DĖMESIO! Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. imtinai
Performansas (tarpdisciplininis menas), Dramos teatras

Skaitmeninis spektaklis vyresniųjų klasių moksleiviams "Pakalnučių metai"" (Nuotolinė paslauga)

„Knygos teatro“ spektaklis „Pakalnučių metai“ pastatytas pagal noveles iš Jurgos Ivanauskaitės debiutinio novelių rinkinio „Pakalnučių metai“ (1985). Novatoriški, savo laikmetį
pralenkę, tuometinio socialinio gyvenimo skurdumui opoziciški jaunosios, tuomet dar aštuoniolikmetės autorės tekstai, buvo akinamas blykstelėjimas lietuviškosios literatūros padangėje. J. Ivanauskatė rašė apie dar draustinas, tačiau jau daugelio žmonių galvose kirbančias idėjas. Anuomet susilaukę didelio kritikų dėmesio, rašytojos tekstai priskiriami pirmiesiems lietuviškiems Vakarų pasaulio atspindžiams bei pirmiesiems bandymams atverti duris į išsvajotą laisvę. Spektaklyje stengiamasi perteikti knygoje jaučiamas emocijas, mintis, idėjas, potyrius, spalvas ir dar daugiau. Vidinės veikėjų dramos atskleidžiamos per melodiją, aromatą, spalvą ar lytėjimą. Kiekviena detalė, kaip ir rašytojos J. Ivanauskaitės kūryboje, čia tampa ypatingai svarbi. Spektaklio vaizdai nuolat persipina ir slenka per veikėjų tekstą, žaisdami bei kurdami neįprastas, vaizduotę žadinančias istorijas.
Performansas (tarpdisciplininis menas), Dramos teatras

Aplodismentai mūsų komandai!

Sugalvoti, išspręsti, sukurti – ar su grupe tai padaryti lengviau, nei vienam? O gal vienam kurti kur kas paprasčiau, nes tie kiti, su kuriais sunku rasti bendrą kalbą, tik trukdo?...
„Niekas negali sušvilpti simfonijos, - tam reikia viso orkestro“ - gebėjimas kurti komandoje šiandien yra viena geidžiamiausių savybių dažnoje gyvenimo srityje, ypač šiuolaikinėse darbo vietose, nes visi ieško naujoviškų problemų sprendimo būdų, gerina darbo eigą ir vertę. Laimei, turint smegenis, išradingumo pagrindas jau yra, - lieka tik klausimas, kaip jį auginti nuo mokyklos dienų! Šis renginys – nuotaikingas komandinis teatralizuotas žaidimas ir performanso kūrimas skatina jaunimą atskleisti savo kūrybinį potencialą interaktyviai veikiant mažose grupėse, taip pat ir bendroje klasės komandoje. Sužaidybintoje veikloje jie išreiškia aktualias gyvenimo idėjas, patiria gerų jausmų, mokosi bendro kūrybinių minčių generavimo, asmeninės ir grupinės raiškos – drąsiau atsiskleisti, taikliau perduoti “kuriamą žinutę” aplinkai ir būti suprastiems. Tai galimybė jauniems žmonėms lavinti pasitikėjimą savimi, viešos raiškos gebėjimus, bendradarbiavimo įgūdžius, demonstruoti kūrybines galias. Tai puiki proga įtvirtinti bendraamžių tarpe pagarbią ir produktyvią bendradarbiavimo kultūrą, stiprinti emocinius tarpusavio ryšius, kurti bendros komandos jausmą.
Performansas (tarpdisciplininis menas)

Performatyvaus meno laboratorija

Performatyvaus meno laboratorija – yra įtraukus užsiėmimas 9-12 klasių moksleiviams. Tikslas yra praktiškai patirti kas yra perfomatyvaus meno projektas. Moksleiviai sudaro kūrybinę
komandą, pasiskirsto vaidmenimis, projektą sukuria ir įgyvendina/atlieka. Pasirodymas dokumentuojamas, aptariamas, numatomi tolimesni kūrybinės/eksperimentinės veiklos žingsiai.
Muzika, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Maudynės Gonge

