Lėlių teatras, Etninė kultūra

Pasvale krašta sakmių į legendų suvaidinioms

Šios programos metu ekspozicijų salė tampa „lėlių teatru". Edukatorė vietine aukštaičių tarme papasakoja lankytojams sakmę ir pasiūlo patiems ją suvaidinti. Lankytojai tampa
aktoriais, režisieriais... Kūrybinei užduočiai pasitelkiamos rankinės ir lazdelinės lėlės, su kurios po vaidinimo dalyviai turi galimybės įsiamžinti!
Lėlių teatras, Etninė kultūra

Pasaka iš J. Basanavičiaus tautosakos bibliotekos „Auksaplaukis ir Auksažvaigždė“ ir pokalbis su kūrėja (Nuotolinė paslauga)

Nuotolinė pasaka iš J.Basanavičiaus tautosakos bibliotekos "Auksaplaukis ir Auksažvaigždė" yra iš j.Basanavičiaus rinkinių. Basanavičiui visą jo gyvenimą rūpėjo kelti tautinį
lietuvių sąmoningumą ir savigarbą. Todėl jis rinko pats skatino kitus rinkti lietuvių tautosaką, o ypač pasakas. Jau senai įrodyta, jog pasakų nauda ir įtaka yra didžiulė. Tai lavina vaikų vaizduotę, padeda vaikams suprasti daugelį dalykų, todėl pasaulis jiems tampa aiškesnis. Vaikų vaizduotė labai galinga, joje gimsta beprotiškiausios mintys ir idėjos.Pasakos – tai lyg vaistai,. nes turi gydomųjų galių, neversdamos mūsų daryti, būti, veikti – užtenka jų tik klausyti. Pasakose yra priemonių, padedančių pataisyti arba atkurti bet kokią prarastą sielos spyruoklę. Pasakos sukelia liūdesį, jaudulį, užuojautą, iškelia klausimų ir verčia ko nors siekti. Pasakose yra pamokymų, padedančių mums brautis per gyvenimo sunkumus“. (Pasakų tyrėja Klarisa Estes). Veikėjų skirstymas pasakose į gerus ir blogus turi taip pat nemažai ugdomųjų savybių. Vaikai skaitydami pasakas patys gali atsirinkti, kas yra geri ir blogi veikėjai, ir gali pamatyti, kas jiems nutinka. Tai padeda vaikui lengviau susidaryti įvaizdį apie tai, koks turi būti doras ir geras žmogus visuomenėje, ir leidžia apsispręsti, kokiu žmogumi geriau tapti užaugus. Bėgant metams ir pasakoms besikeičiant, jos tobulėjo ir vis geriau atlikdavo savo pagrindinį uždavinį – ugdyti jaunąją kartą. Pasakos yra tarsi kūrybiškai išreikštų taisyklių ir vertybių rinkinys. Mus supantis pasaulis yra gyvas, bet kuriuo momentu visi gali su mumis kalbėtis. Ši idėja svarbi formuojant rūpestingumo, globos, pareigos ir atsakomybės jausmą viskam, kas mus supa: žmonėms, gamtai ir netgi daiktams. PO spektaklio pokalbis su kūrėja.
Lėlių teatras

Edukacinė programa ,,Lėlė - raktas į vaiko širdį"

Dalyviams multimedijos pagalba pristatoma bibliotekos lėlių teatro ,,Padaužiukai“ istorija, sukurtos lėlės, jų valdymo technika, gamyba. ,,Pasakų namelyje“, stovuose eksponuojamos
pasakų knygos, teatrinės lėlės. Vedėja pelėdikė Bronikė kūrybiškai ir žaismingai pristato, demonstruoja ir komentuoja. Vaikai turi galimybę pasirinkti personažą, paimti lėlę į rankas, su ja susipažinti iš arčiau, pavaidinti. Po pristatymo, su teatrinėmis lėlėmis sekama pasaka - žaidimas ,,Ropė“. Praktinėje - kūrybinėje veikloje, priklausomai nuo dalyvių amžiaus, praktinėje kūrybinėje veikloje gaminamos skirtingų tipų ir sudėtingumo lėlės: 1- 2 klasių mokiniai kuria lazdelines lėles iš popieriaus; 3 - 6 klasių mokiniai - pirštukines lėles iš dirbtinio veltinio (filco). Sukurtas lėles - knygos personažus, dalyviai parsineša į mokyklą ar namus.
Dailė, Lėlių teatras

