Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 3.2.1.4 papunkčiu „2021m. lapkričio 3-9 d. neformalus vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“, mokinių rudens atostogų metu lapkričio 3-9 d. Kultūros paso paslaugos galės būti organizuojamos tik nuotoliniu būdu. Kontaktinės paslaugos šiomis dienomis yra stabdomos.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė programa „Dievų miškas“: sukūrimo ir leidybos problematika“

Edukacinę programą „Dievų miškas“: sukūrimo ir leidybos problematika“ sudaro trys dalys: trumpas edukatoriaus muziejaus ekspozicijoje esančių eksponatų (tiesiogiai susijusių su
edukacinės programos medžiaga) demonstravimas ir edukacinės programos dalyvių individualus sunumeruotų šešiasdešimties klausimų-atsakymų aptarimas (nuo kūrinio sukūrimo prielaidų iki leidybos problematikos). Taip kuriamas aktualizuojamos temos naratyvas. Trečioji dalis - edukatoriaus užduotis - papildyti, pakomentuoti pateiktus atsakymus, provokuoti diskusiją.
Literatūra

Viljamo Šekspyro gyvenimo ir kūrybos kelias (Nuotolinė paslauga)

„Viljamo Šekspyro gyvenimo ir kūrybos kelias“ – nuotolinė edukacija, atitinkanti bendro lavinimo mokyklos literatūros mokymo programos turinį, supažindinanti vyresniųjų klasių
moksleivius su anglų rašytojo Viljamo Šekspyro gyvenimu ir kūryba. Užsiėmimo dalyviai sužino svarbiausius rašytojo gyvenimo ir kūrybos faktus, susipažįsta su viduramžių teatro bruožais ir su soneto vertimo subtilybėmis, klausydamiesi garso įrašo bando atkurti soneto tekstą, žiūri ištrauką iš roko operos „Meilė ir mirtis Veronoje“ (kompozitorius K. Antanėlis), įgytas žinias pasitikrina Kahoot internetinėje viktorinoje.
Kultūros paveldas, Literatūra

Valstybės kūrimas. Kalba ir laisvė

Ši integruota programa pradedama Lietuvos Nepriklausomybės salėje, kurioje pristatomi eksponatai - Nepriklausomybės Akto signatarų biržiečių nuotraukos, daiktai, prisiminimai, itin
įdomi Antano Smetonos biusto istorija, sąsajos su Biržais. Skaidrės padeda atskleisti A. Smetonos, A. Petrulio, J. Šerno lietuvybės idėjas, pagrindinius raštus. Akcentuojami įdomūs faktai ( kas sugalvojo žodį „Nepriklausomybė", kodėl reikia melstis lietuviškai ir kt.).Trumpai pristatoma lietuvių kalbos kitimo, norminimo istorija, J.Jablonskio naujadarai. 9-10 klasių mokiniai kuria mokyklos reklamą, naudodamiesi senovinių žodžių žodynėliu, diskutuoja apie lietuvių kalbos draudimą, grupėmis sudeda dėliones ( muziejaus eksponatai ) Ir jas komentuoja, suranda tą eksponatą salėje. 11-12 klasių mokiniai , naudodamiesi senovinių žodžių žodynėliu, kuria meilės laišką, padėką , sako trumpą viešą sveikinimo kalbą Nepriklausomybės atkūrimo, kalbos laisvės atgavimo tema, pratęsdami pasiūlytą pradžią, kurią gauna burtų keliu. Antra dalis - salėje „Lietuva - carinės Rusijos sudėtyje". 9-10 klasių mokiniai suranda artefaktus, eksponatus, susijusius su spaudos draudimu ir juos komentuoja ( J.Bielinio portretas, kapas, sodyba, knygos, laikraščiai ir kt.), iš pateiktų daiktų atrenka, kaip buvo gabenamos ar kur slepiamos knygos, pabaigoje perskaitomas pasižadėjimas vartoti tik lietuviškus žodžius.11 - 12 klasių mokiniai dalyvauja simuliacijoje - patikrinimas caro muitinėje, pokalbis su žandarais, atlieka pateiktų kainų analizę. Pabaigoje kuriama priesaika vartoti tik lietuviškus žodžius.
Literatūra, Kita

