Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Vorutos radiniai pasakoja

Edukacijos tikslas – skatinti susidomėjimą Mindaugo laikų Lietuvos istorija bei istorinės rekonstrukcijos būdu pristatyti XIII–XV a. Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio istorinį
kompleksą – vieną didžiausių gynybinių įtvirtinimų Rytų Lietuvoje. Supažindinti su minėtoje vietoje archeologų rastais radiniais, bylojančiais apie pilėnų gyvenimo būdą bei kultūrą, pilių apgulties techniką ir karybą. Priemonės – autentiška piliakalnio aplinka ir šalia jo esantis atkurtas papilio kiemas, apjuostas gynybiniais įtvirtinimais. Remiantis istoriniais artefaktais atkurta sienų apgulties technika, viduramžių drabužiai, papuošalai, kasdieniniai reikmenys, pilių statybos įrankiai, kario ginkluotė, šarvai. Vietovės žemėlapiai ir pilies brėžiniai, užduočių sąsiuviniai „Vorutos pilis“ ir kitos priemonės. Numatoma veikla – žaismingi edukatorių pasakojimai, įtraukiantys dalyvius į minėtą istorinį laikmetį, susipažinimas su piliakalnio infrastruktūra – apsauginiais pylimais, papiliu, papėdės gyvenviete, keliais. Individualių ir komandinių užduočių atlikimas, naudojantis žemėlapiais ir brėžiniais, nustatant ant piliakalnio stovėjusios pilies užimtą plotą, gynybinių bokštų ir sienų vietas. Medinės pilies statybos imitacija, bandant panaudoti senovinius statybos įrankius. Dalyvavimas šaudymo iš lanko ar aksties mėtymo varžybose. Senovinių drabužių ir kario šarvų matavimasis, galimybė paliesti ir išbandyti kiekvieną dominantį eksponatą ir kt. Siektini rezultatai – savo krašto istorijos populiarinimas ir tautinės tapatybės formavimas, patriotiškumo ugdymas. Mokykloje įgytų teorinių istorijos, lietuvių literatūros, technologijų dalykų žinių papildymas praktine veikla. Bendradarbiavimo skatinimas atliekant įvairias veiklas, pasitikėjimo savo jėgomis ugdymas, fizinis aktyvumas bei žingeidumas.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Simboliai, ženklai ir ženkliukai (išvažiuojamoji edukacija)

Mokiniai supažindinami su dažniausiai sutinkamais baltų ir kitų tautų simboliais. Edukacijos lankytojai atlieka praktinę užduotį – individualiai, poromis arba 3–4 žmonių grupėmis kuria
vieno iš keturių pasaulio elementų (stichijų) simbolį. Po to – pristato piešinį klasės draugams. Jų užduotis – atpažinti, kokią stichiją perteikia piešinys. Renginio vedėjai papasakoja apie monogramų. herbų kūrimo tradicijas ir taisykles. Įgytas žinias mokiniai pritaiko praktiškai – sukuria savo monogramą (5–6 klasių mokiniai) arba šeimos ar giminės herbą (7–8 klasių mokiniai). Labiausiai patikęs simbolis, monograma ar herbas perpiešiamas ant ženkliuko formos ir pasigaminamas 32 ar 58 mm skersmens ženkliukas. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai pristato savo kūrinius, vyksta aptarimas bei trumpas simbolių atpažinimo žaidimas. P. s. Vedėjai su edukacija gali atvykti į Plungės rajono mokyklas. Išvažiuojamąsias edukacijas derinti tel. 8 611 36976 (Kristina).
Kultūros paveldas, Kita

Holograminis paveldas

Plungės viešoji biblioteka pagal Lietuvos kultūros tarybos ir LR kultūros ministerijos finansuojamus projektus yra įsigijusi du skirtingus hologramų projektorius. Biblioteka siekia
išsiskirti moderniu ir netradiciniu požiūriu į kultūrinį paveldą, aktualizuodama jį per 3D hologramas. Viename projektoriuje – 3D filmukas apie Plungės išmanųjį parką, antrajame – sodininko holograma, pasakojanti legendą apie grafo Zubovo 1846 m. pastatytą laikrodinę-oranžeriją, kurioje šiuo metu įsikūrusi Plungės biblioteka. Pažiūrėjus filmuką ir išklausius legendą, mokiniams vedama hologramų projektorių darymo edukacija. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai pasigamintus hologramų projektorius išbando pasitelkę išmaniuosius telefonus – dar kartą peržiūri 3D filmuką apie Plungės išmanųjį parką (trimatis vaizdas išgaunamas pasigamintu projektoriumi).
Kultūros paveldas

