Šiuo metu vyksta Kultūros paso sistemos atnaujinimo darbai. Kai sistema pradės veikti, informuosime elektroniniu paštu.
Kita

Stebėk | Mąstyk | Veik

Švietimo kokybiniam pokyčiui pasiekti būtina diagnozuoti esamas problemas ir drąsiai imtis kryptingų veiksmų. Tarptautinė viešojo ir privataus bendradarbiavimo organizacija Pasaulio
ekonomikos forumas paskelbė svarbiausias kompetencijas, reikalingas šiandienos mokiniui, kuris savo aktyvią profesinę veiklą vystys 21 a. (https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/). Tai yra: - Kritinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas - Kūrybiškumas; - Komunikacija - Bendradarbiavimas. Šios kompetencijos - emocinio intelekto (EI) dalis. EI - gebėjimas suprasti save ir kitą, aktualus profesinėse ir asmeninėse sferose. Empatijos - įsijautimo į kito žmogaus būseną - pamatas yra savivoka. Susivokę savo paties jausmuose, atpažįstame juos ir kituose. Mokiniams sukurti testai (plačiau- D. Goleman) padėjo nustatyti, kad gebėjimas jausti kito žmogaus dvasinius poreikius nesusijęs su mokymosi gabumais. Visgi mokantys “skaityti” nežodinius jausmų raiškos ženklus draugų labiau mėgiami, jie emociškai stabilesni. Tokie vaikai geriau mokosi už bendra - amžius, kurių intelekto koeficientas didesnis. Tie patys principai galioja ir suaugusiems. Emocinis intelektas lavinamas. Yra šalių, kuriose emocinio raštingumo svarba prilyginama literatūros ar matematikos išmanymui; tam skiriama pamoka “Mokslas apie save”. Lietuvos švietimo sistemoje esminis dėmesys skiriamas akademiniams pasiekimams tikintis, kad emocinis intelektas išsivystys savaime. Akivaizdu, kad šis modelis neveikia. Būtina įgalinti pasirengusius pokyčiams pedagogus, socialinius darbuotojus, o abejojantiems - suteikti patyrimo galimybes. Forumo teatras 4ROOMS šia savo programa skiria maksimalų dėmesį emociniam intelektui, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo, komunikacijos, bendradarbiavimo ugdymui, suteikiant praktines patirtis vyresniųjų klasių mokiniams, pagal galimybes- jų mokytojams ir tėvams.
Literatūra, Kita

Literatūrinis-edukacinis užsiėmimas „Laiškai pasauliui“

Literatūrinio-edukacinio užsiėmimo metu bus kalbama apie pasaką „Emilio laiškas“, taip pat apie laiškų rašymą, tikrą draugystę ir stebuklus, kuriuos galime sukurti mes patys. Knyga
„Emilio laiškas“ įtraukta į mokiniams rekomenduojamų knygų sąrašą, kurį parengė ir išleido Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Knygos ištraukos įtrauktos į antrokams skirtus leidyklos „Šviesa“ vadovėlius: „Lietuvių kalba. II dalis (TAIP!)“ ir „Skaitiniai“. Šiuo metu rašoma antra knygos dalis „Slapta laiškų rašymo agentūra“, kurios sukūrimą finansavo Lietuvos kultūros taryba. Užsiėmime laiškų rašymo tema bus vystoma ir plėtojama, bus papildoma mokyklos programa. Pasitelkiant vaizdines priemones bus pasakojama apie tradicinių laiškų rašymo naudą ir malonumą, pranašumą, palyginus su virtualiomis žinutėmis. Dalyviai bus įtraukti į dinamišką, aktyvią veiklą, žaismingas laiško rašymo rungtis, kurios sudomins skirtingų pomėgių ir poreikių vaikus, padės jiems perprasti ir interpretuoti pasakojimo siužetą. Dirbtuvių metu dalyviai pasirinks knygos veikėją, su kuriuo norėtų susitapatinti, karpys juos iš popieriaus ir vaidins šešėlių teatre. Sukurtus personažus ir kitas šešėlių teatrui reikalingas priemones vaikai (savarankiškai, kartu su mokytojais ir/ar tėvais) galės naudoti tęstinėms veikloms – knygų aptarimams, vaidinimams ir kt. Po susitikimo vaikai galės rašyti laiškus vieni kitiems, taip pat – knygos autorei. Užsiėmimus veda rašytoja, menininkė, edukatorė Ignė Zarambaitė.
Kita

