Skulptūra, Kita

Metalų istorija. Eksperimentai metalo dirbtuvėse. Metalų apdirbimas, suvirinimas.

Edukaciniame – praktiniame renginyje ieškosime atsakymų į daugybę klausimų: - Kada prasideda metalų istorija? Kaip jie išgaunami ir kam naudojami? - Kuo skiriasi metalų rūšys? - Kaip
jugiami metalų gaminiai ir kaip gaminamos didelės ar mažos konstrukcijos? - Kokie vyksta procesai metalų suvirinimo metu ir kodėl matyti tiek žiežirbų? - Kokie yra suvirinimo būdai ir kuo jie skiriasi? Ne tik pasakosime, tačiau ir išbandysime praktiškai. Kiekvienas dalyvis šio praktinio renginio metu pasigamins po asmeninį gaminį/suvenyrą. Tai renginys, skatinantis mokinių kultūros vertinimą, kūrybiškumą ir techninį požiūrį į aplink esančius metalų gaminius – nuo skulptūrų iki baldų, nuo smulkių detalių – iki pramonės gaminių. Susipažinsime su metalų sandara, rūšimis, susidarymo procesu ir panaudojimo galimybėmis. Istorines ir technines žinias dalyviai galės ne tik pritaikyti kasdieniame gyvenime, tačiau kai kuriems galbūt tai bus idėja renkantis profesiją.
Kultūros paveldas, Skulptūra

J. Zikaras. Paskui Laisvės angelą (Nuotolinė paslauga)

Virtualaus užsiėmimo metu grupė apsilanko autentiškuose menininko J. Zikaro namuose Žaliakalnio rajone, kuris siejasi su daugeliu Lietuvai svarbių istorijos faktų ir asmenybių.
"Laisvės" statula stovinti Vienybės a. Kaune yra visiems gerai žinoma, tačiau retas kuris žino apie žymų skulptorių, pirmų nepriklausomos Lietuvos pinigų autorių. Nuotolinio užsiėmimo metu susipažįstama ir su Lietuvos istorija ir su skulptoriaus gyvenimu bei kūryba. Užsiėmimas interaktyvus, moksleiviai sprendžia įvairias užduotis, diskutuoja, lavina atmintį ir žinoma reflektuoja, tokiu būdu užtvirtindami įgytas naujas žinias.
Skulptūra

Surask skulptūrą

Kuo ilgiau į akmenį žiūri, tuo jis minkštesnis darosi. (Skulptorių išmintis) Orientacinio žaidimo metu pažinsime Klaipėdos skulptūrų parko menines formas ir atrasime dingusias senųjų
miesto kapinių istorijas.
Dailė, Skulptūra

Žemės meno kūrėjai Europos parke

Užsiėmimo dalyviai sužino apie Europos parko muziejų, kur didžiulėje meniškai suformuotoje natūralios gamtos muziejaus teritorijoje eksponuojama 150 meno kūrinių, jų kūrėjai – viso
pasaulio menininkai, tarp jų - minimalizmo, konceptualizmo, žemės meno ir kt. meno krypčių atstovai ir pradininkai. Suteikiama žinių apie Žemės meno kūrėjus, pateikiami išskirtiniai pavyzdžiai, atskleidžiama meno harmonija su įstabia Lietuvos gamta. Užduotis – sukurti savo žemės meno kūrinį, meninę kompoziciją po atviru dangumi, naudojant gamtines medžiagas. Dalyviai turi originaliai meno kalba išreikšti savo idėjas, sukurti savitą kūrinį naudodamiesi suteikta erdve muziejuje ir kūrybiškai komponuodami natūralias medžiagas (pvz. malkutes augalų dalis, šakeles, lapus, ir pan.). Kūrybai įkvėpia pažintis su pasaulinio garso šiuolaikinio meno kūrėjų darbais, draugiška aplinkai skulptūrine architektūra, gamtoje „įaugintais“ kūriniais Europos parke. Praktiniu užsiėmimu skatinama užsiėmimo dalyvių kūrybinė saviraiška, idėjų generavimas, meninė raiška, lavinama vaizduotė. Dalyviai susipažins ir su pačiu kūrybiniu procesu tapdami postmodernistinės meno krypties – žemės meno kūrėjais, meno kalba reiškiančiais savo idėjas, siekiančiais dialogo su aplinka, santarvės su gamta..
Dailė, Skulptūra

