Kultūros paso sistema veikia, mokyklos gali vykdyti užsakymus
Literatūra, Etninė kultūra

„Pažintis su Zigmo Gėlės namais ir sugrįžimas į poeto vaikystės pasaulį“

Kultūrinę edukacinę programą „Pažintis su Zigmo Gėlės namais ir sugrįžimas į poeto vaikystės pasaulį“ sudaro trys dalys. Užsiėmimo pradžioje muziejininkė mokinius
supažindina su poeto Zigmo Gėlės namais, trumpai papasakoja apie kambarių paskirtį, pristato svarbiausius eksponatus. Edukacinis užsiėmimas vedamas Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filialo poeto Zigmo Gėlės ekspozicijų salėje. Čia mokiniai susipažįsta su įvairiais namų apyvokos daiktais, kurie buvo naudojami Šiaurės Lietuvoje XX a. pradžioje. Edukacinėje salėje mokiniai mokysis surasti senovinę skalbimo mašiną (kultuvę), lygintuvą (kočėlus), šviestuvą (balaną), išbandys juos. Susipažins su senoviniu apavu: vyžomis, naginėmis, klumpėmis, šiaudiniai, bandys vaikščioti apsiavę medines klumpes. Užsiėmimo metu visi aktyviai dalyvaus, turės galimybę ne tik pamatyti senus daiktus, sužinoti jų paskirtį, bet ir patys išmoks jais naudotis. Nauja patirtis, puikūs įspūdžiai, gerai praleistas laikas, jauki aplinka garantuojama kiekvienam. Vėliau mokiniai dalyvaus kūrybiniame procese: išdalinamos kortelės su sukarpytais Zigmo Gėlės eilėraščių tekstų žodžiais. Dėlionės principu iš turimų žodžių kurs savo eilėraščio posmą arba rašys su žąsies pluksna (pagal amžių). Pabaigoje muziejininkė perskaitys, kokį eilėraštį iš tų pačių žodžių yra sukūręs poetas Zigmas Gėlė. O rašantieji su žąsies plunksna su savimi išsineš savo parašytus tekstus. Antrąją kultūrinės edukacijos programos dalį ves meno vadovė. Kad galėtų groti, žmogus kūrė muzikos instrumentus iš paprasčiausio šiaudo, plunksnos, kelmo ar lentos. Garsais sudėliota melodija žmogaus norėta ne tik pamėgdžioti gamtos garsus, bet ir perduoti žinią, susisiekti su anapusiniu protėvių pasauliu, išreikšti liūdesį, džiaugsmą. Edukacinės programos dalyje vaikai susipažins su lietuvių liaudies instrumentais. Užsiėmimo pabaigoje kultūros renginių organizatorė mokiniams siūlys tradicinius, kuo senesnius žaidimus.
Dailė, Literatūra

Edukacinė programa „Tu gali kurti komiksus!“

Edukacinė programa „Tu gali kurti komiksus!” kviečia 4-12 klasių mokinius susipažinti su pasaulyje plačiai paplitusia, tačiau Lietuvoje mažai žinoma komiksų kultūra, jos ištakomis,
kūrimo principais, piešimo technikomis ir pritaikomumo galimybėmis. Kūrybinių dirbtuvių metu moksleiviai kurs iliustracijas klasikinės vaikų ir jaunimo literatūros motyvais.
Kultūros paveldas, Literatūra

