Kultūros paveldas, Literatūra

K. Borutos kūryba: iš e.paveldo lobyno (išvažiuojamoji)

Naudojantis virtualios Lietuvos elektroninio paveldo sistemos www.epaveldas.lt vaizdine, garsine, tekstine medžiaga, supažindinti moksleivius su (1) Kazio Borutos gyvenimo laikotarpio
istoriniu kontekstu, įliustruotu senosiomis fotografijomis ; (2) aktoriaus įgarsinta Kazio Borutos biografija; (3) įgarsinta/skaitmeninta grožine kūryba (poezija, proza, tame tarpe apysaka "Baltaragio malūnas"); (4) skaitmenintomis Kazio Borutos publikacijomis laikraštėlių kolekcijoje; (5) K. Borutos išverstų knygų paroda; (6) portalu www.epaveldas.lt; Inovatyvioje literatūros pamokoje moksleiviai kartu su edukatoriumi, tyrinės rašytojo Kazio Borutos biografiją, gyvenimo laikotarpio istorinį kontekstą, susipažins su įvairių žanrų rašytojo kūryba – nuo pirmųjų eilėraščių mokykliniuose laikraštėliuose, straipsnių periodinėje spaudoje iki vieno įspūdingiausių lietuviškų meilės romanų "Baltaragio malūnas". Sužinos visus rašytojo slapyvardžius ir kur juos galima rasti. Apžiūrės Kazio Borutos išverstų knygų parodą.Tobulins skaitmeninius gebėjimus mokydamiesi susirasti suskaitmenintus rašytojo kūrinius portale www.epaveldas.lt , klausysis unikalių garso įrašų, pažins rašytojo kūrinius išreikštus įvairiomis meninėmis priemonėmis, atliks įvairias praktines užduotis. Edukacijos metu moksleiviai aktyviai klausysis bei atliks praktines užduotis, Įsivertins įgytas žinias ir aptars vykdytas veiklas.
Kultūros paveldas, Literatūra

Slėpk knygas – darys kratas

Lankytojai susipažįsta su Didžiulių sodyba, apžiūri viduje įrengtą ekspoziciją, pristatančią Didžiulius kaip knygnešius, švietėjus, nukentėjusius už anticarinę veiklą. Kiekvienam
sudaroma galimybė rašyti ar piešti žąsies plunksna, aptariama, kuo rizikavo slaptosios lietuviškos mokyklos dalyviai. 3–5 klasių mokiniai išgirsta kelis garsiausių knygnešių nutikimus. Praktinių užduočių metu detaliau panagrinėjamas „knygnešio terbos“ turinys, taip susipažįstama su spaudos draudimo literatūra, nes knygelės vartomos, apžiūrimas jų dydis, kaina, jos palyginamos su moksleivių turimomis savo namuose knygomis. Vaikai klausiami apie savo šeimos turimas seniausias knygas, taip skatinami domėtis šeimos biblioteka. Išbandydami bausmes, vaikai supranta, kad seniau vaikų gyvenimas nebuvo toks patogus, kaip dabar. Daroma krata leidžia pajusti knygnešių riziką. 6–8 klasių moksleivių praktinės veiklos orientuotos ne tik į knygnešystės plėtojimą šiame dvarelyje, bet ir visos Lietuvos žymiausių knygnešių atminties išsaugojimą Knygnešių sienelėje prie Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus. Susiskirstę į grupeles iš atskirų žodžių bando sudėlioti Petro Vaičiūno posmą – Knygnešių sienelės įvardijimą, kuriame sutelpa plati knygnešystės prasmė, taip vaikai skatinami panaudoti įgytas žinias, atlikti užduotis grupėse, bendrauti tarpusavyje. Detaliau susipažįstama su asmenine S. Didžiulio biblioteka, jos reikšme ir likimu šiandieną. Moksleiviai apžiūri „Aušros“ numerius, pažymėtus S. Didžiulio bibliotekos ženklu. Žąsies plunksna bandomas sukurti knygos ženklas – ekslibrisas. Vyksta kratos darymas ir draudžiamų knygų ieškojimas, panaudojant išlikusią autentišką knygų slėptuvę. Apibendrinama, kaip knygnešystė nutiesė kelią į Lietuvos šiandieną. 9–12 klasių mokiniai sutelkia dėmesį ne tik į knygnešystę, bet ir plačiau pažįsta sodybos šeimininkus kaip šviesuolius, bendravusius su įžymiais šio krašto žmonėmis, sukaupusius nemenką biblioteką, kovojusius su prietarais, tamsumu, skleidusius žinias.
Literatūra, Etninė kultūra

