Literatūra, Kita

Protingi? (išvažiuojamoji edukacija)

Protmūšio pirmajame etape išrenkami komandų kapitonai (jais tampa atsakę į kapitonų atrankos klausimus). Antrajame etape kapitonai sudaro savo 4–6 žmonių komandas. Jos gauna skirtingų
spalvų korteles. Paaiškinamos žaidimo taisyklės. Trečiasis (ir ilgiausias) etapas – trys protmūšio raundai. Pateikiama teminių rimtų ir kūrybiškų, žaismingų klausimų. Atsižvelgdami į mokinių amžių ir skirtingą mokymosi patirtį, sudarėme du klausimynus: vieną 9–10 kl., kitą – 11–12 kl. mokiniams. Ketvirtasis etapas – rezultatų susumavimas, nugalėtojų ir kitų komandų apdovanojimas. Paskutinis, penktasis, etapas – edukacijos, įgytų žinių aptarimas.
Kultūros paveldas, Kita

Apšvieskim Lietuvą Tėvynę!

Edukacinio užsiėmimo „Apšviesk Lietuvą Tėvynę!“ metu dalyviai savarankiškai arba su užsiėmimo vadovo pagalba, panaudoję micro:bit kompiuteriuką, 6-30 šviesos diodus (LED), maketavimo
plokštę, plėtimo plokštę ir kt. sujungia elektros grandinę. Vyresnieji (5-8 klasių) ar įvykdę užduotį mokiniai Micro:Bit kompiuteriuką papildomai suprogramuos (kiek programuos priklauso nuo mokinių gebėjimų). Programuojant galės rinktis: 2-20 kadrų animaciją, garsą, tekstinę eilutę, žaidimą „Kur galėčiau nukeliauti?“.
Kultūros paveldas, Kita

Karalius Mindaugas. Lietuvos valstybės susidarymas

Užsiėmimo tikslas – skatinti mokinių smalsumą, norą pažinti, didžiuotis savo krašto istorija, žavėtis garsiomis istorinėmis asmenybėmis, jų nuveiktais darbais. Užsiėmimo metu pristatoma
medžiaga paremta kūrybiniu pasakojimu, naudojant Power Point programą. Dalyviai sužino kaip buvo kuriama valstybė, su kokiais priešais teko kovoti Mindaugui. Diskusijos pagalba aiškinamasi, nagrinėjama, analizuojama kokiomis savybėmis turėjo pasižymėti žmogus siekiantis tapti karaliumi, kuo karaliaus vainikavimas susijęs su popiežiumi, kuo kunigaikštis skiriasi nuo karaliaus, kokios karaliaus insignijos, kur galėjo būti Mindaugo sostinė, kodėl Valstybės diena yra viena svarbiausių istorinių švenčių ir kt. 3-4 kl. mokiniams užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą. Naudojami šie darbo metodai: pokalbis naudojant Power Point programą, pasinėrimo į praeitį rekonstrukcijos ir vaidybinis - teatralizuotas žaidimas „Mindaugo karūnacija“. Visi dalyviai įtraukiami į istorinę karūnacijos sceną. Pasiskirstoma vaidmenimis, kas tampa karaliumi, kas karaliene, kas įsijaučia į popiežiaus pasiuntinio Kulmo vyskupo Heidenreicho vaidmenį. 5 kl. mokiniams užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo istorijos programą. Metodai: kūrybinis pasakojimas, diskusija, parengtos individualios loginį bei kritinį mąstymą lavinančios praktinės užduotys. Vyksta žaidimas „Mindaugo karūnacija“. Ši programa vaizdžiai papildys mokykloje įgytas pasaulio pažinimo bei istorijos žinias, primins naujas sąvokas, skatins mąstyti, padės atsakyti į daugelį klausimų.
Literatūra, Kita

Kūrybinio rašymo dirbtuvės

Kokia pirma mintis šauna į galvą išgirdus sąvoką „kūrybinis rašymas“? Feisbuko įrašai? Tinklaraščių tekstai? Laiškas draugui? Dienoraštis? Knygos? Kūrybingai pašyti galima daugybę
dalykų, tačiau kūrybinis rašymas yra tai, kas kyla iš vaizduotės, kam suteikiama tam tikra forma. Kūrybiškai rašyti gali kiekvienas, nes kiekvieno iš mūsų galvoje verda tūkstančiai istorijų: tų, kurios nutiko mums, tų, kurios ištiko mūsų draugus ir pažįstamus. Visas jas galime papasakoti, o jei galime papasakoti, galime ir užrašyti. Viena iš technikų, kuri padeda, – įvairūs laisvojo rašymo metodai. Vienas iš variantų – tiesiog konkretų laiką stengtis užrašyti, kuo daugiau minčių, jų nevertinant ir nefiltruojant. Kas yra taip bandęs rašyti, žino, kad sudėtingiausia yra nevertinti rašomos minties. „Kūrybinio rašymo dirbtuvės“ skirtos visiems, norintiems išbandyti savo rašymo gebėjimus. Galbūt kaip tik tu po 10 metų būsi garsiausias Lietuvos rašytojas?
Kita