Vilniaus bastėjos baziliskas ir kitos legendos

Tikslas – ugdyti mokinių suvokimą ir gebėjimus suprasti bei analizuoti įvairias skirtingas istorines ir žmonių vaizduotės išraiškas, kurios susijungdamos kuria Vilniaus miesto istorinės
ir kultūrinės sąmonės detales ir visumą. Skatinti susidomėjimą savojo krašto, miesto istorija bei kultūra. Uždaviniai: (1) skatinti mokinių susivokimą ir gebėjimus skirti, kas pasakojimuose tikra, išgalvota ir kas juose mums vertinga bei liudija apie įvykusią istoriją; (2) formuoti gebėjimą suvokti simbolius, perkeltines prasmes ir jų sąsajas su realiais, istorinių įvykių aspektais; (3) ugdyti mokinių supratimą, jog žmogus veikla ir jų krašto, vietovės istorija sparčiai keičiasi, pažindinant juos su dabartinių ir senovinių pastatų pavyzdžiais ir funkcijomis; (4) skatinti supratimą, kad praeitis, jos reiškiniai turi įtakos šiandienai ir suvokimui, kas mes esame; (5) ugdyti meilę ir pagarbą savajam kraštui ir jame veikusiems žmonėms. Metodai ir priemonės Kaip pagrindiniai užsiėmimo šaltiniai (priemonės) naudojamos trys Vilniaus legendos: Geležinio vilko, Vilniaus bazilisko ir užkeiktų turtų bastėjos šulinyje. Informacinio terminalo pagalba mokiniams bus pateiktos ir pademonstruotos vaizdinės priemonės. Užsiėmimo pabaigoje naudodami įvairias išraiškos priemones (modeliną, plastiliną, spalvotą popierių, dažus ir kt.) mokiniai patys kurs ir konstruos savąjį legendinį baziliską. Programai dėstyti bus naudojama: pasakojimas, skaitymas, lyginimas, informacijos siejimas, analizavimas, diskutavimas, vaizdinės medžiagos demonstravimas, savo minčių reiškimas, realaus daikto darymas, autentiškos aplinkos patyrimas, spalvų terapijos metodas. Edukacinis užsiėmimas vyks autentiškame kultūros bei istorijos objekte – Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje. Žaismingomis formomis, naudojant įvairius metodus bei žiūrint į realią Vilniaus panoramą bus prisiminta (arba naujai išgirsta) Vilniaus įkūrimo – Geležinio vilko legenda.
Lėlių teatras, Literatūra

Aš – vaškinis Drevinukas

Į Anzelmo Matučio muziejų atsikvėpti nuo darbų retkarčiais užsuka Drevinukas. Skaitydami pasaką sužinosite, kaip atsirado šis vaikų bičiulis, ką jis veikia girioje ir kaip jūs galite
jam padėti. Pažiūrėsime lėlių vaidinimą, piešime patikusį veikėją ir išsiaiškinsime, ar tarp mūsų nėra Baubų.
Literatūra, Kita

Protingi? (išvažiuojamoji edukacija)

Protmūšio pirmajame etape išrenkami komandų kapitonai (jais tampa atsakę į kapitonų atrankos klausimus). Antrajame etape kapitonai sudaro savo 4–6 žmonių komandas. Jos gauna skirtingų
spalvų korteles. Paaiškinamos žaidimo taisyklės. Trečiasis (ir ilgiausias) etapas – trys protmūšio raundai. Pateikiama teminių rimtų ir kūrybiškų, žaismingų klausimų. Atsižvelgdami į mokinių amžių ir skirtingą mokymosi patirtį, sudarėme du klausimynus: vieną 9–10 kl., kitą – 11–12 kl. mokiniams. Ketvirtasis etapas – rezultatų susumavimas, nugalėtojų ir kitų komandų apdovanojimas. Paskutinis, penktasis, etapas – edukacijos, įgytų žinių aptarimas.
Literatūra, Kita

Protų kovos

Kviečiame aktyviai mąstyti ir dalyvauti protų kovose! Tai viena smagiausių ir populiariausių pramogų ne tik suaugusiųjų tarpe, bet ir tarp vaikų. Mūsų protų kovos skirtos vaikams, kurie
nori mąstyti ir yra smalsūs. Ši veikla skatina kritinį mąstymą, komandinio darbo įgūdžius, bei sužadina norą būti pirmiems. Kaip kadaise rašė filosofas R. Dekartas „mąstau, vadinasi, esu“. Protmūšio klausimai susiję su edukaciniais žaidimais ir jų istorijomis, mokslininkais ir architektūra, galvosūkiais ir skaičiais, nuotraukomis ir muzika. Edukacijos metu aktyviai spėliosime, diskutuosime, priimsime sprendimus ir skatinsime pažinimo džiaugsmą. Mokiniai, atvykę į Proto kovų edukaciją visų pirma turės galimybę susipažinti su mūsų pažinimo erdvėje esančiais žaidimais ir jų istorijomis. Vaikai turės galimybę ne tik pažaisti, tačiau įtraukti ir savo smegenų ląsteles į veiklą. Protmūšio metu užtvirtinsime informaciją, organizuosime diskusijas apie sunkiausius klausimus ir lengvus. Vaikai po edukacijos išeis tikrai „pasikrovę“ geros energijos, žinių srauto ir atradimų!
Dailė, Literatūra

