DĖMESIO! Sausio mėnesį vyks sistemos atnaujinimo darbai. Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, neformalaus vaikų švietimo renginiai stabdomi.
Šokis

Argentinietiškas tango jungiantis kultūras (Išvažiuojamoji)

Argentinietiškas tango jungia kultūras. 2009 m. Argentinietiškas tango pripažintas pasaulio kultūros paveldu (UNESCO). Lietuvoje tango šokis gyvuoja daugiau nei 20 metų, ir vis
nepraranda populiarumo. Vis daugiau žmonių nori išmokti ir suprasti šį šokį. Jį šoka visas pasaulis, šiam šokiui nėra sienų ir nesvarbu kokios tautybės esi. Jam svarbu žmogaus bendrvimas, emocija, jausmai ir išgyvenimai. Tango ne tik šokis, bet ir muzika, dainos, poezija, literatūra, kuri atspindi realybę ir kasdienius žmonių išgyvenimus tam tikru istoriniu momentu. Daugelis tango tekstų nusako ir dabartinę mūsų dienų realybę. Smerkia neteisybę ir kalba apie socialinias problemas, apie ilgesį tėvynei, šeimai, apie meilė ir kančią. Šio projekto metu pristatysime argentinietiško tango kultūros istoriją, parodysime trumpų video įrašų apie tango šokio kultūrą. Papasakosime kokios, tuo metu,šokio aikštelėje vyravo taisyklės, kurių, be išimties laikomasi ir šiandien. Tai svarbi kultūros dalis, norint socialiai šokti argentinietišką tango. Pademonstruosime kaip šoko tango prieš 100 metų ir kaip tango šoka dabar, kokie yra tango stiliai. Kuo skiriasi socialinis tango nuo sceninio tango. Išmoks pagrindinių tango žingsnių ir elementų. Mokiniai suvoks , kad norint šokti tango reikalingas klausymas ir pasitikėjmas partneriu, kad galima šokti ir improvizuoti, kurti savo žingsnius, perteikti emociją ir nuotaiką, kad tango skatina pagarbą, bendradarbiavimą ir pasitikėjimą savimi. Tai visa Argentinietiško tango kultūra, kuri yra ne tik šokis, bet ir gyvenimo būdas. Šį projektą padės įgyvendinti, argentinietiško tango mokytojas Carlos Rodriguez (Argentina) gyvenantis ir dirbantis Lietuvoje jau 5 metus. Jis gimė tradicinėje argentiniečių šeimoje, kurioje tango kultūra užima labai svarbią vietą. Mokiniai pamatys ir išgirs pasakojimų ir tikro argentiniečio, kuris turi didelę patirtį ne tik kaip šokėjas , bet ir kaip tango mokytojas.
Šokis, Etninė kultūra

Lietuvos 5 regionų tautinio kostiumo pristatymas.

Supažindinti pradinio ugdymo moksleivius su Lietuvos 5 regionų tautiniu kostiumu. 1. 5 regionų tautinio kostiumo pristatymas, išskiriant kiekvieno regiono kostiumo ypatumus, kartu
pristatant ir to regiono šokius, ratelius, dainas, žaidimus. 2. Komandinė veikla (3-4 klasė) – Aprengti manekeną regiono tautiniu kostiumu. Mokiniai, pasiskirstę į 5 komandas, iš jiems pateiktų tautinio kostiumo detalių, turės aprengti manekeną. 3. Individuali veikla (1-2 klasė) – tautinio kostiumo trafareto spalvinimas. Mokiniai, gavę tautinio kostiumo trafaretą turės jį nuspalvinti tam regionui būdingomis spalvomis, naudodamiesi flomasteriais, spalvotais pieštukais. 4. Dėlionė Klausydamiesi pasakojimų, dainuodami liaudies dainas, šokdami šokius ir ratuodami ratelius, moksleiviai lavins vaizduotę, muzikinę klausą, ritmo pojūtį, lavins atmintį, laikysis žaidimo taisyklių. Pagilins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Išmoktas dainas, šokius, ratelius, vėliau pritaikys klasės veikloje, savo šeimos laisvalaikio metu. Supažindinti ir pristatyti leidinius, kurie apibūdina regionų tautinio kostiumo ypatumus. Demonstruoti Lietuvos kultūros centrų vadovų koncertinės programos „Lietuvos regionų tautinio kostiumo programa“ vaizdo įrašą. Garsiniai tarmių demonstravimo įrašai. Geografinis pažinimas.
Šokis, Dramos teatras

