Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė programa „Vaižganto portretas: tekstų mozaika“

Edukacinės programos „Vaižganto portretas: tekstų mozaika“ pradžioje moksleiviai bus supažindinti su Kaune esančiu Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniu butu-muziejumi, kuriame rašytojas
praleido paskutiniuosius labai kūrybingus savo 13 gyvenimo metų. Išskirtinį dėmesį kreipsime į J. Tumo-Vaižganto gyvenimo ir kūrybos esmines vertybes. Antroje dalyje skaitysime ir analizuosime Vaižganto kūrybos tekstus, prisiminsime jo veiklą ir pasiekimus, dar ir šiandien aktualumo nepraradusias mintis, ieškosime atsakymų į jo nuolat iškeliamus klausimus apie gyvenimo prasmę, laimę, meilę. Interpretuodami rašytojo tekstų mozaiką, pažinsime patį rašytoją – lietuvių literatūros klasiką, žurnalistą, dvasininką, Lietuvos Nepriklausomybės kūrėją, kurio vertybės yra aktualios ir šiandien.
Literatūra, Kita

Lietuvybės terapija

Programos metu apjungsime du svarbiausius elementus – laisvę ir kalbą. Leisimės į lietuviškumo paieškas, aptarsime lietuvių kalbos, rašto ir laisvės svarbą. Prisiliesime prie istorijos
aptariant knygnešių ir daraktorių vaidmenį. Programos metu dalyviai patys pajaus ką reiškia mokytis slaptoje mokykloje, rašyti žąsų plunksnomis ir stengsis nepakliūti į žandarų akiratį.
Literatūra

Pamoka su muziejininku

Kartais naujų formų paieškos įprastoms pamokoms gali atrodyti kaip nemenkas iššūkis. Ką daryti, kad jos būtų įdomios, naudingos ir nenuobodžios? Mes Jums siūlome PAMOKĄ SU MUZIEJININKU,
kuris rašytojo gyvenimą ir kūrybą žino iki smulkiausių detalių. Išgirsti įdomių ir negirdėtų faktų, pamatyti muziejų eksponatų, susipažinti su MAIRONIU, JUOZU GRUŠU, BALIU SRUOGA, JUOZU TUMU-VAIŽGANTU, SALOMĖJA NĖRIMI artimiau, galite mūsų pamokose, vykstančiose ne klasėse, o muziejų erdvėse. Muziejininkai pasiruošę 45 minučių pasakojimą, kurį pagyvina vaizdinė medžiaga ir išskirtinė galimybė pamatyti muziejaus eksponatus, o tada – pokalbis su smalsaujančiais moksleiviais. Bus tikrai smagu – nepraleiskite unikalios progos!
Kultūros paveldas, Literatūra

Atradimai „Pavasario balsuose“

Jei mokykloje tyrinėjote poeto Jono Mačiulio-Maironio eilėraščius „Lietuva brangi“, „Trakų pilis“ ar „Pavasaris“ ir norėtumėte susipažinti su Maironio kūryba išsamiau, ši edukacinė
programa kaip tik Jums! Edukacinė programa „Atradimai „Pavasario balsuose“ skirta vyresniųjų klasių (10–12 kl.) moksleiviams, norintiems apie Jono Mačiulio-Maironio svarbiausią literatūrinį palikimą – eilėraščių rinktinę „Pavasario balsai“ sužinoti naujų, dar negirdėtų faktų: aiškinsimės, kiek šio poezijos rinkinio leidimų išėjo poetui gyvam esant, kuris iš jų buvo sutiktas ir vertintas šiek tiek kritiškai, kokiais eilėraščiais nauji leidimai buvo papildomi, minėsime antrojo „Pavasario balsų“ leidimo „dingimo“ mįslę, sužinosime, kokiems asmenims poetas dedikavo savo eilėraščius ir kaip šie asmenys yra susiję su paties Maironio gyvenimu, bei daug daug kitų įdomių dalykų!.. Negana to, šioje edukacinėje programoje moksleiviai turės galimybę patyrinėti ir praktiškai palyginti, kaip įvairiuose leidimuose kito patys eilėraščiai, kaip jie buvo redaguojami. Po trumpos ekskursijos memorialiniame Maironio bute, moksleiviai edukacinėje klasėje bus skirstomi į komandas, joms išdalinamos kortelės, kuriose pateikta vaizdinė ir tekstinė informacija, susijusi su Maironio „Pavasario balsais“. Kiekvienai grupei tenka vis kita poezijos rinkinio tema. Užduotis – ne tik suvokti, kaip kiekviena atskira kortelė yra susijusi su šia poezijos rinktine, bet ir atrasti tarpusavio sąsajas. Užduotis – savo atradimus „Pavasario balsuose“ pristatyti kitoms komandoms ir taip drauge su ekskursijų vadovu susipažinti su poezijos rinkinio paslaptimis.
Dailė, Literatūra

