Literatūra, Performansas (tarpdisciplininis menas)

„Kaip skaito tėtis“

Edukacinis užsiėmimas „Kaip skaito tėtis“ vyksta ekspozicijoje „Senosios vaizdinės gamtos mokslų priemonės“, kur mažieji muziejaus lankytojai žaidžia teatrą. Jame yra aktoriai ir
žiūrovai, scenarijus ir režisierius. Edukacinis užsiėmimas pradedamas trumpu įvadu apie teatralizuotą skaitymą. „Aktoriai“ aprengiami, specialiomis priemonėmis nugrimuojami. Vaikams išdalijamos edukacijai išleistos pasakų knygelės su išryškintais skirtingų personažų tekstais. Trumpai paaiškinus vaidmenis, „aktoriai“ skaito tekstą ir atlieka savo personažo vaidmenį. Šiame užsiėmime skaitymas tampa žaidimu. Šio edukacinio užsiėmimo tikslas – skatinti mokinių skaitymo balsu gebėjimą bei gebėjimą sekti kitų skaitomą tekstą, kartu ugdant mokinių kūrybiškumą, gebėjimą koncentruoti dėmesį, pastabumą. Teatralizuoti skaitymai prisideda ugdant mąstančius, emociškai sveikus ir turinčius lakią fantaziją vaikus.
Literatūra

Pažintis su I. Simonaitytės sėkmės istorija ir kūryba (Nuotolinė paslauga)

Edukacija skirta vyresnio amžiaus mokiniams-gimnazistams. Vaizdinių priemonių pagalba, virtualiu būdu mokiniai išvys pristatymą apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą, jos sėkmės istoriją.
Edukacija parengta remiantis mokytojų nuomonėmis, ko labiausiai stokojama nagrinėjant I. Simonaitytės kūrybą. Edukacijos metu virtualiai bus sudaromas kūrinio „Aukštųjų Šimonių likimas“ pagrindinių veikėjų genealoginis medis, aptariant kilusias mintis, pagrindinius veikėjus, Mažosios Lietuvos tradicijas ir likimą. Klausomasi minėto kūrinio ištraukų lietuvninkų tarme. Mokiniai turės galimybę išvysti virtualią pirmųjų knygų leidimų parodą.
Literatūra

Edukacinė programa ,,Štuthofo koncentracijos stovykla B. Sruogos ,,Dievų miške". Knygos sukūrimo aplinkybės ir leidybos problematika" (Nuotolinė paslauga)

Edukacinę programą sudaro edukatoriaus pasakojimas, skaidrių demonstravimas bei klausimų-atsakymų forma papildymas ir pateiktos medžiagos komentavimas.
Dailė, Literatūra

Teatro dėžutė „Kamišibai“

Teatro dėžutė „Kamišibai“, kilusi iš Japonijos, yra nedidelė, statoma ant stalo, žiūrovų akių lygyje. Į dėžutę sudedamos kartoninės kortelės, kurių vienoje pusėje yra paveikslėlis, o
kitoje pasakojamas tekstas. Edukatorius, naudodamasis teatro dėžute „Kamišibai“, paseks pasaką ir pateiks vaikams klausimus, susijusius su sekama pasaka. Edukacijos metu vaikai kurs savo pasakas, piešdami ant specialių lapų pagal pasirinktą tematiką (individualiai ar grupėmis), kurias po to pristatys, naudodami Kamišibai teatro dėžutę. Ši programa lavins retorikos gebėjimus, mokėjimą išklausyti, sklandžiai ir drąsiai reikšti savo mintis.
Dailė, Literatūra

Padangių skrajūnai tautosakoje ir šventėse

Užsiėmimą sudarys dvi dalys: pažintinė ir praktinė. Lietuvių liaudies tautosakoje gausu pasakų, sakmių, mėgdžiojimų, skaičiuočių apie paukščius. Pirmoje dalyje nusikelsime į pačią
linksmiausią pavasario kalendorinę šventę „40-ties paukščių dieną“. Jūsų laukia Linksmos varžytinės „Spėk kas?“, kurių metu pažinsite įdomiausius Pamario krašto paukščius. Protingiausias pasakų personažas Varnas ves vaikus per visą užsiėmimą, raiškiai skaitys pasakos „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ ištraukas, pasakos sakmę apie vieversį, pelėdą (pasirinktinai) ir supažindins su smulkiąja tautosaka paukščių mėgdžiojimais. Antroje dalyje vaikai patys kurs iš paruoštų įvairių popierinių detalių plasnojančius sparnuočius, atsižvelgiant į grupės vaikų pasirinkimą: varnus, pelėdas, gerves, gandrus. Kiekvienas edukacijos dalyvis, pasigaminęs paukštį išmoks po vieną mėgdžiojimą, skaičiuotę. Mokinius įtrauksime į aktyvų mokymosi, kūrimo procesą, bendrai ieškosime ir atrasime tautosakoje paslėptas prasmes.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė programa „Juozo Grušo istorinės dramos sovietmečio kultūros kontekste“ (Nuotolinė paslauga)