KAS VYKSTA ŠIAME PAVEIKSLE? Vizualinio mąstymo metodu paremtas užsiėmimas

„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualiojo mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius
pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. MO muziejaus edukatoriai praleido daug valandų dirbdami drauge su psichologais ir iš jų mokydamiesi aktyvaus pokalbio subtilybių. Kartais priimti skirtingus užsiėmimo dalyvių požiūrius gali būti nemenkas iššūkis – tai ir yra vienas iš svarbių šio užsiėmimo uždavinių. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Grupės indėlis skatina mūsų edukatorius kaskart naujai pažvelgti į meno istorijos interpretacijas. Toks apmąstymo procesas suteikia naujos patirties visiems, dalyvaujantiems edukaciniame užsiėmime. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualiojo mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.
Dailė, Skulptūra

Sapnų gaudyklių kūrimas Europos parke

Kviečiame moksleivius skirti laiko svajingai kūrybai – jaukiai praleisto laiko rezultatas taps mielu prisiminimu. Užsiėmimas vyks Europos parko muziejaus edukaciniame centre, pastate,
apvilktame gamtos rūbu ir panašiame į natūralią kalvą. Pro didžiulius langus matoma dalis šiuolaikinio meno muziejaus po atviru dangumi ekspozicijos, kur skulptūros ir kraštovaizdžio kūriniai pristatomi harmonijoje su gamta, patalpoje eksponuojamos meno kūrinių miniatiūros. Semdamiesi įkvėpimo iš muziejaus ekspozicijos ir jos dermės su gamta moksleiviai gaus užduotį sukurti savo menišką kūrinį – sapnų gaudyklę iš įvairių medžiagų, taip pat ir gamtinių. Pritaikant senovinę sapnų gaudyklių kaip gerų sapnų „nešėjų“ prasmę, užsiėmimo metu akcentuojamas bendresnis sėkmės, laimės „pagavimo“, svajonių išsipildymo motyvas, pasitaikantis ir Europos parko kūrėjų darbuose. Sudėdami savo mintis ir svajones, kūrybingai derindami duotas medžiagas dalyviai kurs originalius dekoratyvius kūrinius. Užsiėmimo metu skatinama mokinių kūrybinė saviraiška, idėjų generavimas, meninė raiška, lavinama vaizduotė. Moksleiviai susipažins su muziejaus ekspozicija, šiuolaikiniu menu ir jo kultūrinės raiškos įvairove, taip pat patys taps kūrybinio proceso dalyviais, kurio rezultatas bus puikus prisiminimas.
Dailė, Skulptūra

Mandalų kūrimas Europos parke

Kviečiame moksleivius skirti laiko kūrybai Europos parke – jaukiai praleisto laiko rezultatas taps mielu prisiminimu. Užsiėmimas vyks Europos parko muziejaus edukaciniame centre,
pastate, apvilktame gamtos rūbu ir panašiame į natūralią kalvą. Pro langus matoma dalis šiuolaikinio meno muziejaus po atviru dangumi ekspozicijos, kur skulptūros ir kraštovaizdžio kūriniai pristatomi harmonijoje su gamta. Patalpose esantys meno kūrinių sumažinti modeliai taip pat gali tapti įkvėpimo šaltiniu užsiėmimo dalyviams. Užsiėmimo dalyviai įgis žinių apie šiuolaikinį meną, sužinos apie Europos parko muziejų, kur visi eksponatai lauke, natūralioje gamtoje, jų kūrėjai – viso pasaulio menininkai. Europos parko muziejuje ypatingą svarbą turi meno ir gamtos dermė. Kūrybinio užsiėmimo dalyviai turės galimybę kilusias mintis ir idėjas išreikšti praktiškai, analizuoti meno kūrėjo galimą ryšį su gamta, sužinos apie Europos parko meno kūrėjų darbuose pasitaikantį svajonių išsipildymo, sėkmės, laimės „pagavimo“ motyvą. Semdamiesi įkvėpimo iš muziejaus ekspozicijos moksleiviai gaus užduotį sukurti savo menišką kūrinį – mandalą naudojant įvairius siūlus ir kitas medžiagas, taip pat ir gamtines. Į darbelį sudėdami savo mintis, siekdami tam tikra prasme „užkoduoti“ savo svajonių išsipildymą, kūrybingai derindami duotas medžiagas dalyviai kurs originalius dekoratyvius darbelius. Užsiėmimo metu plečiamos dalyvių kultūrinės, meninės žinios, skatinama kūrybinė saviraiška, idėjų generavimas ir meninė raiška, lavinama vaizduotė. Moksleiviai susipažins su muziejaus ekspozicija, šiuolaikiniu menu ir jo kultūrinės raiškos įvairove, taip pat patys taps kūrybinio proceso dalyviais, kurio rezultatas bus puikus prisiminimas.
Skulptūra, Etninė kultūra

