Dailė, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Šiuolaikinio meno pažinimo pamokos (Nuotolinė paslauga)

Virtualios ŠMC pamokos tai 90 minučių trukmės virtualus susitikimas su ŠMC edukatoriais, menininkais ir mokiniais. Šio susitikimo metu dalyviai susipažins su šiuolaikinio meno kūrėjų
darbais, projektais ir kūrybos procesu, bus pristatyta specialiai šiam užsiėmimui kurta edukacinė video medžiaga. Virtualios pamokos eigoje, bus užduodami klausimai padedantys susipažinti su pristatomu meno kūriniu, paroda ar straipsniu, dalyviai diskutuos grupėse ir dalinsis savo pastebėjimais su kitais dalyvaujančiais. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai gaus namų užduotį susijusią su pamokoje aptartomis temomis. Remiantis parodų temomis ir meno kūriniais yra ugdomas kritinis mąstymas ir siekiama iš naujo pažvelgti į tuos kasdienybės aspektus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo savaime suprantami.
Lėlių teatras, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Spektaklis - perfomansas ĖJO NUĖJO (Nuotolinė paslauga)

Spektaklis - performansas „Ėjo nuėjo" Novatoriškas spektaklis -performansas, pastatytas pasakos "Pagrandukas" motyvais, yra anaiptol ne pasaka vaikams. Kūrinys gausus
simbolių ir metaforų, jauni aktoriai kalba apie laiką ir nenutraukiamą jo tėkmę. Spektaklio - performanso kūrėjai ir atlikėjai Stanislavas Alochinas, Margarita Kisiliova ir Marija Patokova yra Panevėžio lėlių vežimo teatro aktoriai. Jaunieji kūrėjai scenoje apjungia teatrą, šokį, pasaką ir filosofines idėjas. SPEKTAKLIO VERTYBĖS: kūrybiškumas, novatoriškumas. PREMJERA 2019 m. lapkričio 27 d. TRUKMĖ 45 min. KŪRĖJAI / AKTORIAI Stanislavas Alochinas, Margarita Kisiliova, Marija Patokova. GARSO REŽISIERIUS Andrius Gaigalas ŠVIESOS REŽISIERĖ Ina Jackūnienė KOSTIUMŲ DAILININKĖ Gražina Tamulytė REŽISIERIAUS ASISTENTĖ Reda Matuzevičienė Teatro meno vadovas Antanas Markuckis.
Dailė, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Meno geometrija

Kas meno kūryniui suteikia atramas? Kur slypi genialių meno kūrinių fundamentas? Pasislėpusi ir kartais neapčiuopiama geometrija formuoja meno kūrinio pamatus. Geometriniai principai
suteikia meno kūriniui vientisumo ir darnumo pojūtį. Žiūrovo akis tai jaučia intuityviai, o gavus teorinių žinių geometrinius meno kūrinių pamatus galima išmokti pamatyti ir atrasti. Toks yra edukacinės programos tikslas. Ji padės moksleiviams atrasti geometrijos principus, pasislėpusius po meninėmis išraiškos priemonėmis. Išmokins naudoti geometrines formas kūrybiniame procese. Užsiėmimo metu moksleiviai sužinos, kad menas ir mokslas eina koja kojon jau ne vieną šimtmetį. Programa paruošta, atsižvelgiant į moksleivių amžių, išskirtos dvi grupės: jaunesniesiems (1-7 kl. moksleiviams) ir vyresniesiems (8-12 kl. moksleiviams). Užsiėmimo metu kalbėsime apie perspektyvą, proporcijas, aukso pjūvį. Pačios savaime geometrinės formos nėra meniniai sprendimai, tai greičiau įrankiai ir priemonės, kuriuos naudoja menininkas. Užsiėmimo metus moksleiviai kurs, naudodami tik geometrines formas. Kiekvienas moksleivis, naudodamas akvarelinius pieštukus arba pasteles ir komponuodamas skirtingų geometrinių formų detales, sukurs kūrinį. Kaip pagalbinė priemonė yra surinkti ir atspausdinti kūrinių pavyzdžiai (geometriniai ornamentai, mandalos, abstrakcijos, optinio meno pavyzdžiai). Šiame edukaciniame užsiėmime naudojama dailininko A. Varno parengta metodika piešimo įgūdžiams ugdyti. Ši edukacinė programa įtraukianti ir intriguojanti. Kokį meno kūrinį galima gauti naudojant tik trikampį, kvadratą ir apskritimą. Ką mąstė Kandinskis kurdamas savo genialius kūrinius? Šis užsiėmimas patiks visiems, ir mėgstantiems dailę – jie gaus dar vieną įrankį kūrybai, ir tiksliųjų mokslų atstovams – jiems nereiks mokintis piešti, jiems reikia tik panaudoti savo mėgiamas geometrines formas ir jų kompozicijas.
Performansas (tarpdisciplininis menas), Dramos teatras

