Dėmesio! Kvietimas teikti paraiškas kultūros paso paslaugų atrankai vyks nuo 2022 06 01 (10 val.) iki 2022 06 14 (17 val.)
Dailė, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Tarpdisciplininė interaktyvi edukacija "Laisve kvepianti vėliava" (Išvažiuojamoji)

Interaktyvi tarpdisciplinio meno edukacija "Laive kvepianti vėliava". Tai kūrybiška, intensyvi edukacija, kurios metu dalyviai supažindinami su trimis meno sritimis:
performansų menu- fluxus, Pablo Pikaso atrastu koliažo menu, bei olfaktorija (kvapų menas). Ko pasekoje, vaikai kuria patys žaismingą fluxus performansą, bei vieną bendrą kvapnų koliažą, kuris simbolizuoja Lietuvos vėliavą, kuri kvepia laisve. Ši edukacija skirta ugdyti ne tik menines kompetencijas, bet ir bendruomeniškumą, savarankiškumą, pilietiškumą ir pagarbą valstybiniam simboliui - trispalvei vėliavai. Šios edukacija iš naujo primena dalyviams istorines Lietuvai svarbias su laisve susijusias datas. Edukacijos metu vaikai kurs koliažą, kuriam bus naudojami seni žurnalai, laikraščiai, kas dar taip pat prisideda prie tvarumo idėjos.
Kultūros paveldas, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Bohemiškasis Vilnius

„(...) ir tarp tų tūkstančių, dešimčių tūkstančių miestų yra vienui vienas, vienintelis miestas, kuris yra tavo, kurį susirasti – tai susirasti save.“ Valdas Papievis. Edukacijos
dalyvių laukia atviros kūrybinės dirbtuvės, flanerija, pasakos ir istorijų paraštės šventame Vilniaus mieste. Tad kas gi ta bohema? – Svaigulių vergai; – Kiti, kuriems kaip juokdariams atleidžiama už tiesą; – Atstumtieji ar patys atstūmę normas; – Tikrieji pasaulio istorijos kūrėjai; – ..? Čia nesiūlomi atsakymai, bet galimybė pačiam prisiliesti prie paslapties... Kas bendra tarp žibutės, purienos ir Barboros; bažnyčios, bravoro ir Dalai Lamos; apgriuvusių celių ir modernių interjerų; prezidentūros, beprotnamio ir šunų; Puškino senelio, bordelio ir pagonių; masonų, rytų ir tapybos; respublikos, pirties ir galeros; ..? Visa čia telpa, bet ir visa susipina. Ir vis per tą bohemą... Gyvosios miesto istorijos, pažįstamos per keistuolių ir bohemiečių vardus, tampa artimos ir savos. Įgytos istorinės žinios ir menų kompetencijos susiejamos su elementariąja logika ir paradokso dėsniu. Kasdienybės nuzulintos gatvės ir sienos prabyla čia gyvenusiųjų ir kūrusiųjų veidais. Kas esu aš istorijos verpetuose ir statistikos sąvaduose? O kuo norėčiau būti? Tikrieji miesto tyrėjai žino, kad tai kelionė į patį save.
Performansas (tarpdisciplininis menas), Dramos teatras

Skaitmeninis spektaklis vyresnių klasių mokslieviams "Prabangos"

Interaktyvus spektaklis paruoštas pagal Jurgio Savickio noveles ("Palikimas", "Ponia Janina Sudocholskienė", "Prabangos") iš antrojo rašytojo apsakymų
rinkinio „Ties aukštu sostu“ (1928). "Jurgio Savickio kūryba inteligentiška, vientisa ir stilinga. Stebėti pasauliui ir gyvenimui autorius pasikėlė nuo žemės ,,ties aukštu sostu ” (V.Mykolaitis- Putinas 1928 m.). Jurgis Savickis yra kone vienintelis europietiško tipo rašytojas lietuvių literatūroje. Tai labai intensyvaus, glausto stiliaus menininkas, reformatorius, į perdėm rimtą lietuvių literatūrą vienas pirmųjų įvedęs ironiją, humorą,parodiją, leidęs sau pažaisti įprastais lietuvių literatūros stiliaus, tematikos ir pasaulėžiūros dalykais bei savo skaitytojų lūkesčiais. J. Savickis – neabejotinai „kitoks“ lietuvių literatūroje. Kitoks, nei iki tol lietuvių novelėse vaizduotas, yra ir jo kūrybos žmogus. Šis kūrėjas išsiskyrė antitradiciškumu: vietoje charakterių – simbolinės figūros, nematomo režisieriaus paverstos marionetėmis, vietoje aiškumo – galvosūkį menantys antrieji pasakojimo planai, kuriuos iššifruoti padeda tik išankstinis autoriaus pažiūrų ir būdo pažinimas. Gyvenimą jis vaizduoja kaip teatrą, kuriame žmogus atlieka tam tikrą vaidmenį
Kultūros paveldas, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Virtualios realybės edukacija "Partizanų paslaptys" išvažiuojamoji