Kelionė į praeitį – 250 milijonų metų atgal

Užsiėmimo "Kelionė į praeitį – 250 milijonų metų" pristatoma Papilės apylinkėse akivaizdžiai matoma Žemės istorija. Bus aptariami mezozojaus eros triaso ir juros periodai. Iš
miestelio centro pėsčiomis einama Jurakalnio geologiniu pažintiniu taku, lauko klasėje pateikiama užduočių, apžiūrima juros periodo atodanga ir atragis, kopiama į apžvalgos bokštą. Vėliau vykstama į Šaltiškių molio karjerą, kurio kraštovaizdis primena Marso vaizdus. Šaltiškiuose lankomas dirbtinis ežeras, susiformavęs uždarius senąjį karjerą. Šaltiškių karjere mokslininkai rado fitozauro liekanų. Populiariai paaiškinamas cemento gamybos procesas. Dirbtinėje Papartynės atodangoje ieškoma fosilijų.
Dailė, Kita

Šilko tapyba

Tapybos ant šilko pamoka tai - atsipalaidavimo būdas, savirealizaciją - į kurią kviečiame ir Jus. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ įsikurusiose dirbtuvėse vyksta tapybos ant šilko
edukaciniai užsiėmimai vaikams (nuo 12m. iki 18m.). Užsiėmimo metu suteikiama galimybę iš arčiau susipažinti su šilku ir jo istorija, bei patiems viską išbandyti praktiškai. Pamokose išmokstama įvairiomis technikomis dekoruoti šilką. Rezultatas visada būna nenuspėjamas, bet labai įdomus. Po užsiėmimo kiekvienas namo parsineša širdžiai mielą darbelį, kuris džiugins ne vienerius metus. Dalyvauti gali kiekvienas nuoširdžiai to norintis. Net ir neturint piešimo, kompozicijos ar spalvų maišymo pagrindų, galima nusilieti labai gražią skarelę (55*55 cm). Suteikiamos visos reikalingos priemonės.
Kita

"Neatrastas muziejus"

" Neatrastas muziejus" - ekskursija po Klaipėdos universiteto gamtos muziejų , kurios metu vyresnių (9-12) klasių mokiniai turės galimybę kartu su gidu aplankyti skirtingas
ekspozicijas, kuriose sužinos apie Lietuvoje gyvenančius vabalus, drugelius, paukščius ir žinduolius, sužinos daug įdomių mokslinių faktų, padavimų, etologijos pavyzdžių, kokiose bendrijos šie gyvūnai gyvena, išvys įvairių fotografijų ir filmuotos medžiagos. Ekskursijos pabaigoje mokiniai dalyvaus viktorinoje.
Dizainas, Kita

Pirmoji pažintis su robotais

Veiklos aprašymas: žodį robotas sugalvojo visai ne mechanikas, o rašytojas. Daugelis rašytojų kūrė kūrinius, kuriuose herojai buvo ne vien tik žmonės, bet ir robotai. Skaitytojai
dievino mokslinę fantastinę literatūrą, kurioje vaizdžiai buvo pasakojama apie tai, kokia gali būti ateitis. O ateityje buvo vaizduojama daugybė unikalių ir nežinomų technologijų, minimi robotizuoti humanoidai, gyvensiantys tarp žmonių. Po Antrojo Pasaulinio karo buvo pradėti gaminti pirmieji robotai - žaislai. Edukacijos metu mokiniai paanalizuos pirmuosius robotizuotus išradimus literatūroje ir pop kultūroje. Sužinos, kaip atrodė pirmieji robotai – žaislai. Pažintinė dalis: teorinės dalies metu mokiniams bus parodyta vaizdinė medžiaga apie robotų atsiradimą literatūroje ir pop kultūroje. Kūrybinė veikla: iš skirtingo tipo medžiagų sukonstruos roboto modelį. Praktinė mokslinė veikla: modelyje sujungs elektros šaltinį su varikliu, kurio dėka robotas judės ir suksis. Tikslas - susipažinti su robotų atsiradimo istorija literatūroje ir pop kultūroje. Priemonės: variklis, baterijos laikiklis, laidai, pagrindo plokštė, baterija AA, karšti klijai, užtrauktukas, dekoravimo priemonės (blizgučiai, lipdukai, siūlų burbuliukai). Rezultatai: kiekvienas mokinys susikonstruos judantį, besisukantį robotuką.
Literatūra, Kita

