Muzika

Klasika skamba kitaip (Ta Ta Ta Taaam...)

Tai kultūros ir meno renginys, papildytas kultūrine edukacija. Užsiėmimo trukmė 45 minutės. Veiklos tikslas – vaikus supažindinti su muzikos klasikais, variniais pučiamaisiais
instrumentais ir jų muzika. Koncertas vyks žaidimo forma. Programoje Šilagalio kultūros centro orkestras "Sklepučini" Atliks šių kompozitorių kūrinių šiuolaikines interpretacijas: W.A.Mozart koncertas pianinui Nr. 21 (ar. S.Cortland); J.S.Bach Siuita Nr. 3 (ar.F.Bernaerts); L.van Beetchoven Temos iš Simfonijos Nr. 5 (ar. R.Newman); J.S.Bach Toccata in D minor (ar.J. van Kraeydonck) ir kt. Koncerto metu bus demonstruojama vaizdinė medžiaga tiek apie instrumentus, tiek apie kompozitorius. Programos dalyviai bus skatinami diskutuoti, gyvai reaguoti, imituoti , šokti, pažinti muzikos tempus ir charakterį.
Literatūra, Muzika

ŠIMTMEČIO DIALOGAS. Dedikacija Nacionalinėspremijos laureatui Sigitui Gedai ir Lietuvos patriarchui Maironiui

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMUI – 100. POETUI SIGITUI GEDAI - 75 ŠIMTMEČIO DIALOGAS DEDIKACIJA SIGITUI GEDAI IR MAIRONIUI Sigitas Geda – poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas.
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Gedimino ordino kavalierius. Poeto Sigito Gedos kūrinys - devyni sonetai ir epitafija ,,Maironio mirtis“ tapo postūmiu sukurti šią programą. Aktoriaus balsas geba skleisti teksto prasmes, esančias ne tik atskirame žodyje,bet ir jų junginyje, bendroje "virš" kūrinio sklandančioje nuotaikoje. Bet man literatūra, pirmiausia, yra svarbi kaip parašytas ir dar neištartas tekstas. Būtent, kaip tekstas ryškiausiai yra mane paveikusi Gedos kūryba. Pamenu, 1986 m. perskaičiau laikrašty jo "Maironio mirtį", ir ji mane taip paveikė, kad norėjau tuos devynis sonetus ir epitafiją skaityti kiekvienam sutiktam žmogui. Tuomet bet ką galėjau sulaikyti už rankos, sakydama: tu tik paklausyk, kaip fantastiška... Programoje per Maironio ir S. Gedos kūrybą ieškosime su klausytojais atsakymų į esminius nūdienos klausimus: kas yra toji Tėvynės meilė,pareiga gimtajam kraštui ir atsakomybė už jos ateitį. Ir bandysime drauge savo širdyse kurti Lietuvos ateities viltingą viziją.Programoje: Maironis. Pratarmė poemai ,,Tarp skausmų į garbę“, Maironis. Eil. ,,Išnyksiu kaip dūmas“, S. Geda. Devyni sonetai ir epitafija ,,Maironio mirtis“, S. Geda. Dvi giesmės iš ciklo ,,Septynių vasarų giesmės“, S. Geda. Eilėraščiai iš knygų,,Mamutų tėvynė“, ,,Septynių vasarų giesmės‘. Ištrauka iš straipsnio: S. Geda „Triptikas apie Maironį“/ ,,Šiaurės Atėnai“ 2002m. lapkričio 2 d. Nr. 41. A.Remesos, V.Bagdono, O.Mesiano, L.Berio, K.Debiusy, M.Ravelio kūriniai klarnetui solo.
Muzika, Kita

Saldutiškio miestelio istorija, tremtiniai ir dainos

Tai kultūrinė edukacija. Užsiėmimo trukmė - 60 min. Veiklos tikslas -pasitelkiant istorinės praeities faktus bei liaudies meną ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę savimonę ir
savigarbą, suvokiančią bendravimo ir bendradarbiavimo bei asmeninės kūrybos džiaugsmą. Užsiėmimų metu ugdomos šios bendrosios kompetencijos: mokymasis, kūrybiškumas, pažinimas, komunikavimas, iniciatyvumas, kultūrinis sąmoningumas. Tikslas – sudominti moksleivius istorine praeitimi, tremtinių patirtais išgyvenimais. Skatinti mokinių pilietiškumą, pagarbą vyresniosios kartos žmonėms. Veiklos metu bus pristatytas Saldutiškio miestelis ir jo istorija, keliaujant ,,bruko“ gatve per senamiestį iki senosios geležinkelio stoties. Edukacijos dalyviai bus supažindinti su žmonių, tremtų iš Saldutiškio geležinkelio stoties, istorija. Šalia paminklo tremtiniams vyks edukacinis užsiėmimas apie tremtį ir tremtinių dainas. Priemonės: kopijuoti lapai su tremties vietų žemėlapiais; tremtinių dainų tekstai. Veikla. Edukacijos dalyviai pirmoje užsiėmimo dalyje su vadove keliaus ,,bruko“ gatve per Saldutiškio miestelį iki senosios geležinkelio stoties. Ekskursijos metu bus pasakojama miestelio ir 3 paminklų: tremtiniams, partizanams bei Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui, istorija. Šalia paminklo tremtiniams bus vykdoma edukacinė veikla, kurios metu dalyviai išmoks dainuoti tremtinių dainas bei atliks užduotis apie tremties vietas.
Muzika

