DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. 9 val. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Kultūros paveldas, Literatūra

Atradimai „Pavasario balsuose“

Jei mokykloje tyrinėjote poeto Jono Mačiulio-Maironio eilėraščius „Lietuva brangi“, „Trakų pilis“ ar „Pavasaris“ ir norėtumėte susipažinti su Maironio kūryba išsamiau, ši edukacinė
programa kaip tik Jums! Edukacinė programa „Atradimai „Pavasario balsuose“ skirta vyresniųjų klasių (10–12 kl.) moksleiviams, norintiems apie Jono Mačiulio-Maironio svarbiausią literatūrinį palikimą – eilėraščių rinktinę „Pavasario balsai“ sužinoti naujų, dar negirdėtų faktų: aiškinsimės, kiek šio poezijos rinkinio leidimų išėjo poetui gyvam esant, kuris iš jų buvo sutiktas ir vertintas šiek tiek kritiškai, kokiais eilėraščiais nauji leidimai buvo papildomi, minėsime antrojo „Pavasario balsų“ leidimo „dingimo“ mįslę, sužinosime, kokiems asmenims poetas dedikavo savo eilėraščius ir kaip šie asmenys yra susiję su paties Maironio gyvenimu, bei daug daug kitų įdomių dalykų!.. Negana to, šioje edukacinėje programoje moksleiviai turės galimybę patyrinėti ir praktiškai palyginti, kaip įvairiuose leidimuose kito patys eilėraščiai, kaip jie buvo redaguojami. Po trumpos ekskursijos memorialiniame Maironio bute, moksleiviai edukacinėje klasėje bus skirstomi į komandas, joms išdalinamos kortelės, kuriose pateikta vaizdinė ir tekstinė informacija, susijusi su Maironio „Pavasario balsais“. Kiekvienai grupei tenka vis kita poezijos rinkinio tema. Užduotis – ne tik suvokti, kaip kiekviena atskira kortelė yra susijusi su šia poezijos rinktine, bet ir atrasti tarpusavio sąsajas. Užduotis – savo atradimus „Pavasario balsuose“ pristatyti kitoms komandoms ir taip drauge su ekskursijų vadovu susipažinti su poezijos rinkinio paslaptimis.
Literatūra, Etninė kultūra

Kas A. Miškinio novelėj „Sabesčius ir Lucius“ surašyta...

Laukiu visų atvykstančių į senybinę Juknėnų kaimo sodybą. Čia mes patirsime piemenuko dalią, paklaidžiosime po A. Miškinio knygos „Žaliaduonių gegužė“ novelės „Sabesčius ir Lucius“
puslapius. Tyrinėsime piemenuko maišelio turinį: akmenukai gyvuliams skaičiuoti ir „apsaugai“ nuo vilko, peiliukas, duonos riekė, padžiūvusio sūrio galas, bulvė, druskos žiupsnelis. Aiškinsimės, o kam gi jie? Žarijose kepsime bulves, o susirinkę prie ugniakuro valgydami, bendrausime, dalinsimės patirtimi, kalbėsime ir lyginsime, o kaip gi gyvename šiandien. Žaisime novelėje aprašytą „Apynasrių vogimo“ ir kitus judriuosius piemenukų žaidimus, iš gamtinių medžiagų gaminsime dūdelę arba rėknę. Smagiai leisime laiką būdami kartu!
Literatūra

Pamoka su muziejininku

Kartais naujų formų paieškos įprastoms pamokoms gali atrodyti kaip nemenkas iššūkis. Ką daryti, kad jos būtų įdomios, naudingos ir nenuobodžios? Mes Jums siūlome PAMOKĄ SU MUZIEJININKU,
kuris rašytojo gyvenimą ir kūrybą žino iki smulkiausių detalių. Išgirsti įdomių ir negirdėtų faktų, pamatyti muziejų eksponatų, susipažinti su MAIRONIU, JUOZU GRUŠU, BALIU SRUOGA, JUOZU TUMU-VAIŽGANTU, SALOMĖJA NĖRIMI artimiau, galite mūsų pamokose, vykstančiose ne klasėse, o muziejų erdvėse. Muziejininkai pasiruošę 45 minučių pasakojimą, kurį pagyvina vaizdinė medžiaga ir išskirtinė galimybė pamatyti muziejaus eksponatus, o tada – pokalbis su smalsaujančiais moksleiviais. Bus tikrai smagu – nepraleiskite unikalios progos!
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir Lietuva“

