DĖMESIO! Sausio mėnesį vyks sistemos atnaujinimo darbai. Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, neformalaus vaikų švietimo renginiai stabdomi.
Literatūra

Pamoka su muziejininku

Kartais naujų formų paieškos įprastoms pamokoms gali atrodyti kaip nemenkas iššūkis. Ką daryti, kad jos būtų įdomios, naudingos ir nenuobodžios? Mes Jums siūlome PAMOKĄ SU MUZIEJININKU,
kuris rašytojo gyvenimą ir kūrybą žino iki smulkiausių detalių. Išgirsti įdomių ir negirdėtų faktų, pamatyti muziejų eksponatų, susipažinti su MAIRONIU, JUOZU GRUŠU, BALIU SRUOGA, JUOZU TUMU-VAIŽGANTU, SALOMĖJA NĖRIMI artimiau, galite mūsų pamokose, vykstančiose ne klasėse, o muziejų erdvėse. Muziejininkai pasiruošę 45 minučių pasakojimą, kurį pagyvina vaizdinė medžiaga ir išskirtinė galimybė pamatyti muziejaus eksponatus, o tada – pokalbis su smalsaujančiais moksleiviais. Bus tikrai smagu – nepraleiskite unikalios progos!
Kultūros paveldas, Literatūra

Kontrabanda, nešusi šviesą (įdomiai apie spaudos draudimo metus)

Užsiėmimas vyksta ekspozicinėse salėse, kurios atliepia Lietuvos istorijos laikmetį, kai priklausė mūsų šalis carinės Rusijos imperijai. Imituojamas muitinės punkto praėjimas, dokumentų
patikra, "graždanka" rašyti raštai, dokumentai. Pasakojimas tęsiamas prie žemėlapio, kuriame matyti tuokart buvusios dvi Lietuvos - Mažoji ir Didžioji. Akivaizdi ir įtakinga Mažosios Lietuvos reikšmė gabenant lietuviškas knygas, leidinius Didžiosios Lietuvos žmonių kultūrai, išsilavinimui saugoti, plėsti, neapleisti. Spaudos draudimo laikas truko keturiasdešimt metų, tačiau baigėsi lietuvių tautinio atgimimo pergalės diena, kai 1904 m. laimėta kova dėl tradicinio lietuviško rašto grąžinimo. Pristatomos asmenybės - knygnešys Jurgis Bielinis, inžinierius, vertėjas, visuomenės veikėjas Antanas Macijauskas bei kiti žmonės, kurie dirbo valstybės ir tautos labui. O kitoje užsiėmimo dalyje pristatomas ir kitas įdomus aspektas, kuris nėra labai žinomas, tai asmens dokumentų - pasų - atsiradimo istorija. Dar XX a. pirmoje pusėje pasų neturėjo dauguma šalies gyventojų, ypač gyvenusių kaimuose.
Dailė, Literatūra

Edukacija „Pasakų smiltys“

Edukacijos „Pasakų smiltys“ tikslas – interaktyviu būdu supažindinti mokinius su kūrybiška literatūros interpretacija. Mokiniai turi galimybę kurti meninį literatūros kūrinio vaizdą –
taip ne tik įprasminamas tekstas, bet tuo pačiu ugdomas mokinių kūrybiškumas, originalaus mąstymo gebėjimai. Užsiėmimas skatina mokinius domėtis literatūra, dailės menu ir jų sintezės galimybėmis Edukacijos pradžioje mokiniai kartu su edukaciją vedančiu specialistu susipažįsta su literatūros kūriniu ar jo ištrauka. Po to mokiniai kuria erdvines teksto iliustracijas – spalvoto smėlio paveikslus, juos aptaria, suteikia pavadinimus. Po užsiėmimo darbai eksponuojami Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų erdvėje.
Literatūra, Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kaip atsiranda perlas?“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kaip atsiranda perlas?“ Istorijos apie perlus yra apaugusios daugybę mitų bei pasakojimų: nuo tokių, kurie teigia, jog pirmieji perlai atsirado iš
Ievos ir Adomo ašarų, iki tokių, kurie teigia, jog perlai - turintys mistinių galių, galinčių net pražudyti. Tikėti ar ne – kiekvieno individualus pasirinkimas.. Edukacinio užsiėmimo „Kaip atsiranda perlas?“ metu dalyviai sužinos ir pačius tikriausius faktus apie neįprastą perlo gimimą, jo augimą, jo namus... Visi dalyviai bus pakviesti į perlo auginimo laboratoriją. Pritaikę įgytas žinias čia galės užsiauginti savąjį perlą! Ar priimsite perlo iššūkį!?
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir Lietuva“