„Vėjų uostas“

Edukacinio užsiėmimo „Vėjų uostas“ metu dalyviai pateks į vėjų uostą. Čia švartuosis vėjai iš viso pasaulio. Iš egiptiečių papirusų, iš senovės graikų ir finikiečių patirčių,
tūkstantmečio senumo vėjai atpūs iš Kinijos ir Japonijos. Tyrimo objektu taps dailė ir technologijų pasiekimai. Čia švartuosis badas, sausra, lietus, potvyniai, kirminai, gintarai... – visa, kas pasislėpę vėjų senuosiuose pamario bei pajūrio vėjų varduose. Etninės kultūros kontekste taps mūsų kraštiečių, jų gyvenamosios aplinkos ir buities pažinimo objektu. Čia švartuosis vėjo genami muzikos garsai, kurių įkvėpti patys dalyviai sukurs orkestrą ir pačiais netikėčiausiais instrumentais sugros kūrinį „Audra“ Čia švartuosis dalyvių kuriami permainų vėjai. Arba vėjai jų galvose ar kišenėse...
Kultūros paveldas, Kita

„Atrask senąją Skaudvilę“

Užsiėmimo metu keliaujama po Skaudvilės miestelį. Dalyviai gauna senas fotografijas, iš kurių turi atpažinti dabartines vietas. Tai puikus būdas susipažinti su šio krašto istorija,
pačiam išanalizuoti pokyčius, pamatyti architektūrinius paminklus ir urbanistinį paveldą.
Kultūros paveldas, Kita

Kaip Tomui įsižiebė lemputė?

Edukacijos metu mokiniai susipažins su technikos kultūros paveldu, ugdysis kūrybingumą konstruodami savo gamybos elektros lemputes, ugdysis kritinį mąstymą apie technikos progresą,
iššūkius, su kuriais susidūrė išradėjai, kritiškai vertins problemas, su kuriomis susidūrė išradėjai, siūlys savo variantus. Edukacinės programos metu dalyviai ugdysis paveldo svarbos supratimą vizualiai, pasitelkiant Muziejaus ekspozicijoje esančius eksponatus, stendus, pristatančius kultūros paveldą. Ugdysis technikos kultūros sąmoningumą. Edukacinės programos tikslas – smagiai pagilinti muziejaus lankytojų žinias apie apšvietimo prasmę ir teikiamą naudą, suprasti, kaip tai veikia, ir susikonstruoti lemputę. Programos uždaviniai: 1. Supažindinti su įvairiomis apšvietimo galimybėmis ir įrenginiais. 2. Padėti mokiniams suprasti, kaip vyko technikos kultūros pažanga. 3. Palyginti senuosius apšvietimo būdus su modernia kaitrine lempute. 4. Ugdyti techninius, konstrukcinius įgūdžius bei gilintis į fizikos, istorijos, technikos kultūros pažinimą. 5. Ugdyti muziejaus lankymo kultūrą. Edukacinį užsiėmimą sudaro: 1. Teorinis įvadas, kurio metu mokiniai bus supažindinami su apšvietimo istorija, Vilniaus miesto ir Lietuvos apšvietimo sistema (trukmė – 10 min); 2. Aktyvus užsiėmimas – sukurk savo elektros lemputę (trukmė – 15 min.); 3. Aktyvus užsiėmimas – atsakyk į klausimus apie lemputę ir fiziką (trukmė – 5 min.); 4. Aktyvus užsiėmimas – įžiebk susikurtą lemputę (trukmė - 10 min.); 5. Įtvirtinimas – įvertink kaitrinės lemputės naudą (trukmė – 5 min). Edukatoriai naudoja įvairius metodus – teorines paskaitas, ekskursijas, minčių lietų, klausimus ir atsakymus, teikia pagalbą gaminantis ir įsijungiant lemputę. Mokiniai klauso teorinės paskaitos, atsakinėja į klausimus, praktinėje dalyje – padedami edukatoriaus konstruoja lemputę, ją įjungia.
Kultūros paveldas, Kita

