Muzika

Muzikos enciklopedija: pažintis su pučiamaisiais instrumentais!

Praktinėje muzikavimo edukacijoje moksleiviai susipažins su pučiamaisiais instrumentais: tošiniais ragais, mediniais skudučiais, Sekminių rageliu, ožragiu, lumzdeliais, išilginėmis
(block fleitomis - bosine, tenorine, altine, sopranine), barokine fleita, skersine mokomąja fleita, okarinomis, indėnų fleita, koncertine fleita. Šiais instrumentais vaikai čia pat bus mokomi pagroti. Mokiniams bus parodyti aliejai, reikalingi medinių instrumentų impregnavimui, organinės medžiagos (gyvūnų ragai, mediena, beržo tošis). Besimokydami muzikuoti, užsiėmimų dalyviai sužinos įvairiausias muzikos instrumentų gamybos, saugojimo paslaptis, socialinius muzikantų gyvenimo aspektus, patirs muzikavimo džiaugsmus ir vargus.
Muzika, Etninė kultūra

Pasaulio tautų muzika

Valstybinis choras "Polifonija" yra paruošęs edukacinę programą "Pasaulio tautų muzika", skirtą 5-12 klasių moksleiviams. Tai spalvinga ir nuotaikinga kelionė aplink
Žemės rutulį. Renginio metu bus ne tik atliekami įvairių pasaulio kraštų: Europos, Azijos, Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos choriniai kūriniai, bet ir papasakota apie tiems kraštams būdingus muzikos bruožus, ypatybes ir jų reikšmę tenykščiai kultūrai. Koncerte klausytojai susipažinti su lietuviams tolimų ir egzotiškų šalių chorine kultūra, kuri remiasi tų šalių folkloru. Žinoma, nepamiršti ir savojo krašto chorinės muzikos lobynai. Edukacijos metu mokiniai, kartu su atlikėjais, muš ritmus, atitinkančius konkretaus kontinento muziką, pritars pažįstamai melodijai savo balsais. Atlikėjai: Šiaulių valstybinis kamerinis choras ,,Polifonija" ir profesionalūs instrumentalistai bei solistai, pritarsiantys mušamaisiais, klavišiniais ir kitais instrumentais (pradedant fortepijonu ir baigiant dambreliu bei lietaus lazda).
Muzika

Senoji Europos ir Lietuvos dvarų muzika

Muzikinės edukacijos ciklas „Senoji Europos ir Lietuvos dvarų muzika“ simboliškai žymi choro „Polifonija“ kelio pradžią, todėl šios programos pagrindas – naujai prikelti, šiauliečių
kolektyvo atlikti XVI a. - XVII a. kompozitorių kūriniai. Įdomu tai, kad šių muzikos kūrėjų gyvenimai, likimai ir kūrybiniai keliai vienaip ar kitaip susiję su Lietuva ir jos valdovais. Muzikinės edukacijos metu mokyklinio amžiaus vaikai yra supažindinami ne tik su muzikiniais kūriniais ir jų atlikimu, bet ir su tuometinėmis Senosios Europos ir Lietuvos aktualijomis ir gyvenimo subtilybėmis. Kelionėje laiku vaikai sužinos, kad Lietuvos didikai ir jų atžalos buvo pasklidę po visą Europą, kad Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius buvo Ispanijos karaliaus pusbrolis, giminiavęsis su visais Europos monarchais. Bus priminta, kokia muzika žavėjosi Radvilos, Jogailaičiai, kokie svetimšaliai kompozitoriai dirbo Lietuvoje, ko nuvykę į kitus Europos kraštus klausėsi Lenkijos-Lietuvos karaliai. Edukacijos vedėjas Sigitas Vaičiulionis supažindins su XVI a. - XVII a. Lietuvoje skambėjusiais vokalinės muzikos žanrais: madrigalu, motetu ir kt. Kultūrinės edukacijos tikslai: • Formuoti aktyvaus dalyvavimo Lietuvos kultūriniame gyvenime įgūdžius; • Sudaryti galimybes mokiniams pakartoti, įtvirtinti ir plėsti žinias, gautas muzikos pamokose, vadovaujantis bendrąja mokymo ir ugdymo programa; • Formuoti mokinių įgūdį teorines žinias taikyti praktiškai.
Muzika

