DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Muzika, Kita

Saldutiškio miestelio istorija, tremtiniai ir dainos

Tai kultūrinė edukacija. Užsiėmimo trukmė - 60 min. Veiklos tikslas -pasitelkiant istorinės praeities faktus bei liaudies meną ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę savimonę ir
savigarbą, suvokiančią bendravimo ir bendradarbiavimo bei asmeninės kūrybos džiaugsmą. Užsiėmimų metu ugdomos šios bendrosios kompetencijos: mokymasis, kūrybiškumas, pažinimas, komunikavimas, iniciatyvumas, kultūrinis sąmoningumas. Tikslas – sudominti moksleivius istorine praeitimi, tremtinių patirtais išgyvenimais. Skatinti mokinių pilietiškumą, pagarbą vyresniosios kartos žmonėms. Veiklos metu bus pristatytas Saldutiškio miestelis ir jo istorija, keliaujant ,,bruko“ gatve per senamiestį iki senosios geležinkelio stoties. Edukacijos dalyviai bus supažindinti su žmonių, tremtų iš Saldutiškio geležinkelio stoties, istorija. Šalia paminklo tremtiniams vyks edukacinis užsiėmimas apie tremtį ir tremtinių dainas. Priemonės: kopijuoti lapai su tremties vietų žemėlapiais; tremtinių dainų tekstai. Veikla. Edukacijos dalyviai pirmoje užsiėmimo dalyje su vadove keliaus ,,bruko“ gatve per Saldutiškio miestelį iki senosios geležinkelio stoties. Ekskursijos metu bus pasakojama miestelio ir 3 paminklų: tremtiniams, partizanams bei Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui, istorija. Šalia paminklo tremtiniams bus vykdoma edukacinė veikla, kurios metu dalyviai išmoks dainuoti tremtinių dainas bei atliks užduotis apie tremties vietas.
Muzika, Daugiakultūriškumas

Hip hop - šiuolaikinio miesto subkultūra

Hipiai, banglai, gotai, rokeriai, reperiai, skinai, emo, jupiai, hipsteriai - kažkada labai dažnai kalboje vartojami terminai po mažų nyksta. Šiomis dienomis retai kada gatvėje sutiksi
"neformalios" kultūros atstovą. Ką žinai apie hip hopą? Kas yra MC ar DJ? Grafitis menas ar vandalizmas? Ar hip hop mada turi įtakos šiuolaikiniams rūbų dizaineriams? Ką bendro turi robotika ir hip hop? Į visus šiuos klausimus rasi atsakymus šiame edukaciniame užsiėmime. Mokiniai susipažins su subkultūros sąvoka ir įvairove. Ypatingą dėmesį skirsime hip hop pagrindiniams elementams. Konstruosime ir programuosime LEGO Spike Prime robotą šokantį break'ą.
Muzika

Kanklių meistro J.Lašo kanklės ir kankliavimas

Užsiėmimų metu dalyviai susipažins su išskirtiniu, dabar jau mirusiu, kanklių meistru Juozu Lašu ir jo gamintomis išskirtinėmis kanklėmis. Klausysis vienintėlio Lietuvoje Užpalių
kanklininkų ansamblio ,,Pasagėlė'',nuo 1991 m. kankliuojančio šio meistro ypatingu instrumentu, atliekamų lietuvių liaudies kūrinių, galės patys pabandyti pagroti.
Kultūros paveldas, Muzika

"Muzikos instrumentų ir muzikinių technologijų raida"

Edukacinis užsiėmimas „Muzikos instrumentų ir muzikinių technologijų raida“. Užsiėmimo metu mokiniai bus supažindinami su įvairiais muzikos instrumentais ir muzikinėmis technologijomis,
Gyvai galės pamatyti, išgirsti, paliesti, patys pabandyti groti įvairiais muzikos instrumentais (lamzdelis, skudučiai, birbynė, kanklės, smuikas, kontrabosas, armonika, saksofonas, klarnetas, elektrinė gitara, sintezatorius ir t.t.), paklausyti muzikos per patefoną, joustinį, kasetinį magnetofonus, CD grotuvą, kompiuterį ir t.t, klausys dainavimo studijos „Aušra“ atliekamų dainelių. Kartu su studijos vaikais pabandys dainuoti naudojan mikrofonus, žais įvairius muzikinius žaidimus.
Literatūra, Muzika