Spektaklis vaikams „Baltas Niekas ir Draugystė tyliai“ (su gestų k. integracija)

Spektaklyje „Baltas Niekas arba Draugystė tyliai“ jaunosios kartos aktoriai sieks atskleisti, kad mus supančiame pasaulyje egzistuoja ne tik kalba, bet ir tam tikri simboliai, gestai, o
žodžiai nėra vienintelis bendravimo būdas. Jautrus bei nuoširdus „Knygos teatro“ spektaklis bandys parodyti vaikams visiškai kitokį, bet tuo pačiu ir atpažįstamą jiems pasaulį. Supažindins juos su ypatinga komunikacijos priemone – gestų kalba, integruojant šešėlio teatro principus ir pasitelkiant Vytauto Kernagio ir „Tele-bim-bam“ vadovės Neringos Čereškevičienės muzika. Tai dar viena labai svarbi „Knygos teatro“ bei naujojo jų spektaklio „Baltas Niekas arba Draugystė tyliai“ misija.
Performansas (tarpdisciplininis menas), Kita

Nuo piktogramos iki permutacijos

Edukacinis užsiėmimas „Nuo piktogramos iki permutacijos” vyksta pramoginėje-patirtinėje veiksmo ekspozicijoje „Pasakyta – parašyta“. Tai erdvė pritaikyta gyvai edukacinei veiklai,
kurioje netradiciškai integruoti įdomiausi ir vertingiausi muziejaus eksponatai, įvairios komunikacijos priemonės, įdiegtos inovatyvios, šiuolaikiškos kūrybinės eksponavimo idėjos, virtualūs žaidimai. Čia edukatorius pristato keletą komunikacinių ryšių tarp žmonių, bendruomenių, sociumų rūšių (viena jų - raštas). Čia moksleiviai supažindinami su senaisiais bendravimo būdais ir priemonėmis; tebevartojamomis komunikacijomis; sužino kaip mūsų pasaulį pakeitė piktograma, fonetinis raštas; kompiuterizacija. Aštuonios interaktyvaus veikimo zonos (pvz., „Sekretorės era“,„Morzės kodo paslaptys“, „Paliesk raidę“, „Gestų kalba“ , „Kodai“, „Ženklai, simboliai, piktogramos“) šioje erdvėje intriguoja moksleivį pasaulio civilizacijų, rašto, kodavimo istorija. Atlikdami edukatoriaus pateiktas užduotis moksleiviai supras, kad kalba ir raštas taip pat yra kodai, susipažins su žmogaus sukurtų kodų įvairove: piktogramomis ir hieroglifais bei bandys iššifruoti jų reikšmę, rašys Brailio rašomąja mašinėle bei bandys skaityti liesdami – taip, kaip tai daro neregintis žmogus, koduos informaciją „Enigma“ kodavimo mašinos principu, perduos informaciją naudodami Morzės abėcėlės kodą, mokysis gestų kalbos ženklų, išmėgins senąsias rašymo priemones, „pasimatuos” sekretorės profesiją. Įdomi žmonijos komunikacijos istorija bei išbandytos komunikacijos priemonės suintriguos moksleivį pasaulio civilizacijų, rašto istorija, paskatins nugalėti laiko užtvaras, domėtis pasaulio slėpiniais; leis suprasti kokius kodus ir komunikacijos priemones reikėtų naudoti norint užmegzti ryšius su skirtingų kultūrų atstovais. Taip pat leis susimąstyti, bandyti suprasti bei pajusti, kaip bendrauja specialių poreikių turinčios bendruomenės (pvz., aklieji ir silpnaregiai, kurtieji).
Literatūra, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Nepaprasta "Vaikų žemės" pamoka su knyga