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir Lietuva“ Tai užduočių, nuorodų ir įvairiausių užuominų pagrindu sukurtas edukacinis užsimėmimas su virtualiais gidais po muziejaus istorines ekspozicijas.
Užsiėmimo tikslas - Lietuvos kaip jūrinės valstybės pažinimas. Pažinimas skatinamas trimis aspektais, per EKONOMIKĄ, POLITIKĄ, KULTŪRĄ. Specialiai šiam edukaciniam žaidimui atrinkti eksponatai tampa priemone kuri padeda dalyviams lengviau suprasti kokią įtaką jūra turėjo visam Lietuvos krašto vystymuisi, kokia ji buvo svarbi ne tik ekonomine bet ir politine ir kultūrine prasme. programa sukonstruota taip, kad būtų tinkama ir patraukli atskiroms amžiaus, charakterio ir pajėgumų grupėms. Labiau orientuojamas ne į grupės, o individo poreikius. 3 skirtingo tipo gidai atliepia skirtingus edukacijos dalyvių poreikius bei gebėjimus priimti ir sovokti informaciją. Lietuvoje gerai žinomų menininkų (V.V. Lansbergis, J. Tertelis, L.Degėsis) sukurti ir įrašyti, tekstai kviečia dalyvius į kelionę po muziejaus istorines ekspozicijas. „Kelionės“ dalyviai kviečiami tyrinėti muziejaus istorines ekspozicijas, atlikti gidų pateiktas užduotis ir tokiu žaidybiniu būdu, praplėsti savo istorijos ir krašto pažinimo ribas. Šio edukacinio užsiėmimo uždavinys, neįkyriai, nenuobodžiai ir žaismingai pateikti jūros, kaip Lietuvos gyvybinė arterijos reikalingumą ir prasmingumą. Jūrą lietuviui turėtų būti brangi ir saugotina kaip ekonominio, politinio ir kultūrinio klestėjimo garantas.
Literatūra

Literatūrinė programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“

Programos „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“ tikslas – skatinti vaikus domėtis biblioteka ir knygomis apjungiant skaitymo procesą ir kūrybines bei pažintines veiklas. Uždaviniai: 1.
Organizuoti teatralizuotą knygos pristatymą, kurio metu patys mokiniai galės kurti knygos veikėjus arba aktyviai talkinti vaidinimo personažams. 2. Organizuoti komandinį literatūrinį žaidimą, supažindinantį su atskirų rašytojų kūryba ir biografijos faktais, pasakų personažais. 3. Organizuoti edukacinį užsiėmimą su 3D pieštuku. 4. Motyvuoti vaikus lankytis bibliotekoje, pristatant ją kaip erdvę, skirtą ne vien skaitymui, bet ir kitokių kūrybinių patirčių ugdymui. Metodai: teatralizuotas knygos pristatymas, literatūrinio žaidimo ir edukacinio užsiėmimo organizavimas. Programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“ skirta 1-4 klasių mokiniams. Ją sudaro dvi dalys: teatralizuotas knygos skaitymas arba literatūrinis žaidimas; edukacinis užsiėmimas su 3D pieštuku. 1-2 klasių mokiniams bus pristatoma dalyvių amžiaus grupei tinkanti knyga, ugdanti jų vaizduotę ir dorovines savybes. Pagal knygos tekstą bibliotekos darbuotojos arba patys dalyviai kurs vaidinimą. 3-4 klasių mokiniai žais teminį spėlionių žaidimą. Jie susipažins su atskirų autorių kūryba ir biografijos faktais, sužinos apie rašytojų gimtąsias šalis, prisimins pasakų personažus. Antroje užsiėmimo dalyje dalyviai išmoks naudotis nauja technologija 3D pieštuku: susipažins su jo veikimo principais ir galimybėmis. 1-2 klasių mokiniai kurs paveikslėlius, o 3-4 kl. mokiniai sages su savo vardo raidėmis. Programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“, siekiama ugdyti pradinukų suvokimą, jog biblioteka yra erdvė, kurioje galima ne tik skaityti knygas, bet vaidinti, žaisti, mokytis naujų dalykų ir įdomiai leisti laisvalaikį.
Literatūra, Etninė kultūra

