DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Muzika, Etninė kultūra

„Keliaukime į liaudies muzikos šalį“

Programos metu pristatomas Pakiršinio dvaras ir jo istorija (dvarą valdžiusio Stanislovo Kerbedžio gyvenimo istorija ir inžineriniai darbai Lietuvoje). Supažindinama su Radviliškio
rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre nuolatos veikiančiu Radviliškio krašto tautodailininkų darbų muziejumi. Edukacijos dalyviai gros įvairiais liaudies muzikos instrumentais: kanklėmis, armonika, būgnu, akmenukais, skudučiais, lumzdeliais, mokysis giedoti sutartines, dainuoti liaudies dainas, šokti liaudies ratelius ir šokius, susipažins su žvakių gamybos amatu. Vaikai dalyvaus kultūrinėje edukacinėje veikloje, turės galimybę prisiliesti prie senųjų etno muzikavimo tradicijų. Po tradicinių dainų ir šokių visi dalyviai susipažins su vaškinėmis žvakėmis. Žvakės nuo seniausių laikų buvo laikomos apsaugos ir dvasingumo simboliu. Jomis mūsų senoliai pasišviesdavo dirbdami įvairius namų ruošos darbus, tikėjo, jog jos apsaugo nuo negandų, blogųjų dvasių, sugeria neigiamą energiją, turi gydomųjų galių. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai sužino žvakės atsiradimo istoriją, su žvakėmis susijusius papročius, žvakių liejimo technologijas ir būdus. Taip pademonstruojamos senosios apšvietimo priemonės: žibinčiai, žibalinės lempos, žibintai. Praktinio užsiėmimo metu mokiniai iš lininio siūlo mokomi nusivyti dagtį, o žvakelę susisuka iš natūralaus bičių vaško plokštelės. Edukacinę programą ves Baisogalos kultūros centro folkloro ansamblis ,,Dainoriai" ir Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro darbuotojai. Jokio amžiaus apribojimo nėra. Dėmesys – kiekvienam pagal poreikius ir kūrybines idėjas.
Muzika

Muzikos dirbtuvės - dainuok, klausyk, išgirsk

Muzikos dirbtuvės – dainuok, klausyk, išgirsk. Vaikai bus mokomi dainavimo - taisyklingo balso pastatymo ir kvėpavimo, dikcijos ir artikuliacijos, judesio raiškos. Susipažinsime su
šiuolaikinėmis garso technologijomis ir jų galimybėmis. Užsiėmimų dalyviai įgytas žinias pritaikys praktikoje – įrašys dainą, skirtą šventei (t.y. motinos dienai, išleistuvėms, mokyklos šventei ir pan.).
Kultūros paveldas, Muzika

Palapinė, kelionė ir muzika

M. ir K. Petrauskų skyrius kviečia išbandyti linksmą edukacinį žaidimą “Palapinė, kelionė ir muzika”, kurio metu leisimės į pažintinę kelionę po lietuviškos muzikos pasaulį. Žaidimo
dalyviai susipažins su svarbiausiomis asmenybėmis, įvykiais ir datomis, lavins savo pastabumą, ieškodami paveikslėlių, pasislėpusių tarp margaspalvių palapinių, gros įvairiais muzikos instrumentais. Tikslas - edukacinio žaidimo būdu supažindinti lankytojus su svarbiausiomis Lietuvos profesionaliosios muzikos istorijos asmenybėmis, įvykiais bei sąvokomis. Žaidimą sudaro trys tuneliais sujungtos vigvamo tipo palapinės, užduočių klausimai, dėlionės, muzikos instrumentai. Atsakymai į klausimus pateikiami palapinių vidinėse ir išorinėse sienose. Vaikai ieškodami atsakymų turės aktyviai judėti palapinių viduje ir aplink jas. Uždaviniai: 1. Žaisti edukacinį žaidimą ir atlikti užduotis: - pagroti pasirinktu muzikos instrumentu (fleita, trimitu, smuiku ar klarnetu); - sudėlioti dėlionę, pasirinkus vieną iš 5 siūlomų; - surasti piešinio, kostiumo, instrumento detalės vietą palapinėse; - atsakyti į edukatoriaus klausimą. Naudojami metodai: Žodiniai: aiškinimas, pasakojimas, pokalbis Vaizdiniai: demonstravimas, iliustravimas Pratybos: muzikinės Žaidybinis–vaidybinis. Ugdomosios kompetencijos Kultūrinė, socialinė, pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, pilietiškumo, kultūrinio sąmoningumo, emocijų valdymo, bendradarbiavimo.
Muzika, Etninė kultūra