Valandos trukmės susitikimo metu pristatysime dviejų tipų literatūrines edukacijas. 1. Kūrybinių skaitymų metu įtraukiančiai skaitysime literatūros kūrinius ir juos reflektuosime.
Susitikimą veda profesionalūs menininkai - skaito aktorė, o jai talkina iliustruotoja. Renginio pradžioje susipažįstame su kūrinyje nagrinėjama tema. Didžiąją susitikimo laiko dalį skiriame aptariamam literatūros kūriniui, jo formai, žanrui ir turiniui. Antroji užsiėmimų dalis – kūrybinės užduotys, padėsiančios geriau suprasti perskaitytą tekstą. Iliustruotojos padedami vaikai kuria, o mokytojus tokios edukacijos įgalina tęsti pradėtą diskusiją grįžus į klases, todėl šie skaitymai gali tapti alternatyviomis literatūros pamokomis. Užsiėmimų metu skaitomi ir literatūros kūriniai, įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio bendrąją ugdymo programą. 2. Susitikimų su knygų autoriais, iliustruotojais, leidybos atstovais metu patys knygų kūrėjai skatina ir padeda suvokti perskaityto kūrinio turinį, ugdyti kritinį mąstymą, atskleisti kūrybiškumą. Be to, šie susitikimai - unikali galimybė betarpiškai pabendrauti su kūrėju, užduoti visus rūpimus klausimus. Edukacijų metų naudojami įtraukūs, žaidybiniais elementais grįsti bendravimo su vaikais metodai, audiovizualinė medžiaga, nesudėtingos kūrybinės užduotys, padedančios išlaikyti vaikų dėmesį ir patraukliai pateikti tyrinėjamą medžiagą. Literatūrinių edukacijų trukmė 60 - 90 minučių, priklausomai nuo pasirinktos edukacijos. Tikslius edukacijų laikus ir platesnį literatūrinių edukacijų turinio aprašymą rasite čia: https://vaikuzeme.lt/nepaprasta-pamoka-su-knyga/.
Literatūra, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Nepaprasta "Vaikų žemės" pamoka su knyga (Nuotolinė paslauga)

Valandos trukmės nuotolinio susitikimo metu pristatysime dviejų tipų literatūrines edukacijas. Kūrybinių skaitymų metu įtraukiančiai skaitysime literatūros kūrinius, susipažinsime ir
praktiškai pritaikysime jų analizavimo bei vertinimo metodus. Susitikimą veda profesionalūs menininkai - skaito aktorė, o jai talkina iliustruotoja. Didžiąją susitikimo laiko dalį skiriame susipažinimui su literatūros kūriniu, jo forma, žanru ir turiniu. Antroji užsiėmimų dalis – „namų darbų“ arba pagalbinės metodinės medžiagos mokytojui ir mokiniams pristatymas. Tokios edukacijos metu mokytojai įgalinami tęsti pradėtą diskusiją klasėje, todėl šie skaitymai gali tapti alternatyviomis literatūros pamokomis. Užsiėmimų metu skaitomi ir literatūros kūriniai, įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Susitikimų su knygų autoriais ir iliustruotojais metu patys knygų kūrėjai skatina ir padeda suvokti perskaityto kūrinio turinį, ugdyti kritinį mąstymą, atskleisti kūrybiškumą. Be to, šie susitikimai - unikali galimybė betarpiškai pabendrauti su kūrėju, užduoti visus rūpimus klausimus. Edukacijų metų naudojami įtraukūs, žaidybiniais elementais grįsti bendravimo su vaikais metodai, audiovizualinė medžiaga, nesudėtingos kūrybinės užduotys, padedančios išlaikyti vaikų dėmesį ir patraukliai pateikti tyrinėjamą medžiagą. Platesnį literatūrinių edukacijų turinio aprašymą rasite čia: https://vaikuzeme.lt/nepaprasta-pamoka-su-knyga/.
Performansas (tarpdisciplininis menas), Šokis

Šokio monospektaklis „Paženklintas“ / diskusija

Iš asmeninės patirties išaugęs šokio monospektaklis atveria opią visuomenės problemą – patyčias ir jų poveikį. Kūrėjas pabrėžia – skausmingų patirčių įspaudas lieka atmintyje, kūne,
pasirinkimuose ir ilgainiui tampa vidiniu kalėjimu. Spektaklyje atskleidžiamos skirtingos būsenos, kurias per gyvenimą patiria auka. Paskutinė iš jų – priėmimas, galintis pažadinti norą dalintis patirtimi ir skatinti visuomenės sąmoningumą. Jautria šokio kalba atlikėjas (iš)painioja skaudžias patirtis ir tiesia kelius į susitaikymą. Iš Belgijos kilęs šokėjas Nielsas Claesas yra baigęs Fontys šokio akademiją Tilburge, Nyderlandų Karalystėje. 2010–2013 m. jis šoko Mastrichto „Sally“ šokio teatre, „dansgroep Amsterdam“ ir Lenkijos šokio teatre. 2013–2015 m. jam teko šokti tokių choreografų kaip Andonis Foniadakis ir Jo Strømgren spektakliuose, taip pat įvairių kitų kūrėjų projektuose Vokietijoje, Izraelyje, Nyderlanduose. 2015–2017 m. N. Claesas buvo Kauno šokio teatro AURA trupės nariu, o 2017 m. prisijungė prie „Šeiko šokio teatro“ trupės. Idėja, choreografija ir atlikimas Niels Claes Muzika: Antanas Stankevičius Kostiumų dizainas: Polina Nimrea Šviesų dizainas: Aurelijus Davidavičius Scenografija: Niels Claes ir Giedrė Bražytė Prodiuserė: Goda Giedraitytė Trukmė: 30 min
Muzika, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Skrabalai - pažintis ir muzika (nuotoliniu būdu)

