Literatūra, Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kaip atsiranda perlas?“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kaip atsiranda perlas?“ Istorijos apie perlus yra apaugusios daugybę mitų bei pasakojimų: nuo tokių, kurie teigia, jog pirmieji perlai atsirado iš
Ievos ir Adomo ašarų, iki tokių, kurie teigia, jog perlai - turintys mistinių galių, galinčių net pražudyti. Tikėti ar ne – kiekvieno individualus pasirinkimas.. Edukacinio užsiėmimo „Kaip atsiranda perlas?“ metu dalyviai sužinos ir pačius tikriausius faktus apie neįprastą perlo gimimą, jo augimą, jo namus... Visi dalyviai bus pakviesti į perlo auginimo laboratoriją. Pritaikę įgytas žinias čia galės užsiauginti savąjį perlą! Ar priimsite perlo iššūkį!?
Dailė, Literatūra

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir aš“

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir aš“ Jūra, visada žadino vaizduotę, žavėjo savo neaprėpiama didybė, gąsdino nežinomybe, viliojo gėrybių gausa ir tapo ne vieno menininko įkvėpimo šaltiniu.
Šia edukacija norime pažadinti mokiniuose kūrėjo talentą. Skatinti į daiktus pažvelgti kitaip, vaizduotės pagalba kurti ir matyti pasaulio grožį. Žengiant klaidžiais pasaulio kūrėjų takais, plėsti dalyvių akiratį, supažindinat juos ne su biologija ar istorija, bet pasitelkus biologiją ir istoriją raginti juos domėtis ir literatūra, ir daile, ir muzika. Skatint edukacijos dalyvius jungti skirtingas sritis puikiai pasitarnauja mūsų muziejaus turimos kriauklių, tropinių žuvų, Baltijos jūros ir biologinių eksponatų kolekcijos. Norėdami sujungti iš pažiūros labai skirtingus dalykus, pasitelksime pasaulio genijų sukurtais šedevrais - M.K.Čiurlionis „Jūra“ „Veneros gimimas“ , E. Hemingvėjus „Senis ir jūra“ , A.Baricco „Jūra vandenynas“ , Ž.Vernas „15 metų kapitonas“ , Andrew Stanton „Žiuviukas Nemo“ ir kt. Tai padės parodyti muziejų kaip meninių inspiracijų įkvėpimo šaltinį. Remiantis šių ir kitų kūrėjų darbais konstruojama visa edukacija. Šių autorių darbai tampa tarsi raktu į mūsų turimą ekspoziciją. Jų darbų pagalba dalyviai tyrinėja muziejaus kolekciją ir gaudami tam tikras užuominas atranda realius eksponatus,įkvėpusius garsiausius pasaulio kūrėjus. Keliaudami per pasaulinės dailės, literatūros , muzikos šedevrus dalyviai įgyja gilesnių žinių apie mūsų muziejuje saugomus eksponatus (moliuskas šukutė, tropinių jūrų žuvis klounas, Karibų jūrų žuvis Marlinas , Baltijos jūra, tropinės jūros, vandenynai ir kt.). Taip, dalyviams net nepastebint, nejučia integruojami iš pažiūros visai skirtingi dalykai (literatūra ir biologija, muzika ir istorija, dailė ir geografija). Kviečiame Jūs apsilankyti vaizduotę žadinančioje ir kitokį pasaulio matymą skatinančioje biologiniais faktais paremtoje meninėje edukacijoje.
Literatūra, Kita