Lopšinės ir pasakos mažiesiems

Močiutės namelyje kvepia čiobreliais ir mėtomis, minkštame krėsle sėdi močiutė, su mezginiu rankose, ir laukia vaikų, kurie ateis pasiklausyti jos pasakėlių... Tai teatralizuota
programa mažiesiems, kuri nukels vaikus į saugią, jaukią romantiškai nostalgišką aplinką, leis atsipalaiduoti ir pažaisti. Klausysimės ir kartu dainuosime lopšines, inscenizuosime pasakas. Žolelių arbata ir močiutės keptų pyragėlių skonis sužadins pačius šilčiausius vaikystės jausmus. Gyva muzika, betarpiškas bendravimas, padės vaikams atsiskleisti, būti savimi, kartu kurti , improvizuoti, o tuo pačiu pailsėti ir pasikrauti gerų emocijų. Juk šiuolaikiniame skubančiame pasaulyje taip trūksta ramybės, įsiklausymo į save, į senolių išmintį.
Muzika, Etninė kultūra

Edukacinė muzikinė pamoka"Daugiatautė Lietuva"

Pasirodymo metu vyksta muzikinis pasakojimas, kuriame linksmi ir nuotaikingi personažai atskleidžia tautos ypatumą,tradicijas ir papročius. Kiekvienos bendruomenės pristatymas žiūrovą
įtraukia užduotimis(mįslės,ritminiai pakartojimai,muzikinės spėlionės,skanduotės,judesiai,vaidyba,žaidimai, muzikavimas).Norint spalvingiau atskleisti tautą,kaip simboliai naudojami muzikiniai motyvai. Puoselėjant vaikų muzikalumą bei brandinant jų emocinį santykį su muzika, į edukacinę programą įtraukta informatyvi medžiaga-muzikos instrumentai: mėnulio būgnas, molinukai, švilpynės, skudučiai, tradicinės ir koncertinės kanklės, birbynė, smuikas bei įvairūs mušamieji instrumentai
Muzika, Kita

Giesmės ir apeigos nuo pagonybės iki liturgijos

Tikslas - supažindinti moksleivius su pagoniškomis ir liturginėmis apeigomis, rūbais, indais, giesmėmis. Moksleivius pasitinkame prie Vyžuonų švento Jurgio bažnyčios, trumpai
supažindiname su bažnyčios istorija (įdomus faktai: žalčio Vyžo galva sienoje - pagonybės simbolis krikščioniškame statinyje, taip pat bažnyčios sienoje įmūrytas švedų patrankos sviedinys, kadaise kritęs į Vyžuonas). Lauke sutartinių giedotojų grupė "Sėdauta" pristatys pagonišką sutartinių programą, supažindins su senuoju baltiškuoju kostiumu, papuošalais ir detalėmis, atskleis jų reikšmę ir paskirtį. Bažnyčios viduje - moksleivius supažindinsime su su šventų Mišių sandara, jose naudojamais indais, liturginiais rūbais. Vėliau kilsime apžiūrėti bažnyčios vargonų, sužinosime koks tai sudėtingas instrumentas, vaikams bus įdomu kokiu principu jis veikė anksčiau, kai nebuvo elektros. Klausysimės vargonų muzikos, išmoksime ir kartu pagiedosime keletą jaunimo giesmių.
Muzika, Kita

LAISVĖS MUZIKA ATVEDUSI Į NEPRIKLAUSOMYBĘ

Tikslas - skatinti moksleivių kūrybiškumą, žingeidumą susipažįstant su devinto dešimtmečio Laisvės šauklių kūryba. Koncerto metu moksleiviai turės galimybę išgirsti gyvai atliekamus
Lietuvos Laisvės šauklių - V. Kernagio, K. Mašanausko, A. Vilčinsko. E. Masytės ir kt. kūrinius. Norintys ir gebantys galės patys muzikuoti ir kartu dainuoti. Koncerto pabaigoje surengsime "protų mūšį" moksleiviams bus pateikti įvairūs klausimai ir užduotys, atitinkančios amžių, lavinančios vaizduotę, kūrybą, fantaziją. Klausantis gyvos muzikos grupės ir dalyvaujant "protų mūšyje" išryškės individualios moksleivių kūrybos galios, lavinsis emocinė atmintis, pastabumas, išmonė, drąsa, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Koncerto programa praturtins moksleivius dvasiškai, suteiks gerų emocijų, sudarys sąlygas reikštis naujoms idėjoms, daryti išvadas, ir patirti dėkingumą Laisvės šaukliams.
Muzika, Dramos teatras