Spektaklis "Bakchantės" pagal Euripido pjesę

Vyresniųjų klasių moksleiviams skirtas teatro Atviras ratas I Vilniaus miesto teatro dramos ir šokio spektaklis "Bakchantės" pagal antikinę Euripido tragediją, atsigręžia į
teatro meno šaknis, sugrąžindamas į sceną ritualą. Spektaklyje vizualiai ir įtaigiai atspindėti kiekvienai visuomenei bei kultūrai būdingi geismo, galios, kulto ir lyderį sekančios minios bruožai. Pirmą kartą teatro Atviras ratas spektaklyje naudojama profesionaliai sukurta choreografija leis mėgautis itin vizualiu ir išraiškingu spektakliu. Režisūra: Ieva Stundžytė Choreografija: Eglė Kančauskaitė Kostiumai: Malvina Stankutė Aktoriai: Lukas Auksoraitis, Matas Pranskevičius, Džiugas Širvys, Tautvydas Galkauskas, Gintautas Ulmis, Urtė Smulskytė, Aistė Šeštokaitė, Diana Kamarauskaitė, Lyja Maknavičiūtė, Justina Smieliauskaitė
Kultūros paveldas, Šokis

Teatralizuota ekskursija Raudondvario dvare su Renesanso dama

Teatralizuotos ekskursijos metu susipažinsite su Raudondvario dvaro istorija ir iškiliausiais jo valdytojais. Pakeliausite laiku nuo Renesanso iki XX a. pradžios. Išgirsite garsiąją
Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istoriją bei sužinosite, kaip jie buvo susiję su Raudondvario dvaru. Susipažinsite su Raudondvario dvarą kultūros ir meno židiniu pavertusių grafų Tiškevičių šeima, jų gyvenimu bei pramogomis, ekscentriškais pomėgiais, vertusiais „per galvą verstis“ dvaro tarnus. Taip pat, sužinosite kokį egzotinį gyvūną dvare laikė aistringas fotografas ir keliautojas grafas Benediktas Henrikas Tiškevičius ir kokie turtai buvo sukaupti dvare. Ekskursijos metu ne tik pasivaikščiosite po dvaro parką, aplankysite buvusį dvaro žirgyną (dabartinį menų inkubatorių), bet ir apžiūrėsite pilies menes. Ekskursijos pabaigoje būsite pakviesti į vieną ištaigingiausių dvaro menių – grafų pokylius ir gyvąją orkestro muziką menančioje baltojoje pokylių menėje Renesanso dama pakvies visus pasimokyti Renesanso šokių žingsnelių.
Šokis

Laisvojo šokio ir emocinio intelekto lavinimo užsiėmimas

Žmogaus kūnas yra jo minčių veidrodis, per jį natūraliai išreiškiame emocijas. Vaikai viską, ką patiria, išreiškia per kūną emocingai, bet augant ir tampant sociumo dalyviais, mes
išmokstame nutylėti, susiturėti, neparodyti emocijų - jos sulaikomos ir pasilieka užrakintos kūne, virsdamos dvasinėmis traumomis. Todėl yra svarbu nuo vaikystės išmokti tinkamai išreikšti jausmus, emocijas tiek sau, tiek kitiems saugiu būdu. Tam skirtame užsiėmime panaudojami puikūs įrankiai: šokis, vaidybiškas žaidimas, terapinis kūno judesys ir balsas. Vaikai priima, jaučia muziką, ritmą natūraliai – kaip ir pirmykštis žmogus. Užsiėmime vaikai nusikels į kitą kultūrą, akmens amžių ir žaismingai imituos pirmykščio žmogaus komunikaciją – ritualinį ir bendruomeninį šokį, kaip jis bendraudavo su dievais, dvasiomis, kaip pyko ir grasino priešui ir pan. Vaikai atspindės įvairias emocijas, būsenas. Šokti ir įsijausti padės afrikietiški ritmai ir Amerikos žemynų etninės muzikos mišiniai, pagal galimybes bus įtraukti ir gyvi perkusiniai instrumentai, taip pat balsas. Išbandysime įvairius ritmo variantus, netgi pauzes ir absoliučią tylą, patyrinėjant, kaip po triukšmo mes jaučiamės tyloje. Šokio metu vaikai stebės save ir savo pojūčius, tyrinės savo asmeninę erdvę – taip vaikai ugdys sąmoningumą, kritinį mąstymą ir savistabą. Savęs ir savo minčių bei ateinančių impulsų stebėjimas šiame šokio-judesio užsiėmime yra pagrindinis uždavinys. Vaizduotėje sukurtame pirmykščiame pasaulyje vaikai lengviau atsipalaiduoja, grįžta į prigimtinį, natūralų judrumą ir koncentruojasi į emocijų iškrovą, savo pojūčius bei atradimus. Užsiėmime naudojami įvairūs šokio-judesio terapijos metodai, mindfulness – dėmesingo įsisąmoninimo dabarties momente technika, laisvojo šokio metodika, komandiniai grupės apjungimo pratimai, refleksija įvairiomis priemonėmis: žodžiu, garsu, judesiu, ritmu; kiti lavinamieji, ugdomieji metodai, kuriuos pasitelksime spontaniškai, atsižvelgiant į situaciją ir susidariusios grupės specifiką.
Šokis, Etninė kultūra