Karolis Šileika SKRABALMAN– programos vykdytojas, žinomas atlikėjas, organizavęs ir surengęs ne vieną koncertą, edukaciją - performansą visoje Lietuvoje. Sėkmingai pasirodė televizijos
laidose TV3 „Lietuvos talentai“, LRT "Duokim garo", LNK "Mes vieno kraujo" bei spėjo užkariauti žiūrovų širdis pozityvios emocijos kupina muzika ir gebėjimu patraukliai naujam skambesiui prikelti unikalų, lietuvišką, medinį mušamąjį instrumentą - skrabalus. Programos vykdytojas ne kartą organizavo ir vedė edukacijas - performansus Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vaikams ir puikiai sugebėjo perteikti lietuviško muzikos instrumento – skrabalų skambesio patrauklumą jauniems žmonėms, pristatydamas instrumento istoriją ir padėtį šalies kultūroje bei unikaliai panaudodamas šiuolaikinės muzikos kontekste. Programa parengta įvairaus amžiaus mokiniams, atsižvelgiant į jų poreikius bei galimybes. Mokiniai programos metu galės susipažinti ne tik su skrabalų muzika, bet ir pabendrauti su charizmatiškuoju skrabalų virtuozu. Mokiniai turės galimybę gyvai išgirsti grojimą skrabalais, pajausdami atsipalaidavimą bei puikias emocijas.
Performansas (tarpdisciplininis menas)

Valstybė – tai aš

Dar XVII-ame amžiuje Prancūzijos „karaliaus saulės“ Liudviko XIV ištartą diktatoriškąją frazę „Valstybė – tai aš“, šiandien galime perskaityti iš naujo. Ką mums reiškia valstybė? Kas
yra jos kūrėjai ir valdovai? Prezidentas, Vyriausybė, Seimas, politikai, savivaldybių merai, koncernų ir korporacijų vadovai? Kas yra valstybės pagrindas? Teritorija, bendra kalba, istorija, tradicijos ir papročiai? Visa tai tiesa, tačiau kas valstybė būtų be manęs? Be kiekvieno iš mūsų? Tikroji pilietiškumo branda pasireiškia pirmiausia tada, kai išmokstame teisingai užduoti sau klausimą, ne ką valstybė privalo man duoti, o ką aš galių duoti savo valstybei, kai įsisąmoninus, jog „mano gerovė tai – valstybės gerovė“ ir atvirkščiai, laisvė ir atsakomybė ima žengti koja kojon. Edukacijų metu skirtingo amžiaus moksleiviams pristatoma mokslą, meną ir šiuolaikines technologijas sujungusi Tautiškos giesmės“ instaliacija, susidedanti iš Lietuvos Respublikos himno, išreikšto pirmą kartą pasaulio istorijoje nuausta garso analizės juosta bei lazerio iliuminacija, ir darniai susiliejanti į garso, vaizdo bei judesio sinchroninę sistemą. Moksleivių laukia daugybė klausimų ir žaidimų, aprėpiančių istorijos, muzikos, fizikos, kalbos, etikos, gamtos pažinimo, dailės, informacinių technologijų, meilės savajam kraštui ir savęs pažinimo pasaulius. Edukacijas vedantis poetas ir tarpdisciplininių menų kūrėjas Julius Žėkas, baigęs skulptūros, fizikos, lietuvių filologijos, literatūrologijos, kultūros vadybos ir politikos studijas, taip pat kuriantis, organizuojantis ir kuruojantis įvairius kultūros ir meno bei neformaliojo švietimo projektus, vien su „Tautiškos giesmės“ instaliacijos edukacinėmis programomis supažindinęs daugiau nei 20 tūkstančių vaikų.
Rodomi įrašai: 31 - 4063