Edukacinė programa

Teatrinis trenažas; pasirinkto kūrinio analizė, aptarimas; vaidmenų pasiskirstymas; vaidinimas, kurio pagrindiniai aktoriai – patys vaikai.
Kita

Edukacinė programa "Augalų žiedų laboratorija"

Edukacinės programos „Augalų dažų laboratorija“ tikslas – supažindinti vaikus su paslaptingu ir stebuklingu gamtos pasauliu. Užsiėmimo metu vaikai kartu su edukatore keliaudami Dvaro
parku rinks žydinčius augalus, sužinos jų pavadinimus, išmoks išvardinti augalų dalis (šaknis, stiebas, lapas, žiedas, žiedynas, vaisius), augalų žiedai ir lapai taps jų dažais ir teptuku – su jais vaikai pieš piešinį. Dalyviai su augalais atliks paprastus stebėjimus ir cheminius bandymus, t. y. stebės, kaip augalų žiedai dažo, kaip keičiasi jų spalva paveikus žiedus rūgštimi (citrina) ir šarmu (sodos tirpalu), mokysis dirbti grupėje ir daryti išvadas. Ši praktinė užduotis skatins vaikų smalsumo pojūtį, atradimų džiaugsmą ir gamtos pažinimą. Edukacinė programa paskatins pažvelgti į mus supantį augalų pasaulį kitomis akimis. Joje vaikams suprantama kalba aiškinsimės gamtos paslaptis.
Kultūros paveldas, Kita

Ženklai ant skydo

Užsiėmimo tikslas – plėsti istorinių vaizdinių bagažą, išsiaiškinti, kodėl svarbūs valstybingumo ženklai. Lavinti erdvinį mąstymą, kūrybiškumą. Ugdyti pilietiškumą, pasididžiavimą,
pagarbą savo valstybės istorijai. Mokymuisi naudosime Lietuvos didžiosios kunigaikštystės salės erdvę ir čia esančius eksponatus, susijusius su valstybingumo ženklais. Vaikai sužinos, kodėl riteriai žymėdavosi savo skydus viduramžiais. Tokį ypatingą ženklą galės pamatyti šioje salėje. Aiškinsimės, kaip žymėjimo tradicija vystėsi toliau. Detaliau aptariama trijų valstybingumo ženklų – Gediminaičių stulpų, Vyčio, dvigubo kryžiaus – istorija ir simbolika. Išsiaiškinsime Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo ir Lenkijos karaliaus Jogailos indėlį, kuriant savo ženklus. Ieškome minėtų ženklų Žalgirio mūšio makete, monetose, vėliavose. Aiškinsimės heraldikos taisykles: skydai, jų spalvos ir reikšmės. Ieškome eksponatų vitrinose, kurie nukeliavo į valstybingumo ženklus (pvz. balnakilpė ir kt. ), padėsiančių atlikti interaktyvias užduotis. Praktinė dalis. Interaktyvi užduotis. Magnetinėje lentoje reikiamos spalvos skyduose iš atskirų detalių sudėti aptartus valstybingumo ženklus per nustatytą laiką. Dirbama komandomis. Interaktyvi užduotis. Interaktyviame stale (liečiamo ekrano kompiuteris) sudėti valstybingumo ženklus (Gediminaičių stulpai, dvigubas kryžius, Vytis, Abiejų tautų respublikos herbas). Siektini rezultatai Pradinukai gebės atpažinti valstybingumo ženklus šioje muziejaus salėje esančiuose kituose eksponatuose, kurie dar nebuvo aptarti. Gebės paaiškinti kur šiandien naudojami šie ženklai.
Kultūros paveldas, Kita

XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos žemės ūkio mašinos ir agregatai

Muziejaus ekspozicijoje - XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos žemės ūkio technika, buities rakandai ir darbo įrankiai. Čia eksponuojami iš įvairių Lietuvos kampelių surinkti dar
prieškario metais užsieniečių ir lietuvių pagaminti varikliai, žemės ūkio technika, automobiliai, tarpukario Lietuvos kaime meistrų naudoti darbo įrankiai, namų apyvokos daiktai. Didžioji dalis technikos yra suremontuota ir gali būti naudojama. Muziejaus filiale galima išvysti ir itin retų mechanizmų – vinių kalimo mašiną, didžiąją kuliamąją, moglius ir kt. Edukacijos pabaigoje dalis technikos užvedama. Po edukacijos yra galimybė praleisti laisvalaikį sodyboje.
Rodomi įrašai: 11 - 20391