Edukacinė programa "Karalius pamiršo raidyną"

„Karalius pamiršo raidyną“ – taip vadinasi poetės Violetos Palčinskaitės eilėraščių, supažindinančių su abėcėle, knyga. Knygeles - abėcėles vaikams poetai rašė nuo seniausių laikų.
Edukacinės programos metu pristatoma ir apibūdinama rašto ir alfabeto reikšmė žmogaus gyvenime, magnetinėje lentoje ir ekrane rodomi jo pavyzdžiai nuo seniausių laikų iki dabar. Skaitomi skirtingomis raidėmis prasidedantys eilėraščių posmai, rodomi ir komentuojami pirmosios, išdidintos raidės paveikslėliai, demonstruojami rašytojo P. Cvirkos ranka piešti inicialai, pasakojama jų atsiradimo istorija. Kaligrafijos žinias užtvirtiname praktiškai mūsų kūrybinėse dirbtuvėse su savo atsineštomis priemonėmis (kartonu, plastilinu, karoliukais...): 1) kuriame individualaus raidės paveikslo eskizą ant kartono; 2) pieštuku nupieštos raidės kontūrus užpildome plastilinu; 3) puošiame savo raidę įvairiomis detalėmis ar sužinotu dantiraščio būdu (išbadant, išbraižant). Papildoma užduotis – demonstruodami savo kaligrafinį paveikslą bendraklasiams, perskaitome savo raide prasidedantį eilėraščio posmą. Sukabiname visus ant stendo bendrai parodai, nufotografuojame. Pasiūloma raidžių parodą pasikabinti klasėje, vėliau - namuose. Papildoma vaizdinė medžiaga: V. Palčinskaitė. Karalius pamiršo raidyną. V., Alma litera, 2007. M. Vainilaitis. Abėcėlė. V., Žara, 2000. Žurnalo „Laimiukas“ leidinys „Lietuviais esame mes gimę“ I, 2012. Z. Gaižauskaitė. „Linksmoji abėcėlė“. P. Cvirkos pieštų raidžių kopijos (muziejaus fondų eksponatai). Tikslas – supažindinti programos dalyvius su rašto atsiradimo ir vystymosi istorija, jo svarba žmonijos civilizacijos pasiekimams, mokyti kaligrafiškai rašyti. Uždaviniai: praplėsti istorijos, kultūros, literatūros ir žinias; padėti suprasti, kas yra "alfabetas", „piktograma“, „hieroglifas“, „inicialai"; žaidimo forma lavinti žinių įsisavinimą ir pritaikymą kūrybinėse užduotyse. Metodai: pasakojimas, informacijos demonstravimas ekrane, diskusija, skaitymo, rašymo ir kūrybinės užduotys.
Kultūros paveldas, Literatūra

Kontrabanda, nešusi šviesą (įdomiai apie spaudos draudimo metus)