„Maudynės Gonge” – tai vienos akademinės valandos apimties vienkartinis užsiėmimas, skirtas vyresnių klasių mokiniams, kurie šiame ypatingame raidos periode turi labai aktyvų protą,
užspaustus jausmus, ar neišreikštas emocijas, daugybe minčių ir nori nors trumpam nuo jų pailsėti. Tai muzikos ir garso meno reprezentacija, koncertas su garso terapijos elementais. Edukacijos tikslas – supažindinti mokinius su Gongų garsu, sukurti poilsio ir pažinimo erdvę. Programos metu mokiniai susipažins su Gongų instrumentais, sužinos jų istoriją, praplės savo kultūrinio pažinimo horizontus, o taip pat galės atsipalaiduoti ir pajusti gongų muzikos garsų poveikį, išgirs kosminės muzikos gausmo dainą. Gongų garsai nuo senų laikų buvo skiriami minčių švarai palaikyti, keliauja per visą pasaulį, kurdami vidinę žmogaus taiką, kuri taip reikalinga šiuolaikiniame pasaulyje. Poveikis ilgalaikis, silpsta nerimas, geriau miegama, po truputį atsiranda ramuma, prasiplečia akiratis, auga sąmoningumas.
Muzika, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Stebuklo skambesys

„Kaip skamba stebuklas? Ši edukacija suteikia progą mokiniams prisiliesti prie archainės Tibeto kultūros muzikinio pasaulio. Atskleisime jos sąsają su Vakarų kultūra ir mokslu,
ieškosime aktualumo šiandieniam žmogui. Per muzikos garsus, pojūčius bei emocinę patirtį mokiniai patirs darnos ir susiklausymo jėgą, bendrystės jausmą bei harmoniją, leisis į kelionę savęs pažinimo link. Garso pratikume naudodami vaizdinę medžiagą: mokysime atpažinti ir skirti muzikinės Tibeto tradicijos ypatumus; suteiksime empirinių žinių; ugdysime klausos ir harmonijos gebėjimus. Tibeto muzikinės kultūros tradiciją atskleisime per šio kultūrinio klodo pažinimą, filosofiją ir aktualias praktikas, siejamas su metafizika, kvantine teorija bei moksliniu garso panaudojimo metodu technologijose, mene, medicinoje. Papasakosime apie Tibeto tradicijos įtaką Vakarų pasaulio menui, kompozitoriams ir jų kūrybai. Žadame jaukų, maloniai ir įdomiai praleistą laiką su neišdildomais įspūdžiais. Edukacijoje mus lydės gongų garsai, mokiniai panirs į skambančių dubenų, harmonijos, fleitos, arfos ir kitų instrumentų skambesio erdves. Kviesime išbandyti save grojant senoviniais tantriniais muzikos instrumentais.“
Dailė, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Tarpdisciplininė interaktyvi edukacija "Laisve kvepianti vėliava" (Išvažiuojamoji)

Interaktyvi tarpdisciplinio meno edukacija "Laive kvepianti vėliava". Tai kūrybiška, intensyvi edukacija, kurios metu dalyviai supažindinami su trimis meno sritimis:
performansų menu- fluxus, Pablo Pikaso atrastu koliažo menu, bei olfaktorija (kvapų menas). Ko pasekoje, vaikai kuria patys žaismingą fluxus performansą, bei vieną bendrą kvapnų koliažą, kuris simbolizuoja Lietuvos vėliavą, kuri kvepia laisve. Ši edukacija skirta ugdyti ne tik menines kompetencijas, bet ir bendruomeniškumą, savarankiškumą, pilietiškumą ir pagarbą valstybiniam simboliui - trispalvei vėliavai. Šios edukacija iš naujo primena dalyviams istorines Lietuvai svarbias su laisve susijusias datas. Edukacijos metu vaikai kurs koliažą, kuriam bus naudojami seni žurnalai, laikraščiai, kas dar taip pat prisideda prie tvarumo idėjos.
Performansas (tarpdisciplininis menas), Etninė kultūra

Interaktyvi tarpdisciplininė edukacija "Etnografijos pėdsakai pasaulio liaudies pasakų iliustracijose

Interaktyvi meno ir pasaulio pažinimo edukacija skirta susipažinti su ypatinga dailės rūšimi - iliustracija, skirta etnografiniam literatūros meno kūriniui - pasakai. Su jos pavyzdžiais
ir ypatumais ir geografiniu kontekstu susipažinsime trumpoje teorinėje dalyje. Po jos seks aktyvios interaktyvios veiklos. Pirmoji "Iš kur aš" vaikai dirbs komandomis, "keliaus" žemėlapiuose iškodami iliustracijoms ir etnografiniams motyvams namų, pagal jų kilmę, o antroje vaikai individualiai kurs kvapnų skirtuką skirtą pasakų knygai, kurį galės pasiimti į namus arba padovanoti savo mokyklos bibliotekai. Tai puiki edukacija norint paįvairinti dailės, gamtos pažinimo ar geografijos disciplinas.
Performansas (tarpdisciplininis menas)