„Šimtas žingsnelių iki profesionalaus choro“

Užsiėmimų metu kūrybiškai per dainavimą bus pristatoma: kas yra choras? Kodėl verta dainuoti chore? Kas vadovauja chorui? ir kt. Siekiama suteikti žinių dalyviams apie chorinę muziką
ir jos kalbą, išmokyti elementariai muzikuoti. Tikimasi, kad gautos muzikinės žinios vėliau priartins vaikus prie chorinės muzikos. Dėl to siekiama, kad vaikai jau nuo ankstyvo amžiaus mokytųsi dainuoti, muzikuoti, klausytis. Juk kaip žinia, lavindami įgūdžius tam tikroje veikloje nuo ankstyvo amžiaus galiausiai tai panaudojame ir ateityje. Užsiėmimai didelė paskata vaikams ugdytis ir plėtoti savo meninį suvokimą. Užsiėmimų eiga: pradžioje susitinkame chorų darbinėje aplinkoje Utenos kultūros centro choro studijoje. Muzikaliai pasisveikiname (pav. „Laba diena jums sakau ir gražiai nusišypsau“). Po pasisveikinimo vaikai išgirsta trumpą pasakojimą apie chorą, dirigento darbą ir kitus svarbius dalykus. Refleksijai - visi bendrai klijuojame lapukus su sąvokomis ant plakate pavaizduoto medžio. Užpildę sąvokų medį, dainuojame vokalo lavinimo pratimus. Apšilę balsus mokomės dainelių (pav. „Linksmasis traukinys“, „Vabaliukų dainelė“, „Kas miške gyvena“ ir t.t.) ir prijungiame judesį. Išmokę dainelę mes keliaujame į didžiąją sceną, kurioje sužinome istoriją apie užkulisinį gyvenimą. Užlipę ant choro laiptų susėdame ir burtų keliu išrenkame choro dirigentą, kuris turės galimybę diriguoti savo klasei. Pabaigoje nufilmuojamas vaikų pasirodymas. Filmuota medžiaga dalijamasi su klasės auklėtoja.
Muzika

Tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ koncertai

Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ jau XXI kartą sukviečia išvykusius Lietuvos muzikus bei jų kolegas užsieniečius ir jaunuosius muzikus iš Lietuvos. Koncertuose skambės
klasikinė ir šiuolaikinė muzika. Muzikologas- koncertų vedantysis pristatys dalyvius: papasakos apie jų kelią į muzikos pasaulį, pasiekimus, atliekamą muziką. Atvykę į koncertus vyresniųjų klasių moksleiviai ne tik susipažins su klasikine, šiuolaikine muzika, bet ir galės aplankyti gražiausias koncertų sales – nuo Arkikatedros, šv. Jonų bažnyčios vargonų gaudesio apsuptų iki Taikomosios dailės, Vilniaus paveikslų galerijos, Lietuvos mokslų akademijos ir kt.
Dailė, Muzika

Programa „Laiko mašina“

Užsiėmimas priderintas prie mokyklose dėstomų "Socialinio ugdymo" bei "Gamta ir žmogus" disciplinų, kurias sudaro: pasaulio pažinimas, istorija, geografija, meninis,
estetinis ugdymas. Žaidimo būdu siūloma kelionė laiku, apsilankant prie skirtingas epochas vaizduojamų kūrinių, kurie supažindina dalyvius su esminiais žmonijos meno bei kultūros istorijos etapais. 1 stolelė - Antikos salė. Mokiniams pasakojama apie Egipto dievus, aptariamos Ozyrio, Izidės, Horo, Anubio skulptūrėlės. Aiškinamasi, kodėl jie taip vaizduojami. Apžiūrima mumija, pasakojama, kaip ir kodėl mirusieji senovės Egipte buvo mumifikuojami. 2 stotelė – 19 a. Vakarų Europa. Prie L. K. Kokorantės „Audringos jūros peizažo“ klausomasi A. Vivaldžio „Metų laikų“ ištraukų. Moksleiviai klausosi muzikinio metų laikų perteikimo, po to apibūdina L. K. Kokorantės peizaže pavaizduotas gamtos nuotaikas. 3 stotelė – 20 a. Modernizmas. Modernizmo laikotarpio kūrinių ekspozicijoje aptariama, kuo skiriasi naujasis menas nuo senojo. Prie M. Kauso „Moters portreto“ pasiūloma sudėlioti dėlionę, pagamintą pagal M. Kauso paveikslą ir iš įvairių geometrinių figūrų sukurti abstrakčius koliažus. 4 stotelė – Ateitis. Kūrybinė užduotis: nupiešti ateities vizijas ant laminavimo plėvelių ir salės ekrane per epidioskopą jas pristatyti bei apibūdinti.
Literatūra, Muzika

Tapk kompozitoriumi!

Ar kada nors svajojai būti kompozitoriumi ir sukurti originalią melodiją? O galbūt visuomet norėjai sužinoti, kaip muzika kuriama technologijų pagalba? Tokią galimybę nori suteikti
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, kurioje kviečiame išbandyti populiarią muzikos kūrimo programą – Magix Music Maker. Užsiėmimo tikslas – padėti pažinti muzikos kūrimo technologijas ir remiantis jomis ugdyti vaikų kūrybiškumą. Programa draugiška tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiesiems. Viskas priklausys nuo jūsų noro bei entuziazmo! Galėsite naudotis jau sumontuotais neilgais įvairių stilių ir instrumentų bei vokalo garso takeliais bei kurti visiškai naują muziką. Kviečiame pasinerti į 1 val. laiko kūrybines dirbtuves, kurios papildys jūsų muzikos žinias, ugdys kūrybiškumą ir vaizduotę.
Muzika, Opera