Užsiėmimas vyksta ekspozicinėse salėse, kurios atliepia Lietuvos istorijos laikmetį, kai priklausė mūsų šalis carinės Rusijos imperijai. Imituojamas muitinės punkto praėjimas, dokumentų
patikra, "graždanka" rašyti raštai, dokumentai. Pasakojimas tęsiamas prie žemėlapio, kuriame matyti tuokart buvusios dvi Lietuvos - Mažoji ir Didžioji. Akivaizdi ir įtakinga Mažosios Lietuvos reikšmė gabenant lietuviškas knygas, leidinius Didžiosios Lietuvos žmonių kultūrai, išsilavinimui saugoti, plėsti, neapleisti. Spaudos draudimo laikas truko keturiasdešimt metų, tačiau baigėsi lietuvių tautinio atgimimo pergalės diena, kai 1904 m. laimėta kova dėl tradicinio lietuviško rašto grąžinimo. Pristatomos asmenybės - knygnešys Jurgis Bielinis, inžinierius, vertėjas, visuomenės veikėjas Antanas Macijauskas bei kiti žmonės, kurie dirbo valstybės ir tautos labui. O kitoje užsiėmimo dalyje pristatomas ir kitas įdomus aspektas, kuris nėra labai žinomas, tai asmens dokumentų - pasų - atsiradimo istorija. Dar XX a. pirmoje pusėje pasų neturėjo dauguma šalies gyventojų, ypač gyvenusių kaimuose.
Literatūra, Dramos teatras

Edukacinis užsiėmimas „Būti ar nebūti“

Tai edukacinė programa apie teatrą, skirtingas režisūros ir vaidybos mokyklas, aktoriaus profesiją, garsius lietuvių režisierius, kurie daug prisidėjo populiarinant Šekspyrą Lietuvoje
ir už jos ribų. Užsiėmimo metu moksleiviams, atsižvelgiant į bendrąsias ugdymo programas, šiuolaikiškai bus pristatyta Viljamo Šekspyro kūryba. Dalyviai pamatys režisieriaus Eimunto Nekrošiaus legendinio pastatymo „Hamletas” dekoracijas, butaforiją ir kostiumus (dailininkė Nadežda Gultiajeva). Jaukioje teatrinėje aplinkoje mokiniai turės galimybę pasižiūrėti E. Nekrošiaus, O. Koršunovo spektaklių vaizdo įrašus ir suvaidinti mizanscenas iš Viljamo Šekspyro pjesės „Hamletas“. Teatrinis užsiėmimo erdvės apšvietimas išryškina šviestuvą su kybančiu dantytu disko formos pjūklu, kaustytus batus ir kitas originalias scenografijos detales. Ant įmantrios konstrukcijos kubų, palietus jų paviršių, lempų šviesoje išryškėja garsaus Hamleto monologo eilės. Pasiskirstę poromis ir trumpai parepetavę Hamleto ir Ofelijos dialogą skaito ir vaidina visi norintieji. Šį dialogą bei kitus sonetus užsiėmimo dalyviai galės skaityti originalo ir gimtąja kalba. Dvikalbis sonetų skaitymas atskleidžia vertėjų kūrybinio darbo subtilybes. ( V. Šekspyro „Hamletas“ yra įtrauktas į Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikio ugdymo planą 11(III gimnazijos) klasei.).
Dailė, Literatūra

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir aš“

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir aš“ Jūra, visada žadino vaizduotę, žavėjo savo neaprėpiama didybė, gąsdino nežinomybe, viliojo gėrybių gausa ir tapo ne vieno menininko įkvėpimo šaltiniu.
Šia edukacija norime pažadinti mokiniuose kūrėjo talentą. Skatinti į daiktus pažvelgti kitaip, vaizduotės pagalba kurti ir matyti pasaulio grožį. Žengiant klaidžiais pasaulio kūrėjų takais, plėsti dalyvių akiratį, supažindinat juos ne su biologija ar istorija, bet pasitelkus biologiją ir istoriją raginti juos domėtis ir literatūra, ir daile, ir muzika. Skatint edukacijos dalyvius jungti skirtingas sritis puikiai pasitarnauja mūsų muziejaus turimos kriauklių, tropinių žuvų, Baltijos jūros ir biologinių eksponatų kolekcijos. Norėdami sujungti iš pažiūros labai skirtingus dalykus, pasitelksime pasaulio genijų sukurtais šedevrais - M.K.Čiurlionis „Jūra“ „Veneros gimimas“ , E. Hemingvėjus „Senis ir jūra“ , A.Baricco „Jūra vandenynas“ , Ž.Vernas „15 metų kapitonas“ , Andrew Stanton „Žiuviukas Nemo“ ir kt. Tai padės parodyti muziejų kaip meninių inspiracijų įkvėpimo šaltinį. Remiantis šių ir kitų kūrėjų darbais konstruojama visa edukacija. Šių autorių darbai tampa tarsi raktu į mūsų turimą ekspoziciją. Jų darbų pagalba dalyviai tyrinėja muziejaus kolekciją ir gaudami tam tikras užuominas atranda realius eksponatus,įkvėpusius garsiausius pasaulio kūrėjus. Keliaudami per pasaulinės dailės, literatūros , muzikos šedevrus dalyviai įgyja gilesnių žinių apie mūsų muziejuje saugomus eksponatus (moliuskas šukutė, tropinių jūrų žuvis klounas, Karibų jūrų žuvis Marlinas , Baltijos jūra, tropinės jūros, vandenynai ir kt.). Taip, dalyviams net nepastebint, nejučia integruojami iš pažiūros visai skirtingi dalykai (literatūra ir biologija, muzika ir istorija, dailė ir geografija). Kviečiame Jūs apsilankyti vaizduotę žadinančioje ir kitokį pasaulio matymą skatinančioje biologiniais faktais paremtoje meninėje edukacijoje.
Literatūra