PASAKIŠKAS VAŠKO TEATRAS

Užsiėmimo "Pasakiškas vaško teatras" metu vaikai pirmiausia išvys mažą spektakliuką pagal pamokančią pasaką. Po spektaklio su vaikais bus aptariamos spektaklio sudedamosios
dalys. Pasaka, veikėjai ir scena. Toliau vaikai imsis darbo: iš vaško plokštelių metalinių formų pagalba pasigamins pasakos personažus. Dirbdami su natūraliu, kvapniu vašku vaikai lavins ne tik pirštų miklumą ir smulkiąją motoriką, bet ir kūrybingumą. Vaškas leidžia lengvai improvizuoti ir keisti personažo pavidalą. Galiausiai kiekvienas iš panaudoto kartono dėžutės pasigamins sceną. Ją dekoruos pasirinktais motyvais. Dar pasigamins plakatą ir bilietus. Baigta! Pamokanti pasaka paruošta rodyti namiškiams! Įrodyta, kad pasakos teigiamai veikia vaiko psichikos raidą. Klausantis pasakų lavinama vaizduotė, saviraiška, loginis mąstymas ir kalba. Pasakos diegia svarbias vertybes: drąsą, užuojautą, pagarbą. Jos praplečia vaiko sampratą apie supantį pasaulį, parodydamos, kad jis yra gyvas. Ši idėja svarbi formuojant empatijos, globos bei atsakomybės jausmą viskam, kas mus supa: žmonėms, gyvūnams, augalams ir pačiai gamtai. Edukacija yra paveiki, nes įtraukia visus pojūčius: pasaka - klausą, lėlių gaminimas - lytėjimą, vaškas uoslę o pats spektaklis - regą.
Lėlių teatras, Kita

Lėlių spektaklis "Stebuklingas žodis"

Spektaklis yra interaktyvus, skirtas 1-4 klasių mokiniams, apie gerus ir blogus charakterio bruožus, kurie perteikiami per lėles-gyvūnus bei apie silpnesnių skriaudimą ir patyčias.
Pagrindinis veikėjas kiškis, kurį apgavo papūga vardu Arogancija (sutrumpintai Ara). Kiškis turėjo pasirinkimą klausyti balandžio, vardu Sąžinė arba papūgos. Tačiau, atstūmęs Sąžinę, pasirinko klausyti papūgos. Pradžioje buvo smagu, jautėsi labai drąsus skriausdamas silpnesnius žvėrelius, kol nenuskriaudė mažo liūtuko, o tas viską pasakė tėčiui karaliui Liūtui, kuris sudraudė kiškį bei davė patarimą kreiptis į balandį Sąžinę. O Sąžinė, kartu su žiūrovais vaikais, jam davė stebuklinga patarimą, kaip tapti pačiu drąsiausiu pasaulyje, ištariant vieną stebuklingą žodį. Tas žodis yra ATSIPRAŠAU.
Lėlių teatras

Lėlių teatro spektaklis "Kudlius ir miško broliai“

Spektaklio siužetinį pagrindą sudaro Kauno universiteto studento Juozo Lukšos išgyvenimų, tiesos ir laisvės paieškų drama pokario metais. Pasibaigęs karas neatneša taip lauktos ramybės
ir taikos. Smulkaus ūkininko sūnus Juozas, Kauno universiteto studentas, grįžta į mokslus, naiviai tikėdamasis, kad Lietuvos šviesuoliams pavyks vienaip ar kitaip rasti išeitį ir nesusirgti „raudonuoju maru“, tačiau realybė pasirodo žiauresnė. Juozas su draugais nusprendžia nutraukti mokslus ir išeiti į mišką partizanauti, taip tikėdamasis iškovoti Lietuvai laisvę. Deja, pagrindinis spektaklio veikėjas tampa daugelio savo draugų žūties liudininku, o svajonėms apie laisvę lemta sudužti. Tragišką partizano Juozo gyvenimo istoriją pasakoja išgalvotas personažas - ištikimas Juozo draugas šuniukas Kudlius. Režisierės Agnės Sunklodaitės teigimu, šis pasirinkimas nėra atsitiktinis – šuns personažas padeda įtaigiau perteikti sceninį veiksmą mažajam žiūrovui. Spektaklio kūrėjai patraukliai ir suprantamai su vaikais kalbasi apie vieną tragiškiausių praėjusio šimtmečio laikotarpių, gvildena sudėtingas etines, moralines ir pilietines temas, tačiau nemistifikuoja istorinių įvykių ir pagrindinio personažo – partizano Juozo veiklos. Pagrindinis kūrybinės grupės tikslas - akcentuoti atminties išsaugojimo ir moralinio pasirinkimo svarbą. Spektaklis atlieka ir edukacinę funkciją – nukelia į Lietuvos pokario laikus, supažindina su tolimais, dažnai vaikams sunkiai suvokiamais įvykiais ir skatina kalbėtis apie šį laikmetį ne tik su savo šeimos nariais, bet ir spektaklio kūrėjais. Siekiant glaudesnės komunikacijos su žiūrovais ir gilesnio turinio suvokimo, edukacinių programų koordinatorė prieš vaidinimą pristato moksleiviams spektaklyje vaizduojamą istorinę situaciją ir trumpai supažindina su pagrindinio spektaklio personažo – partizano Juozo Lukšos – Daumanto biografija.
Lėlių teatras

Lėlių spektaklis vaikams „O Viešpatie, Vilnius!”