Spektaklis "MARMIAI"

"Marmiai" - spektaklis pradinių klasių vaikams pagal Indrės Pavilionytės ir Martyno Pavilionio to paties pavadinimo knygas - kai į lovas sugula ne tik maži vaikai, bet ir
mamos bei tėčiai, tolimoje ir paslaptingoje Martvudo girioje atgyja Marmių miestelis. Šiuo metu autoriai yra išleidę dvi knygas apie šiuos personažus, jos ir yra pagrindas nuo kurio atsispiriant spektaklio dramaturgė, kuria spektaklio dramaturgiją. Marmiai - juodi, apvalios formos padarėliai, kurie pasirodo saulei nusileidus. Spektaklis pasakoja apie Marmį Olį, kuris gimė geltonas. Šeimoje prasidėjo visiškas chaosas - kodėl jis geltonas??? Tai nenormalu!? Ką dabar daryti, ką kiti pagalvos?! Tad šeima nusprendė Olį dažyti juodai, kad jis neišsiskirtų iš kitų. Taip Olis ir gyveno, slėpdamas savo tikrąją spalvą, o tuo pačiu ir patį save kol neišgirdo naujienos, kad kažkur kitame miestelio gale yra dar vienas geltonas marmis! Pagrindinės spektaklio temos yra buvimas kitokiu bei tolerancijos ugdymas. Spektaklio kūrėjai šį kartą nori gvildenti savito, autentiško žmogaus temą, parodyti, jog jei tu skiriesi nuo kitų, tai nereiškia, jog tau kažkas blogai (ką vaikams svarbu sakyti nuo ko mažesnio amžiaus). Svarbiausia būti tokiam ir daryti tai kas tau patinka, nepriklausomai nuo to ką apie tai sako kiti. Taip pat, teatro kūrėjai su kiekvienu spektakliu išsikelia edukacinį tikslą (ko jie nori išmokyti vaikus), šį kartą tai tolerancijos ugdymas. Kalbėdami apie Marmį, kuris yra kitokios spalvos nei kiti, spektaklio kūrėjai sieks ugdyti vaikų empatiją, kad jie ne tik galbūt pamatytų save Olio (kitokio) kailyje, bet ir mokytusi priimti/toleruoti kitokius nei jie patys. Spektaklio kūrėjai mano, jog šios temos aktualios ne tik vaikams, bet labai svarbu jomis kalbėti ir su tėvais bei mokytojais, kad suaugusieji deramai suprastų vaiko natūralų unikalumą ir jį priimtų bei skatinų, o ne bandytų savo vaiką priversti būti tuom, kuo jis nėra.
Muzika, Dramos teatras

Teatralizuotas edukacinis koncertas KAI UŽAUGSIU, BŪSIU...

„Kai užaugsiu, būsiu…“- tai šmaikštus ir žaismingas teatralizuotas koncertas apie tai, kaip svarbu tinkamai išsirinkti profesiją. Mažieji žiūrovai ne tik „susitinka“ su labai skirtingų
profesijų atstovais, bet ir patys turi galimybę pabūti ir aktoriais, ir statybininkais, ir mokslininkais, ir gaisrininkais... Kiekviena profesija turi savo žaidimą (lydimą muzikos), kuris atspindi tos profesijos ypatumus, kylančias užduotis ir pasitaikančius sunkumus. Dalyvaudami spektaklyje – žaidime vaikai tarsi „pasimatuoja“ siūlomas profesijas ir sužino svarbią tiesą: visi darbai yra geri ir garbingi, tik svarbu išsirinkti sau tinkamą ir mielą.
Rodomi įrašai: 21 - 30139