DĖMESIO! Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. imtinai
Kultūros paveldas, Skulptūra

Stiprenė už kalavijo plieną

Ekskursija "Stipresnė už kalavijo plieną" tai ne tik pasivaikščiojimas po Šiaulius. Tai kelionė per istoriją nuo 1863-1864 m. sukilimo iki Dainuojančios revoliucijos. Veiklos
metu keliaujant nuo paminklo prie paminklo, nuo vieno istorinio pastato iki kito atskleidžiamas nepalaužiamas lietuvių tautos troškimas siekti nepriklausomybės. Atskleidžiama, kaip kito priemonės tam tikslui pasiekti: ginkluotas sukilimas, raštas ir švietimas spaudos draudimo laikotarpiu, rezistencija ir galiausiai Dainuojančioji revoliucija. Apie tai ne tik kalbama, dalyviai įtraukiami aktyviai ieškoti atsakymų. Jie suskirstomi į dvi grupes kurios visos veiklos metu varžosi žaisdami bei vaidindami ir gauna apdovanojimus. Siekiama sužadinti meilę istorijai, savam kraštui, žadinti meilę savo šaliai. Kviečiame pražygiuoti per Šiaulius, o kartu ir per Lietuvos 150 metų istoriją ir įsitikinti, kad dainą gali būti stipresnė net už tankus.
Skulptūra

Pažinkime Lietuvos skulptūras (Nuotolinė paslauga)

Šioje programoje susijungs naujosios technologijos, komandinis darbas ir kultūra, pateikiama per Lietuvos skulptūras. Ar gi ne šauni proga, sėdint namie, pakeliauti po Lietuvą, ją dar
labiau pažinti, gerai praleisti laiką, įgauti pasitikėjimo savimi, sužinoti šaunių faktų apie Lietuvoje esančius paminklus. Kartais skulptūra arba dar kitaip paminklas jaunuolių tarpę yra užmirštas ir neįdomus, šios edukacijos pagalba mokiniai interaktyviu būdu susipažins su tokiomis Lietuvos skulptūromis kaip: Adomo Mickevičiaus paminklas Vilniuje, Juozo Zikaro „Laisvės“ statula, Paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Aleksandrui Panevėžyje, „Laisvės kario“ skulptūra Kaune, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas ties Kaunu, Vilniaus arkikatedros skulptūros ir kt. Negana to mokiniai užduoties metu tūrės atrasti ir naujų skulptūrų, taip sąrašas pasipildys, ir tūrėsime bent 20 žymiausių skulptūrų Lietuvoje. Žinoma, edukacijos metu bus ugdomi ne tik moksleivių kultūriniai patyrimai, bet ir komunikaciniai, komandiniai sugebėjimai. Mes visi galime būti komandoje nors esame visi skirtingi. Programėlės pagalba, susiskirstymas komandiniais vaidmenimis jaunuolius įtrauks į kūrybinį bei loginį mąstymą. Mokiniai sužinos kokia jų užimama pozicija, kas jie tokie komandoje, laiko žmogus, kritikas, rašytojas, lyderis ar kt. Norint gerai atlikti komandines užduotis jaunuoliai tūrės budriai ir greitai mąstyti, komandoje pasiskirstyti pozicijomis. Komanda turi būti įvairi, nes tik tada pasiekiami geriausi rezultatai. Tai skatins mokinių tarpusavio pagarbą, nes jie jausis vieni kitiems reikalingi . Tai išmokys darniai bendradarbiauti, norint nugalėti.
Skulptūra, Daugiakultūriškumas

Kūrybiniai eksperimentai ir keramikos su augalais dirbtuvės

Paslaugos metu bus lipdoma moliu, spaudžiami gyvi augalai ant gaminio atskleidžiant augalo unikalumą, raštą, formą bei struktūrą. Gaminiai bus dekoruojami poglazūriniais dažais.
Skulptūra, Etninė kultūra