EGODOKUMENTAI: lobių skrynia, kuri pradeda atsiverti

EGODOKUMENTAI: lobių skrynia, kuri pradeda atsiverti Egodokumentai suprantami kaip autobiografinė raštija pirmuoju asmeniu. Jos ryškiausi žanrai yra dienoraščiai, atsiminimai, laiškai,
atminimų albumai, o senojoje Lietuvoje – dar ir silva rerum tipo knygos. Renginio metu bus aptariama, kas yra egodokumentai, bus rodomi asmeninių raštų pavyzdžiai, pateikiamos interneto svetainių, kuriose galima jų pamatyti ir juos paskelbti, nuorodos. Su mokiniais diskutuosime apie asmeninių raštų svarbą ne tik jų artimiesiems, bet ir apie dokumentų istorinę išliekamąją vertę: jie yra svarbūs šalies, giminės ir šeimos istorijos liudijimai. Edukacijos dalyviai galės patys sukurti savo egodokumentą: apie savo interesus, asmenines patirtis ir visa, kas jiems tuo metu rūpi, neatmetant ir savo džiaugsmų, rūpesčių, net tą akimirką užvaldžiusių emocijų. Renginio trukmė – 45 min Rekomenduojama 10, 11, 12 klasių mokiniams.
Literatūra, Dramos teatras

Jūratė ir Kastytis (anglų k.)

Pristatome edukacinę programą, paremtą integruotu mokymu! Mokykitės anglų kalbos ir lietuvių literatūros vienu metu. Edukatorė perskaitys moksleiviams Maironio baladę „Jūratė ir
Kastytis“ lietuvių kalba. Po to bus paskirstyti vaidmenys, išdalinti tekstai anglų kalba ir vaidinimo rekvizitai, kurie padės lengviau įsijausti ir perskaityti baladę išraiškingiau. Dalyviai, skaitydami kūrinį, bandys vaidinti, interpretuoti bei perteikti tekstą savaip. Tekstai neilgi, eiliuoti, tad mokiniams skaityti bus lengva ir smagu. Edukacinė programa anglų kalba skatins mokinius skaityti balsu ir tobulinti anglų kalbos žinias. Vaidinimas lavins saviraišką bei socialinius įgūdžius.
Literatūra, Etninė kultūra

Gyvybės medis lietuvių mitologijoje ir liaudies mene (Nuotolinė paslauga)

Didžiausias dėmesys programoje skiriamas Gyvybės medžiui. Koks jo įvaizdis, kokios interpretacijos lietuvių mitologijoje bei mene. Kur galime pamatyti Gyvybės medį? Kokie dar yra
pavadinimai (Pasaulio medis, Visatos medis, Kosminis medis, Aušros medis). Parodoma, kur jį galime atpažinti: gyvenamųjų namų puošyboje, buities rakanduose, audiniuose, drožyboje, kitur. Grupėse mokiniai atlieka užduotis. Žaidimo pagalba mokoma sumodeliuoti tradicinį gyvybės medį, šiuolaikinių technologijų pagalba - komponuoti ir sukurti savo Gyvybės medžio eskizą.
Literatūra

Pamoka su muziejininku

Kartais naujų formų paieškos įprastoms pamokoms gali atrodyti kaip nemenkas iššūkis. Ką daryti, kad jos būtų įdomios, naudingos ir nenuobodžios? Mes Jums siūlome PAMOKĄ SU MUZIEJININKU,
kuris rašytojo gyvenimą ir kūrybą žino iki smulkiausių detalių. Išgirsti įdomių ir negirdėtų faktų, pamatyti muziejų eksponatų, susipažinti su MAIRONIU, JUOZU GRUŠU, BALIU SRUOGA, JUOZU TUMU-VAIŽGANTU, SALOMĖJA NĖRIMI artimiau, galite mūsų pamokose, vykstančiose ne klasėse, o muziejų erdvėse. Muziejininkai pasiruošę 45 minučių pasakojimą, kurį pagyvina vaizdinė medžiaga ir išskirtinė galimybė pamatyti muziejaus eksponatus, o tada – pokalbis su smalsaujančiais moksleiviais. Bus tikrai smagu – nepraleiskite unikalios progos!
Rodomi įrašai: 331 - 337337