Kanklių meistro J.Lašo kanklės ir kankliavimas

Užsiėmimų metu dalyviai susipažins su išskirtiniu, dabar jau mirusiu, kanklių meistru Juozu Lašu ir jo gamintomis išskirtinėmis kanklėmis. Klausysis vienintėlio Lietuvoje Užpalių
kanklininkų ansamblio ,,Pasagėlė'',nuo 1991 m. kankliuojančio šio meistro ypatingu instrumentu, atliekamų lietuvių liaudies kūrinių, galės patys pabandyti pagroti.
Kultūros paveldas, Muzika

"Muzikos instrumentų ir muzikinių technologijų raida"

Edukacinis užsiėmimas „Muzikos instrumentų ir muzikinių technologijų raida“. Užsiėmimo metu mokiniai bus supažindinami su įvairiais muzikos instrumentais ir muzikinėmis technologijomis,
Gyvai galės pamatyti, išgirsti, paliesti, patys pabandyti groti įvairiais muzikos instrumentais (lamzdelis, skudučiai, birbynė, kanklės, smuikas, kontrabosas, armonika, saksofonas, klarnetas, elektrinė gitara, sintezatorius ir t.t.), paklausyti muzikos per patefoną, joustinį, kasetinį magnetofonus, CD grotuvą, kompiuterį ir t.t, klausys dainavimo studijos „Aušra“ atliekamų dainelių. Kartu su studijos vaikais pabandys dainuoti naudojan mikrofonus, žais įvairius muzikinius žaidimus.
Muzika, Kita

Giesmės ir apeigos nuo pagonybės iki liturgijos

Tikslas - supažindinti moksleivius su pagoniškomis ir liturginėmis apeigomis, rūbais, indais, giesmėmis. Moksleivius pasitinkame prie Vyžuonų švento Jurgio bažnyčios, trumpai
supažindiname su bažnyčios istorija (įdomus faktai: žalčio Vyžo galva sienoje - pagonybės simbolis krikščioniškame statinyje, taip pat bažnyčios sienoje įmūrytas švedų patrankos sviedinys, kadaise kritęs į Vyžuonas). Lauke sutartinių giedotojų grupė "Sėdauta" pristatys pagonišką sutartinių programą, supažindins su senuoju baltiškuoju kostiumu, papuošalais ir detalėmis, atskleis jų reikšmę ir paskirtį. Bažnyčios viduje - moksleivius supažindinsime su su šventų Mišių sandara, jose naudojamais indais, liturginiais rūbais. Vėliau kilsime apžiūrėti bažnyčios vargonų, sužinosime koks tai sudėtingas instrumentas, vaikams bus įdomu kokiu principu jis veikė anksčiau, kai nebuvo elektros. Klausysimės vargonų muzikos, išmoksime ir kartu pagiedosime keletą jaunimo giesmių.
Kultūros paveldas, Muzika

SKAMBANČIOS ISTORIJOS: SENIEJI MUZIKOS INSTRUMENTAI (Nuotolinė paslauga)

Edukacinio užsiėmimo metu susipažinsime su kai kuriais senaisiais muzikos instrumentais, sužinosime, kuriems iš jų buvo lemta skambėti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare, o kurie taip
ir neišvydo rūmų menių, tačiau linksmai skambėjo miestiečių švenčių metu. Taip pat pasiklausysime kai kurių instrumentų skambesio, sužinosime apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvaro muzikinį gyvenimą. Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo 1–4 klasės muzikos ir pasaulio pažinimo programas.
Muzika, Etninė kultūra