Mokymosi aplinka turėtų būti kuriama atsižvelgiant į mokymosi procesą. Ji turėtų būti sukurta taip, kad mokiniai ir mokytojai mokymosi patirtį įgytų per kiek įmanoma neformalesnes
veiklas. Kad tai įvyktų, mokymosi patirtis turėtų būti aktyvi, prasminga, turinti socialinę vertę, integruota ir įvairiapusė. Virtuali realybė - dar vadinama virtualia terapija, naudojama mokymosi tikslais gali būti labai naudinga, kadangi jos metu įvairią informaciją galima gauti realiu momentu, vaizdiniais, garsiniais ir net judesio efektais. Edukacijos metu norima supažindinti mokinius su vienu iš labiausiai Lietuvos istorijoje aptariamų1944-1953-ųjų,- okupacijos, trėmimų ir partizanų sukilimo metų. Naudojantis naujausiomis VR technologijomis patys savo kailiu mokiniai patirs kaip naktį sunku orientuotis tamsoje. Kaip svarbu partizanams gerai paslėpti bunkerį ir koks gyvenimas virė po žeme. Virtualioje erdvėje kaip viena komanda turės miško tankmėje surasti ir pristatyti svarbius dokumentu miško broliams-partizanams. Tai atlikus juos pasitiks partizanas ir visus pakvies užeiti į bunkerį, nes lauke darosi nesaugu, o į bunkerį visi dalyviai gali įsigauti po zeme nutiestu tuneliu. Viduje moksleiviams partizanas papasakos, kokiais daiktais vienas su kitais dalinasi, kokia buitimi gyvena. Partizanas papasakos, kaip svarbu kovoti dėl Lietuvos laisvės ir kad tai yra visų svarbiausia. Virtualios edukacijos metu norima, kad mokiniai įsijaustų į partizanų vaidmenį, išgirstų virtualaus partizano pasakojimą apie jų svarbą Lietuvai, pamatytų šių žmonių gyvenimą slapstantis bunkeriuose ir patys pabandytų neįkliūti okupantams. Edukacija siekiama pažadinti vaikų fantaziją, norą dar labiau gilintis į istorijos pamokas, norima paskatinti tarpusavio ryšį ir bendravimą. Edukacijų pabaigoje partizanų vadas pakvies visus pasiklausyti ir užtraukti jų pagrindinės dainos. Vėliau su mokytojais bus keliami ir aptariami svarbiausi patirtos pamokos klausimai ir partizanų svarba tuometinėje visuomenėje
Kultūros paveldas, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Virtualios realybės edukacija "Partizanų paslaptys"