Seni daiktai prabyla

Užsiėmimo metu yra galimybė pažinti, kaip senojo kaimo buityje mūsų proseneliai, seneliai malė grūdus girnomis, sijojo miltus sietu, vandens kibirus nešė su naščiais, bulves skuto
medinėje bulvių skutimo mašinoje ir lininius marškinius lygino kočėlu. Dabartyje apie naudotus senuosius namų apyvokos daiktus galima tik klausytis pasakojimų, o šio užsiėmimo metu mokiniai turės galimybę juos liesti, apžiūrėti, kai kuriuos pabandyti naudoti. Apsilenkę sąsiuvinį laikraščiu, atliks užduotis – mins mįsles apie daiktus ar Etnografijos ekspozicijoje suras daiktus pagal jų aprašymus.
Kultūros paveldas, Literatūra

„Maironio gyvenimo ir kūrybos takais“

Edukacinė programa vyksta visus metus, muziejaus patalpose. Dalyviai su edukatore apžiūri Maironio memorialinį butą, išklauso pasakojimo, o antroje edukacinės programos dalyje, kitoje
erdvėje, ekspozicijoje apie literatūrinį poeto palikimą, ieško atsakymų į klausimus. Darbas vyksta grupėse, dalyviai pristato rezultatus ne paprastai, statiškai, o įsikūniję į gido profesiją, gauna gido lazdelę ir kitus dalyvius supažindina su nauja informacija, eksponatais.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinės dirbtuvės „Popieriaus restauravimas“

Edukacinių dirbtuvių „Popieriaus restauravimas“ metu mokiniai turi galimybę išmokti prevenciškai konservuoti seną, suplyšusį popierių. Edukaciją sudaro dvi dalys. Užsiėmimo pradžioje
mokiniai supažindinami su knygų istorija, spausdinimo pradžia ir iššūkiais, senųjų leidinių įrišimo ypatumais bei turi galimybę pamatyti pirmųjų spausdintų knygų (inkunabulų) originalus. Tuomet mokiniai susipažįsta su restauratoriaus profesija, jo darbo ypatumais ir naudojamomis priemonėmis. Antroje užsiėmimo dalyje edukacijos dalyviai patys trumpam tampa restauratoriais ir su profesionaliomis restauravimui skirtomis priemonėmis prevenciškai konservuoja suplyšusį popierių – bando sustabdyti tolimesnį jo irimą. Mokiniai skatinami būti atidūs knygai, suvokti jos vertę ir saugojimo svarbą.
Literatūra, Kita

Aš ir kitas Aš

Aš Šioje dalyje patirtinių žaidimų dėka ir remdamiesi asmeninio bei komandinio darbo principais tyrinėjame iš ko susideda mūsų aplinka, kas sudaro mūsų gyvenimą, kokioje vietoje
randuosi "aš". Naudojame laisvojo rašymo, temų prioritezavimo principus. Kiekvienas susikuriame asmeninį gyvenimo, pomėgių, draugų žemėlapį, kurio epicentras esu "aš". Kitas Aš Šioje dalyje dirbdami porose, o paskui grupėse dalyviai išsiryškina trūkstamas/ siekiamas savo savybes (pvz. man trūksta drąsos, užsispyrimo ir t.t.) bei sudėlioja vieno grupėje sukurto veikėjo savybes. Aš + kitas aš = ? Šiame etape dirbama individualiai ir bendrai. Sukuriamas bendras grupės įsivaizduojamo dar vieno dalyvių gerųjų paveikslas. Kalbama, ko galima iš šio žmogaus pasimokyti, ko siekti kartu su juo, ką pasiskolinti ir t.t. Susitapatinimas Šiame etape programos dalyviai aptaria gautas patirtis bei prieš išsiskirstydami apdovanoja vienas kitą paskatinimais.
Kultūros paveldas, Literatūra