"Rūsys – šauni vieta, bandantiems slapstytis nuo gyvenimo. Jame, Mažojoje „Lėlės“ teatro scenoje, ir susitinka pora kiek „kuoktelėjusių“ pelėnų bei virtualaus pasaulio valdovas –
skaudžiai su mama susipykęs berniukas. Tai istorija apie tiesos paieškas ir būtinybę kalbėtis, apie tai, kad problemos tampa išsprendžiamos jas išsakius ir nuo jų nebėgant. O šalia vienatvės, šeimos, draugystės bei tarpusavio supratimo laukia dar viena pasakojimo linija – puikiausio pasaulyje miesto, Vilniaus! Pelėnų, pratūnojusių savąjį gyvenimą rūsyje, dėka susipažinsime su šio krašto legendomis ir pasakojimais bei susiremsime su tokiomis paslaptingomis Vilniaus būtybėmis kaip kad magų magas Tvardauskas ir Vilniaus Baziliskas...   „O Viešpatie, Vilnius!“ – tai aktoriaus ir režisieriaus Ainio Storpirščio debiutas „Lėlės“ teatro scenoje. Taip pat tai ir pirmasis meninko, kaip dramaturgijos autoriaus, bandymas. „Norėčiau, kad po šio spektaklio išėję vaikai klausinėtų tėvų apie Vilnių. Ir kad šis spektaklis jiems būtų kaip impulsas praleisti laiką kartu, kalbėtis.“ – teigia jis."
Lėlių teatras

Lėlių spektaklis vaikams „Voro vestuvės“ (Nuotolinė paslauga)

Muzikinis lėlių spektaklis „Voro vestuvės“ pagal Justino Marcinkevičiaus poemėlę - tai visiems gerai žinoma pasaka apie nedorėlį vorą Tabalai, sumaniusį Saulę pagrobti... Nuotaikingame
lėlių vaidinime veikia gausybė personažų - miško žvėrelių, vabalų ir kitų gyvių - , kuriuos sukūrė teatro Meistras, lėlių konstruktorius Martynas Lukošius. Skulptūriškų formų ir išradingos konstrukcijos lėles bei objektus valdantys aktoriai veiksmą paįvairina nuotaikingais muzikiniais numeriais, kuriems muziką parašė kompozitorius Irmantas Jankaitis. Šis teatro kūrinys - kameriškai jaukus, šmaikščios nuotaikos ir įvairių sceninių triukų kupinas vaidinimas.
Lėlių teatras, Kita

Šešėlių teatras

Šešėlis – reiškinys, su kuriuo susiduriame kasdien. Tačiau ne kasdien jį bandome prisijaukinti. Edukacijos metu mokiniai galės įsisiausti į šešėlių pasaulį – susipažinti su šešėlių
teatru, jo pagrindiniais akcentais ir atributais. Taip pat jie sužinos keletą būdų, kaip pasidaryti šešėlių teatro sceną, lėles ir figūrėles bei kitus rekvizitus. Pasitelkę paprastas priemones mokiniai galės sukurti individualias šešėlių teatro lėles. Pasigaminę lėles mokiniai taps šešėlių teatro aktoriais – pagal parengtą scenarijų vaidins šešėlių spektaklyje!
Dailė, Lėlių teatras

PASAKIŠKAS VAŠKO TEATRAS

Užsiėmimo "Pasakiškas vaško teatras" metu vaikai pirmiausia išvys mažą spektakliuką pagal pamokančią pasaką. Po spektaklio su vaikais bus aptariamos spektaklio sudedamosios
dalys. Pasaka, veikėjai ir scena. Toliau vaikai imsis darbo: iš vaško plokštelių metalinių formų pagalba pasigamins pasakos personažus. Dirbdami su natūraliu, kvapniu vašku vaikai lavins ne tik pirštų miklumą ir smulkiąją motoriką, bet ir kūrybingumą. Vaškas leidžia lengvai improvizuoti ir keisti personažo pavidalą. Galiausiai kiekvienas iš panaudoto kartono dėžutės pasigamins sceną. Ją dekoruos pasirinktais motyvais. Dar pasigamins plakatą ir bilietus. Baigta! Pamokanti pasaka paruošta rodyti namiškiams! Įrodyta, kad pasakos teigiamai veikia vaiko psichikos raidą. Klausantis pasakų lavinama vaizduotė, saviraiška, loginis mąstymas ir kalba. Pasakos diegia svarbias vertybes: drąsą, užuojautą, pagarbą. Jos praplečia vaiko sampratą apie supantį pasaulį, parodydamos, kad jis yra gyvas. Ši idėja svarbi formuojant empatijos, globos bei atsakomybės jausmą viskam, kas mus supa: žmonėms, gyvūnams, augalams ir pačiai gamtai. Edukacija yra paveiki, nes įtraukia visus pojūčius: pasaka - klausą, lėlių gaminimas - lytėjimą, vaškas uoslę o pats spektaklis - regą.
Rodomi įrašai: 21 - 30182