Literatūrinė programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“

Programos „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“ tikslas – skatinti vaikus domėtis biblioteka ir knygomis apjungiant skaitymo procesą ir kūrybines bei pažintines veiklas. Uždaviniai: 1.
Organizuoti teatralizuotą knygos pristatymą, kurio metu patys mokiniai galės kurti knygos veikėjus arba aktyviai talkinti vaidinimo personažams. 2. Organizuoti komandinį literatūrinį žaidimą, supažindinantį su atskirų rašytojų kūryba ir biografijos faktais, pasakų personažais. 3. Organizuoti edukacinį užsiėmimą su 3D pieštuku. 4. Motyvuoti vaikus lankytis bibliotekoje, pristatant ją kaip erdvę, skirtą ne vien skaitymui, bet ir kitokių kūrybinių patirčių ugdymui. Metodai: teatralizuotas knygos pristatymas, literatūrinio žaidimo ir edukacinio užsiėmimo organizavimas. Programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“ skirta 1-4 klasių mokiniams. Ją sudaro dvi dalys: teatralizuotas knygos skaitymas arba literatūrinis žaidimas; edukacinis užsiėmimas su 3D pieštuku. 1-2 klasių mokiniams bus pristatoma dalyvių amžiaus grupei tinkanti knyga, ugdanti jų vaizduotę ir dorovines savybes. Pagal knygos tekstą bibliotekos darbuotojos arba patys dalyviai kurs vaidinimą. 3-4 klasių mokiniai žais teminį spėlionių žaidimą. Jie susipažins su atskirų autorių kūryba ir biografijos faktais, sužinos apie rašytojų gimtąsias šalis, prisimins pasakų personažus. Antroje užsiėmimo dalyje dalyviai išmoks naudotis nauja technologija 3D pieštuku: susipažins su jo veikimo principais ir galimybėmis. 1-2 klasių mokiniai kurs paveikslėlius, o 3-4 kl. mokiniai sages su savo vardo raidėmis. Programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“, siekiama ugdyti pradinukų suvokimą, jog biblioteka yra erdvė, kurioje galima ne tik skaityti knygas, bet vaidinti, žaisti, mokytis naujų dalykų ir įdomiai leisti laisvalaikį.
Literatūra, Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Pingvinai. Kuo mes panašūs?“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Pingvinai. Kuo mes panašūs?“ Edukacijos metu dalyviai sužinos koks gyvūnas yra pingvinas. Išgirs ar pingvinai gyvena tik Antarktidoje? Ar gali
pingvinai susidraugauti su baltosiomis meškomis? Dažnai girdime lankytojus sakant: – jie visi vienodi! Ar tai tiesa? Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai išmoks nustatyti pingvino rūšį, sužinos kuo minta šie neskraidantys paukščiai, su kokiomis grėsmėmis susiduria gamtoje ir kaip mes, žmonės, jiems galime padėti.
Rodomi įrašai: 221 - 230230