Lietuviškosios tapatybės problema

Tapatybė nėra paveldima. Ji yra sąmoninga veikla ir identifikavimasis su tuo, kas mums egzistenciškai svarbiausia. Kas gi svarbiausia šių dienų lietuviui? Atsakymo galime ieškoti
lietuvių poezijoje. Ar kas nors pasikeitė nuo Maironio laikų, kai jo eilėraščių žmogus taip gražiai identifikavosi su Lietuva? Siūlome įdomią kelionę po lietuvių poezijos tekstus. Nuo 5 iki 10 stotelių. Trumpų stabtelėjimų. Nuo Maironio „Graži tu mano brangi tėvyne“ iki Aido Marčėno lyrinio herojaus, kalbančio Mėnulio Dievulio vardu: „Kur ta jūsų Tėvynė? Dykynė, / dykuma... Lietuva – pavogta“. Jei jau Lietuva pavogta, tai kelkime klausimą: ką išgyvena mūsų lietuviškoji tapatybė, XXI amžiuje tampanti problema? Žmogus dabar yra kaip niekada laisvas. Vieni dar gali išsaugoti savo tautinę tapatybę, kiti gali ją ir prarasti, tapdami pasaulio piliečiais. Ar saugus būtų žmogus, netekęs tautinės tapatybės? Mūsų parinkti tekstai turėtų įrodyti, jog nesaugus. Turėtume visi kartu nutarti, jog mūsų Lietuva, sauganti savo tautą ir lietuvius, turi galimybių būti, nes vis dar joje gimsta ir auga kūrybingi, valingi, protingi, bendrąjį interesą ir tautos garbę branginantys ir lietuviškai kalbantys žmonės. Mūsų tauta, vis labiau pasaulyje išsisklaidanti, tapatybę prarandanti, nesunyks, nieks nepavogs mūsų šalies. Tai didžioji mūsų viltis.
Literatūra, Dramos teatras

Edukacinis užsiėmimas „Būti ar nebūti“

Tai edukacinė programa apie teatrą, skirtingas režisūros ir vaidybos mokyklas, aktoriaus profesiją, garsius lietuvių režisierius, kurie daug prisidėjo populiarinant Šekspyrą Lietuvoje
ir už jos ribų. Užsiėmimo metu moksleiviams, atsižvelgiant į bendrąsias ugdymo programas, šiuolaikiškai bus pristatyta Viljamo Šekspyro kūryba. Dalyviai pamatys režisieriaus Eimunto Nekrošiaus legendinio pastatymo „Hamletas” dekoracijas, butaforiją ir kostiumus (dailininkė Nadežda Gultiajeva). Jaukioje teatrinėje aplinkoje mokiniai turės galimybę pasižiūrėti E. Nekrošiaus, O. Koršunovo spektaklių vaizdo įrašus ir suvaidinti mizanscenas iš Viljamo Šekspyro pjesės „Hamletas“. Teatrinis užsiėmimo erdvės apšvietimas išryškina šviestuvą su kybančiu dantytu disko formos pjūklu, kaustytus batus ir kitas originalias scenografijos detales. Ant įmantrios konstrukcijos kubų, palietus jų paviršių, lempų šviesoje išryškėja garsaus Hamleto monologo eilės. Pasiskirstę poromis ir trumpai parepetavę Hamleto ir Ofelijos dialogą skaito ir vaidina visi norintieji. Šį dialogą bei kitus sonetus užsiėmimo dalyviai galės skaityti originalo ir gimtąja kalba. Dvikalbis sonetų skaitymas atskleidžia vertėjų kūrybinio darbo subtilybes. ( V. Šekspyro „Hamletas“ yra įtrauktas į Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikio ugdymo planą 11(III gimnazijos) klasei.).
Literatūra, Kita

Tavo žingsniai bibliotekoje

Programos metu sieksime kūrybiškai, žaismingai ir inovatyviai jaunimui pristatyti šiuolaikinę biblioteką, supažindinsime su jos paslaugomis, mokysimės jomis naudotis savarankiškai: 1.
išbandysime informacijos fizinėje ir elektroninėje bibliotekoje paieškos galimybes; 2. aiškinsimės, kaip patogiai ir greitai galima naudotis nuotolinėmis bibliotekos paslaugomis (knygų užsakymas, rezervavimas, grąžinimo termino pratęsimas ir kt.); 3. išmėginsime naujausias technologijas (skraidykles, Xbox ir virtualius akinius, 3D technologijas, elektronikos konstruktorius ir kt.); 4. pirmieji sužinosime apie įdomiausius bibliotekoje rengiamus ir planuojamus užsiėmimus. Edukacinių užsiėmimų „Tavo žingsniai bibliotekoje“ metu jaunimas susipažins su bibliotekos struktūra, kokia tvarka sudėliotos knygos, ypatingas dėmesys skiriamas užsienio literatūros skyriui. Bus pristatytos filmų, vinilinių plokštelių kolekcijos ir inovacijų laboratorija. Supažindinama su kitomis bibliotekos paslaugomis: paskaitomis, renginiais, mokymais, parodomis. Bus vaizdžiai pristatomi knygų paieškos, užsakymo ir rezervavimo būdai, išbandoma visa tai praktiškai. Moksleiviai šio užsiėmimo metu bus suskirstyti į keletą grupių (po 4-5), kurių pagrindinė užduotis – surasti kataloge reikiamą knygą, internetiniu būdu ją užsisakyti ir savo jėgomis surasti knygas bibliotekos fonduose. Atlikus užduotį išsiaiškinsime kilusius sunkumus, juos analizuosime. Laimėjusieji rinksis tolimesnę veiklą – kitokią realybę bibliotekoje (laisvalaikį). Jaunieji skaitytojai išbandys skraidykles, Xbox ir virtualius akinius, 3D technologijas, elektronikos konstruktorius ir kt. bei plačiau sužinos apie jų pritaikomumą. Ateitis neabejotinai yra šių technologijų rankose, tereikia išmokti protingai jomis naudotis. Siekiame ugdyti moksleivių profesinį orientavimą renkantis paklausias technines informacijos ir ryšių technologijų (IRT) specialybes. Susidomėjusius būtinai pakviesime į tolimesnius technologijų mokymus.
Literatūra