Pažintis su Labanoro dūda

Pažinsite pasaulio ir Lietuvos dūdmaišių istoriją, jų sukūrimo aplinkybes, muzikavimo tradicijas, istrumentų tipus ir jų sandarą. Praturtėsite žinia, kad dūdmaišis yra vienas seniausių
lietuvių liaudies instrumentų. Pūsdami nendrines birbynėles, ūkelius (burdonėlius), švilpynes, lumzdelius, pažinsite jų skleidžiamus garsus. Galėsite įsitrauksite į bendrą muzikavimą – mušdami būgną pritarsite dūdmaišininkui ir taip patirsite savo įgimtą ritmo pojūtį. Gali atsitikti ir taip, kad pamilsite šiuos instrumentus, o vėliau ir patys imsite muzikuoti. Galų gale, pažinties su Labanoro dūda pabaigoje, išmoksite ir patys susikurti, lai ir primityvų, bet dūdmaišį.
Muzika

Teatralizuotas edukacinis koncertas „Dainos iš lagamino” (Nuotolinė paslauga)

Nuotolinis teatralizuotas edukacinis koncertas „Dainos iš lagamino“ – tai kūrybingumą, toleranciją, vidinę kultūrą, kritinį mąstymą bei meilę muzikai ir teatrui skiepijantys
teatralizuoti edukaciniai muzikiniai pasirodymai ir nuotoliniai teatriniai bei muzikiniai užsiėmimai su vaikais. Programoje susitiksime su spalvingais ir smagiais dainelių personažais, kuriuos įkūnija ilgametę patirtį scenoje turinti scenos profesionalų trijulė - Vaida, Andrius ir Romas Trijoniai. Jų krečiamas teatralizuotas muzikines išdaigas mėgsta ne tik vaikai, bet ir suaugę. Mažieji žiūrovai su šypsenomis ir puikia nuotaika, atlikdami įvairias teatralizuotas ir muzikines užduotis, bendraudami ir diskutuodami su personažais mokosi ir ugdo svarbius gyvenimiškus įgūdžius. Prisimena, kaip reikia kultūringai elgtis su sutiktais žmonėmis ir gyvūnėliais (kurie ne tik dainuoti, bet ir kalbėti moka, kai į kolektyvo rankas patenka lėlių teatro atributai). Mažieji žiūrovai ugdomi nuoširdžiai mylėti juos supantį pasaulį, gyvūnus ir žmogų, yra skatinami nebijoti svajoti, fantazuoti, bendrauti ir kūrybiškai žvelgti į įvairiausius iššūkius. Personažai jiems primena apie saugų elgesį gatvėje, šviesoforo spalvų reikšmę, sveikos gyvensenos ir sporto svarbą, tikrina laikrodžio pažinimo gebėjimus ir pan. Viskas vyksta patrauklia ir kiekvienam vaikui priimtina žaidimo forma. Susitikime virtualioje platformoje ir kartu smagiai praleiskime laiką!
Muzika

Edukacinė ekskursija Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje „Pažinkime muzikinį pasaulį“

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – Lietuvos muzikos lopšys – kviečia moksleivius ir jų mokytojus apsilankyti ekskursijoje, kurios metu pažinsite muzikos pasaulį. Ekskursijos metu
dalyviams bus pristatyti trys muzikos žanrai – klasikinis, džiazinis ir elektroninis. Profesionalus muzikantas – gidas, papasakos apie kiekvieną žanrą ir pakvies tapti stebėtojais, kaip kuriama konkretaus žanro muzika, kokios priemonės yra naudojamos ir ko reikia muzikantui, kad taptų tikru savo srities meistru! Užsiėmimo eiga: 1. Moksleiviams pristatoma klasikinė muzika ir, esant galimybei, pateikiamas pavyzdys – stebimi studentų užsiėmimai LMTA Operos studijoje (scenos judesys/fechtavimas/operos pastatymo procesas). 2. Moksleiviams pristatoma džiazinė muzika, stebimas improvizacijos kūrybinis procesas. 3. Moksleiviams pristatoma elektroninė muzika ir kompozicija – pravedama ekskursija po LMTA Muzikos inovacijų studijų centrą, vieną šiuolaikiškiausių skaitmeninių muzikos technologijų inovacijos centrų Baltijos šalyse, pristatomas elektroninės muzikos kūrimo procesas ir priemonės, klausomasi elektroninės muzikos. Siekiami rezultatai: • Mokiniai išgirs skirtingus muzikinius žanrus ir gebės juos skirti/įvardinti. • Mokiniai susipažins su kūrybiniam procesui naudojamomis priemonėmis, kuriomis siekiama aukščiausio meistriškumo. • Mokiniai aktyviau dalyvaus kultūriniame gyvenime. Naudojamos priemonės: kompiuteriai, multimedija, įvairūs muzikiniai instrumentai.
Rodomi įrašai: 21 - 30169