„Lituanica“. Skrydis per Atlantą

Lietuvių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno valdomas eksperimentinis lėktuvas, sėkmingai perskrido Atlanto vandenyną ir neaiškiomis aplinkybėmis sudužo. Edukacijos metu mokiniai sužinos,
kaip atrodė pirmieji lėktuvai. Plačiau panagrinės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį ir jų lėktuvą „Lituanica“. Bus ugdomos techninės, kūrybinės ir meninės kompetencijos, nes užsiėmimo metu mokiniai pagamins šviečiantį medinį lėktuvėlio modelį. Pažintinė dalis: teorinės dalies metu mokiniams bus parodyta vaizdinė medžiaga apie lėktuvą „Lituanica“ ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį. Lėktuvas „Lituanica“ bus palygintas su kitais to laikmečio lėktuvais. Pateiktos interaktyvios kritinio mąstymo užduotys ir klausimai. Kūrybinė veikla: iš medinių lazdelių sukonstruos lėktuvo modelį, dekoruos jį spalvingomis juostelėmis ir blizgučiais. Praktinė mokslinė veikla: sukurtame lėktuvo modelyje sujungs elektros grandinę, taip kad ji veiktų ir įsižiebtų LED lemputė. Tikslas - susipažinti su lėktuvų atsiradimo istorija ir raida. Sužinoti apie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą ir jų lėktuvą „Lituanica“. Uždaviniai: 1. Ugdyti techninius, konstrukcinius, kūrybinius ir meninius įgūdžius, bei gilintis į istorijos, fizikos kultūros pažinimą. 2. Padėti mokiniams suprasti, kaip vyko technikos kultūros pažanga. 3. Ugdyti kultūrinį sąmoningumą ir puoselėti Lietuvos istorijos vertybes. 4. Sujungti elektros grandinę ir sukurti šviečiantį lėktuvėlio modelį. Metodai: demonstravimas, pasakojimas, individuali pagalba, minčių šturmas. Priemonės: spalvotos juostelės, blizgučiai, LED lemputė, elektrai laidi juostelė, baterija, karšti klijai, medinės lazdelės, medinis segtukas. Rezultatai: kiekvienas vaikas pasigamins šviečiantį lėktuvėlio modelį.
Kultūros paveldas, Kita

Veprių kraterio lobiai ir atradimai

Kultūros paso programai pristatome jau 5 metus vykstančią skautišką edukacinę programą, kviečiančią per interaktyvų dalyvavimą susipažinti su didžiausio meteorito kraterio Lietuvoje
teritorija ir jį supančiais kultūriniais ir istoriniais objektais: Sukinių piliakalniu, Žuvintės šaltiniu. Tai aktyvi, visos dienos 8 km programa gamtoje, paremta skautiškais metodais ir vertybėmis. Žygio metu ieškosime kraterio deimantų, orientuosimės pagal koduotas žinutes, ieškosime paslėbtų lobių, su skautų instruktoriais mokysimės gaminti maistą lauko sąlygomis kaip tai darė mūsų protėviai. Klasės komandinis darbas ir dvasia, strateginis ir kritinis mąstymas ir nauji įgūdžiai užpildyti istorijomis ir įdomių gamtos objektų pažinimu. Skautiškas pažintinis žygis - išbandymas ir iššūkis klasės komandai. Programos tikslas - vadovaujantis skautiškais metodais ir vertybėmis susipažinti su kultūros paveldo ir istorinėmis vietomis Ukmergės rajone bei įgyti gyvenime praversiančių įgūdžių. Programos priemonės ir struktūra. Tai 5 valandų programa vykstanti 8km ruože. Išnaudosime visas gamtos erdves: Skautų slėnio infrastruktūrą, Šventosios upę, miškus, istorinius ir kultūrinius objektus bei informaciją apie juos. Dalyviai, su skautų instruktorių pagalba, gaminsis maistą lauko sąlygomis (mokysis pasiruošti laužo vietą, uždegti laužą be degtukų, pasigaminti trikojį ir įgyti maisto gaminimo lauko sąlygomis įgūdžių). Edukacinė programa visada adaptuojama pagal amžiaus grupės amžių, patyrimą ir norimą sudėtingumo lygį bei kitus pageidavimus, tai iš anksto suderinus su Skautų slėniu. Programos priemonės: žemėlapiai, žygio ir išgyvenimo gamtoje priemonės: puodai, virvės, ugnies skeltuvai, pirmos pagalbos paketai, racijos ir kt. Programos metu sieksime ugdyti bendrąsias kompetencijas – savarankiškumą, smalsumą, gebėjimą dirbti grupėje, pasitikėjimo savimi įgūdžius, būtiniausius savarankiško gyvenimo įgūdžius. Ar tavo komanda yra pasiruošusi pasinerti į naują patirtį ir kraterio deimantų paiešką?
Kultūros paveldas, Kita

Propaganda prieš šimtą metų ir dabar: kaip ją atpažinti?

Suintensyvėjusių informacinių karų akivaizdoje kiekvienas žmogus, ypač besiformuojantis jaunas žmogus, turi sugebėti identifikuoti pastangas manipuliuoti jo realybės suvokimu, atskirti
melą nuo tiesos, atpažinti politinės ir kitokios propagandos elementus. Realių atvejų analizė ir praktinis darbas nagrinėjant olandų dailininko Luiso Ramakerso Pirmojo pasaulinio karo politines karikatūras padės užsiėmimo dalyviams susipažinti su įvairiomis propagandos technikomis, jų taikymo būdais ir identifikavimo instrumentais. Ramakerso darbai idealiai atliko savo propagandinį vaidmenį – jie taip stipriai motyvavo britų mobilizaciją ir amerikiečių apsisprendimą stoti į karą, kad Vokietijos valdžia už šio dailininko galvą buvo pažadėjusi 12 tūkst. markių premiją! Užsiėmimo dalyviai analizuos simbolines karikatūras, identifikuos juose vaizduojamus realius istorinius įvykius, kultūrinį kontekstą ir menines detales. Ši programa skirta ugdyti mokinių kritinį mąstymą.
Rodomi įrašai: 11 - 20181