Edukacinė programa ,,Lietuvių liaudies šokiai, rateliai, žaidimai"

Lietuvių liaudies šokis turi gilias ilgaamžes tradicijas. Lietuviai nuo seno mėgo žaidimus, ratelius, linksmintis gegužinėse ir vakarotuvėse. Dzūkai ypatingai mėgo dainuoti ir žaisti,
deja, tradicijos beveik pamirštos, todėl ir reikia jas gaivinti. Mokiniai lavins dėmesį, ištvermingumą, taisykliną laikyseną, ugdys pasitikėjimą savimi, mokysis bendrauti. Mokiniai susipažins su lietuvių liaudies šokiais: "Graži mūsų šeimynėlė", "Ciceliukė marceliukė", "Pliauškutis". Rateliai: "Cykiai ramiai", "Upytelė teka" ir kitus liaudiškus šokius. Vaikai bus dominami autentiškais elementais - galės išbandyti jėgas šokyje avint senovines medines klumpes. Paslaugą ves jaunas etnokultūros specialistas - Alytaus kultūros ir komunikacijos centro etnokultūos specialistas, folkloro ansamblio "Žvangucis" vadovas, etnomuzikologas Giedrius Griškevičius.
Šokis

Edukacinė programa „Linijos šokiuose“

Edukacinę programą veda daugiau nei 10 metų patirties turinti Rokiškio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė Aušra Skruodienė. Programos tikslas - supažindinti programos dalyvius
su linijinių šokių istorija, išskirtinumu, specifika, suteikiant galimybę kūrybinių užduočių metu tobulinti ne tik gebėjimus judėti, bet ir bendrauti bei bendradarbiauti. Dalyviai galės atskleisti šokio judesio, muzikalumo, lankstumo gebėjimus, bei juos lavinti. Programos uždaviniai: 1. Sudominti vaikus linijiniais šokiais bei jų atsiradimo istorija ir specifika; 2. Skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant jiems aktualaus bendro tikslo - išmokti šokti; 3. Padėti atsiskleisti vaikų turimiems gabumams; 4. Išmokyti vaikus šokti 2 nesudėtingus linijinius šokius 5. Skatinti visuomenės domėjimąsi linijiniais šokiais; Metodai/priemonės: vizualinis informacijos pateikimas, mokomų žingsnelių analizė, supaprastinto šokio pastatymo proceso pademonstravimas, kūrybinės užduoties refleksija , aptarimas, diskusija. Programa siekiama linijinių šokių pagalba suteikti programos dalyviams laisvę bendrauti ir bendradarbiauti, išreikšti save per judesį, muzikalumą, bei lankstumą. Esant poreikiu programos veiklos gali būti pritaikytos judesio sutrikimų turintiems programos dalyviams.
Šokis, Dramos teatras