Literatūrinė programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“

Programos „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“ tikslas – skatinti vaikus domėtis biblioteka ir knygomis apjungiant skaitymo procesą ir kūrybines bei pažintines veiklas. Uždaviniai: 1.
Organizuoti teatralizuotą knygos pristatymą, kurio metu patys mokiniai galės kurti knygos veikėjus arba aktyviai talkinti vaidinimo personažams. 2. Organizuoti komandinį literatūrinį žaidimą, supažindinantį su atskirų rašytojų kūryba ir biografijos faktais, pasakų personažais. 3. Organizuoti edukacinį užsiėmimą su 3D pieštuku. 4. Motyvuoti vaikus lankytis bibliotekoje, pristatant ją kaip erdvę, skirtą ne vien skaitymui, bet ir kitokių kūrybinių patirčių ugdymui. Metodai: teatralizuotas knygos pristatymas, literatūrinio žaidimo ir edukacinio užsiėmimo organizavimas. Programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“ skirta 1-4 klasių mokiniams. Ją sudaro dvi dalys: teatralizuotas knygos skaitymas arba literatūrinis žaidimas; edukacinis užsiėmimas su 3D pieštuku. 1-2 klasių mokiniams bus pristatoma dalyvių amžiaus grupei tinkanti knyga, ugdanti jų vaizduotę ir dorovines savybes. Pagal knygos tekstą bibliotekos darbuotojos arba patys dalyviai kurs vaidinimą. 3-4 klasių mokiniai žais teminį spėlionių žaidimą. Jie susipažins su atskirų autorių kūryba ir biografijos faktais, sužinos apie rašytojų gimtąsias šalis, prisimins pasakų personažus. Antroje užsiėmimo dalyje dalyviai išmoks naudotis nauja technologija 3D pieštuku: susipažins su jo veikimo principais ir galimybėmis. 1-2 klasių mokiniai kurs paveikslėlius, o 3-4 kl. mokiniai sages su savo vardo raidėmis. Programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“, siekiama ugdyti pradinukų suvokimą, jog biblioteka yra erdvė, kurioje galima ne tik skaityti knygas, bet vaidinti, žaisti, mokytis naujų dalykų ir įdomiai leisti laisvalaikį.
Literatūra

„Raudonės rezidencinė pilis“. Viktorina

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raudonės filialo Kultūros paso programa Literatūrinė-istorinė viktorina „Raudonės rezidencinės pilies paslaptys“ skatins naujai
pažvelgti į Raudonės rezidencinės pilies ir jos apylinkių spalvingą ir paslaptingą praeitį. Skirtingose Raudonės miestelio erdvėse ir Raudonės rezidencinėje pilyje veiks kūrybiniai, praktiniai užsiėmimai, įdomios veiklos, kurias ves bibliotekos, bendruomenės atstovai. Kultūros veiklų poreikis padidėjo uždarius Raudonės pagrindinę mokyklą, biblioteka perima švietėjišką-kultūrinę misiją ir ji bus skirta 5-7 klasių moksleiviams, kurie turės galimybę įdomiai veiklai, kūrybiškai leisti laiką. Šia programa bus siekiama naujai pažvelgti į Raudonės rezidencinės pilies praeitį, skatinti bendradarbiavimą tarp panašaus amžiaus jaunimo. Vykdoma programa bus įdomi augančiai kartai, kuri vėliau galės kūrybiškai pažiūrėti į praeitų amžių pasaulį. Programoje dalyvausiantis vaikai ir jaunimas siūlys savo idėjas. Ši kūrybinė viktorina suteiks galimybę vaikams ir jaunimui kokybiškai ir įdomiai praleisti laiką Raudonės rezidencinėje pilyje.
Kultūros paveldas, Literatūra