Mokymosi aplinka turėtų būti kuriama atsižvelgiant į mokymosi procesą. Ji turėtų būti sukurta taip, kad mokiniai ir mokytojai mokymosi patirtį įgytų per kiek įmanoma neformalesnes
veiklas. Kad tai įvyktų, mokymosi patirtis turėtų būti aktyvi, prasminga, turinti socialinę vertę, integruota ir įvairiapusė. Virtuali realybė - dar vadinama virtualia terapija, naudojama mokymosi tikslais gali būti labai naudinga, kadangi jos metu įvairią informaciją galima gauti realiu momentu, vaizdiniais, garsiniais ir net judesio efektais. Edukacijos metu norima supažindinti mokinius su vienu iš labiausiai Lietuvos istorijoje aptariamų1944-1953-ųjų,- okupacijos, trėmimų ir partizanų sukilimo metų. Naudojantis naujausiomis VR technologijomis patys savo kailiu mokiniai patirs kaip naktį sunku orientuotis tamsoje. Kaip svarbu partizanams gerai paslėpti bunkerį ir koks gyvenimas virė po žeme. Virtualioje erdvėje kaip viena komanda turės miško tankmėje surasti ir pristatyti svarbius dokumentu miško broliams-partizanams. Tai atlikus juos pasitiks partizanas ir visus pakvies užeiti į bunkerį, nes lauke darosi nesaugu, o į bunkerį visi dalyviai gali įsigauti po zeme nutiestu tuneliu. Viduje moksleiviams partizanas papasakos, kokiais daiktais vienas su kitais dalinasi, kokia buitimi gyvena. Partizanas papasakos, kaip svarbu kovoti dėl Lietuvos laisvės ir kad tai yra visų svarbiausia. Virtualios edukacijos metu norima, kad mokiniai įsijaustų į partizanų vaidmenį, išgirstų virtualaus partizano pasakojimą apie jų svarbą Lietuvai, pamatytų šių žmonių gyvenimą slapstantis bunkeriuose ir patys pabandytų neįkliūti okupantams. Edukacija siekiama pažadinti vaikų fantaziją, norą dar labiau gilintis į istorijos pamokas, norima paskatinti tarpusavio ryšį ir bendravimą. Edukacijų pabaigoje partizanų vadas pakvies visus pasiklausyti ir užtraukti jų pagrindinės dainos. Vėliau su mokytojais bus keliami ir aptariami svarbiausi patirtos pamokos klausimai ir partizanų svarba tuometinėje visuomenėje.
Dailė, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Edukacija interaktyvi “Chemija plius menas lygu milijonus verti šedevrai“ (Išvažiuojamoji)

Užsiėmimo metu dalyviai sužino, kaip gamtos mokslo pasiekimai įtakoja mene taikomas technologijas. Analizuojama aliejinės tapybos bei olfaktorijos, kvapų meno technologijos ir jų
pažangą lėmę chemijos, fizikos atradimai. Susipažįsta su žinomų menininkų kūryba, tokių kaip Vincentą van Gogas, Coco Chanel, Salvadoras Dali. Analizuojami jų kūriniai. Degustuojama kvapų biblioteka. Susipažinę su technologijomis edukacijos dalyviai, kuria patys improvizuotą A5 formato kūrinį „12 anglies atomų pagal Vincentą van Gogą“ su aliejiniais dažais ir kvapais. Edukacijos tikslas yra supažindinti su vienu iš meno kūrybos metodu, kuris pagrįstas gamtos mokslų analize. Šis metodo pavyzdys ugdo dalyvių originalumą, tarpkultūriškumą ir analitinį mąstymą, bei toleranciją laisvai kurti išreikšti save per kūrybą, nepaisant nusistovėjusių kūrybos tradicijų. Tai taip pat keičia požiūrį, kad menui svarbiau humanitariniai, o ne gamtos mokslai. Todėl tikėtina, kad dalyviai po užsiėmimo gali iš naujo susidomėti chemija, fizika, biologija, anatomija ir iš naujo atrasti tyrimų analizės metodo patrauklumą, bei naudą kuriant meną, bei jį vertinant.
Performansas (tarpdisciplininis menas)

Performatyvaus meno laboratorija

Performatyvaus meno laboratorija – yra įtraukus užsiėmimas 9-12 klasių moksleiviams. Tikslas yra praktiškai patirti kas yra perfomatyvaus meno projektas. Moksleiviai sudaro kūrybinę
komandą, pasiskirsto vaidmenimis, projektą sukuria ir įgyvendina/atlieka. Pasirodymas dokumentuojamas, aptariamas, numatomi tolimesni kūrybinės/eksperimentinės veiklos žingsiai.
Performansas (tarpdisciplininis menas), Dramos teatras

Skaitmeninis spektaklis vyresniųjų klasių moksleiviams "Pakalnučių metai"" (Nuotolinė paslauga)