Edukacinis užsiėmimas „Šokis ir sceninis judesys dramos spektaklyje“

Edukacinis užsiėmimas ŠOKIS IR SCENINIS JUDESYS DRAMOS SPEKTAKLYJE 6-11 metų vaikams Kuri mergaitė nesvajoja tapti balerina? Ar taip pat šoktų varna ir gulbė, kareivis ir senukas,
Mažylis ir Karlsonas? Ar taip pat judėtų linksmas ir liūdnas, vikrus ir lėtas, jaunas ir senas veikėjas? Užsiėmimo metu vaikai sužinos kaip įvairių šokių technikų pagalba atskleisti charakterio bruožus ar kaip tuos pačius šokio elementus atliktų skirtingo amžiaus, temperamento veikėjai. Užsiėmimai vyksta Kauno tautinės kultūros centre, Teatro studijoje. Kovo 11-osios g. 108, Kaunas Registruotis iš anksto, tel. (8 37) 31 3712 arba el. paštu ktkc.teatrostudija@gmail.com Turėti lengvą aprangą ir avalynę
Šokis

Šokio spektaklis „Aš esu Kovo 11“ ir edukacinis užsiėmimas

„Mano, dabar jau šviesaus atminimo, senelis, matė tiek vieną, tiek kitą karą. Jis pasakojo, kaip skirtingi įsitikinimai padalino to paties kaimo žmones į skirtingas stovyklas, kaip
išsiskyrė kaimynai ir net šeimos: vienas brolis į mišką, kitas - į kitą stovyklą, o sesė - tarp jų. Man pasakojo, kaip brolis sėdėjo pašiūrėje, nusitaikęs šauti į kitą brolį ir nenušovė jo tik todėl, kad jį lydėjo sesė.“ – pasakoja spektaklio idėjos autorius ir choreografas Dariu Berulis. Šio spektaklio formatas neįprastas. Siekdami spektaklį padaryti patraukliu jauniems žiūrovams, nutrynėme liniją tarp žiūrovo ir scenos, todėl stebint spektaklį atrodo, kad pats esi dalyvis. Šį jausmą sustiprina ir neįprasta šokio „danga“, t.y. žemės, kurios kvapas, išvaizda bei atmosferinis apšvietimas panardina į patį veiksmo centrą. Spektaklio siužetas paremtas partizaninėmis dainomis, eilėraščiais, išlikusiais laiškais, dienoraščių nuorašais, partizanų pasakojimais. Sakoma, pats ąžuolas sukuria gilę, iš kurios išauga. O iš ko išaugau aš? Kiek vėliavų spalvų, kiek abėcėlių manyje sutelpa? Sakoma, šviesa - kairioji tamsos ranka, tamsa - dešinioji šviesos. Kuria iš jų aš pasirašysiu savo vardą? Vardan ko pasirašysiu krauju? Aš esu Charlie, - sakė Paryžius. Aš esu Mariupolio vaikų darželis, - sakė Vytautas Landsbergis. Aš esu vardan tos, - sakė mano senelis. O kas esu aš? Trukmė: 40 min spektaklis + 20 min edukacinis užsiėmimas
Šokis

Šokio spektaklis „Apkabinsiu tave“ ir edukacinis užsiėmimas

Apkabinimas – atviras ir nuoširdus priėmimo gestas, padedantis mažiesiems augti, pasitikėti savimi, drąsiai žengti pirmyn. Spektaklyje šokio kalba pasakojama istorija kaip vyresnėlis
brolis moko jaunesnę sesutę žaisti rankutėmis, kurios labai mažos ir nejudrios. Padedant rūpestingiems tėveliams, sesutės rankos „užauga“, ji išmoksta daug įdomių dalykų - ploti, žaisti, piešti ir svarbiausia - apsikabinti. Šokėjų kuriami vaizdai, kostiumų spalvos, scenografija spektaklyje atitinka įvairių amžiaus vaikų piešimo gebėjimus bei pasaulėjautą, todėl lengvai atpažįstami ir suprantami mažiesiems. Idėjos autorė: Sondra Simanaitienė Choreografė: Dovilė Binkauskaitė Scenografas ir kostiumų dailininkas: Artūras Šimonis Šokėjai: Agnija Šeiko, Inga Kuznecova, Darius Berulis, Mantas Černeckas Kompozitorė: Jurgita Mieželytė Prodiuserė: Goda Giedraitytė Trukmė: spektaklis 30 min., edukacinis užsiėmimas 20 min. Pristatomasis filmukas: https://vimeo.com/207075090
Rodomi įrašai: 21 - 3031