„Maironio namų fragmentai“

Programos pradžioje klausomasi edukatorės pasakojimo, antroje dalyje pasiskirstoma į keturias komandas, kurios gauna tris skirtingas užduotis. Įveikus užduotis, kuriose stengiamasi
atspėti eksponatą iš jo nedidelio fragmento, atsakyti į klausimus ir užpildyti trūkstamais žodžiais tekstą, kiekviena komanda išsiaiškina skirtingą Maironio asmenybės pusę. Pabaigoje pasakomi atsakymai, perskaitomi tekstai.
Kultūros paveldas, Literatūra

Skaitymo klinika lietuviškoje Šveicarijoje – Sudarge

Tik dvi vietovės Lietuvoje – mūsų valstybės susidarymo centras Kernavė ir viena iš stipriausių buvusios Žemaitijos tvirtovių Sudargas, turi po penkis išlikusius piliakalnius – istorinės
savo praeities liudytojus. Sudargo penkių piliakalnių kompleksas išsidėstęs 1 km ruože iš rytų į vakarus pagal Nemuno tėkmę. Siūlome jums ne tik pažintinę-edukacinę kelionę po Sudargo apylinkes ir piliakalnius, bet šį tą daugiau... Ką? Jums teks pas mus atvykti, kad savo akimis pamatytumėte nuo Sudargo piliakalnių atsiveriančius vaizdus, savo esybe pajustumėte, kaip tie vaizdai gniaužia kvapą. Jūsų kojos, suskaičiavusios visas aukštyn-žemyn vedančių laiptų pakopas, dar kurį laiką primins Jums apie patirtus iššūkius. Kokius? Visų neatskleisime, bet galime tik užsiminti, kad išnaudosime tarp piliakalnių esantį Basakojų taką. Ne, ne, tik aikčiojant nuo pojūčių paduose juo praeiti būtų per daug paprasta. Pasiūlysime einant dar ir skaityti. Garsiai. Visiems kartu, bet skirtingus tekstus. Mes lankstūs kaip po mūsų piliakalnius vingiuojantys takai, kaip šalia tekančio Nemuno krantai, tad jei norėsite, atsivešite kiekvienas tai, ką patys norite skaityti. Jei norėsite, skaitomus tekstus paruošime mes. Ar kada bandėte garsiai skaityti lipdami laiptais? O gulėdami keliese rate kojomis į vidų? Ar skaitėte medžiui? O gal dangui ar upei? Ar skaitėte garsiai kitam žmogui? Galbūt Sudarge bus pirmasis TOKS Jūsų santykis su knyga, tekstu. Jei norėsite, pasikalbėsime apie pojūčius, emocijas. Jei ne, galėsite neatvirauti, bet parašyti laišką sau tik popieriui patikėdami čia pat išgyventas patirtis. Kad visas Jūsų vizitas nebūtų vien tik iššūkiai, „įžeminsime“ Jus vaišindami nedidelėmis istorinių žinių apie Sudargą porcijomis. Netgi turėsite galimybę jas pasitikrinti sudėliodami dėlionę-galvosūkį apie Sudargą. Mūsų tikslas, kad Jūsų susitikimas su gamta, knyga, istorija ir savimi išlaisvintų nuo stereotipų, kad iš skaitymo klinikos išvyktumėte artimiau susipažinę su savimi.
Dailė, Literatūra