Iš rašto istorijos

Užsiėmimo metu PowerPoint prezentacijos pagalba apžvelgsime pagrindinius senųjų civilizacijų rašto sistemų pasiekimus. Sužinosime ant kokių medžiagų rašydavo senovėje. Išsiaiškinsime,
kaip galima pasigaminti vaškinę lentelę. Joje rašysime su stiliumi. Aptarsime tokio rašymo patirtį. Aiškinsimės, kad žmonės rašyti išmoko neiškarto, bet laipsniškai, per ilgą laiką, per ištisus tūkstantmečius. Pavyzdžių pagalba aiškinsimės: Kaip raštas atėjo į Lietuvą? Kaip jis keitėsi? Kaip žinią iki rašto atsiradimo perduodavo lietuviai? Ką reiškia ženklas - Krivulė? Kaip žmonės naudojosi senąja sistema – birkomis? Žaidimo metu mokiniai atras ir supras kaip naudotis senąja kvitų sistema – birkomis. Birkos (pavadinimas kilęs nuo Birkos miesto Švedijoje, svarbaus vikingų prekybos centro) – tai specialūs pagaliukai su tam tikromis įpjovomis, kuriais naudojosi prekiautojai ir amatininkai. Toliau išsiaiškinsime, kada lietuviai griebėsi rašiklio. Kada atsirado pirmoji lietuviška knyga? Sužinosime, kad pirmosiose spausdintinėse knygose buvo spausdinamas tik tekstas be jokių pagražinimų, o gražioms raidėms, miniatiūroms buvo paliekama tuščios vietos. Tas vietas užpildydavo kiti knygos kūrėjai (rubrikatoriai, iliuminatoriai, miniatiūristai ir kt.). Išspausdintos knygos buvo parduodamos ne tik neišpuoštos, bet ir neįrištos. Tyrinėdami senųjų leidinių iliustravimo pavyzdžius ugdysime estetinio suvokimo įgūdžius. Mes pagerbsime lietuvių raštijos pradininko Martyno Mažvydo atminimą: mokiniai gaus pirmosios lietuviškos knygos vinjetės pavyzdį savosios knygelės kūrimui. Vinjetėje vaikai dailiai įrašys raštijos pradininko vardą, pavardę ir leidimo metus, išpuoš savo knygelę. Užsiėmime naudosime popierių žirkles, spalvotus pieštukus ir kitas priemones.
Dailė, Kultūros paveldas

„Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena"

Edukacinis užsiėmimas „Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“ vyksta Chaimo Frenkelio vilos ekspozicijoje ,,Provincijos dvaras‘‘, atspindinčioje Lietuvos dvaro kasdienybę ir
prabangą. Mažųjų muziejaus lankytojų laukia įdomus pasakojimas apie vaikų madą ir laisvalaikio žaidimus bei spalvingos vėduoklės kūrimas. Užsiėmimo tikslas – praturtinti dalyvius etiketo, istorijos, taikomosios bei vaizduojamosios dailės žiniomis. Analizuojami vaikų ir suaugusiųjų portretai, kalbama apie aprangą ir aksesuarus skirtingais laikotarpiais. Mokoma nebylios vėduoklės kalbos. Toliau ekspozicijoje kalbama apie madą. Siūloma pasimatuoti skrybėlaites ir pasimokyti kaklaskarės rišimo būdų, mokomasi stalo etiketo. Vienas užsiėmimo dalyvis pasodinamas ant kėdės prie stalo, taip, kad nesiremtų į atlošą, po pažastimis prispaudžiamos knygos, kad alkūnėmis nesiremtų į stalą, per krūtinę perjuosiamas šaliku, kad nesikūprintų, ir pasiūloma ką nors parašyti popieriaus lape. Kol vieni bando jėgas prie stalo, kiti vaikšto po salę su knyga ant galvos, lavindami tiesią laikyseną. Vilos retro kino salėje dalyviai peržiūri skaidres ir filmukus su XVIII–XIX a. vaikų mados pavyzdžiais ir žaidimais.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Tas sijonų margumas ir blynų gardumas!

Programos dalyviai muziejaus ekspozicijos salėje susitinka su aukštaite Onute, kuri visus ir pakviečia susipažinti ne tik su jos aukštaitišku kostiumu, bet ir su žemaitiškais,
dzūkiškais, suvalkietiškais, Pamario krašto rūbais. Rodomas filmas, po kurio peržiūros dalyviai žaidimo pagalba patys bando atskirti skirtingų regionų kostiumus. Komandos gauna užduotį iš interaktyvių kubų surinkti jiems paskirto regiono kostiumus. Aukštaitė Onutė visus išmoko užsirišti aukštaitišką nuometą. Kadangi tautinis kostiumas yra šventinis rūbas, dalyviai pakviečiami paragauti šventinių aukštaitiškų čirvinių blynų.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Žirgas mitologijoje

Paslauga vyks buvusiose Užpalių dvaro arklidėse. Lankydami tapybos, 100 abrūsų, piliakalnių menes, mergelių kamarą, pokario laikotarpio klasę, buvusį Užpalių viršaičio darbo kabinetą,
per kūrybingumą skatinančias veiklas (žaidimai, piešimas, pamokos rekonstrukcija ir pan.) analizuodami tautosakoje apibūdinamas žirgo savybes vaikai susipažins su mitologiniais elementais sakmėse, pasakose, žaidimuose, poezijoje. Skatinant smalsumą čia ir dabar, aktyvesnieji ar pastabesni dalyviai gaus pasagas iš kurių užsiėmimo pabaigoje sudėlios Pegasą (žvaigždyną). Šiltuoju metu laiku dalis užsiėmimų vyks ne tik patalpose, bet ir buvusių arklidžių kieme. Papildoma informacija: https://youtu.be/4WAJTcWCvpQ
Kultūros paveldas, Literatūra