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir Lietuva“ Tai užduočių, nuorodų ir įvairiausių užuominų pagrindu sukurtas edukacinis užsimėmimas su virtualiais gidais po muziejaus istorines ekspozicijas.
Užsiėmimo tikslas - Lietuvos kaip jūrinės valstybės pažinimas. Pažinimas skatinamas trimis aspektais, per EKONOMIKĄ, POLITIKĄ, KULTŪRĄ. Specialiai šiam edukaciniam žaidimui atrinkti eksponatai tampa priemone kuri padeda dalyviams lengviau suprasti kokią įtaką jūra turėjo visam Lietuvos krašto vystymuisi, kokia ji buvo svarbi ne tik ekonomine bet ir politine ir kultūrine prasme. programa sukonstruota taip, kad būtų tinkama ir patraukli atskiroms amžiaus, charakterio ir pajėgumų grupėms. Labiau orientuojamas ne į grupės, o individo poreikius. 3 skirtingo tipo gidai atliepia skirtingus edukacijos dalyvių poreikius bei gebėjimus priimti ir sovokti informaciją. Lietuvoje gerai žinomų menininkų (V.V. Lansbergis, J. Tertelis, L.Degėsis) sukurti ir įrašyti, tekstai kviečia dalyvius į kelionę po muziejaus istorines ekspozicijas. „Kelionės“ dalyviai kviečiami tyrinėti muziejaus istorines ekspozicijas, atlikti gidų pateiktas užduotis ir tokiu žaidybiniu būdu, praplėsti savo istorijos ir krašto pažinimo ribas. Šio edukacinio užsiėmimo uždavinys, neįkyriai, nenuobodžiai ir žaismingai pateikti jūros, kaip Lietuvos gyvybinė arterijos reikalingumą ir prasmingumą. Jūrą lietuviui turėtų būti brangi ir saugotina kaip ekonominio, politinio ir kultūrinio klestėjimo garantas.
Literatūra, Dramos teatras

Teatralizuota edukacinė programa "Švytis" pagal V. Mačernio kūrybą

Edukacinę programą „ ŠVYTIS“ yra sukurta Vytauto Mačernio prozos motyvais . Savo prozos kūriniuose: Aš atnešiau jums saulės patekėjimą (1939), Ramybės bankas (1940), Tuštybė (1942) V.
Mačernis daugiau gilinasi ne į realistinę aplinką ar realistines detales, o į filosofinę žmogaus egzistencijos prasmę. V. Mačernis klausė visų klausimų ir ieškojo visų atsakymų šioje žemėje. Pažinimo troškulys buvo jo laimė ir prakeikimas. Pamokos trukmės edukacinė programa stengiasi perteikti (8-12 klasių mokiniams) V. Mačernio kūrybą teatrine kalba. Nors mokinių lietuvių literatūros programoje yra įtraukti V. Mačernio sonetai ir vizijos, o proza nėra nagrinėjama, tačiau ji kaip niekas kitas atspindi autoriaus pasaulėžiūrą, jo gilius jausminius skaudulius, moralinį kodeksą, vertybinį kontekstą, kuris nepraranda savo aktualumo visais laikais. Aktorė Alma Rimkevičiūtė pristato V. Mačernio biografinius faktus, pasidalina tais bičiulių prisiminimais apie asmenybę, kurių literatūros vadovėliuose nerasite. Aktorius Vygantas Paldauskas suvaidina V. Mačernio noveles čia ir dabar nūdienos realijų, tiesiog klasėje, tiesiog šalia mokinių, be atstumo, be uždangų ir širmų. Poeto tekstais prabyla II pasaulinio karo istorinės asmenybės: J. Stalina, A. Hitleris, kurie kreipiasi į šiandieninį jaunuolį, vedą su jais diskusiją egzistenciniais klausimais. Aktorius Vytautas Bartuška sukurią muzikinį apipavidalinimą - erdvę tarp praeities ir dabarties. Ši edukacija, tai simbijozė lietuvių literatūros, etikos, tikybos ir istorijos su laikui nepavaldžiu atsakymų į klauimą "Kodėl esu ir gyvenu?" ieškojimu.
Kultūros paveldas, Literatūra

