Kultūros paveldas, Skulptūra

Interaktyvi edukacija "Atrask Telšių meškutes"

Kviečiame aplankyti Telšius - vieną iš septynių saugomų architektūrinio paveldo senamiesčių Lietuvoje, kuris praturtins ne tik žiniomis, bet ir dvasiniais potyriais. Interaktyvios
ekskursijos metu leisitės į nuotykių kelionę, kurioje atrasite pasislėpusius, tačiau turistų laukiančius miesto simbolius „Meškučius“. Programos metu susipažinsite su Telšių miesto ir Žemaitijos krašto istorija. Žaisdami, liesdami, galvodami, mindami įvairias istorines mįsles, smagiai praleisite laiką ir pasisemsite žemaitiškos stiprybės. Laukiame atvykstant!
Dailė, Skulptūra

„Mažasis menininkas“

Tikslas – plėsti menines žinias, kultūrinį akiratį ir skatinti kūrybiškumą. Siekiama ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, atskleisti mokinių meninės raiškos gebėjimus, sužadinti norą
domėtis ir pažinti, sudaryti galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, praturtinti meninę patirtį, žadinti jautrumą meno reiškiniams, padėti perimti kultūrines vertybes. Užsiėmimo pradžioje vaikams papasakojama apie neįprastą Europos parko muziejų – kur visi eksponatai lauke, natūralioje gamtoje, jų kūrėjai – viso pasaulio menininkai. Vėliau pristatant skulptoriaus Gintaro Karoso „Menininko namą“ vaikams bus vaizdžiai parodyta menininko realybė, taip pat eskizai, brėžiniai ir piešinių reprodukcijos. Mokiniai galės sužinoti apie menininko pomėgius, gyvenimo būdą, vaikystės svajones. Pristatymo metu bus naudojama informatyvi vaizdinė medžiaga iš Europos parko archyvų. Galiausiai mokiniai patys įsijaučia į menininko rolę ir tampa kūrėjais. Jiems pateikiamos kūrybinės užduotys ir priemonės. Užsiėmimas vyksta Gintaro Karoso sukurtame Edukaciniame centre, pastate natūralios gamtos rūbu, kur pro didžiulius langus matoma muziejaus aplinka. Užsiėmimo metu plečiamos mokinių kultūrinės, meninės žinios. Taip pat skatinama mokinių kūrybinė saviraiška, lavinama vaizduotė. Mokiniai susipažįsta su muziejaus ekspozicija, šiuolaikiniu menu ir jo raiškos įvairove, taip pat pačiu meno kūrimo procesu.
Skulptūra, Kita

Edukacija „Modernusis skulptorius“

Edukacija „Modernusis skulptorius“ – galimybė pažinti skulptūros meną, Kelmės miesto akmenines skulptūras ir išbandyti šį amatą kitaip! Po trumpos įžangos apie skulptūros istoriją,
Kelmės miesto tradiciją mokiniai turės galimybę patys tapti skulptoriais. Tai yra tarsi žaidimas, kai naudojant programinę įrangą išbandoma seniausia trimačio meno rūšis – skulptūra. Virtualioje lipdymo programoje pateikiamas molio masės rutulys, kurį, naudojant įvairias programos funkcijas, galima išgaubti, įspausti, ištempti – galimybės yra neribotos, todėl rezultatas priklauso nuo mokinio kūrybingumo ir fantazijos. Kiekvienas edukacijos dalyvis išvys savo darbo rezultatą gyvai – visų „skulptorių“ kūriniai bus atsispausdinti 3D spausdintuvu ir perduoti jų kūrėjams.
Dailė, Skulptūra

