DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Lėlių teatras

Spektaklis "Batuotas katinas"

Spektaklis „Batuotas katinas“ (režisuotas pagal Brolių Grimų pasaką) vaidinamas Tauragės savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus "Batuoto
katino" lėlių teatre. Brolių Grimų pasakose labiausiai akcentuojamas darbštumas, įžvalgumas, protas, apsukrumas. Tuo ir pasižymi spektaklio veikėjai: batuotas katinas, piktasis burtininkas, malūnininko sūnus, karalius, princesė, sargybinis. Spektaklis kupinas fantazijos, išminties, kilnių jausmų – svarbiausių vertybių, kurios visada traukė ir trauks skaitytoją ir žiūrovą. Nesudėtingas pasakų veikėjų būdas leidžia vaikams nesunkiai skirti gėrį ir blogį, apmąstyti personažų klaidas, suvokti nesėkmių – sėkmių, skausmo – džiaugsmo, baimės – drąsos priežastis, palyginti lengvai veikia vaiko protą ir skatina tobulėti pačiam. Gyvenime vyksta nuolatinė gėrio ir blogio kova, o šioje erdvėje fiziškai, protiškai, dvasiškai vystosi kiekviena visuomenės karta.
Lėlių teatras

Lėlių teatro vaidinimas „Istorija iš močiutės šėpukės“

Edukacinė programa „Lėlių teatro vaidinimas „Istorija iš močiutės šėpukės“ – skirta 1-6 klasių moksleiviams. Jos metu moksleiviai susipažins su viena seniausių lėlių teatrų formų (lenk.
šopk? – spintelė, Suvalkijoje – šėpa - spinta) – iš Lenkijos kilusiu lėlių teatru, kuriame nuo viduramžių laikų buvo vaidinami evangelijų siužetai, satyrinės buitinės intermedijos. Lietuvių kalendorinės ir šeimos šventės taip pat neapsieidavo be teatralizuotų elementų ir lėlių teatro apraiškų – ir visa tai buvo „slepiama“ močiutės šėpukėje. Sujungiant įdomią formą su istoriniais pasakojimais, gaunama vaikams labiau priimtina ir įsimenama forma. Patrauklia menine forma, per lėlių personažus ir suvaidintus siužetus vaikai įsimins Vilkaviškio krašto istoriją, svarbiausius įvykius, sužinos, kuo mūsų kraštas turtingas, kuo jis išskirtinis nuo kitų Lietuvos regionų, kokie žmonės čia gyveno, ką jie mums paliko. Po vaidinimo vyksiantys pirštininių lėlių gaminimo užsiėmimai lavins vaikų kūrybiškumą, fantaziją, mokys kruopštumo ir išmonės. Tikimasi, kad šie užsiėmimai taps ne tik artimesne pažintimi su lėlių teatru, bet ir savotiškais lėlių terapijos seansais, kurių metu atsiskleis vaiko vidinis pasaulis, vystysis kūrybinės galios.
Lėlių teatras, Kita

"Mano pasaka"- interaktyvi vitražinių lėlių teatro edukacija

Aktorius/ edukatorius jau nuo pat edukacijos pradžios kuria betarpišką ryšį su moksleiviais. Edukacijos pradžioje aktorius susipažįsta su moksleiviais, ir papasakojęs apie teatrą bei
apie aktoriaus profesijai reikalingus įgūdžius, talentus ar ypatumus, į visus moksleivius kreipiasi kaip į aktorius, teatro kūrėjus ir paprašo, jog kiekvienas moksleivis taip pat įvardintų po vieną savo talentą ar savybę, kuri, paties moksleivio manymu, būtų reikalinga jam kaip aktoriui- kūrėjui. Kuomet kiekvienas moksleivis įvardina po savo talentą ar geriausią savo savybę- tuomet moksleivius aktorius/ edukatorius suskirsto komandomis ir prasideda "Mano pasaka" kūrybinis procesas. Burtų keliu kiekvienai komandai atitenka po vieną skirtingą, visiems gerai žinomą pasaką ir kiekviena komanda pagal tą pasaką su aktoriaus/ edukatoriaus pagalba kuria personažus- vitražines lėles, kurioms turi suteikti, perduoti savo įvardintą svarbiausią talentą ar savybę- ir su jomis kuria improvizuotą mini vaidinimą (3- 5 min trukmės), kurį edukacijos pabaigoje kiekviena komanda pristato vieni kitiems. Vykdomų edukacijų metu moksleiviai, patys kurdami lėles jau nuo pat pirmos minutės, nuo lėlės eskizo sūkurimo, pasineria į kūrybinį procesą ir puikiai priima šios edukacijos žaidimo taisykles. Iš pradžių kiekvienas komandos narys kuria individualiai, savo vitražinei lėlei suteikdamas ne tik fizinį kūną, bet ir perkeldamas į ją savo, kaip žmogaus, geriausią savybę ar talentą. Moksleiviai net patys nepastebi, kaip lėlės jų rankose atgimsta- kokiu balsu jos ima kalbėti, kaip jos gali judėti, ir kaip sukūrus tokį dalyką- savo personažą- moksleivius aplanko kūrybos džiaugsmas. Na, o kiekviena komanda sukūrusi savo vitražines lėles kuria improvizuotą vaidinimą "Mano pasaka", kurį edukacijos pabaigoje pristato vieni kitiems. Pasigamintas lėles dalyviai pasilieka sau, taip skatinant kurti kitas pasakas.
Rodomi įrašai: 131 - 133133