Juozas Grušas – idealistinės mąstysenos kūrėjas, paveldėjęs iš pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio šviesų tikėjimą gėrio pradais, įteisinęs Lietuvoje moralinio teismo teatrą.
Virtualios edukacinės programos „Juozo Grušo istorinės dramos sovietmečio kultūros kontekste“ dalyviai kviečiami susipažinti su sovietmečiu sukurtais J. Grušo istoriniais dramos kūriniais „Herkus Mantas“, „Barbora Radvilaitė“, „Unija“ siejant jų keliamas idėjas ir siužetines linijas su laikmečio istoriniu ir socialiniu kontekstu, rašytojo gyvenimo ir veiklos faktais, virtualiai demonstruojamais įdomiausiais muziejaus eksponatais, amžininkų prisiminimais. Šiandien skaitant Grušo dramų tekstus net šiurpas nukrečia, suvokus, apie ką rašo dramaturgas, įterpdamas vieną kitą cenzūrai reikalingą sakinį ar tik vieną žodį. Slaptas sąmokslas turėjo užsimegzti tarp dramos kūrėjo ir skaitytojo, tarp publikos ir scenos... Moksleiviai, klausydamiesi unikalių garso įrašų, stebėdami spektaklių fragmentus vaizdo siužetuose, turės progos pastebėti, kaip organizuota dramos kūrinio kalba, kad ją būtų galima reprodukuoti scenoje, kaip meninis vaizdas kuriamas veikėjų dialogais ir monologais. Drauge aptarsime, kaip rašytojas siekia tam tikro įspūdžio, poveikio skaitytojui. Užsiėmimo metu edukacijos dalyviai galės ne tik susipažinti su J. Grušo kūrybinio palikimo interpretacijomis kine, televizijoje, teatre, bet ir dalyvauti diskusijoje apie tai, kodėl Grušas savo kūriniais priešinosi moralinių pagrindų griūčiai, į kurią pastūmėjo visuomenę sovietinio socializmo santvarka, kodėl visą gyvenimą siekė „ieškoti ir surasti tokius idealus, dėl kurių verta gyventi“. Programa sėkmingai gali būti integruota į lietuvių literatūros, pilietiškumo, etikos, istorijos pamokas.
Literatūra

Kelyje į Eldorado

Programos ,,Kelyje į Eldorado“ literatūrinis scenarijus sukurtas iš: Henriko Radausko poezijos ir poetų Alfonso Nykos-Niliūno, Bernardo Brazdžionio, literatūros kritikių Viktorijos
Daujotytės ir Viktorijos Skrupskelytės straipsnių apie H. Radausko poeziją ir jo asmenybę. Aktorės autorinės eilėraščių interpretacijos, persipinančios su poezija, poetų ir literatūros kritikių mintys apie H. Radausko poeziją, klausytojus veda poeto gyvenimo ir kūrybos keliais. Programos literatūrinis scenarijus atsiskleidžia etapais: kūrėjo ir jo kūrybos atradimas, tėvynės ilgesys, jaunystės galia, meilės tema, poezijos erotizmas, gyvenimo ir mirties motyvas. Interaktyvi programa suteikia galimybę šiek tiek kitaip pažvelgti į programinį autorių ir mokykloje skaitomus tekstus. Programoje naudojamos teatrinių etiudų priemonės atveria galimybę išgyventi poeziją klausytojui drauge su aktoriumi. Mokykloje tai tikslinga provokacija pažadinti vaizduotę, išlaisvinti mokinių mintis ir jausmus tekstų asmeninei interpretacijai, o taip pat ir puikus pagundymas susidomėti poezija, kuri, liudydama poeto gyvenimiškąsias ir kultūrines patirtis, dovanoja galimybę praplėsti savo dvasios erdvę ir taip praturtina mokinio asmenybę, o tuo pačiu ir pasaulio suvokimą. Programa skatina mokinius susidomėti meniniu skaitymu ir dalyvauti meninio skaitymo konkursuose, kurie ugdo viešo kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius.
Dailė, Literatūra