„Lobio paieškos“

Edukacinio užsiėmimo tikslas – aktyvia ir kūrybiška forma supažindinti su šiuolaikiniu menu. Juo siekiama praturtinti meninę patirtį, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno
reiškiniams, pagarbą šiuolaikiniam menui, padėti perimti kultūrines vertybes, ugdyti kūrybinį mąstymą, savarankiškumą, sužadinti norą domėtis ir aktyviai dalyvauti, sudaryti galimybes patirti pažinimo džiaugsmą ir plėtoti intelektualinius gebėjimus, skatinti komandinio darbo, bendradarbiavimo ir komunikavimo įgūdžius.Užsiėmimo pradžioje edukatorius mokinius supažindina su muziejumi, pritaikyta grupei, taip pat dialogo forma papasakoja apie šiuolaikinį meną, muziejaus įkūrimo istoriją, ekspozicijos išskirtinumą, dydį, kultūrų išraiškų įvairovę, galimybę plačiai susipažinti su skirtingų tautų ir šalių menininkų darbais (net 35 pasaulio šalių pripažintų menininkų kūrinių, tarp kurių minimalizmo, konceptualizmo, žemės meno ir kt. meno krypčių geriausių kūrėjų, tokių kaip Solo LeWitto, Denniso Oppenheimo, Magdalenos Abakanowicz, Beverly Peper, Makoto It, Aleš Vesely ir kt. pavyzdžiai), atrasti ir palyginti. Vėliau pateikiamos aiškios užsiėmimo instrukcijos – taisyklės. Susiskirstę į komandas mokiniai gauna užduotis – užuominas, muziejaus ekspozicijos žemėlapius su išsamiu kūrinių pavadinimų ir autorių sąrašu. Žemėlapio pagalba muziejaus teritorijoje jie ieško tam tikrų meno kūrinių, mokosi orientuotis gamtinėje muziejaus aplinkoje. Pateikiamose užuominose kalbama apie meno kūrinių idėjas, formas, simbolizmą, todėl mokiniai mokosi ir sužino apie šiuolaikiniu menu perteikiamas idėjas, jų įvairovę. Teisingai atlikę visas užduotis iš eilės, iššifravę užuominas, suradę visas dėlionės detales, mokiniai gauna apdovanojimą – simbolinį „lobį“, prisiminimą apie atrastus šiuolaikinio meno pavyzdžius. Priklausomai nuo amžiaus ir kitų veiksnių, grupėms individualiai parenkamos užduotys. Aktyvus užsiėmimas vyksta lauke, gamtinėje muziejaus aplinkoje.
Skulptūra, Daugiakultūriškumas

Ekskursija „Istorijos narsuoliai“

Kūrybiškų užduočių, žaidimų metu susipažinsime su žymiausiomis Lietuvos istorijos asmenybėmis! Sekdami bastūno Radvilos Našlaitėlio, Vilniaus miesto globėjo Šv. Kristoforo,
visuomenininko C. Šabado ir Lazdynų Pelėdos pėdomis, semsimės drąsos įvairiems žygiams – įkvėpimo kurti, būti savimi, užstoti silpnuosius, leistis į nežinomus kraštus! Ekskursijos tikslai – sudominti vaikus Lietuvos istorijai reikšmingomis asmenybėmis, jų idėjomis ir veikla, supažindinti su daugiakultūrio miesto idėja, ugdyti vaikų pastabumą ir gebėjimą suprasti įvairius kultūros ženklus miesto aplinkoje.
Kultūros paveldas, Skulptūra

Apie geležinį vilką ir Lietuvos kunigaikščių žygius

Ar galima prakalbinti Vytauto Kašubos skulptūras, kurios eksponuojamos Prano Domšaičio galerijoje? Įsižiūrėkime į skulptoriaus sukurtus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
atvaizdus medaliuose, paminklų modelius, skulptūrinius biustus. Ten tiek daug įdomybių! Kai įminsite, ką reiškia istoriniai ženklai ant valdovų skydų, akimirksniu atsidursite paslaptingame legendų pasaulyje, kur šimtais balsų kaukia geležinis vilkas, kviesdamas kunigaikštį Gediminą statyti naują sostinę, o pajūrio laumės bando pastoti kelią kunigaikščiui Kęstučiui pas mylimąją Birutę. Išklausę pasaką su pieštukais skubėsime į V. Kašubos skulptūros ekspoziciją ir eskizuosime. O su eskizais keliausime į viduramžių raštininko dirbtuves, kuriose metraščiai rašomi ir iliustruojami tušu ir žąsies plunksna.
Skulptūra, Kita

Metalų istorija. Eksperimentai metalo dirbtuvėse. Metalų apdirbimas, suvirinimas.