Kontrabanda, nešusi šviesą (įdomiai apie spaudos draudimo metus)

Užsiėmimas vyksta ekspozicinėse salėse, kurios atliepia Lietuvos istorijos laikmetį, kai priklausė mūsų šalis carinės Rusijos imperijai. Imituojamas muitinės punkto praėjimas, dokumentų
patikra, "graždanka" rašyti raštai, dokumentai. Pasakojimas tęsiamas prie žemėlapio, kuriame matyti tuokart buvusios dvi Lietuvos - Mažoji ir Didžioji. Akivaizdi ir įtakinga Mažosios Lietuvos reikšmė gabenant lietuviškas knygas, leidinius Didžiosios Lietuvos žmonių kultūrai, išsilavinimui saugoti, plėsti, neapleisti. Spaudos draudimo laikas truko keturiasdešimt metų, tačiau baigėsi lietuvių tautinio atgimimo pergalės diena, kai 1904 m. laimėta kova dėl tradicinio lietuviško rašto grąžinimo. Pristatomos asmenybės - knygnešys Jurgis Bielinis, inžinierius, vertėjas, visuomenės veikėjas Antanas Macijauskas bei kiti žmonės, kurie dirbo valstybės ir tautos labui. O kitoje užsiėmimo dalyje pristatomas ir kitas įdomus aspektas, kuris nėra labai žinomas, tai asmens dokumentų - pasų - atsiradimo istorija. Dar XX a. pirmoje pusėje pasų neturėjo dauguma šalies gyventojų, ypač gyvenusių kaimuose.
Dailė, Literatūra

Edukacija „Pasakų smiltys“

Edukacijos „Pasakų smiltys“ tikslas – interaktyviu būdu supažindinti mokinius su kūrybiška literatūros interpretacija. Mokiniai turi galimybę kurti meninį literatūros kūrinio vaizdą –
taip ne tik įprasminamas tekstas, bet tuo pačiu ugdomas mokinių kūrybiškumas, originalaus mąstymo gebėjimai. Užsiėmimas skatina mokinius domėtis literatūra, dailės menu ir jų sintezės galimybėmis Edukacijos pradžioje mokiniai kartu su edukaciją vedančiu specialistu susipažįsta su literatūros kūriniu ar jo ištrauka. Po to mokiniai kuria erdvines teksto iliustracijas – spalvoto smėlio paveikslus, juos aptaria, suteikia pavadinimus. Po užsiėmimo darbai eksponuojami Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų erdvėje.
Literatūra, Dramos teatras

Teatralizuota edukacinė programa "Eldoradas" pagal A. Nyka-Niliūno kūrybą

2019 m. minėjome Alfono Nykos-Niliūno (Čipkaus), poeto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato – 100m. Nors jo įtaka Lietuvos kultūrai daug tyrinėta, ši edukacija skirta
pažvelgti naujai į poeto kūrybą per poezijos ir teatro santykio prizmę. J. Nyka – Niliūnas fiksuoja žmogaus gyvenimą, nuo gimimo iki mirties, poetine kalba ir teikia galimybę pajusti anapusybę persmelktą poeto įžvalga. Teatrinės edukacijos “Eldoradas“ objektas – žmogaus gyvenimas nuo gimimo iki mirties perteiktas per žodžio poezijoje įprasminimą teatrine kalba, kuri pasireiškia per žanro pajautą, poetinio dialogo valdymą, vidinio ir išorinio persikūnijimo meną, atskleidžiant gyvenimo vyksmą. Edukacija orientuota į j vyr. mokyklinį amžių. Jo išliekamoji meninė vertė - naujai pateikta Lietuvos poeto kūryba, skatinanti domėtis lietuviškąją klasiką ir atrasti atsakymus į šiandien užduodamus amžinuosius klausimus (kokia gyvenimo prasmė? kodėl mirsime? Kam gimiau?kodėl ?) kitomis formomis.
Rodomi įrašai: 231 - 238238