ir manevrai buvo naudojami lietuvių bandant nugalėti priešą? Siūlome pajusti tikrą kovos dvasią ir sudalyvauti viduramžių mūšio inscenizacijoje, kurioje akis į akį galėsite susitikti su Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kunigaikščiu Vytautu Didžiuoju ir ordino magistru Ulrichu fon Jungingenu, išbandyti įvairiausius ginklus ir kovos būdus.
Kultūros paveldas, Kita

Galingiausi ir turtingiausi

Kultūrinės edukacijos metu sužinosime, kokių naujovių į Lietuvą atnešė XVI–XVIII a. didikų elitas. Tyrinėdami Radvilų, Pacų, Sapiegų, Chodkevičių ir kitų didikų rūmų fasadus ir kiemelių
užkampius, ieškosime kiekvienos giminės mums paliktų lobių! Jaunesnių klasių mokiniai (1–6 kl.) ekskursijos su gide metu, o vyresnieji (7–12 kl.) savarankiškai orientacinio žaidimo metu.
Kultūros paveldas

Susipažinkime – riterystė

Užsiėmimo tikslas – supažindinti su XIII–XV a. riterine kultūra ir jos įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenei. Per užsiėmimą dalyviai sužinos, kas yra riteris, kaip
viduramžiais juo buvo tampama, kokias privilegijas ir pareigas žmogus įgydavo įgydamas riterystę. Bus kalbama apie riterystės kultūros atsiradimą Europoje, jos klestėjimo laikus, riterio gyvenimą, riteriškumo principus, įšventinimo ceremoniją. Pasitelkę vaizdinę medžiagą dalyviai rungsis riterių turnyruose, išsiaiškins, ar riterių sluoksnis ir jam būdingos tradicijos susiformavo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Patyriminei veiklai, vaizduotės žadinimui pasitelkiama riterio šarvuotė, ginklai, skydai, atkurti pagal senąsias technologijas. Dalyviai turės galimybę apžiūrėti autentiškus ir pačiupinėti pagal istorinius analogus atkurtais šarvus, kalavijus, šalmus. Įgytas žinias pagilins mini interaktyvaus žaidimo metu. Užsiėmimas vedamas naudojant pažintinio pasakojimo, aktyvaus tyrinėjimo, analizės metodus, parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą, skirtas padėti mokiniams suvokti žmonių gyvenimo būdo specifiškumą viduramžių Europoje. 1–2 ir 3–4 klasėms taikomi skirtingi metodai; 1–3 klasių mokiniai su riteryste supažindinami taikant patyriminius, žaidybinius metodus, 3–4 klasių mokiniai orientuojami į tiriamąją analitinę veiklą.
Architektūra, Kultūros paveldas

Tamsieji požemių labirintai

Požemiai – paslaptinga vieta, tačiau visi pojūčiai dar labiau paaštrėja užgesus šviesai. Būtent į tokius, tamsoje skendinčius požemius leidosi pirmieji tyrinėtojai. Pasišviesdami tik
žibintuvėliais, kartu su gidu čia apžiūrėsime seniausius Lietuvoje mūrus, laidojimo patalpas, archeologinius radinius, vieną seniausių freskų Lietuvoje ir karališkąjį mauzoliejų. Niekas neprilygsta atradimo džiaugsmui, todėl ieškosime ir atrasime visas požemių paslaptis.
Rodomi įrašai: 431 - 440569