„Knygos teatro“ spektaklis „Pakalnučių metai“ pastatytas pagal noveles iš Jurgos Ivanauskaitės debiutinio novelių rinkinio „Pakalnučių metai“ (1985). Novatoriški, savo laikmetį
pralenkę, tuometinio socialinio gyvenimo skurdumui opoziciški jaunosios, tuomet dar aštuoniolikmetės autorės tekstai, buvo akinamas blykstelėjimas lietuviškosios literatūros padangėje. J. Ivanauskatė rašė apie dar draustinas, tačiau jau daugelio žmonių galvose kirbančias idėjas. Anuomet susilaukę didelio kritikų dėmesio, rašytojos tekstai priskiriami pirmiesiems lietuviškiems Vakarų pasaulio atspindžiams bei pirmiesiems bandymams atverti duris į išsvajotą laisvę. Spektaklyje stengiamasi perteikti knygoje jaučiamas emocijas, mintis, idėjas, potyrius, spalvas ir dar daugiau. Vidinės veikėjų dramos atskleidžiamos per melodiją, aromatą, spalvą ar lytėjimą. Kiekviena detalė, kaip ir rašytojos J. Ivanauskaitės kūryboje, čia tampa ypatingai svarbi. Spektaklio vaizdai nuolat persipina ir slenka per veikėjų tekstą, žaisdami bei kurdami neįprastas, vaizduotę žadinančias istorijas.
Literatūra, Performansas (tarpdisciplininis menas)

„Kaip skaito tėtis“

Edukacinis užsiėmimas „Kaip skaito tėtis“ vyksta ekspozicijoje „Senosios vaizdinės gamtos mokslų priemonės“, kur mažieji muziejaus lankytojai žaidžia teatrą. Jame yra aktoriai ir
žiūrovai, scenarijus ir režisierius. Edukacinis užsiėmimas pradedamas trumpu įvadu apie teatralizuotą skaitymą. „Aktoriai“ aprengiami, specialiomis priemonėmis nugrimuojami. Vaikams išdalijamos edukacijai išleistos pasakų knygelės su išryškintais skirtingų personažų tekstais. Trumpai paaiškinus vaidmenis, „aktoriai“ skaito tekstą ir atlieka savo personažo vaidmenį. Šiame užsiėmime skaitymas tampa žaidimu. Šio edukacinio užsiėmimo tikslas – skatinti mokinių skaitymo balsu gebėjimą bei gebėjimą sekti kitų skaitomą tekstą, kartu ugdant mokinių kūrybiškumą, gebėjimą koncentruoti dėmesį, pastabumą. Teatralizuoti skaitymai prisideda ugdant mąstančius, emociškai sveikus ir turinčius lakią fantaziją vaikus.
Literatūra, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Nepaprasta "Vaikų žemės" pamoka su knyga

Valandos trukmės susitikimo metu pristatysime dviejų tipų literatūrines edukacijas. 1. Kūrybinių skaitymų metu įtraukiančiai skaitysime literatūros kūrinius ir juos reflektuosime.
Susitikimą veda profesionalūs menininkai - skaito aktorė, o jai talkina iliustruotoja. Renginio pradžioje susipažįstame su kūrinyje nagrinėjama tema. Didžiąją susitikimo laiko dalį skiriame aptariamam literatūros kūriniui, jo formai, žanrui ir turiniui. Antroji užsiėmimų dalis – kūrybinės užduotys, padėsiančios geriau suprasti perskaitytą tekstą. Iliustruotojos padedami vaikai kuria, o mokytojus tokios edukacijos įgalina tęsti pradėtą diskusiją grįžus į klases, todėl šie skaitymai gali tapti alternatyviomis literatūros pamokomis. Užsiėmimų metu skaitomi ir literatūros kūriniai, įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio bendrąją ugdymo programą. 2. Susitikimų su knygų autoriais, iliustruotojais, leidybos atstovais metu patys knygų kūrėjai skatina ir padeda suvokti perskaityto kūrinio turinį, ugdyti kritinį mąstymą, atskleisti kūrybiškumą. Be to, šie susitikimai - unikali galimybė betarpiškai pabendrauti su kūrėju, užduoti visus rūpimus klausimus. Edukacijų metų naudojami įtraukūs, žaidybiniais elementais grįsti bendravimo su vaikais metodai, audiovizualinė medžiaga, nesudėtingos kūrybinės užduotys, padedančios išlaikyti vaikų dėmesį ir patraukliai pateikti tyrinėjamą medžiagą. Literatūrinių edukacijų trukmė 60 - 90 minučių, priklausomai nuo pasirinktos edukacijos. Tikslius edukacijų laikus ir platesnį literatūrinių edukacijų turinio aprašymą rasite čia: https://vaikuzeme.lt/nepaprasta-pamoka-su-knyga/.
Rodomi įrašai: 1 - 1067