„Visados būsiu geras“: Jono Biliūno asmenybės ir kūrybos vienovė

Apsilankę edukacinėje programoje Jono Biliūno muziejuje mokiniai turės ypatingą galimybę išgirsti tik 28-erių metų sulaukusio rašytojo gyvenimo ir kūrybos legendą, pateikiamą
vaizdingai, profesionaliai, daug plačiau, nei reikalauja literatūros ugdymo programose iškelti klausimai. J. Biliūno asmenybės moralinės vertybės yra jo kūrinių pamatinės nuostatos. Nemažos kūrinių dalies mintis užsimezgė tėviškėje, todėl unikali patirtis apie tai kalbėtis rašytojo namuose, kur visa vyko prieš 140 metų! Programa vyksta ne tik troboje. Muziejaus erdvė didžiulė, norintys su vėjeliu nuskrieja muziejaus kalvių sumeistrautais račiukais (kaip „Joniuko“ piemenėlis) nuo sodybos kalniuko. Paragaujame iš seno tėviškės šulinio gelmės svirtimi pasemto skaniausio vandens. Muziejaus tikslas – su kiekvienu bendrauti meilės kalba. Ypač vaikai yra kaip žiedą skleidžiančios baltosios lelijos (J. Biliūno apibūdinimas). J. Biliūno muziejuje mes nesigėdijame ašarų, nebijome tylos, mokomės išklausyti neskubindami, nesijuokiame pašaipiai, prisipažįstame ko nežiną. Pasiryžkite aplankyti „VISADOS BŪSIU GERAS“: JONO BILIŪNO ASMENYBĖS IR KŪRYBOS VIENOVĖ“! Programos dalių laikas paskirstomas, susitarus su dalyviais.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Edukacinis užsiėmimas „Velykų margutis margas“ Šilagalio kaime

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami su Velykų tradicijomis bei papročiais tiek Lietuvoje, tiek kituose kraštuose, kur ši šventė buvo ar yra švenčiama. Bus pristatyti
baltų simboliai bei jų reikšmės. Programos dalyviai susikurs savo simbolius ir juos interpretuos remdamiesi išgirsta informacija. Taip pat marginsime kiaušinius vašku bei juos dažysime. Kiekvienas programos dalyvis numargins po du margučius, gaus margučių margintojo sertifikatą bei dalomąją medžiagą apie Velykų šventės tradicijas Lietuvoje bei margučių marginimo simbolių reikšmes. Skanausime žolynų arbatą.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Senoji namų mokykla

SVARBI INFORMACIJA: Išvažiuojamoji paslauga teikiama tik Panevėžio rajone. Programos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi krašto kultūros istorija, iškiliomis asmenybėmis, kilusiomis
iš Panevėžio krašto, lietuvių vaikų literatūros pradininkais, Švietimo istorija. Supažindinti su G. Petkevičaitės-Bitės visuomenine veikla – daraktoriavimu spaudos draudimo laikotarpiu, Puziniškyje organizuotais mokymo kursais vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Padėti mokiniams įgyti kultūrinio sąmoningumo žinių, ugdyti socialinio ugdymo gebėjimus, nuostatas, reikalingas suprasti, priimti, gerbti ir dalyvauti perduodant kultūrines vertybes, plėtoti savo kultūrinės raiškos gabumus. Programos uždaviniai: • padėti vaikams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo krašto kultūrą, papročius, tradicijas; • ugdyti kūrybines galias, iniciatyvumo, pažinimo, komunikavimo kompetencijas; • pažinti ir išbandyti kultūrinės raiškos galimybes. Programos rezultatai: edukacinės programos dalyviai susipažįsta su muziejaus istorija, įgyja žinių, padedančių suprasti, kaip gyvena žmonės, kaip jų gyvenimas keičiasi, koks ryšys yra tarp tarp praeities, dabarties ir ateities; išsiugdo gebėjimus, kurių reikia pažįstant pasaulį, jį tiriant. Programos pradžioje edukacinės programos dalyviai supažindinami su Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu, knygnešyste, G. Petkevičaitės- Bitės indėliu gelbėjant lietuviškąją spaudą, pasakojama apie dvare įrengtą knygų slėptuvę, supažindinama su tuometinio mokymosi ypatumais, sunkumais ir problemomis. Po pasakojimo pereinama prie praktinių edukacinių pamokų. I pamoka „Senoviško sąsiuvinio – tetradkos gamyba“ Anuomet sąsiuvinis buvo vadinamas „tetradka“. Baltas popierius tada buvo didelė prabanga, todėl rašymui naudojo patį paprasčiausią vyniojimo popierių. Jį susiūdavo vilnoniais arba lininiais verptais siūlais, kad lapai neišbyrėtų. Vaikams išdalinami lapai sąsiuvinio ruošiniai su G. Petkevičaitės-Bitės atvaizdu, siūlai, adatos.
Rodomi įrašai: 81 - 90329