Vinco Kudirkos gyvenimo mozaika

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai iš atskirų Vinco Kudirkos biografijos detalių kurs tautinio atgimimo šauklio gyvenimo mozaiką - sužinos, kokia buvo būsimo varpininko vaikystė, kaip
jam sekėsi mokytis gimnazijoje, išgirs apie mestą kunigystės kelią, sunkumus, patirtus universitete ir galiausiai savyje atrastą lietuvio dvasią. Dalyviai susipažins ir su plačiu V. Kudirkos kūrybiniu palikimu - pasiklausys jo kurtų muzikos kūrinių, eilėraščių, satyrų ir publicistikos ištraukų. Kitoje užsiėmimo dalyje mokiniai tęs kelionę po kūrybos pasaulį - stebės ir aptars Vinco Kudirkos muziejuje esančią Audriaus Tamošaičio mozaiką, kurtą V. Kudirkos eilėraščio ,,Varpas“ motyvais ir patys ant keramikinių plytelių kurs savitas mozaikas iš stiklo akmenėlių.
Kinas, Literatūra

Filmavimo mobiliaisiais telefonais dirbtuvės „Paversk žodžius vaizdais“

Šiuolaikiniame pasaulyje nuo mažens mus supa daugybė vaizdų. Jaunoji karta vis dažniau žinutes apie save perduoda nebe žodžiais, bet vaizdais. Tai kelia įvairių klausimų vyresniajai
kartai: nejaugi pasaulyje nebeliks knygų? Ar jaunoji karta nebemokės rašyti, reikšti minčių bei jausmų žodžiais? Deja, apie mokinių gebėjimą mąstyti vaizdais šnekame daug rečiau. Galbūt mes jau gimstame mokėdami kurti ir interpretuoti vaizdus? Tikrai ne. Nepaviršutiniškas mąstymas vaizdais, kaip ir nepriekaištingas muzikinio kūrinio atlikimas, reikalauja įgūdžių. Dirbtuvių tikslas yra panaikinti priešpriešą tarp literatūros kūrinių bei judančiųjų vaizdų tekstų, drauge ugdant mokinių mąstymą vaizdais bei jų susidomėjimą literatūra. Tikslui pasiekti naudojama tarp mokinių itin populiari komunikacijos ir informacijos bei įvaizdžio kūrimo priemonė – mobilusis telefonas. Dirbtuvių metu mokiniai drauge su dirbtuvių vedėju aptaria pasirinktą eilėraštį (jo keliamas asociacijas, nuotaiką, jausmus, idėjas), išskiria jo „raktažodžius“, kuriuos susieja su konkrečiais jausmais bei būsenomis, o pastaruosius paverčia judančiais vaizdais (filmuoja). Galutinis rezultatas – trumpas video kūrinys, kurį galima pavadinti judančių vaizdų poezija.
Literatūra, Kita

Skaitymai teatro šviesoje (Nuotolinė paslauga)

Nuotolinė edukacija „Skaitymai teatro šviesoje“ yra skirta 1-4 klasių moksleiviams, norintiems tapti „išmaniais“ skaitytojais , t.y. mokančiais sieti skaitomą tekstą su kitomis meno
šakomis, šiuo atveju šešėlių teatru. Virtualaus edukacinio užsiėmimo metu moksleiviai, stebėdami šešėlių teatro vaidinimą dalyvaus literatūriniuose protų mūšiuose, garsiniuose skaitymuose (siūlomi kūriniai „Triušis Ralfis – knygų vagis“, „Vilkas, kuris iškrito iš knygos“ arba bet koks pasirinktas kūrinys). Susipažinę su tekstu užsiėmimo dalyviai virtualiai keliaus į kūrybines dirbtuvėles, kuriose išlaisvinę mintyse sukurtus personažus juos pavers realybe. Moksleivių sukurti knygų veikėjai atgis šešėlių teatro veikėjų pavidalu ir kvies susidraugauti su teatru, bei kitaip, netradiciškai, įdomiai pažvelgti į literatūrinį tekstą. Moksleiviai taip pat turės galimybę artimiau susipažinti su biblioteka, bei atrasti jos turimą knygų įvairovę.
Rodomi įrašai: 41 - 50333