Literatūra, Dramos teatras

"Atpažink pasakos personažą" (Nuotolinė paslauga)

Paprašius išvardinti pasakų personažus, mokiniai pradeda nuo Pepės Ilgakojinės, Snieguolės, Trolių Mumių bei kitų užsienio rašytojų pasakų ar animacinių filmų veikėjų. Mūsų paslaugos
tikslas - priminti, populiarinti lietuvių literatūrines pasakas, pristatant jų personažus. Vaikų literatūros muziejuje turime daugybę pieštų, siūtų, drožtų, lipdytų personažų, sukurtų pagal dailininkų iliustracijas. Skaidrėse demonstruosime įvairia technika sukurtus personažus, o edukatorė, persirengusi jų kostiumais, raiškiai skaitydama kūrinių ištraukas, įpūs jiems gyvybę. Prie kiekvieno personažo pridėdamos parinktą teksto ištrauką su monologu ar dialogu, į skaitymus balsu įtrauksime ir mokinius. Mokiniai sužinos ne tik apie personažus, bet ir apie jų kūrėjus. Rinkdamos medžiagą apie vaikų rašytojus pirmiausia prašome jų vaikystės nuotraukų, užsirašome patirtus nuotykius bei juokingus atsitikimus. Kartais tie nuotykiai nugula į vėliau sukurtus kūrinius - visa tai pateiktume ir nuotolinėje pamokoje. Pirmoje pamokos dalyje pristatysime skaidres su personažų, rašytojų, pasakų instaliacijų bei maketų nuotraukomis, antroje, keisdamos veikėjų ”galvas”, klaustume mokinių, ar jie juos atpažįsta - tai būtų tarsi teatrališka ”apklausa” su namų užduotimi - patiems sukurti įsidėmėto veikėjo pavidalą. Pristatydamos personažus kalbėsime apie būdus juos pasigaminti iš įvairių antrinių žaliavų, ugdysime ekologišką mąstymą daiktus prikeliant antram gyvenimui. Mokiniai sužinos apie interjerines, pirštinines, šešėlių teatro lėles bei kaukes. Tai skatins norą mylimą personažą sukurti patiems.
Literatūra, Dramos teatras

Interaktyvus edukacinis spektaklis „Baltaragio malūnas“

Edukacijai pasirinktas Kazio Borutos kūrinys „Baltaragio malūnas“ suteikia plačias žanrinės įvairovės teatre interpretacijas. Todėl moksleiviams teatrinių žanrų kaleidoskopo
intensyvumas neleis nuobodžiauti, o veiksmo interaktyvumas, kai moksleiviams patiems teks imtis vaidmenų, sudarys ne teorinį, o fizinį literatūros kūrinio pojūtį. Taip net patys atsainiausi ir „kritiškiausiai“ nusiteikę moksleiviai iš teatro išsineš bent minimalų supratimą apie romaną ir tuo pačiu žanrinę literatūros ir teatro įvairovę, o galiausiai – elgesio viešoje vietoje patirtį. Projekte naudojamas žaidybinio teatro metodas, kurį edukacinio projekto režisierius Gildas Aleksa išvystė dirbdamas su jaunimu savo įkurtoje teatro asociacijoje „Teatronas“ ir su vaikais bei paaugliais teatro mokyklėlėje „Mano teatras“. Žaidybinio teatro metodo pagrindas – žaidimo taisyklės, t.y. užduodamos sąlygos, aplinkybės ir priskiriami vaidmenys ar funkcijos. Tokio teatrinio žaidimo tikslas yra ne estetinis kūrinys, o patyrimas, kurį įgyja visi dalyvaujantys – tiek aktyviai įsitraukę, tiek pasyviai stebintys. Patyrimas čia unikalus – kiekvieno skirtingas ir tuo pačiu visų bendras (ypač turint omenyje klasėmis ateinančius moksleivius). Todėl toks teatras yra demokratiškas, neprimetantis savo surastų teksto prasmių. Jis skatina publiką susiorientuoti situacijoje, jai pačiai susivokti, kame dalyvauja ir ką stebi, pačiai įvertinti, kokia nagrinėto kūrinio prasmė jai pačiai. Edukacijos metu moksleiviai: Aktyviai dalyvaudami veiksme, susipažįsta su literatūros kūrinio struktūra: siužetu, personažais, galimomis kūrinio interpretacijomis; Mokosi analizuoti ir interpretuoti literatūrą, o stebėdami, kaip ji virsta scenos menu, išsiaiškina skirtumus tarp pagrindinių dramaturgijos žanrų: tragedijos, komedijos ir dramos; Susipažįsta su teatro sceninės raiškos galimybėmis, jo sceniniais žanrais: realistiniu bei sąlygišku teatru, prieš šimtą metų gyvavusiu „didingo aktoriaus“ teatru
Literatūra