Mes kūrėjai: kūrybiškumas dirbant komandoje

Kiekvienas gali būti menininkas. Kiekvienas toks jau YRA. Tik dalis žmonių taip užsklendžia duris į savo kūrybiškumą, kad lieka įkalinti įprastos realybės rėmuose, pamiršta pažvelgti
plačiau, pamatyti tai, kas dar neregėta ir suvokti, kad turi savyje slypintį neįkainojamą turtą – kūrybos galią, kuri gali išaugti į didžiulį, apčiuopiamą, regimą, girdimą, suvokiamą kūrybos lobyną. Inspiraciniuose - motyvaciniuose užsiėmimuose moksleiviai turės galimybę per kūrybinius, patyriminius, komandinius pratimus/žaidimus atskleisti savo talentus, juos pritaikyti komandinėms užduotims atlikti. Kadangi kiekvienas asmuo yra skirtingas ir kūrybinio mąstymo įgūdžiai skiriasi, padėsime išsiaiškinti kaip lavinti divergentinį ir konvergentinį mąstymą, kuris iš jų labiau išvystytas, kaip pritaikyti ir/ar atskleisti savo talentus dirbant komandoje, taip kuriant bendras menines idėjas. Užduotys skatins moksleivių bendrakūrybą, apims įvairias meno šakas (muziką, vizualinį bei scenos meną, improvizaciją).
Performansas (tarpdisciplininis menas), Dramos teatras

“Kūno ekspresija: išmok skaityti kitų mintis!”

Kelias kalbas mokate? Lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų....? Dvi, o gal visas penkias ar net daugiau? Kaip manote, kiek laiko užtrunka išmokti vieną kalbą? Mėnesį, du mėnesius,
metus? O ar žinote, kad yra kalba, kuria galite bendrauti visame pasaulyje ir kurios nereikia mokytis metų metus? Kalba, kuri yra seniausia iš visų kalbų ir kurios gramatika yra suprantama visiems šio pasaulio žmonėms? Kūno kalba sudaro 55% informacijos, kurią mes perduodame vieni kitiems kūno signalais, gestais, mimika. Didžiausią dalį informacijos mes gauname stebėdami ir bendravimą analizuodami vizualiai. Kūno kalba nemeluoja. Jei yra nesutapimas tarp žodžių ir kūno signalų, žmonės paprastai pasitiki pastaraisiais. Edukacijos metu mokiniai lavins kūno ekspresijos ir neverbalinės komunikacijos gebėjimus. Sužinos ir praktiškai išbandys svarbiausius pirmojo įspūdžio, empatiško bendravimo, streso įveikos per kūno kalbą aspektus. Įgaus daugiau pasitikėjimo savimi, ugdys kūrybingumą ir kritinį mąstymą. Mokysis tolerancijos, lygybės ir pagarbos bendravime.
Performansas (tarpdisciplininis menas), Dramos teatras

Skaitmeninis spektaklis vyresnių klasių mokslieviams "Prabangos"

Interaktyvus spektaklis paruoštas pagal Jurgio Savickio noveles ("Palikimas", "Ponia Janina Sudocholskienė", "Prabangos") iš antrojo rašytojo apsakymų
rinkinio „Ties aukštu sostu“ (1928). "Jurgio Savickio kūryba inteligentiška, vientisa ir stilinga. Stebėti pasauliui ir gyvenimui autorius pasikėlė nuo žemės ,,ties aukštu sostu ” (V.Mykolaitis- Putinas 1928 m.). Jurgis Savickis yra kone vienintelis europietiško tipo rašytojas lietuvių literatūroje. Tai labai intensyvaus, glausto stiliaus menininkas, reformatorius, į perdėm rimtą lietuvių literatūrą vienas pirmųjų įvedęs ironiją, humorą,parodiją, leidęs sau pažaisti įprastais lietuvių literatūros stiliaus, tematikos ir pasaulėžiūros dalykais bei savo skaitytojų lūkesčiais. J. Savickis – neabejotinai „kitoks“ lietuvių literatūroje. Kitoks, nei iki tol lietuvių novelėse vaizduotas, yra ir jo kūrybos žmogus. Šis kūrėjas išsiskyrė antitradiciškumu: vietoje charakterių – simbolinės figūros, nematomo režisieriaus paverstos marionetėmis, vietoje aiškumo – galvosūkį menantys antrieji pasakojimo planai, kuriuos iššifruoti padeda tik išankstinis autoriaus pažiūrų ir būdo pažinimas. Gyvenimą jis vaizduoja kaip teatrą, kuriame žmogus atlieka tam tikrą vaidmenį
Rodomi įrašai: 1 - 10139