Tautinio tapatumo išsaugojimas medžio drožyboje

Tikslas - Supažindinti moksleivius su tradicinio liaudies meno ir profesionalių menininkų kūrybos darbais, esančiais muziejaus ekspozicijoje (naudojant skaidres), ieškoti menininkų
darbuose tradicinių liaudies meno elementų, sąsajų su unikaliu įvairių epochų tautodailės paveldu ugdant etnokultūros gebėjimus. 1. Pristatyti moksleiviams muziejaus kolekcijoje esančius liaudies meno kūrėjų sakraliosios tematikos darbus. 2. Ieškoti sąsajų, tradicinių liaudies meno elementų lyginant šiuolaikinių profesionaliųjų menininkų ir liaudies meno kūrėjų darbus. Pasitelkiama multimedija. 3. Supažindinus moksleivius su tautinės tapatybės išraiškomis vaizduojamojoje tradicinėje ir moderniojoje dailėje, išvystyti diskusiją, kuri skatintų moksleivius kritiškai mąstyti, apdoroti gautą informaciją, palyginti ją su jau turimomis asmeninėmis žiniomis. Darbo metodai/ priemonės: Užsiėmimo metu naudojamas ekspozicijos apžvelgimo, lyginimo metodas, išvystomas dialogas su moksleiviais apibūdinant konkretų objektą, skatinama reikšti savo mintis ir pastebėjimus įsijungiant į diskusiją. Uždaviniams įgyvendinti yra naudojama multimedija, parodomas trumpas filmas „Kryždirbystė Lietuvoje“. Užsiėmimo pabaigoje vadovas žaisminga forma padės įtvirtinti įgytas etnokultūros žinias. Numatoma veikla: Pristatomi moksleiviams muziejaus kolekcijoje esantys įvairių laikotarpių liaudies meno kūrėjų sakraliosios tematikos darbai (naudojant skaidres). Ieškoma sąsajų, tradicinių liaudies meno elementų lyginant šiuolaikinių profesionaliųjų menininkų ir liaudies meno kūrėjų darbus pasitelkiant multimediją. Žiūrimas trumpas filmas „Kryždirbystė Lietuvoje“. Temos suvokimui atskleisti inicijuojama diskusija.
Dailė, Skulptūra

Edukacinis užsiėmimas "Menas kiekvienam!" (Nuotolinė paslauga)

Virtualaus užsiėmimo "Menas kiekvienam!" metu net ir būdami namuose pažinsite, koks įvairus gali būti menas. Jis - rimtas, grįstas ilgu mokymusi ir net moksliniais išradimais,
bet ir smagus pokštas. Susipažinę su Nacionalinėje dailės galerijoje eksponuojamais kūriniais patirsite, kad meno įrankiai yra visai čia pat - gal net ant jūsų stalo!
Architektūra, Skulptūra

Žemutinės pilies paslaptys

Orientacinis žaidimas vyks saugioje Žemutinės pilies teritorijoje – Vilniaus širdyje. Ką veiksime? Reikės įminti užuominas ir atrasti Vilniaus Žemutinės pilies istorines detales,
ženklus, atsakyti į užduodamus klausimus ir judėti į priekį – žingsnis po žingsnio, kol pažinsite visą teritoriją. Atrasdami žaidimo užduotis, vaikai suvoks kaip keitėsi Vilniaus Žemutinė pilis, Katedra ir kodėl matome skirtingų laikmečių pėdsakus pastatuose. Žaidimas skirtas 1-4 klasių mokiniams ir dar kartą patvirtinantis taisyklę – žinios pateikiamos žaidimo forma yra daug greičiau atsimenamos. Žaidimo metu „smėlio dėže“ taps Vilniaus Katedros, Valdovų rūmų, Mindaugo, Pilių skverai – visa Vilniaus Žemutinės pilies teritorija. Žaidimas Vilniaus istorinėje atviroje erdvėje, turtins vaikų pažintinę patirtį ir plės akiratį. Ši priemonė taip pat skirta gerinti vaikų bendravimo įgūdžius, burti komandiniam darbui. Smalsumas, verčiantis klausinėti ir tyrinėti, dalyvių tarpusavio santykiai, fantastiniai klausimai – bus šioje priemonėje kūrybingumo ugdymo pratimai.
Rodomi įrašai: 21 - 3054