Pažink rašytoją

Edukacinė programa „Pažink rašytoją“, skirta vyresniųjų klasių (8–12) moksleiviams. Pradžioje moksleiviai trumpai supažindinami su Joniškio krašto rašytojais ir jų kūryba. Edukacinei
programai pasirenkami žymiausi kūrėjai: Jonas Avyžius, Jolita Skablauskaitė ir Marius Katiliškis. Moksleiviai supažindinami su Jono Avyžiaus memorialinė ekspozicija ir Jolitai Skablauskaitei skirta nuolatine paroda. Moksleiviams pasiūloma pasitikrinti žinias intelektiniame žaidime-viktorinoje „Pažink rašytoją“. Pasitelkiant informacines technologijas, vaizdines priemones pateikiami klausimai, citatos, kūrinių pavadinimai, apibūdinimai, datos, daiktai – reikia juos teisingai priskirti rašytojams: J. Avyžiui, J. Skablauskaitei ar M. Katiliškiui. Moksleiviai gali žaisti individualiai arba komandomis (po 2–3 žmones). Klausimai pateikiami programėlėje „Kahoot“ Programos tikslas – supažindinti moksleivius su žymiausiais Joniškio krašto rašytojais, skatinti jų domėjimąsi literatūra ir knyga. Žaidimo laimėtojams bus įteikti prizai.
Dailė, Literatūra

Senovės Graikijos kultūrinis palikimas (Nuotolinė paslauga)

Šios pamokos metu sužinosite apie Senovės Graikijos laikais gyvenusių žmonių buities daiktus, architektūrą ir meną. Daug dėmesio skirsime keramikos meno aptarimui bei pamatysite iki šių
dienų išlikusius eksponatus, saugomus Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune.
Literatūra

Pamoka su muziejininku

Kartais naujų formų paieškos įprastoms pamokoms gali atrodyti kaip nemenkas iššūkis. Ką daryti, kad jos būtų įdomios, naudingos ir nenuobodžios? Mes Jums siūlome PAMOKĄ SU MUZIEJININKU,
kuris rašytojo gyvenimą ir kūrybą žino iki smulkiausių detalių. Išgirsti įdomių ir negirdėtų faktų, pamatyti muziejų eksponatų, susipažinti su MAIRONIU, JUOZU GRUŠU, BALIU SRUOGA, JUOZU TUMU-VAIŽGANTU, SALOMĖJA NĖRIMI artimiau, galite mūsų pamokose, vykstančiose ne klasėse, o muziejų erdvėse. Muziejininkai pasiruošę 45 minučių pasakojimą, kurį pagyvina vaizdinė medžiaga ir išskirtinė galimybė pamatyti muziejaus eksponatus, o tada – pokalbis su smalsaujančiais moksleiviais. Bus tikrai smagu – nepraleiskite unikalios progos!
Literatūra, Kita

Nuo simbolio iki knygos

Edukacinio užsiėmimo „Nuo simbolio iki knygos“ tikslas supažindinti dalyvius su rašto atsiradimo istorija, jo raida ir įdomiais faktais. Praktiškai išbandyti senųjų rašto simbolių
rašymą. Žaidimų pagalba išsiaiškinti, kokios knygos buvo tik joms atsiradus ir kaip jos tobulėjo ir kito laikui bėgant. Taip pat, susipažinti su knygų sandara, jų gamybos ypatumais (kuo skyrėsi knygų gamybos medžiaga dabar ir tik joms atsiradus?). Panagrinėti, kokios naujovės vyrauja pastaruoju metu knygų gamyboje taikant išmaniąsias technologijas bei aptarti knygų skaitymo „taisykles“ ir higieną. Edukacinis užsiėmimas sudarytas iš naudingos ir intriguojančios informacijos, kuri perduodama naudojant žaidybinius metodus bei aktyvaus dalyvių įsitraukimo į programą elementus. Šios programos metu bus siekiama dalyvius sudominti knygų pasauliu bei parodyti, kad jis gali būti labai įdomus ne tik skaitymo, bet ir kitokioje veikloje, t. y. papildytos realybės knygų naudojimas, „Išminties rakto“ paieška (viktorina). Už teisingus atsakymus vaikų laukia staigmenos! Užsiėmimo metu bus ugdomi kolektyvinio darbo įgūdžiai, kritinis mąstymas, skiepijami bendradarbiavimo principai. Atsižvelgiant į situaciją, edukacija galima vykdyti nuotoliniu būdu per pasirinktą platformą. Jos metu dalyviai išklausys, pamatys ir aktyviai diskutuos bei dalinsis savo patirtimi, atliks praktines užduotis. Visą informaciją užtvirtins atsakinėdami į viktorinos klausimus, spręsdami kryžiažodį.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė programa „Dievų miškas“: sukūrimo ir leidybos problematika“