Ką pasakoja Šilavoto Davatkyno muziejaus skulptūros

Edukacinės ekskursijos „Ką pasakoja Šilavoto Davatkyno muziejaus skulptūros” metu pristatomos tautodailininkų kurtos medinės skulptūros, kurios vaizduoja šventuosius. Šios veiklos
tikslas supažindinti moksleivius su Krikščioniškąja ikonografija, šiuolaikine Lietuvos tautodaile, krašto istoriniu identitetu bei ugdyti jaunimo kultūrinį - paveldosauginį sąmoningumą. Uždaviniai: įtraukti moksleivius į gyvą, patyriminį Krikščioniškosios ikonografijos, tautodailės pažinimą. Sudominant gamtos ir kultūros santykiu ugdyti vaikų pastabumą, gebėjimą orientuotis ir suprasti kultūros simbolius. Ekskursijos metu taikant klausimų metodiką, skatinti vaikus dalintis mintimis, diskutuoti, interpretuoti pateikiamą medžiagą. Naudojami metodai: edukacinių ekskursijų metu pasitelkiama vizualinė medžiaga (nuotraukos,), papasakojama kiekvienos skulptūros, reikšmė, simbolizmas, ieškoma šios ikonografijos atitikmenų šiandienoje. lyginamuoju metodu, pasitelkiant skirtingas priemones, pristatomas ekskursijos turinys. Tai sportiška, dinamiška ir aktyvi ekskursija, kurioje grožėsimės skirtingomis skulptūromis, kurios yra išdėliotos takelyje nuo Šilavoto Davatkyno muziejaus iki Šilavoto Švč. Jėzaus širdies bažnyčios. Šis takelis vadinamas „Davatkėlių takeliu”. Ekskursija yra pritaikyta skirtingo amžiaus mokiniams. Rezultatai: Edukacijos pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti krikščionybės, kultūros vertybes, edukacinės ekskursijos veiklos skatinama pagarba ir domėjimasis istorija, kultūra, tautodaile, paveldu ir jo tausojimu.
Dailė, Skulptūra

Modelino istorija

Modelinas (polimerinis molis) yra lipdoma medžiaga, savo konsistencija labai panaši į plastiliną. Jo panaudojimo galimybės - labai plačios: juo kuriami žaislai, papuošalai, indai,
paveikslai, rėmeliai ir t.t. Tai puiki priemonė skatinanti vaikų kūrybiškumą, drąsą kurti, improvizuoti ir realizuoti kūrybines mintis rankomis. Edukacijos tikslas: supažindinti vaikus su šiuolaikiniu skulptūros menu, moliu, keramika, vystyti motorinius gebėjimus, ugdyti kūrybiškumą, toleranciją, kantrybę, pakantumą sau ir savo draugų darbams, gebėjimą išreikšti mintis ir idėjas rankomis, skatinti vaikų domėjimąsi menu, bet prasmingą ir įdomų laisvalaikio praleidimą. Mokiniai supažindinami su šiuolaikiniu skulptūros menu, kuris skatina kitokį, netradicinį mąstymą ir netradicinį matymą ne tik mene bet ir gyvenime. Ugdysime toleranciją visoms meno formoms. Edukacijos metu sukurtą dirbinį mokiniai išsineša į namus.
Dailė, Skulptūra

Edukacija Giedriaus Mazūro skulptūrų parke

Atvykę mokiniai susipažins su keramikos degimo būdu raku. Patys sukurs po puodelį, kuris bus degamas keramikos degimo krosnyje, galės stebėti degimo procesą, kai darbai kaitinami iki
950 laipsnių Celsijaus temperatūros, vėliau karšti dedami į pjuvenas ir ataušinami bei plaunami vandenyje. Kadangi darbų degimas trunka 1 val., siekiant išlaikyti mokinių dėmesį pristatoma sodyba, kurioje gyvena jau trečia mokytojų šeimos karta, pristatomi keramikos darbai, degtukų dėžučių etikečių kolekcija, skulptūrų parko teritorija su interaktyviomis šiuolaikinio meno erdvėmis. Mokiniai turės galimybę stebėti gamtos motyvus išdidintu masteliu, susipažinti su akustine instaliacija „Aidas“, pamaitinti bei paglostyti sodybos teritorijoje laisvai vaikštančius gyvūnus. Esant pageidavimui galime žiesti. Išdegus darbams vaikai patys juos nusiplauna, nusifotografuoja ir vežasi su savimi. Pati edukacijos ašis yra keramikos darbo dekoravimas ir degimas, todėl ji yra įdomi ir prieinama tiek pirmų, tiek dvyliktų klasių mokiniams, Jaunesnių klasių mokiniams informacija perteikiama žaidimo forma, tyrinėjat aplinką, vyresniems leidžiama daugiau eksperimentuoti, praktiškai pabandyti keramikos įrankius, skatinant pasitikėjimą kūrybiškumą.
Kultūros paveldas, Skulptūra