Edukaciniame – praktiniame renginyje ieškosime atsakymų į daugybę klausimų: - Kada prasideda metalų istorija? Kaip jie išgaunami ir kam naudojami? - Kuo skiriasi metalų rūšys? - Kaip
jugiami metalų gaminiai ir kaip gaminamos didelės ar mažos konstrukcijos? - Kokie vyksta procesai metalų suvirinimo metu ir kodėl matyti tiek žiežirbų? - Kokie yra suvirinimo būdai ir kuo jie skiriasi? Ne tik pasakosime, tačiau ir išbandysime praktiškai. Kiekvienas dalyvis šio praktinio renginio metu pasigamins po asmeninį gaminį/suvenyrą. Tai renginys, skatinantis mokinių kultūros vertinimą, kūrybiškumą ir techninį požiūrį į aplink esančius metalų gaminius – nuo skulptūrų iki baldų, nuo smulkių detalių – iki pramonės gaminių. Susipažinsime su metalų sandara, rūšimis, susidarymo procesu ir panaudojimo galimybėmis. Istorines ir technines žinias dalyviai galės ne tik pritaikyti kasdieniame gyvenime, tačiau kai kuriems galbūt tai bus idėja renkantis profesiją.
Dailė, Skulptūra

Grafinio atviruko kūrimas Europos parke

Užsiėmimo dalyviai sužinos apie Europos parko muziejų, kur visi eksponatai lauke, natūralioje gamtoje, jų kūrėjai – viso pasaulio menininkai, įgis žinių apie šiuolaikinį meną ir
išskirtinius jo pavyzdžius. Kūrybinio užsiėmimo metu moksleiviai kurs savo meninę kompoziciją – atviruką, su grafiniais tikrų Europos parko skulptūrų antspaudais. Juos dalyviai turi originaliai įkomponuoti, sukurti savitą kompoziciją naudodami suteiktas priemones. Užsiėmimas vyksta Gintaro Karoso sukurtame Edukaciniame centre, pastate naturalios gamtos rūbu, kur pro didžiulius langus matoma muziejaus aplinka. Užsiėmimo metu plečiamos dalyvių kultūrinės, meninės žinios, skatinama kūrybinė saviraiška, idėjų generavimas ir meninė raiška, lavinama vaizduotė. Dalyviai susipažins su muziejaus ekspozicija, šiuolaikiniu menu ir jo kultūrinės raiškos įvairove, taip pat pačiu kūrybiniu procesu, kurio rezultatas, įkvėptas pasaulinių šiuolaikinio meno kūrėjų pavyzdžių, bus puikus prisiminimas.
Skulptūra, Etninė kultūra

Klaipėdos skulptūros ir legendos

Jei prabiltų Klaipėdos senamiesčio skulptūros (o jų ten tiek daug!), išgirstume įdomių, netikėtų, paslaptingų, linksmų, liūdnų istorijų ir pasakojimų net iš Rytprūsių legendų knygos!
Gidas, skulptūrų herojų lūpomis papasakos netikėčiausius nutikimus, kuriuos mena akmeniniai senamiesčio veikėjai. Sudarysime skulptūrų žemėlapį, eisime skulptūrų taku, visi kartu ieškosime meno kūrinių, o juos radę, įdėmiai apžiūrėsime, stengsimės įžvelgti net mažiausias skulptūros detales, nes ekskursijos pabaigoje pastabiausieji, teisingai atsakę į gido klausimus, bus apdovanoti. O jei pastebėsime, jog kažkuri skulptūra dar neturi legendos – sukursime ją patys ateities kartoms!
Architektūra, Skulptūra

Orientacinis pasivaikščiojimo žaidimas ATRASK BIRŠTONO STEBUKLUS

Orientacinis pasivaikščiojimo žaidimas ATRASK BIRŠTONO STEBUKLUS - interaktyvi ekskursija, pasakojanti negirdėtą kurorto istoriją ir kviečianti aktyviai įsitraukti pačius žaidėjus.
Virtualus tik Jūsų komandai skirtas gidas privers patreniruoti kojas ir pasukti galvas - reikės įminti užuominas, atrasti paslėptas detales, atsakyti į klausimus ir tada - judėti į priekį - žingsnis po žingsnio, kol įveiksite 2 kilometrų maršrutą ir pažinsite stebuklingąjį Birštoną. O jei įsijungsite maršruto sekimo progamėlę ir nepaklysite - pamatysite, kad išvaikščiojote Birštono simbolio - banginiuko - siluetą. Tikras stebuklas, tačiau tam turėsite labai pasistengti.
Rodomi įrašai: 21 - 3048