Lėliu kalėda, kalėda

Užsiėmime įsitraukiama į turiningo ir mąslaus Kalėdų šventės atėjimo laukimo meto bendruomenės ryšių stiprinimą, jungiantį senuosius papročius ir tikėjimus su šiuolaikinio žmogaus,
vaiko būdu, poreikiu kartu jaustis gražioje pasakoje, gamtos ir bendruomenės bei aukštesnės esaties dalimi. Atvykę į užsiėmimą mokysitės šviesiai ir džiugiai įsitraukti į advento – atėjimo – metą. Kursime bendrystės jausmą darbu - lipdysime bendrą žvakę - ir žodžiu - patirsite advento laikotarpio pasaką, kuriai nuo seno ir skiriamas šis vis tamsėjantis laikas. Aptarsime, kas buvo svarbu žemdirbių bendruomenėje, kodėl anksčiau žmonių poreikiai ir santykiai skyrėsi nuo šiandieninių, apmąstysime, kas aktualu šiandieninėje visuomenėje. Išmoksite advento laikmečio žaidimų ir dainų, kuriuos galėsite taikyti savo šventėje reikiamu metu. Uždaviniai: 1. Supažindinti su advento laikotarpio papročiais ir darbais. 2. Sudainuoti 2-3 advento laikotarpio dainas. 3. Supažindinti ir išbandyti 2 advento laikotarpio žaidimus. 4. Nulipdyti žvakę. Siektini rezultatai: 1. Dalyviai gebės atpažinti advento laikmečio papročius, dainas, darbus. 2. Išmoks 4-5 lietuviškus advento dainas, žaidimus. 3. Gebės paaiškinti išmoktų advento papročių atsiradimo priežastis ir naudą. 4. Žinos, kurie instrumentai, muzikavimo būdai advento laikotarpiu tinkami, o kurie netinkami naudojimui. Naudojami metodai: Iliustruojantis pasakojimas, paremtas vaizdinių ir atmosferos kūrimu. Žodinis aiškinimas. Pratybos. Dainavimas ir rateliai. Demonstravimas. Pavyzdžiai, leidžiantys suvokti kalėdotojo improvizacinių įgūdžių temoje vertę ir jų kūrimo metodiką. Judrieji žaidimai. Ugdomosios kompetencijos: Komandinis darbas. Kultūrinis sąmoningumas. Užsiėmimą galima pritaikyti turintiems dalinę regos arba judėjimo negalias (iki 7 asmenų). Asmenims su judėjimo negalia reikia atvykti 30 min. iki užsiėmimo pradžios. Užsakant užsiėmimą grupei su specialiaisiais poreikiais, prašome apie tai informuoti rezervacijos formoje.
Muzika

Svečiuose pas muzikos instrumentus

Tikslas – paprastai ir suprantamai supažindinti vaikus su simfoninio orkestro instrumentais, susiejant jų pavadinimus su išvaizda ir skambesiu. Uždaviniai: 1. Supažindinti su
instrumentais ir jų grupėmis (styginiai, mediniai pučiamieji ir kt.). 2. Papasakoti jų atsiradimo ir vystymosi istoriją. 3. Supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis, susijusiomis su simfoniniu orkestru. 4. Parodyti grojimo instrumentais pagrindinius principus ir suteikti vaikams galimybę patiems pabandyti groti. Siekiami rezultatai: 1. Užsiėmimo dalyviai išmoks atpažinti instrumentus ir juos priskirti atitinkamoms grupėms (styginiai, mediniai pučiamieji ir kt.). 2. Užsiėmimo dalyviai įgis muzikos istorijos žinių. 3. Užsiėmimo dalyviai išmoks penkias naujas sąvokas, susijusias su simfoniniu orkestru. 4. Užsiėmimo dalyviai susipažins su grojimo instrumentais pagrindais ir patys pamėgins groti. Priemonės: muzikos instrumentai, muzikos įrašai. Užsiėmimo pradžioje edukatorė trumpai papasakoja apie simfoninį orkestrą, jo sudedamąsias dalis, pristato pagrindines sąvokas (simfoninis orkestras, dirigentas, partija, partitūra, batuta), taip pat supažindina su instrumentų grupėmis. Vėliau edukatorė pristato po keletą instrumentų iš kiekvienos grupės (atsiradimo istorija, raida), parodo, kaip jie surenkami, laikomi, kaip jais grojama, ir perduoda užsiėmimo dalyviams, kad kiekvienas pabandytų jais groti.
Muzika, Etninė kultūra