Edukacinė programa „Menas anapus regėjimo“

Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) – vienintelė valstybinės reikšmės biblioteka, skirta tenkinti asmenų, negalinčių dėl regos ar kitos negalios skaityti spausdintų tekstų, informacinius
ir kultūrinius poreikius. LAB, vystydama įvairias veiklas, siekia padidinti aklų ir silpnaregių asmenų socialinę, informacinę ir kultūrinę įtrauktį, šviesti bei supažindinti visuomenę su įprasto spausdinto teksto skaityti negalinčiais asmenimis. Kviečiame sudalyvauti Lietuvos aklųjų bibliotekos organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse „Menas anapus regėjimo“, kurių metu dalyviai turės galimybę kurti reljefinius piešinius naudojant įvairias lietimui jautrias faktūras atkartojant garsiausius tapybos darbus. Kuriant reljefines (taktilines) iliustracijas bus akcentuojama meno prieinamumo svarba regos, ar kitą negalią, sutrikimą turintiems asmenis, todėl dalyviai bus skatinami kurti atsakingai, aiškiai perteikti norimą žinutę, emociją ar vaizdą (taip, kad būtų suprantama nematančiam žmogui) naudojant įvairias medžiagas bei tekstūras. Taip pat bus skatinama kalbėti apie kuriamą tapybos kūrinį, išsakyti mintis, kurias jis sukelia, jį interpretuoti. Viena iš kūrybinių dirbtuvių užduočių supažindinti dalyvius su audiovizualinio vaizdavimo pagrindais, tokiu būdu atkreipiant dėmesį kaip reikia apibūdinti žodžiais vaizdinę informaciją, kad ji būtų suprantama regos, ar kitą negalią, sutrikimą dėl kurių negali skaityti įprasto spausdinto teksto turintiems asmenims. Kūrybinių dirbtuvių metu bus skatinama dalyvių saviraiška, empatija bei neįprasto kultūrinės patirtys.
Literatūra, Dramos teatras

Edukacija „Stebuklų šalies karalystės“

Edukacija „Stebuklų šalies karalystės“ pagal kūrinį „Alisa Stebuklų šalyje“. Vaikų laukia kelionė po skirtingas Stebuklų šalies karalystes, išsidėsčiusias skirtingose teatro erdvėse.
Kiekvienoje karalystėje vaikus pasitiks skirtingos pažintys su teatru ir kūriniu. Edukacijos metu kiekvienas vaikas keliaudamas po skirtingas karalystes, atras ne tik savyje slypinčią Alisą, bet ir save, kaip kad Alisa keliaudama Stebuklų šalyje... Vaikai pabuvos trijose karalystėse, kuriose sutiks kūrinio personažus aktorius-pedagogus: Kreivų veidrodžių karalystėje veido mankštą ir dikciją lavins kartu su aktoriumi, komiku Artūru Sužiedėliu, Skambančių širdžių karalystėje balso ir garsinę vaizduotę atskleisti padės aktorė-scenos kalbos ir vokalo pedagogė Karina Češuiko, Aukštynkojėje karalystėje kūno valdymą ir plastinę kalbą ugdys su šokėja-choreografe Indre Puišyte. Pabuvoję visose trijose - mimikos, balso ir judesio karalystėse moksleiviai susitiks teatro scenoje atlikti paruoštų ištraukų. Šviesų ir šviečiančių objektų, ambientinės muzikos pagalba sukuriama magiška stebuklų šalies atmosfera. Programos pabaigoje organizuojamas refleksijos ratas – pokalbis su moksleiviais apie tai, ko išmoko, ką suprato ir išsineša iš šios edukacinės programos. Edukacija siekiama ne pilnai pristatyti literatūros kūrinį, bet sužadinti vaikų smalsumą susipažinti su juo. Šios interaktyvios edukacinės programos metu moksleiviai ugdys savo komunikavimo, pažinimo, socialines, kūrybiningumo ir asmenines kompetencijas. Išmoks kartu su kitais grupės nariais planuoti, kurti, bendradarbiauti, aktyviai klausytis ir siūlyti idėjas, jas įgyvendinti bei reflektuoti veiklą ir jos rezultatus. Kostiumai, scenografija – Monika Gurskytė Areimė Atlikėjai: Karina Češuiko, Artūras Sužiedėlis, Indrė Puišytė
Rodomi įrašai: 41 - 50221