Edukacinę programą „Dievų miškas“: sukūrimo ir leidybos problematika“ sudaro trys dalys: trumpas edukatoriaus muziejaus ekspozicijoje esančių eksponatų (tiesiogiai susijusių su
edukacinės programos medžiaga) demonstravimas ir edukacinės programos dalyvių individualus sunumeruotų šešiasdešimties klausimų-atsakymų aptarimas (nuo kūrinio sukūrimo prielaidų iki leidybos problematikos). Taip kuriamas aktualizuojamos temos naratyvas. Trečioji dalis - edukatoriaus užduotis - papildyti, pakomentuoti pateiktus atsakymus, provokuoti diskusiją.
Literatūra, Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kaip atsiranda perlas?“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kaip atsiranda perlas?“ Istorijos apie perlus yra apaugusios daugybę mitų bei pasakojimų: nuo tokių, kurie teigia, jog pirmieji perlai atsirado iš
Ievos ir Adomo ašarų, iki tokių, kurie teigia, jog perlai - turintys mistinių galių, galinčių net pražudyti. Tikėti ar ne – kiekvieno individualus pasirinkimas.. Edukacinio užsiėmimo „Kaip atsiranda perlas?“ metu dalyviai sužinos ir pačius tikriausius faktus apie neįprastą perlo gimimą, jo augimą, jo namus... Visi dalyviai bus pakviesti į perlo auginimo laboratoriją. Pritaikę įgytas žinias čia galės užsiauginti savąjį perlą! Ar priimsite perlo iššūkį!?
Literatūra, Dramos teatras

Apie LAPINĄ, kuris pametė protą (Nuotolinė paslauga)

Kas galėjo atsitikti, kad gudruolis Lapinas, ilgai ir laimingai gyvenęs, pametė protą? Su vaikais teatre kalbame apie viską - apie baimes ir džiaugsmus, apie laimes ir nelaimes. Todėl
labai džiaugiamės, kad leidyklos "Odilė" išleistos knygos "Apie lapiną, ,kuris pametė protą“ (autorius - lietuvių kilmės rašytojas ir iliustratoriaus M.Baltscheit (Vokietija) pagalba galime kalbėti apie tai, kas ištinka, atėjus senatvei. Apie pasikeičiantį pasaulį, šeimą ištikusius rūpesčius, apie jaunųjų lapiukų nesupratimą - kodėl Lapinas pametė protą? Alzheimerio ir kitų demencijų tema atsirado Lietuvos vaikų literatūros lentynoje pačiu laiku - visokio amžiaus žmonės susiduria su daug klausimų, kuriuos kartais esame linkę apeiti, nors sutariame, kad su vaikais reikia kalbėtis atvirai ir aiškiai. Tai kodėl ne apie senatvę? Ši literatūrinė medžiaga (beje, sukurta remiantis asmenine rašytojo patirtimi) kupina žinių, atjautos ir turi gražią istoriją, kurią ir norime teatralizuotai, įtaigiai ir interaktyviai papasakoti kuo platesniam vaikų ratui. Tai sukelia minčių, gražiai paaiškina dalykus ir stiprina šeimos santykius. Edukacijos metu skaitysime, vaidinsime, dainuosime, bendrausime su vaikais, žaisime atminties lavinimo žaidimus. Siūloma idėja neabejotinai prisidės prie socialinės atskirties mažinimo skirtingų visuomenės grupių integracijos.
Literatūra, Etninė kultūra

Pasigamink marškinėlius "Nepamiršk kas esi"

Edukacija skirta visų klasių mokiniams. Pažintis su Mažąja Lietuva, vienu iš Lietuvos etnografinių regionų ir žymiausia šio krašto rašytoja I. Simonaityte. Mokiniai turės unikalią
galimybę išgirsti šišioniškių (lietuvininkų) tarme garso įrašų iš I. Simonaitytės „Aukštųjų Šimonių likimo“, taip pat įrašų apie šį unikalų kraštą, jo tradicijas. Aptarsime kuo ypatingas šis kraštas ir koks jo likimas. Aptardami Mažosios Lietuvos gamtinį išskirtinumą, kultūrinį paveldą, savitas tradicijas, gaminsime marškinėlius kiekvienas sau. Marškinėliai bus su iš anksto atspaustu Lietuvos kontūru su etnografinių regionų ribomis. Marškinėlius puoš užrašas “Nepamiršk kas esi“. Specialių priemonių ir dažų tekstilei pagalba žymėsime etninių regionų centrus, piešime regionų vėliavas žemėlapyje, aptardami kuo regionai skiriasi. Akcentuosime iš kokio regiono esame kilę, priskirsime regionams spalvas arba specialius raštus. Edukacijos sudėtingumas kas kartą bus pritaikomas prie mokinių amžiaus.
Rodomi įrašai: 301 - 310316