KAIP KURIAMAS CHARAKTERIS TEKSTE IR PAVEIKSLE. Integruojamos literatūros ir dailės temos

Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle. Integruota literatūros ir dailės pamoka, kūrybinis rašymas. Mokiniams pristatoma parodos „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ koncepcija,
apžiūrint eksponatus trumpai aptariami praktinio ir kultūros gyvenimo pokyčiai, Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Literatūroje klesti poezija ir eseistika, didesnės apimties prozos kūrinių apie dešimtąjį dešimtmetį ima rastis tik pastaraisiais metais. Mokiniai, analizuodami kelių šiuolaikinių romanų ištraukas, stebi, kokiais būdais kuriami veikėjų charakteriai. Vienas iš tokių būdų – dialogas, kai veikėją apibūdina jo kalba. Susiskirstę grupėmis moksleiviai gauna užduotį atkurti parodoje vaizduojamo laikmečio veikėjų pokalbį. Grupės pristato savo darbus. Pamoka baigiama refleksija.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė programa „Sek paskui pasaką“

Pasakai negresia būti nemadingai. Pasakų name išbandysite, ką reiškia pasijusti kito kailyje, pavirsti personažu persirengus jo kostiumu. Burtų keliu išsitraukę veikėjo vardą, muziejaus
lankytojai linksmai ir žaismingai susipažįsta su K. Sajos „Jei nutrauksim sliekui koją“, M. Vainilaičio „Bruknelės“, V. Žilinskaitės „Roboto ir peteliškės“, „Kelionės į Tandadriką“, „Tik niekam nesakyk“, „Ledinės fėjos“, A. Liobytės „Pasakos apie narsią Vilniaus mergelę ir galvažudį žaliabarzdį“, V. Tamulaičio „Svirplio muzikanto kelionių“, B. Mar „Princesių salos“ ir kitų įvertintų kūrinių veikėjais. Šauniausiai pristačiusieji personažą apdovanojami prizais. Pasakelionės metu muziejininkė trumpai pristato knygas ir jų autorius. Vaikai turi progą prisiminti skaitytas knygas, įsidėmėti vertas perskaitymo.
Dailė, Literatūra

Knygų skirtukų kūrimo edukacija

„Knygų skirtukų kūrimo“ edukacijoje vaikai susipažins su knygų skaitymo kultūra, knygų atsiradimo istorija ir raida, patys išmoks susikurti nuotaikingą knygų skirtuką pasirinktomis
meninės išraiškos priemonėmis. Jie galės apžiūrinėti surinktą knygų skirtukų kolekciją bei surasti savo estetinę formą savo mažam knygos draugui. Edukacijoje vaikai susipažins ne tik su naujausio dizaino knygomis bei ir mokės atskirti piešinį nuo antspaudo ar tapybos kūrinio, susipažins su įvairiais meniniais stiliais nuo fotorealizmo iki pop-arto, pop-up‘o, siurrealizmo ir kt. Išeidami iš edukacijos kiekvienas parsineš namo po išskirtinį vienetinį savo mini meno objektėlį, kuriuo galės ilgai džiaugtis skaitydami knygas. Po edukacijos vaikams yra rengiama ekskursija po biblioteką ir supažindinama su knygų buveinėmis bei pagrindinėmis knygų naudojimo taisyklėmis; žaidžiame interaktyvų žaidimą „Knygų ligoninė“.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė programa "Daiktai pasakoja"

Programos dalyviai susipažins su namų šeimininkų - Balio ir Vandos Sruogų biografija, apžiūrės memorialinius kambarius, įsimins interjero detales. Turės galimybę iš arčiau susipažinti
su garsių dailininkų paveikslais (A. Galdikas, A. Žmuidzinavičius ir kt.), autentiškais baldais (J. Prapuolenis), išgirs įdomų pasakojimą apie namo projektą (V. Zubovas), pastatymo aplinkybes. Po neilgos ekskursijos moksleiviams kortelėse pateikiami klausimai-mįslės apie muziejuje „pasislėpusius“ eksponatus. Edukacinės programos dalyvių tikslas - įminti mįslę (atspėti, koks tai eksponatas), surasti jį muzieuje ir padėti prie jo kortelę.
Rodomi įrašai: 101 - 110203