Valstybės kūrimas. Kalba ir laisvė

Ši integruota programa pradedama Lietuvos Nepriklausomybės salėje, kurioje pristatomi eksponatai - Nepriklausomybės Akto signatarų biržiečių nuotraukos, daiktai, prisiminimai, itin
įdomi Antano Smetonos biusto istorija, sąsajos su Biržais. Skaidrės padeda atskleisti A. Smetonos, A. Petrulio, J. Šerno lietuvybės idėjas, pagrindinius raštus. Akcentuojami įdomūs faktai ( kas sugalvojo žodį „Nepriklausomybė", kodėl reikia melstis lietuviškai ir kt.).Trumpai pristatoma lietuvių kalbos kitimo, norminimo istorija, J.Jablonskio naujadarai. 9-10 klasių mokiniai kuria mokyklos reklamą, naudodamiesi senovinių žodžių žodynėliu, diskutuoja apie lietuvių kalbos draudimą, grupėmis sudeda dėliones ( muziejaus eksponatai ) Ir jas komentuoja, suranda tą eksponatą salėje. 11-12 klasių mokiniai , naudodamiesi senovinių žodžių žodynėliu, kuria meilės laišką, padėką , sako trumpą viešą sveikinimo kalbą Nepriklausomybės atkūrimo, kalbos laisvės atgavimo tema, pratęsdami pasiūlytą pradžią, kurią gauna burtų keliu. Antra dalis - salėje „Lietuva - carinės Rusijos sudėtyje". 9-10 klasių mokiniai suranda artefaktus, eksponatus, susijusius su spaudos draudimu ir juos komentuoja ( J.Bielinio portretas, kapas, sodyba, knygos, laikraščiai ir kt.), iš pateiktų daiktų atrenka, kaip buvo gabenamos ar kur slepiamos knygos, pabaigoje perskaitomas pasižadėjimas vartoti tik lietuviškus žodžius.11 - 12 klasių mokiniai dalyvauja simuliacijoje - patikrinimas caro muitinėje, pokalbis su žandarais, atlieka pateiktų kainų analizę. Pabaigoje kuriama priesaika vartoti tik lietuviškus žodžius.
Literatūra, Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Pingvinai. Kuo mes panašūs?“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Pingvinai. Kuo mes panašūs?“ Edukacijos metu dalyviai sužinos koks gyvūnas yra pingvinas. Išgirs ar pingvinai gyvena tik Antarktidoje? Ar gali
pingvinai susidraugauti su baltosiomis meškomis? Dažnai girdime lankytojus sakant: – jie visi vienodi! Ar tai tiesa? Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai išmoks nustatyti pingvino rūšį, sužinos kuo minta šie neskraidantys paukščiai, su kokiomis grėsmėmis susiduria gamtoje ir kaip mes, žmonės, jiems galime padėti.
Kultūros paveldas, Literatūra

Vincas Kudirka ir knygnešių epocha

Edukacinio užsiėmimo ,,Vincas Kudirka ir knygnešių epocha“ metu mokiniai susipažins su unikaliu, analogų pasaulyje neturinčiu knygnešystės reiškiniu, žymiausiais knygnešiais, jiems
grėsusiais pavojais ir indėliu į lietuvių kalbos išlikimą. Užsiėmimo metu bus atskleidžiama ir vieno ryškiausių tautinio atgimimo veikėjų Vinco Kudirkos asmenybė, jo veikla, biografijos detalės, charakterio savybės, nenuilstančios pastangos vardan lietuvių tautos gyvavimo ir laisvės. Edukatoriaus pasakojimą papildys trumpametražis filmas apie Vincą Kudirką. Vėliau dalyviai bus kviečiami pasitikrinti įgytas žinias žaidžiant interaktyvų žaidimą ,,Knygnešiai ir žandarai“. Pasidaliję į grupes, naudodamiesi mobiliaisiais telefonais ir QR kodus nuskaitančia programėle, mokiniai nuskaitys QR kodus ir atvers užduotis. Atliekant užduotį po užduoties galiausiai bus surandami muziejuje paslėpti ,,Varpo“ numeriai.
Rodomi įrašai: 201 - 210211