TARP NATŲ – muzikos valanda

Projekto "TARP NATŲ - muzikos valanda" koncertų temos labai įvairios ir gali būti derinamos su pedagogais ir moksleiviais pagal poreikį ir pageidavimą. Galima skirti kelias
temų grupes pagal atlikėjų sudėtį (šiuose koncertuose dalyvaus 1-2 atlikėjai). Pavyzdžiui: „Liaudies instrumentų muzikos valanda“, „Smuiko muzikos valanda“, „Vokalinės muzikos valanda“, „Mušamųjų muzikos valanda“, „Kontraboso muzikos valanda“ ir pan. Gali būti skirtingų epochų muzikos valandos: „Baroko muzikos valanda“, „Romantizmo muzika fortepijonui“ ar „XX a. muzikos valanda“. Moksleiviams, ypač 5-8 klasių, gali būti patrauklus LMS narių siūlymas rengti koncertus su savo mokiniais iš Vilniaus muzikos mokyklų. Tokio pobūdžio koncerte moksleiviai iš karto pajus subtiliai pateiktas atlikimo interpretacijos paslaptis. Ypač turiningi monografiniai koncertai. Aktorė Virginija Kochanskytė yra sukūrusi net kelias tokio pobūdžio programas: „Vincas Kudirka“, „Mykolas Kleopas Oginskis“, o pianistai Šviesė Čepliauskaitė ir Andrius Vasiliauskas - monografines Stanislovo Moniuškos fortepijoninės ir vokalinės muzikos programas. Tikime, kad didžiausias mūsų siūlomų edukacinių koncertų privalumas - galimybė derinti programas ir atlikėjus pagal atvyksiančių moksleivių poreikį ir amžių. O pagrindinis LMS narių, dalyvaujančių programoje tikslas - užmegzti tampresnį emocinį ir intelektinį kontaktą su jaunimu, atskleisti aukštosios muzikos teikiamas vertybes ir tikėti, jog didžioji jaukiuose koncertuose apsilankiusių moksleivių dalis tikrai taps rimtų aukštosios muzikos koncertų, rengiamų koncertinių įstaigų salėse, klausytojais. Koncertų programų pasiūlymai detalizuojami LMS svetainėje: http://parduotuve.muzikusajunga.lt/koncertai
Muzika

Muzikinė edukacinė programa „Maršas – mūsų karalius“

Ar kada nors pagalvojame, kaip dažnai gyvenime mus lydi maršas? Vestuvės, šventės, iškilmės, kariuomenė, netgi – laidotuvės. Kas yra maršas ir kada jis atsirado? Muzikinė edukacinė
programa „Maršas – mūsų karalius“ pasakos įdomiausias istorijas apie maršą, jo tradicijas įvairiose šalyse, maršo sąsajas su pučiamųjų instrumentų orkestru. Šioje programoje karaliauja maršai – iškilmingi ir liūdni, ugningi ir užvedantys šokiui. Tradiciniai žygio maršai, koncertiniai maršai, maršai skirti specialioms progoms, maršai iš operų, operečių, kino filmų ir keisčiausios jų istorijos. Ar žinote, kad labai populiarus „Vestuvių maršas“ yra neretai draudžiamas bažnyčiose? Įsitikinsite, koks gali būti skirtingi muzikinio termino „maršas“ skambesys, jo ritmai ir istorijos. Todėl šios programos turinys be galo spalvingas – nuo lietuvių „maršų karaliaus“ vadinamų Broniaus Jonušo iki pasaulinio garso žymiausio amerikiečių maršų kūrėjo John Philip Sousa kūrinių. Dar smagesnę nuotaiką šioje programoje užkurs merginų choreografinė grupė. O gal norite pažygiuoti ir sužinoti ką reiškia prancūziškas žodis "défilé"? Netikite, kad tai gali būti taip smagu? Ateikite – sužinosite ir pažygiuosite! Šią smagią progamą programą rekomenduojame 9 – 12 metų vaikams.
Muzika

Pažintinis koncertas – susipažinimas su vario dūdomis „Zooparadas"

Tai kultūros ir meno renginys, papildytas kultūrine edukacija. Užsiėmimo trukmė 45 minutės. Veiklos tikslas – vaikus supažindinti su variniais pučiamaisiais instrumentais ir jų muzika.
Koncertas vyks žaidimo forma. „Zooparado“ autorius K. Strachan. Kūriniai imituoja gyvūnus Pavyzdžiui: liūtų paradas; kengūrų šokis, panterų tango, dramblių maršas, begemotų valsas, gyvačių rokenrolas, bulių bliuzas, beždžionių svingas. Vaikai turės spėlioti, kokie tai gali būti gyvūnai, pažins skirtingus muzikos stilius: polką, valsą, svingą, bliuzą, sambą, maršą ir kt. Koncerto metu bus demonstruojama vaizdinė medžiaga tiek apie instrumentus, tiek apie gyvūnus. Programos dalyviai bus skatinami diskutuoti, gyvai reaguoti, imituoti gyvūnus, šokti, pažinti muzikos tempus ir charakterį.
Rodomi įrašai: 31 - 4087