Istorinis kodas 1500x150x1.5

Ekskursija "Istorinis kodas 1500x150x1,5" - Tai kelionė per istoriją nuo 1863m -1864m. sukilimo iki Dainuojančios revoliucijos. Jos metu keliaujant nuo paminklo prie
paminklo, nuo aikštės iki aikštės, nuo vieno istorinio pastato iki kito atskleidžiama nepalaužiamas lietuvių tautos troškimas siekti nepriklausomybės. Tuo pačiu atskleidžiama, kaip kito priemonės tam tikslui pasiekti: ginkluotas sukilimas, raštas ir švietimas spaudos draudimo laikotarpiu, rezistencija ir galiausiai Dainuojančioji revoliucija. Apie tai ne tik kalbama, dalyviai įtraukiami aktyviai ieškoti atsakymų. Einant nuo vieno objekto prie kito skamba aptariamas laikmečiui būdinga muzika nuo Oginskio polonezo iki Roko maršo per Lietuvą. Žaidimas žaidimas skatinantis įsisąmoninti, kad kalavijas nugali abejingumą, abejingumas nugali dainą, o daina nugali kalaviją. Mokiniai įgys naujų žinių iš istorijos, literatūros, ugdysis kritinį mąstymą, pilietiškumą ir gilesnius patriotinius jausmus.
Dailė, Skulptūra

Keramikos meno dirbtuvės

Molio plastiškumas ir jo natūralumas yra labai vertingos savybės šiame sintetinių medžiagų, pakaitalų pasaulyje. Nuo ko pradėti? Žinoma- nuo idėjos. Tai pats svarbiausias dalykas.
Neišsenkantis idėjų šaltinis yra mus supanti gamta: jos formų, procesų, spalvų kaita, įvairovė. Kūrybinių idėjų gali suteikti išgirsta ar paties perskaityta pasaka, išgirstas vaidinimas, matytas animacinis filmas ir panašiai. Kūrybiškumas, meninė vaizduotė daliai žmonių duota nuo mažų dienų, tačiau ne mažesnei jų daliai saviraiškos būdai gali būti išugdomi. Yra dar viena kūrybos paslapties ypatybė- giliai pasąmonėje glūdinti kūrybinė jėga gali staiga atsiskleisti net senyvo amžiaus žmonėms. Todėl mus supanti aplinka, jos formos, spalvos, garsai turi mums sąmoningai atsiverti pažinimui, kad jį vėliau galėtume panaudoti naujos, savo sumanytos, meninės tikrovės kūrimui. Ši nauja tikrovė dažniausiai nebūna natūralistinė realios gamtos kopija: mes sąmoningai kažką stipriau paryškiname, o antraeilių, mažiau svarbių detalių atsisakome tam, kad kūrinys būtų įtaigesnis, stipriau veiktų kūrinio suvokėją (vertintoją).
Skulptūra

Keramikos dirbtuvės

Mokiniai edukacijos metu bus supažindinti su senaisiais amatais, išmoks ir pasigamins individualų keramikos kūrinį. Kūrinio tematika bus parenkama pagal mokinių amžių ir individualius
gebėjimus. Tokiu būdu pagerės mokinių socialinių, emocinių įgūdžių lygmuo, lavės kultūrinis sąmoningumas per patyriminį ugdymą.
Dailė, Skulptūra

Edukacinis užsiėmimas "Apie spalvas ir daiktus" (Nuotolinė paslauga)

Nacionalinė dailės galerija kviečia virtualiai mokytis spalvų ir daiktų kalbos! Net ir nebūdami muziejuje pasivaikščiosite po jo sales, pamatysite spalvingus paveikslus, mokysitės, ką
gali pasakoti juose nutapyti daiktai ir atliksite smagias užduotis - kursite paveikslus be teptuko ir dažų!
Rodomi įrašai: 1 - 1063