Atgyjanti Katyčių miestelio legenda

Istorijos metraščiuose Katyčiai ( Šilutės rajonas) minimi nuo XV a. Pasak legendos Katyčių apylinkėse siautėjęs maras ištuštino kaimą. Naujai atsikėlę žmonės rado kaimą, kuriame nebuvo
nė gyvos dvasios. Jie klaidžiojo apžiūrinėdami namus ir rado katę su šešiais katyčiais, iš čia ir kilo Katyčių pavadinimas. Pasinaudojant šios legendos personažais, pristatomas Katyčių miestelis. Pasipuošusi gražiais kačių kostiumais, legendinė šeimyna pasitinka dalyvius miestelio aikštėje ir šiltuoju metų sezonu pakviečia į savo kiemelį, o šaltuoju laikotarpiu - veiksmas vyksta salėje. Katė mama supažindina moksleivius su Katyčių miesteliu, mažieji katinėliai per savo koncertinę programėlę perteikia eilėraštukus, daineles linksmus pasakojimus, kokie gali nutikti kačių gyvenime. Mama katė turi savo klausimyną ir patikrina moksleivių žinias apie šios rūšies gyvūnėlius. Vėliau moksleiviams leidžiama pasirinkti ar nori žaisti kačiukų žaidimus, ar užsiimti karpinių karpymu. Karpymo tema "Katytė". Renginio pabaigoje katytė Murkė vaišina visus blindžių (gluosnio kačiukų) arbata.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė programa „Vaižganto portretas: tekstų mozaika“

Edukacinės programos „Vaižganto portretas: tekstų mozaika“ pradžioje moksleiviai bus supažindinti su Kaune esančiu Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniu butu-muziejumi, kuriame rašytojas
praleido paskutiniuosius labai kūrybingus savo 13 gyvenimo metų. Išskirtinį dėmesį kreipsime į J. Tumo-Vaižganto gyvenimo ir kūrybos esmines vertybes. Antroje dalyje skaitysime ir analizuosime Vaižganto kūrybos tekstus, prisiminsime jo veiklą ir pasiekimus, dar ir šiandien aktualumo nepraradusias mintis, ieškosime atsakymų į jo nuolat iškeliamus klausimus apie gyvenimo prasmę, laimę, meilę. Interpretuodami rašytojo tekstų mozaiką, pažinsime patį rašytoją – lietuvių literatūros klasiką, žurnalistą, dvasininką, Lietuvos Nepriklausomybės kūrėją, kurio vertybės yra aktualios ir šiandien.
Literatūra

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Vandens gyvenimo linija“

Visas edukacinis užsiėmimas „Vandens gyvenimo linija“ sukonstruotas kaip meninė instaliacija. Garsinio ir tekstinio pasakojimo centre Baltijos jūros ruoniai – didžiausi mūsų regione
gyvenantys jūrų gyvūnai, kurie kuria mūsų regiono unikalumą ir savitą ekosistemą. Dalyviai kviečiami į bendrą dialogo erdvę, kuri atskleidžia šių gyvūnų kasdienybę, patirtis ir savijautą. Į meninį dialogą, kuris skatina išgirsti tiek mums, tiek ruoniams aktualias ekologijos, taršos ir išlikimo temas, kviečia permąstyti asmeninį santykį su mus supančia aplinka.
Literatūra, Kita

EGODOKUMENTAI: lobių skrynia, kuri pradeda atsiverti

EGODOKUMENTAI: lobių skrynia, kuri pradeda atsiverti Egodokumentai suprantami kaip autobiografinė raštija pirmuoju asmeniu. Jos ryškiausi žanrai yra dienoraščiai, atsiminimai, laiškai,
atminimų albumai, o senojoje Lietuvoje – dar ir silva rerum tipo knygos. Renginio metu bus aptariama, kas yra egodokumentai, bus rodomi asmeninių raštų pavyzdžiai, pateikiamos interneto svetainių, kuriose galima jų pamatyti ir juos paskelbti, nuorodos. Su mokiniais diskutuosime apie asmeninių raštų svarbą ne tik jų artimiesiems, bet ir apie dokumentų istorinę išliekamąją vertę: jie yra svarbūs šalies, giminės ir šeimos istorijos liudijimai. Edukacijos dalyviai galės patys sukurti savo egodokumentą: apie savo interesus, asmenines patirtis ir visa, kas jiems tuo metu rūpi, neatmetant ir savo džiaugsmų, rūpesčių, net tą akimirką užvaldžiusių emocijų. Renginio trukmė – 45 min Rekomenduojama 10, 11, 12 klasių mokiniams.
Rodomi įrašai: 201 - 210216