Ruoškimės Užgavėnėms!

Trims karaliams išvykus, pradėkime ruoštis linksmai ir nuotaikingai žiemos pabaigtuvių šventei – Užgavėnėms! Atvykę į Tautinės muzikos skyrių, pateksite į siautulingą šventės
muzikinį-improvizacinį šėlsmą, kuriame susikursite savo Personažą (kaukių atsinešti nebūtina – bet tikrai galima), pasipuošite žavingomis kaukėmis, įgausite drąsos susipykti ir susitaikyti, kursite ir grosite Užgavėnių instrumentais, išbandysite lietuviško persirengėlių karnavalo – Užgavėnių – papročius ir reikšmę. Turimas žinias taikysite viešame pasirodyme ir Užgavėnių viktorinoje. Galimai nusipelnysite „Užgavėnių Atlaidų Popierio“! Muziejaus ekspozicija pritaikyta regos negalią turintiems asmenims – pateikiama informacija Brailio tekstu, ekspozicijoje yra daug garso įrašų, naudojami edukaciniai instrumentai. Skyriuje yra specialus keltuvas asmenims, naudojantiems neįgaliojo vežimėlį, todėl turime galimybę priimti asmenų su judėjimo negalia grupes. Vis dėlto ekspozicinė erdvė nedidelė, todėl galime priimti tik iki 7 asmenų su judėjimo negalia grupes. Galimas edukacinio užsiėmimo vedimas regėjimo negalią turintiems dalyviams – užsiėmime dalyviai atlieka Užgavėnėms, būdingas dainas, žaidžia žaidimus. Edukatorius turi patirties vedant užsiėmimus asmenims su regos, proto negalia. Užsakant užsiėmimą grupei su specialiaisiais poreikiais, prašome apie tai informuoti rezervacijos formoje.
Muzika

Laiko spalvos (išvažiuojamoji)

Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų orkestro "Garsas" muzikinė ir edukacinė programa LAIKO SPALVOS Pažintinėje kelionėje muzikologė pristatys penkias epochas:
renesansą, baroką, klasicizmą, romantizmą ir XX-o amžiaus modernizmą. Edukacinė – koncertinė programa „Laiko spalvos” skirta visiems, norintiems susipažinti su epochomis, bei išgirsti tų epochų kūrinius.
Muzika

Muzikos dirbtuvės – nuo vokalo subtilybių iki dainos įrašymo galimybių

Muzikos dirbtuvės – nuo vokalo subtilybių iki dainos įrašymo galimybių. Vaikai bus mokomi dainavimo - taisyklingo balso pastatymo ir kvėpavimo, dikcijos ir artikuliacijos, judesio
raiškos. Susipažinsime su šiuolaikinėmis garso technologijomis ir jų galimybėmis. Užsiėmimų dalyviai įgytas žinias pritaikys praktikoje – įrašys dainą skirtą šventei (t.y. motinos dienai, išleistuvėms, mokyklos baigimo šventei ir pan.).
Muzika

Laiko spalvos

Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų orkestro "Garsas" muzikinė ir edukacinė programa LAIKO SPALVOS Pažintinėje kelionėje muzikologė pristatys penkias epochas:
renesansą, baroką, klasicizmą, romantizmą ir XX-o amžiaus modernizmą. Edukacinė – koncertinė programa „Laiko spalvos” skirta visiems, norintiems susipažinti su epochomis, bei išgirsti tų epochų kūrinius.
Rodomi įrašai: 131 - 139139